Észrevétele van?

Budapest XIV. ker(1314),Budapest XIII. ker(1215),Budapest VII. ker(892),Budapest V. ker(1350)

Disputa a Kulturált Politizálásért és a Demokratikus Intézményrendszer Fejlesztéséért Alapítvány

(természetvédelem), Helyben: (természetvédelem)

1067 Budapest , Teréz krt.23.

képviselő: Téglás Sándor

képviselő: Téglás Sándor
A magyarországi politikai kultúra fejlesztéséhez való hozzájárulás, részvétel a demokratikus intézményrendszer ápolásában, fejlesztésében, fenntartásában. Célja a demokrácia tartalmának gyakorlati átvitele a köztudatba és a kultúrált politizálás meghonosítása Magyarországon. Az alapítvány segítséget kíván nyújtani abban, hogy az állampolgárok mindenkor véleményt nyilváníthassanak az ország politikai eseményeiről, a magyarországi politikai struktúráról és a demokratikus intézmények működéséről, valamint lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy a demokratikus politikai kultúra általánossá váljék. Ennek érdekében az alapítvány előadásokat, politikai vitafórumokat szervez, ahol a megjelentek demokratikus keretek között vitathatják meg az aktuális politikai eseményeket, a hazai politika lehetséges irányvonalait és fejlődésének támpontjait. Az alapítvány célja megvalósítása érdekében szórólapokat, kiadványokat, programfüzeteket szerkeszt és terjeszt, valamint támogatást nyújt a célja megvalósítását elősegítő természetes és jogi személyeknek. Az alapítvány későbbi célja, hogy - amennyiben a csatlakozó támogatók hozzájárulása, illetve a pályázati, szerződéses formában elnyert összegek ezt lehetővé teszik - tágabb keretek között megvalósítsa a korábbi célt, azaz konferencia keretében biztosítani a politikai véleménynyilvánítás lehetőségét, felvegye a kapcsolatot hasonló célú hazai és nemzetközi szervezetekkel, külföldi utakat szervezzen más demokráciák intézményrendszerének megismerése céljából.