Észrevétele van?

Budapest XVI. ker(53),Budapest XV. ker(39),Budapest XIII. ker(235),Budapest X. ker(101),Budapest VIII. ker(207),Budapest VII. ker(144),Budapest VI. ker(217)

Civil, Vállalkozói és Sport Szervezetek Országos Szövetsége

(sport,érdekképviselet), Helyben: (sport,érdekképviselet)

1149 Budapest , Egressy út 75.

képviselő: Jóny István (elnök)

képviselő: Jóny István (elnök)
1. Az ország területén bejegyzett és működő polgári, civil, vállalkozói, sport és egyéb érdekképviseleti, és érdekvédelmi társadalmi szerveződések közötti együttműködés feltételeinek megteremtése, a szakszerűség, a kompromisszumkészség, és az egymás iránti toleranciakészésg kialakításával, a közös döntések, határozataik végrehajtásának elősegítése, azok képviselete államhatalmi, önkormányzati és más társadalmi szerveknél, szervezeteknél. 2. A tag, együttműködő szervezetek alapszabályaiban foglalt, és más állampolgári érdekek képviselete, továbbá alktmányos keretek közötti védelme. 3. A hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése,és ápolása hasonló szervekkel, szervezetekkel. 4. A működési területén új, vagy újonnan szerveződő érdekvédelmi, polgári vállalkozói, sport, társadalmi, civil szerveződések, szövetségek, egyesületek, tömörülések, mozgalmak lehetőségeihez mérten való támogatása, amemnnyiben azok az alkotmányos és törvényes feltételek között működnek, és kívánnak működni. 5. A tagszervezetek közötti vitás kérdések megoldásának elősegítése.