Észrevétele van?

Nagykovácsi(7),Budakeszi(17),Remeteszőlős(3),Solymár(6),Budapest XIII. ker(125),Budapest XII. ker(110),Budapest III. ker(104),Budapest I. ker(78)

CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb), Helyben: (kulturális,egyéb)

1023 Budapest , Mecset utca 8. III//1.

képviselő: Székely Miklós

képviselő: Székely Miklós
Olyan szabad fórum és független szakmai műhely létrehozása művészetelméleti szakemberek - művészettörténészek, múzeológusok, kurátorok és művészeti írók számra - ahol a tagok nyílt és érdekmentes diskurzust folytathatnak szakmájuk aktuális helyzetéről és kérdéseiről, valamint az egyesület szellemiségével összhangban működő tudományos műhelyt hoznak létre. Az egyesület politikailag és világnézetileg semleges, mindazonáltal tiszteletben tartja tagjainak politikai és világnézeti meggyőződését. z egyesület alapítóinak elsődleges célkitűzése olyan szemlélet meghonosítása, amelynek középpontjában a tagok közötti érdek nélküli eszmecserek, a közös szakma művelőinek, mint emberi közösségnek fejlődését és gyarapodását az egyéni szakmai érdekeken felülemelkedő együttműködésben látják. Ebben a szellemben kívánják végezni tevékenységüket, amely a kor kívánalmainak megfelelő építő jellegű reformok és új kezdeményezések támogatása és felkarolása; az együttgondolkodás és együttműködés fórumának megteremtése; közös projektek kidolgozása és megvalósítása az együttműködés szellemében; a magyar művészeti örökség ápolása elméleti és gyakorlati tevékenységgel.