Észrevétele van?

Kaposújlak(3),Sántos(2),Kaposszerdahely(3),Zselicszentpál(1),Magyaratád(3),Orci(1),Magyaregres(2),Juta(8),Zselickislak(2),Taszár(3)

Búvópatak Alapítvány

(kulturális), Helyben: (kulturális)

7400 Kaposvár , Somssich P. utca 11-13. I/12

képviselő: Csernák Árpád

képviselő: Csernák Árpád
Művészeti /irodalmi, képzőművészeti, stb/ alkotásokkal szolgálja a magyar és egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését, elősegítve ezzel is a kereszténypolgári értékrend terjedését, a hazaszeretetre nevelést. A műveltség gyarapítását elősegítő kulturális termékek színvonalas közvetítésével tartalommal töltse meg és erősítse a nemzeti nyelvi és kulturális identitást. Közreműködjön a kissebbségben élő magyar nemzeti közösségek azonosságtudatának, anyanyelvének, kulturájának megőrzésében. Hozzájáruljon ahhoz, hogy a magyarság a 21. század információs társadalmában is megőrizze az anyanyelv és a személyes érintkezés, a személyes gondolat semmivel sem pótolható értékét. A maga sajátos eszközeivel segítse a kulturális hátrány, a szellemi-lelki szegénység és élményhiány miatt jelentkező nyelvi deficit leküzdését. Segítse a helyi közösségi célok, valamint a társadalmi szolidarítás, önszerveződés megvalósítását, továbbá a kiegyensúlyozott tájékoztatást, hozzájáruljon a véleménynyilvánítás szabadsága, mint alapvető emberi jog érvényesítéséhez. Támogassa a civil szerveződések, öntevékeny csoportok, körök, civil mozgalmak létrejöttét, kulturális, hagyományörző és társadalmi önszervező tevékenységét. A felsorolt célok megvalósítását segítő eszközöket felkutassa, támogatásokat vegyen igénybe, illetve nyújtson.