Észrevétele van?

Helesfa(4),Hetvehely(9)

Bükkösdi 4 H Klub

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet), Helyben: (intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7682 Bükkösd , Vadasvölgy 2.

képviselő: elnök Heffner Anna

képviselő: elnök Heffner Anna
Az iskolai nevelési-oktatási feladatokon túl praktikus elméleti és gyakorlati ismeretek, készségszintek elsajátítása kereskedelem és termelésgazdálkodás vállalkozásszerű végzésére. Hasznos szabadidő színtereként egészséges életmód alakítása önálló munkavégzés iránti igény a kollektívában, felelősségtudat alakítása. A klub autonóm tevékenységi terepet biztosít a kereskedelmi, gazdálkodási, hagyományőrző kézműipari tevékenység közösségi gyakorlására, intézményünk területének folyamatos gondozása. A közvetlen munka során a tanulók megismertetik a tevékenységek alapműveleteit, technológiáit, az ezekhez szükséges szerszámokat és azok kezelését. Tervezik, ütemezik, ellenőrzik és dokumentálják munkájukat, egyenletes, képességeiken alapuló munkamegosztást alakítanak ki. Elsajátítják a gazdálkodás szükséges ismereteit, önálló döntési képességre tesznek szert a beszerzések, értékesítések, gazdaságossági számítások, jövedelem-felosztás során. A tanulók részesei lehetnek saját környezetük alakításának, formálható: természetismeretük, környezetkultúráról, a környezet védelméről alkotott nézeteik, magatartásuk. Hagyományőrző tevékenységek végzésével hathatnak a településre, az itt lakók életmódjára. Lehetőséget ad a kreativitásra, közösségi magatartásra nevel. Országos és nemzetközi szövetséghez kapcsolódása alapján hazánk és más országok megismerésére nyújt módot.