Észrevétele van?

Szanda(2)

Bujáki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb), Helyben: (közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

3047 Buják , Kossuth út 3.

képviselő: Jakubovics Zoltán

képviselő: Jakubovics Zoltán
A közrend, közbiztonság fenntartása, a balesetek és a bűncselekmények megelőzése, a katasztrófa megelőzése ? elhárítása ? a Határőr Igazgatósággal, Tűzoltósággal, a Vám- és Pénzügyőrséggel, valamint más hatóságokkal együttműködés, a gyermek- és ifjúságvédelem, az alkohol és drogfogyasztás elleni küzdelem, a természet és a környezet védelme, az önkéntes társadalmi tevékenységet végzők munkájának összehangolása, rendszeres és hatékony működésük támogatása. A polgárőreink tevékenységéhez nélkülözhetetlen belső szabályozás és jogi védelem kimunkálása, alkalmazásának elősegítése. Érdekeink képviselete és védelme minden olyan fórumon, amelyen részt veszünk ? a törvényes rendelkezésekkel összhangban. A társadalmi munkában végezve ? az előzőekben felsorolt szervek és hatóságok munkájának népszerűsítése, támogatása, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok készítésében közreműködés, ezek véleményezése. Együttműködés a községi civil szervezetekkel.
A polgárőr mozgalom céljait támogatni vállaló hatóságokkal, önkormányzati képviselő-testülettel, intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel és szervekkel együttműködési megállapodás megkötése, az ebben vállalt kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kisérése, az egyéb, működéssel és feladatokkal kapcsolatos megoldások. Testvérszervezetekkel kapcsolat létesítése, ápolása. Szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, segédletek készítése. Rendvédelmi szervekkel, a helyi önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés erősítése. A polgárőreink és a polgárőr egyesület általános érdekvédelme