Észrevétele van?

Budapest XIII. ker(1215),Budapest XI. ker(1721),Budapest IX. ker(877),Budapest VIII. ker(1310),Budapest VII. ker(892),Budapest VI. ker(1083),Budapest I. ker(706)

Budapesti Eötvös József Gimnázium Baráti Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1050 Budapest , Reáltanoda 7.

képviselő: Karsai Károly

képviselő: Karsai Károly
A gimnázium oktató-nevelő programjának erkölcsi és anyagi támotatá- sa, az iskola vezetőinek pedagógiai célkitűzéseit segítő programok szervezése és támogatása; a volt iskolatársak, tantestületi tagok és a tanulók szüleinek összetartása, a barátság megőrzése; az isko- lai újság és évkönyv szerkesztésének támogatása, egyéb publikációs tevékenység elősegítése, a tanulók balatonfenyvesi Eötvös táborban való részvételének támogatása, a tanulók részére kulturális, sport és egyéb rendezvények szervezése, sportpálya és üdülő létesítése és fenntartása, az iskola és a társadalom kapcsolatának ébrentartása, a haladó hagyományok őrzése.