Észrevétele van?

Budaörs(315),Budapest XXII. ker(371),Budapest XII. ker(1028),Budapest IX. ker(877),Budapest V. ker(1350),Budapest I. ker(706)

Bibó István Szakkollégium a Felelős Értelmiségért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1118 Budapest , Ménesi út 12.

képviselő: dr. Pozsár-Szentmmiklósy Zoltán

képviselő: dr. Pozsár-Szentmmiklósy Zoltán
Az 1983. őszén alapított ELTE Bibó István Szakkollégium (a továbbiakban Szakkollégium) céljával azonosan a tömegessé vált jogászképzésben az egyetemi követelményekhez és képzéshez képest többletlehetőségeket és ?tudást nyújtson a Szakkollégium hallgatóinak. Előadássorozatok, tutoriálok, konferenciák, viták, speciális képzési formák segítségével a szakkollégistákból felkészült, a szakma és a munkaerőpiac elvárásainak és kihívásainak megfelelni képes ifjú jogászokat és politológusokat képezzen az egyetemi és a szakkollégiumi évek alatt. Segítse a Szakkollégium minden olyan programját, amelyek az annak működését meghatározó alapelvek, így a szakmaiság tájékozottság, önállóság, kezdeményezés, felelősség, önkormányzatiság, nyilvánosság, egyenlőség és közösségiség mentén szerveződnek és a szakkollégisták fejlődését szolgálják. Segítse a szociális érzékenység kialakulását célzó programok megvalósítását. Segítse más szakkollégiumokkal és a volt szakkollégistákkal való kapcsolattartást és együttműködést. Minden rendelkezésre álló eszközzel elősegítse a Szakkollégium tagjai tudásának bővítését, továbbá arra törekszik, hogy a szakkollégium diákjaiból művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű, szociálisan érzékeny jogászok és politológusok legyenek. A szakkollégium tagjai fejlődésének érdekében szervezze és támogassa a Szakkollégium kulturális és sportéletét, támogassa a szabadidős és hobbitevékenységeket. Támogassa a szakkollégiumban folyó nevelési, oktatási és tudományos tevékenységet, valamint képességfejlesztést. Támogassa a Szakkollégiumban folyó összefogott, kutatócsoport formájában működő vagy egyéni kutatási tevékenységeket. Támogassa a Szakkollégium kulturális életének szervezését, lehetőség szerint olyan módon, hogy az ELTE többi hallgatójának is lehetősége legyen az abba való bekapcsolódásra. Támogassa Bibó István szellemi emlékének, hagyatékának ápolását, önállóan és más szervezetekkel együttműködve is. A gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermek és ifjúsági érdekképviselet jegyében különböző programokat, így különösen állampolgári nevelés témájú táborokat szervezzen a Szakkollégiummal kapcsolatban álló gyermek és ifjúsági szervezeteknek. Támogassa az emberi és állampolgári jogok védelmének megvalósítását, különösen jogsegély-szolgálat működtetésével, képzésben, felvilágosításban való aktív részvétellel, illetve az emberi és állampolgári jogok védelme gyakorlati megvalósítási lehetőségei témakörben végzett kutatásokkal.