Észrevétele van?

Kaposújlak(9),Sántos(3),Kaposszerdahely(9),Zselicszentpál(2),Magyaratád(5),Orci(3),Somogyaszaló(4),Magyaregres(2),Juta(19),Zselickislak(5),Taszár(7)

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság

(kulturális,érdekképviselet), Helyben: (kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár , Fő utca 12.

képviselő: elnök Pomogáts Béla, ügyvezető alelnök Dr. Ujkéry Csaba, ügyvezető titkár Egerszegi Edit

képviselő: elnök Pomogáts Béla, ügyvezető alelnök Dr. Ujkéry Csaba, ügyvezető titkár Egerszegi Edit
A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti társaság (továbbiakban Társaság) a Kaposváron 1904 nyarán alakult és 1949-ig megszakításokkal működő, azonos nevű és hasonló célú társaság -egyesület- hagyományait folytatja az irodalom és más művészeti ágak "a múzsák testvérisége jegyében". (Az 1985. május 20-i újjáalakulást támogatta a Magyar Írók Szövetsége Berzsenyi Dániel Baráti Köre, Kaposvár Város, Somogy és Vas megye, valamint Szombathely Városának tanácsa). A társaság Berzsenyi Dániel szellemi, alkotói örökségének ápolását országos ügynek tekinti, ezért vállalja életművének megismertetését, művészi, szellemi hagyatékának ápolását és a szűkebb régiókban - Vas és Somogy megyékben - az emlékhelyek méltó megőrzését és megismertetését. A magyarországi Berzsenyi kép teljesebbé, árnyaltabbá tételére és más nyelvterületeken való megismertetésére törekszik. A társaság feladatának tartja a hazai és a határainkon túli magyar műveszeti és szellemi értékek gondozását, közvetítését mind szélesebb körben és formában. Ezen céljait közösségi művelődés támogatásával, találkozók, irodalmi, művészeti és közművelődési esmények, tanácskozások rendezésével, pályázatok kiírásával, kiállítások rendezésével, díjak alapításával, folyóirat- és könyvkiadással kívánja elérni. Külföldön kifejtett tevékenységével részt vállal a kétoldalú kulturális kapcsolatok őrzésében és továbbfejlesztésében, szem előtt tartva a határainkon túli magyarság közös kultúrát megőrző szerepét. A Berzsenyi Társaság feladatának tekinti kulturális, művészeti folyóirat működtetését, fenntartását. E vállalt feladatának teljesítése érdekében a Társaság a Somogy Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján lapgazdája a SOMOGY címmel megjelenő irodalmi, művészeti, kulturális folyóiratnak (továbbiakban: a Társaság folyóirata). A folyóirat kiadásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Társaság gyakorolja. Könyvkiadói tevékenységét a Társaság "Berzsenyi Kiadó" elnevezés feltüntetése mellett végzi, amely során a magyar irodalom értékeinek megőrzése és fejlesztése érdekében elsődlegesen olyan szerzők műveit kívánja megjelentetni, akik tagjai a Társaságnak. Tagjainak alkalmakat biztosít baráti összejövetelekre, közös eszmecserékre, közösségépítő találkozókra, táborokra, túrákra.