Észrevétele van?

Becske(5),Vanyarc(8)

BERCELÉRTKözalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi), Helyben: (sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2687 Bercel , Béke utca 1.

képviselő: Dobrocsi Lajos

képviselő: Dobrocsi Lajos
Elősegíteni és támogatni a településen és környezetében a természeti értékek megóvását és védelmét, az egészségesebb életkörülmények kialakítását, a civil társadalmi környezet megteremtését, a körenyezettudat formálását, a nevelés, az oktatás, a képzés, a közművelődés és a sport teljes eszközrendszerével. A közalapítvány kiemelten támogatja az egészségesebb, szebb rendezettebb település arculat kialakítására irányuló környezetvédelmi tevékenységet és kezdeményezéseket. Anyagi támogatással ösztönzi a községi hagyományok ápolását, hagyományőrző találkozók megrendezését, a helytörténeti kutatómunkát, valamint a kulturális, tömegsport és szabadidős tevékenységeket, az egészségügyi ellátás javítását. A közalapítvány célja továbbá a művelődés újabb formáinak meghonosítása, a falu lakóinak érdeklődési és szemléletbővítési lehetőségének elősegítése, informatikai hozzáférés biztosítása, ezért támogatja az oktatással, neveléssel kapcsolatos feladatok végzését, teleház működtetését.