Észrevétele van?

Bátmonostor(1),Vaskút(3),Szeremle(3),Bácsbokod(7),Csávoly(3),Érsekcsanád(6)

Bányai Júlia Alapítvány

(intézményi,oktatási), Helyben: (intézményi,oktatási)

6500 Baja , Köztársaság tér 1.

képviselő: Virág Tibor kuratóriumi elnök

képviselő: Virág Tibor kuratóriumi elnök
A Bányai Júlia Kereskedelmi Szakközépiskolában dolgozó magyar nyelv és idegennyelv szakos tanárok tudományos és gyakorlati ismereteinek és nyelvoktatási módszerek továbbfejlesztése, publikálása. Ösztönzi és támogatja a nyelvoktatáshoz kapcsolódó tudományos dolgozatok írását és közlését, tudományos fokozatok elérését. Támogatja a nyelvtanárok továbbképzését, belföldi és külföldi tanulmányutakon való részvételüket. Anyagilag ösztönzi azokat a nyelvtanárokat, akiknek diákjai megyei vagy országos versenyen sikereket érnek el, valamint valamely idegen nyelvből vagy magyar nyelv- és irodalomból főiskolán vagy egyetemen sikeres felvételi vizsgát tesznek. Az alapítvány a célok megvalósítása érdekében tevékenységével hozzá kíván járulni az állami középiskolai nyelvoktatás lehetőségeinek kiszélesítéséhez és törekvése, hogy hosszú távon elvégzett munka más iskolák számára is példamutató és példaértékű legyen. Támogatja a korszerű kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberképzéshez elengedhetetlenül szükséges iskolai tanbázisok, oktató kabinetek, szaktantermek felszerelésének megújítását, fejlesztését. Támogatja a kereskedelemben és vendéglátóiparban alkalmazandó modern technológiák terjesztését. Anyagilag ösztönzi a minőségi munkát (pedagógusok és tanulók esetében egyaránt). Ösztönzi a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználását (saját erőforráshoz hozzájárulás). Támogatja a tehetséggondozást, szakmai versenyeken, programokon való részvételt. Ösztönzi és támogatja a nemzetközi szakmai cserekapcsolatokat. Támogatja a felnőttképzést, ösztönzi a szakemberek át- és továbbképzését. Célja a tanulók szociális támogatása.