Észrevétele van?

Ábrahámhegy(8),Nemesgulács(11),Káptalantóti(5),Badacsonytördemic(11)

Badacsonytomajért Közalapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális), Helyben: (egészségügyi,szociális,kulturális)

8257 Badacsonytomaj , Csigáskúti út 7.

képviselő: Berecz István

képviselő: Berecz István
A település egészségügyi alapellátásá- nak javitása, az egészségügyi alapellá- táshoz szükséges műszerek, berendezések beszerzésének finanszírozása. A település közbiztonságát javító szakmai, ön-kormányzati, lakossági és vállalkozói kezdeményezések anyagi, erkölcsi és jogi támogatása, koordinálása, azok menedzselése. A több évtizedes hagyo mányokkal rendelkező, a település kul- túrális életében, a népi hagyományok ápolásában meghatározó szerepet játszó Badacsony Néptánc-együttes folyamatos, magas színvonalú működési feltételeinek megteremtése.
A település lakosainakalábbiak szerinti szociális támogatása.
Szocuális ellátó rendszerből az alacsony jövedelmhatárok miatt kiestt, de egyébként helyzetüknél fogva rászorult családok támogatása. Idősek napközbeni ellátásának támogatása, segítése, gyermekvédelmi szolgálat támogatása, elsősorban a "DADA" program támogatásával. /DADA program: a drog, dohányzás és alkoholfogyasztás elterjedésének megelőzésére létrejött program/.