Észrevétele van?

Lajosmizse(13),Kerekegyháza(8),Ballószög(3),Helvécia(6),Nyárlőrinc(1),Nagykőrös(14)

Autista Gyermekekért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális), Helyben: (intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét , Dobó körút 10. fszt./44.

képviselő: Virág Katalin elnök

képviselő: Virág Katalin elnök
A korai fejlesztés elérhetővé tétele lehetőleg helyben minden autisztikus kisgyermek számára; a sérültség jellegének, illetve a meglévő képességeknek megfelelő iskolai oktatás, nevelés, foglalkoztatás biztosítása minden autisztikus gyermeknek, speciálisan erre kiképzett pedagógusok által, a család számára leginkább megfelelő intézményben; a tankötelezettségi koron túli autisztikus gyerekek (felnőttek) napközis elfoglaltságának, foglalkoztatásának, munkára való betanításának, illetve munkavégzési feltételeinek megteremtése, autista védőmunkahelyek létrehozása; az autisztikus gyermekeket nevelő családok és más rászorulók tájékoztatása minden lehetséges módon az Egyesületbe történő belépés lehetőségeiről, ezzel tagok toborozása az Egyesületbe; szülői információs szolgálat létreho-zása; az Egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése, a későb-biek folyamán esetleges folyóirat kiadása; az autisztikus gyermeket nevelő családok hatal-mas terheinek enyhítéséhez segítségnyújtás, olyan területeken, mint: családgondozás, ta-nácsadás, fejlesztési problémák, eredmények megbeszélése; nyári táborok szervezése, tá-mogatása; az autisták emberi és állampolgári jogainak védelme.