Észrevétele van?

Budapest XII. ker(283),Budapest XI. ker(458),Budapest V. ker(307),Budapest II. ker(384)

AURA MUSICALE Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1016 Budapest , Tigris u. 19.II/11.

képviselő: Máté Balázs

képviselő: Máté Balázs
A hazai és nemzetközi kulturális élet gazdagítása, hangversenyek, hangversenysorozatok, hanglemezfelvételek, film-, színházi- és tv-produkciók, ismeretterjesztő programok és kiadványok létrehozásával. Az ilyen irányú kutatómunka végzése. A gasztronómiai kultúra fejlesztése különös tekintettel a borkultúrára. E célok megvalósítása érdekében csatlakozás hasonló szellemű bel- és külföldi állami és magánkezdeményezésű programokhoz, pályázatokhoz. A gyermekek és fiatalok iskolán kívüli egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének szervezése kulturális programok formájában. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka korszerűsítésének (pl.:audiovizuális eszközök, egyéb, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, a könyvtár fejlesztése, a zeneoktatás színvonalának emelése, pályázatok kiírása stb.) elősegítése. 1./ közreműködés jobb feltételek megteremtésében a humán műveltség ápolása, terjesztése érdekében (Kht.26.§.5.); 2./ e műveltség hagyományainak átmentése a XXI. századba, ezáltal az egyre terjedő szubkultúra ellensúlyozása (Kht.26.§.6.); 3./ a zeneművészet illetve az irodalom, a képzőművészetek, az építészet, a kézművesség, a színház- és filmművészet, valamint a gasztronómia sokrétű kapcsolatának kutatása, feltárása és ezirányú ismeretterjesztés (Kht.26.§.4.); 4./ támogatja és szervezi a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelését a testi-lelki egészség megőrzése érdekében (Kht.26.§.4.); 5./ a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Kht.26.§.c.)11.); 6./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Kht.26.§.c.)10.;