Észrevétele van?

Nagykovácsi(18),Budakeszi(35),Solymár(28),Budapest XIII. ker(279),Budapest XII. ker(283),Budapest III. ker(303),Budapest I. ker(143)

Anno Tőzsdeklub Egyesület

(oktatási,kulturális), Helyben: (oktatási,kulturális)

1021 Budapest , Széher út 23. II/11.

képviselő: Dr.Jen Sándor, Kecskeméti Judit

képviselő: Dr.Jen Sándor, Kecskeméti Judit
A hazai befektetői kultúra népszerűsítése, valamint fórumot bizto- sítani az intézményi és magánbefektetőknek, továbbá a tőkepiac egyéb szereplőinek (pl. befektetési alapok, bankok, stb.) a talál- kozásra, lehetőséget adni a tőzsdei cégeknek a bemutatkozásra. A legfontosabb feladat az egyre szélesedő hazai magánbefektetői réteg információval való ellátása annak érdekében, hogy megismerjék a befektetési szolgáltatókat, és közismertek legyenek körükben a be- fektetők jogai a szolgáltatókkal szemben illetve biztosítani azon információkat, amelyek a vitás esetekben jogorvoslathoz segítik az ügyfeleket. Mindemellet a klub a szakembereknek is szervez rendez- vényeket, talákozási lehetőségeket biztosít, hogy tovább fejlődhes- sen az intézményi szabályozás, és a piaci szereplők egymással szem- ben is nyitottak legyenek. Az Egyesület továbbá különös hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy a tőkepiac szereplő számára a továbbképzés lehetőségét biztosítsa, illetve, hogy kulturális- és oktatási célú rendezvényekkel, szabad- idős tevékenységek folytatására alkalmas fórumok szervezésével se- gítse elő tagjainak szakmai fejlődését. Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992/VII.23./ Kormányrendelet alapján célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, másodlagos gazdasági -vállalkozási tevékenységet is folytathat, szolgáltatásokat végez- het, különösen elhatározhatja gazdasági társaság alapítását, illet- ve tevékenységében való részvételét.