Észrevétele van?

Nagykovácsi(18),Budakeszi(35),Solymár(28),Budapest XIII. ker(279),Budapest XII. ker(283),Budapest III. ker(303),Budapest I. ker(143)

Alapítvány a Kamaszokért

(intézményi,oktatási,szociális), Helyben: (intézményi,oktatási,szociális)

1025 Budapest , Törökvész u.95-97/B.VII.em.42.

képviselő: dr. V. Komlósi Annamária

képviselő: dr. V. Komlósi Annamária
Anyagi és szellemi bázis létrehozása egy olyan szabad, nem intézményhez kötött társulásnak, amelyben a serdülőkor pszichológiai és pedagógiai kérdéseiben legautentikusabb elméleti és gyakorlati szakemberek fognak össze a serdülőkor progresszív kimenetelének, a testi és lelki egészség megalapozásának, az érett felnőtté válás folyamatának elősegítéséért.

Az alapítvány célja az alábbiakkal kiegészült, illetve módosult.
Az alapítvány fő feladata, hogy módszert dolgozzon ki annak megoldására, hogyan lehet a középiskolai és felsőoktatási intézmények informális közösségeknek (diákönkormányzatoknak , baráti társaságoknak, önképző köröknek stb.) eszközöket adni arra, hogy tagjai individuális és közösségi fejlődése párhuzamosan (sőt egymást erősítve) az autonóm felnőtt válás irányába haladhasson. Az alapítvány szakemberei adjanak segítséget a középiskolai és felsőoktatási intézmények 21 év alatti diákjainak ahhoz, hogy közösségi kereteken belül - társaik "tükrét" is felhasználva - mélyebben ismerjék meg önmagukat: képesek legyenek tudatosítani vágyaikat, megfogalmazni terveiket és képesek legyenek aktívan, személyiségük kiteljesítésének érdekében alakítani iskolai életüket (egyéni életvezetésüket, valamint diáktársaikkal és tanáraikkal való kapcsolataikat). Legyenek képesek extenzív és intenzív ismeretszerzésre, merjék és tudják használni a korszerű technika nyújtotta kommunikációs (információszerző és információadó) eszközöket (számítógép, internet hálózat, iskolarádió, helyi TV csatorna és egyéb, saját működtetésű médiák). Ahol erre adottság és reális esély van, kapcsolódjanak be a helyi felnőtt közösségek (pl. vidéken a helyi önkormányzat vagy helyi gazdasági vállalkozások) tevékenységébe - legalábbis az információszerzés szintjén. Az alapítvány szakemberei külön hangsúlyt helyeznek arra, hogy a fent megfogalmazott célok mind a szociálisan, mind a lelki egészség szempontjából hátrányos helyzetű (pl. depressziós hajlamú, visszahúzódó) fiatalok körében is megvalósíthatók legyenek. Ennek érdekében dolgozzák ki a mentálhigiénés támogatás olyan formáit, amelyen belül növelhető a hátrányos helyzetű fiatalok szociálpozitív asszertivitása, valamint az un. "egészséges" (előnyös helyzetű) fiatalok toleranciája és együttműködési (illetve segítő-) készsége.