Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár civil szervezetek


Találatok száma: 214
5. oldal

Táltos Családi Kör Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Méhbangó u. 39.
képviselő: Horváthné Pákozdi Emese
Kikapcsolódás és értékközvetítés a családoknak a kultúra eszközével. Hozzájárulás ahhoz, hogy gyermekeink teljes emberré váljanak, érzelmileg és értelmileg neveljük őket, testi-lelki fejlődésüket elősegítsük. Az egyesület segítséget nyújt az életmód megválasztásában és annak vezetésében, nevel a természet szeretetére és megóvására. Közösségteremtő és ízlésformáló rendezvényeket szervez, a hátrányos helyzetű gyerekeket támogatja. Az egyesület ezentúl pedagógiai, pszichológiai tanácsadást nyújt és fontos feladatának tekinti az egészségnevelést. ... >>

Táncművészetért Alapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 14.
képviselő: Kátainé Kiss Katalin eln.
A Városi Néptáncegyüttes, valamint a Városi Művelődési Központ koordinálásában, fenntartásában működő táncművészeti csoportok anyagi támogatása Mosonmagyaróváron. ... >>

"TEHETSÉGEKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.
képviselő: Dr. Orbán Józsefné
A lmosonmagyaróvári Bolyai János Áltlaános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola tehetséges tanulóinak támogatása, az oktatási színvonal emelése. ... >>

"TENGRI" Mosonmagyaróvári Íjász és Hagyományőrző Egyesület

(sport,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 53. 2/3.
képviselő: Bognár Árpád, Kovács Margit
A mosonmagyaróvári íjász sport fellendítése és ezzel párhuzamosan az ehhez kapcsolódó hagyományőrzés az íjász sport népszerűsítése és magas szinten történő művelése, hazai illetve nemzetközi kapcsolatfelvétel, további aktív együttműködés egyesületekkel, klubokkal. ... >>

TUDATOSAN AZ EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 1.
képviselő: Dr. Erdősné Benke Éva
Az alapítvány alapvető célja elsősorban Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete, valamint Nyugat-dunántúli régió lakosainak egészség megőrzése, egészségnevelése. Az alapvető cél megvalósítása érdekében az alapítvány az alábbi tevékenységeket kívánja kifejteni: Ismeretterjesztő oktatások, konferenciák szervezése, az egészséges életmód hirdetését szolgáló kiadványok szerkesztése, előállítása, terjesztése, egészségükben leginkább veszélyeztetett csoportok, közösségek támogatása. ... >>

"Újjáéledés Alapítvány"

(egészségügyi)

9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 6.
képviselő: Kuti Sándor
Egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Utolsó Esély Állatmentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István k. u. 104.
képviselő: Dr. Novák Péter
Esélyt adni azoknak az állatoknak is melyek gyógykezelésére, betegségének megelőzésére, táplálására a tulajdonosok szociális helyzete miatt nem lenne lehetőség. Ismeretlen tulajdonosú, kóbor állatok betegsége, balesete estén, azok álltorvosi ellátásának anyagi fedezetének biztosítása. Utazási, szállítási támogatások nyújtása azoknak a személyeknek, akik állatának a gyógykezelése csak speciálisan felszerelt, távolabbi helyen található állatklinikán lehetséges. Az állatok hosszantartó betegsége esetén a hosszabb kórházi kezelés költségeihez támogatás juttatása. Az idült betegségben szenvedő, folyamatos gyógykezelésre és gyógyszerellátására szoruló állatok kezelésének és gyógyszerezésének finanszírozása. A gyógyíthatalan betegségben szenvedő állatok humánus túlaltatásához pénzbeni támogatás nyújtása. Együttműködés a már működő állatmenhelyekkel a kóbor állatok befogadására, ahhoz anyagi támogatás nyújtása, hosszabb távon saját finanszírozású állatmenhely létrehozása Mosonmagyaróvár és vonzáskörzet számára. Állateledel juttatása azoknak az állattulajdonosoknak, akik szociális helyzetükből adódóan nem tudják állataikat megfelelő mennyiségű vagy minőségű táplálékkal ellátni. A rászoruló álltok illő eltemetése. ... >>

Vállalkozás-szervezési és Oktatás-fejlesztési Alapítvány

(oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Sugárkankalin út 6
képviselő: elnök Kovács Tamás
A vállalkozási kultúra növelése, a szakértelem és a magatartási szabályok minél szélesebb körű megismerésének támogatása. ... >>

Városi Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, November 7 tér 3.
képviselő: Nagy Árpád ... >>

Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 99.
képviselő: Döme Gábor
A vidékfejlesztő szaktanácsadói munka hatékonyságának növelése, a szaktanácsadás működési feltételeinek javítása, a szaktanácsadók továbbképzésén, információval való megfelelő ellátottságuk megvalósításán, valamint érdekképviseleti tevékenységen keresztül. ... >>

"WE SERVE" Karitatív Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 2. 2. em. 2.
képviselő: Dr. Hamar Péter
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Zsidanits István Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 4.
képviselő: Farkas István
A mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola és Gimnázium fenntartása, rendeltetésszerű működésével kapcsolatos költségek fedezése, rászoruló diákok segélyezésének ... >>

ZSIDANITS KÖZÉLETI TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.
képviselő: Farkas István
A helyi közösségek fejlesztése a nemzeti és a térség hagyományos értékei, valamint a kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok, civil szervezetek támogatása, az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása-képviselete és megerősítése, a jogállamiság, a magyar polgári demokrácia érdekében. Célunk továbbá megszervezni az összefogást, és segítséget nyújtani Mosonmagyaróvár és tágabb térsége (Szigetköz) társadalmi, gazdasági kulturális felemelkedéséért. Az egyesület a keresztény erkölcsi magatartásra nevelő, valamint kulturális tevékenységgel és ifjúsági vezetőképzéssel kívánja elősegíteni az erkölcsi és szociális alapon nyugvó demokratikus magyar társadalom építését a későbbiekben kialakításra kerülő munkaprogramjának megvalósításával.
A helyes és önérzetes magyarságtudat kialakítása és ápolása nemzetünk fennmaradásának alapkövetelménye globalizálódó világunkban. Ezért erősítjük tagjainkban azt a felemelő érzést, hogy bár kis nép, de egy nemzet fiai vagyunk. Nem csak a sportban vagyunk a világelsők között, hanem a tudomány és művészet terén is kiemelkedő helyet foglalunk el a világban. Támogatjuk az egészségügyi hatóság betegség-megelőző programjai népszerűsítését, küzdelmet az alkoholizmus, a dohányzás, a narkotikumok fogyasztása és az erkölcsöt romboló káros jelenségek, valamint a környezetszennyezés ellen. Az egészséges társadalom megteremtése érdekében elősegíteni akarjuk a személyes gazdasági függetlenségét, a Kárpát-medence népeinek igaz barátságát, nemzetiségeinkkel való együttműködést a közös haza és sorsvállalás jegyében.
Mosonmagyaróvár közbiztonságának javítása, az élet és vagyonbiztonság növelése, a város és vonzáskörzetében élő lakosság biztonságérzetének növelése. Közigazgatási területén belül közreműködik a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtásában. E cél maradéktalan megvalósítása érdekében az egyesület tagjai vállalják, hogy a tűz- és műszaki vagy természeti katasztrófa bekövetkezésének esetén az egyesület rendelkezésére álló technikai berendezések segítségével szükség szerint segítséget nyújtanak a területileg illetékes Tűzoltóság (Katasztrófavédelem) szakmai irányítása mellett. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41