Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár civil szervezetek


Találatok száma: 214
2. oldal

"GYERMEKMOSOLY" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gyári u. 13.
képviselő: Nagy Emilné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

Gyógyító Játszóház Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 27.
képviselő: Hunyaddobrai Éva
Központi idegrendszeri károsodásból eredő mozgássérült, valamint értelmi fogyatékos gyermekek kezelése. ... >>

Gyógytornával az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly u. 2.
képviselő: Mézám Zsuzsanna
Mozgássérült gyermekek és felnőttek rehabilitációja. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Judo Szövetség

(sport,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij út 66.
képviselő: Nagy György, Ősze Attila
Sporttevékenység összefogása, sportegyesületek, judoszakosztályok, önálló klubok, szerveződések működésének összehangolása, megyei események szervezése, kapcsolatok kiépítése. ... >>

Haller Sport, Majorette és Break Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.
képviselő: Szalainé Sándor Katalin
A helyi sporttwirling, majorette és break csoport működtetése, a majorette, mint tömegsport megszerettetése, hozzájárulás a szabadidő hasznos eltöltéséhez, twirling, a majorette és a break területén a belföldi kapcsolatok ápolása, bekapcsolódva a megyei és az országos szövetség munkájába. ... >>

Hallgatók a Tudományért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 4.
képviselő: Gulyás László
Az állattenyésztés-tudomány iránt érdeklődő tanulók, felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók tudományos tevékenységének, kutató munkájának, magasabb szintű szakmai képzésének az elősegítése. ... >>

HARANGSZÓ Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 33.
képviselő: Horváth Balázs
A mosonmagyaróvári evangélikus egyház tulajdonában lévő templom és épületek állagmegóvásának, karbantartásának, felújításának korszerűsítésének és hatékony működésének elősegítése, a gyülekezeti élet fellendítése, tehetséges protestáns fiatalok tanulásának támogatása. ... >>

"Hátrányos helyzetű tanulókért" Alapítvány

(szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kapu L. tér 6.
képviselő: Márkusné Szanyi Rita ... >>

HILDEGARD Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Hámán Kató u. 5.
képviselő: Fehér Lászlóné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

"HITTEL-SZERETETTEL" Alapítvány

()

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 153.
képviselő: Horváth Lászlóné
Mosonmagyaróváron és annak vonzáskörzetében a rászoruló családok, illetve egyedül élő emberek támogatása, életkörülményeik javítása. ... >>

"Hórukk" Lovasterápia Alapítvány

(egészségügyi)

9200 Mosonmagyaróvár, Móricz Zsigmond u. 3.
képviselő: Nagy Lajos
Az alapítvány célja az egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitáció érdekében a testi, szellemi-, érzékszervi sérült, valamint a magatartászavaros, hiperaktív ill. autista gyerekek és fiatalok minél gyorsabb, eredményesebb gyógyulásának előmozdítása, képességeik fejlesztése, rehabilitációjuk végzése. A tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista, részképességproblémákkal küzdő, látás-, és hallássérült, magatartászavaros, hiperaktív, valamint a beszédproblémákban szenvedő, esetleges inadoptált gyerekek és fiatalok fogyatékosságspecifikus fejlesztése. Szeretnénk nyitottá tenni számukra is az emberi élet hozzáférhető területeit, hogy minden lehetőséget felhasználva aktív résztvevői lehessenek a társadalom életének. ... >>

HOT-DRUMS Ütőhangszeres Egyesület

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Tőzike u. 25.
képviselő: Bükki Attila (e), Bükkiné Csaba Katalin (e)
A működési területén élő embereknek a zene útján új szórakozási lehetőségeket biztosítani, valamint a tehetséges gyermekeknek vagy felnőtteknek az egyesület működésén belül lehetőséget nyújtani, hogy zenei képzés- továbbképzésben részesüljenek. ... >>

HUMÁNTEXT - Textilesekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Major Pál u. 44.
képviselő: Franek Ferenc
Textilipari szakképzés, oktatás, egyéb kulturális célok. ... >>

"Hunyadi Mátyás diákmozgalomért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3.
képviselő: Bérci Csaba
A mosonmagyaróvári Hunyadi Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola tanulóinak, tanórákon kívüli segítése, művészeti csoportok támogatása, kulturális, sport, szabadidős programok támogatása, szervezése, ösztönzése. ... >>

Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3.
képviselő: Gede Zoltán
A tanulók és a katonák közötti kapcsolat erősítése, a hazafiasság eszméjére éplülő nevelés hatékonyabbá tétele, a magyar kutrúra és történelem részét képező honvédelmi hagyományok megismertetése. ... >>

Illés Család Gerjen Községért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Frankel Leo u. 21.
képviselő: Bánné Tóth Erika
Gerjen község iskolájában tanulók anyagi támogatása, képzésének segítése, érdekeinek védelme, illetve számukra kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Ipartelepi Lakosok Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 8.
képviselő: Mandl Andrásné
Mosonmagyaróvár város Ipartelep városrésze olyan fejlődsét előmozdítani, amely az itt élő lakosság életminőségét javítja. Ezen belül kiemelt figyelmet fordít a természetes környezet megóvására, a védett építményekre, a környezet-védelemre, meg kívánja őrizni Ipartelep lakóterületi jellegét, csökkentve az ipari létesítmények káros kibocsátásait. ... >>

Jégmadár Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Viz part út 40.
képviselő: Ifj. Németh Aladár - elnök
A fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód, a magatartás és képességeik fejlesztése. Minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság, csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Közreműködés a szabadidősport szakembereinek képzésében, továbbképzésében, ilyen képzések szervezése. Tagjai részére a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló túrák szervezése, azokon a részvételi lehetőség biztosítása. Sportrendezvények, klubrendezvények szervezése és bonyolítása. Sportolási feltételrendszer megteremtése, fejlesztése, gyarapítása. Gyerektábor szervezése, lebonyolítása. Az egyesület bővíteni kívánja környezet- és természetvédelmi látóterét az ez iránt érdeklődőknek, illetve a környezet- és természetvédelem ügyének előremozdításában, fejlődésében, az ezt meghatározó szemlélet formálásában kívána segíteni, és abban szerepet vállalni. ... >>

Jogot az Élethez Alapítvány

()

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 56.

Az6 állatvédelmi törvény - ill. annak tervezete - végrehajtásának elősegítése, támogatása. ... >>

"Kékcinke" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u. 12.
képviselő: Jakab Zoltánné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

Kis-Zátony Horgász Egyesület

(sport,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Molnár u. 20.
képviselő: Gollowitzer György
Az egyesület tagjai számára biztosítani kívánja a szabadidős és a sporthorgászati tevékenység végzésének feltételeit. A szabadidős kikapcsolódást szolgáló horgászati tevékenység támogatása az egyesület elsődleges célja. Az egyesület célját a horgászati tevékenység szervezése és a Kis-Zátonyi Duna-ág horgászati kezelői jogának gyakorlása és működtetése útján kívánja elérni. ... >>

Kisalföld Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 37.
képviselő: Márcis Béla
Kulturált sportvadászati lehetősek biztosítása tagjai részére. ... >>

Kossuth Lajos Gimnázium Diákkormányzatának Szociális Alapítványa

()

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1.
képviselő: Kovács Zsuzsanna
A Kossuth Lajos Gimnázium (Mosonmagyaróvár) nehéz helyzetben élő tanulóinak támogatása. ... >>

"KÜHNE FÚVÓSZENEKARÉRT" Alapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kühne Ede tér 2.
képviselő: Kránitz Pál, Süli Csaba, Szável Ákos
A KÜHNE FUVÓSZENEKAR működési feltételeinek javítása, művészeti fejlődésének biztosítása, hírnevének öregbítése, ifjú fuvószenészek ... >>

KÜHNE Gyári Munkavállalók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Kühne Ede tér 2.
képviselő: Karácsony Imre
érdekképviselet ... >>

Lacaune Tenyésztők Magyarországi Egyesülete

(érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi u. 4.
képviselő: Suhajda Mihály
A kettőshasznú (tej-hús) lacaune fajta optimális hazai hasznosítása. Juhtej- és juhhús termelő tagjai részére - gazdasági, tenyésztési célkitűzéseik megvalósításához - a legmegfelelőbb geno- és fenotípusok kialakítására javaslatokat tesz. Adaptálható termékelőállító programokat dolgoz ki. A juhtenyésztés teljes körű koordinálása, érdekvédelmének ellátása ... >>

Lajta Hanság Rt. MEDOSZ Sportegyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 1.
képviselő: Pap János, Vucskó László
A sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet. ... >>

Lajta Néptáncegyesület

(kulturális)

képviselő: elnök Balogh Tímea
kulturális ... >>

Lajta Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 140.
képviselő: id. Prókai József, Lázók József
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé, helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása, a vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése, a lakosság és a hivatásos rendészeti szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése a bűnmegelőzési tapasztalatok elősegítése és népszerűsítése, a közrend, az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások, jogi tanácsadások megszervezése. ... >>

Lajta-Hanság Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 1.
képviselő: Udvardy Péter
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-és mezőgazdasági -érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Lajta-Hanság Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 1.
képviselő: Balog Sándor - elnök
Szabadidő és hobbitevékenység, a tagok horgász érdekeinek képviselete, kultúrált pihenés szórakozás megteremtése. Tagiai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltötlésének elősegítése, tagjainak a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület vízterület és annak környezete kultúráltabbá téteel, a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

Lajta-Hansági Vadász-Lövész Klub

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 1.
képviselő: Giczi Ferenc
Jó képességű sportolók kiválasztása és nevelése a magyar sportlövészet utánpótlásának biztosítása céljából. ... >>

"Lajta-Hansági" Ifjúsági Alapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 1.
képviselő: Virág Géza ... >>

LAJTHA LÁSZLÓ VEGYESKARI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 96. I/8.
képviselő: elnök Kató István Miklós, titkár Lautner Vilmosné
A kórusmuzsika magas szintű művelését, a város kulturális életében történő hathatós együttműködés elősegítését és erősítését, a zenei, énekkari utánpótlás biztosítását, tehetséggondozás kialakítását, a zene ismeretének elterjesztését; megismertetését, szeretetét és védelmét; s közreműködjön az ezekhez szükséges feltételek biztosításában és fejlesztésében. ... >>

LÉBÉNY II. SPORTEGYESÜLET

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8.
képviselő: Krankovits István Zoltán
Az egyesületi tagok sportolási lehetőségeinek biztosítása. A labdarúgó csapat megszervezése és fenntartása. A helyi sportélet, diáksport, tömegsport feltételeinek megteremtése. ... >>

Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány

(szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Áchim A. út 26.
képviselő: Horváth Bors Erzsébet
Mosonmagyaróvár város és vonzáskörzetében élő rászoruló családok számára családok Átmeneti Otthonát létrehozza és azt hosszú távon működtesse. Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a nehéz, reménytelen helyzetbe került családoknak életük újrakezdéséhez oly módon, hogy számukra átmeneti időtartamban, ideiglenes jelleggel otthont biztosít, segít a munkahelykeresésben. Mosonmagyaróvár városban a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet, a gyermekek átmeneti otthona létrehozásával a hiányzó szociális szolgáltatásokat pótolja. A célok elérése érdekében saját adatbázist állít fel, ingyenes információs vonal (Internet) elérésével bővíti a lehetőségeket. Felkutatja a célok megvalósítását segítő eszközöket. ... >>

"Lét és Egészség Mosonmagyaróváron" Közalapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Pinkéné Bodnár Zsuzsanna kuratórium elnöke
Emberbaráti segítség, támogatás az olyan személyeknek, vagy családoknak, akik önhibájukon kívül a legalapvetőbb létfeltételekhez sem jutnak hozzá. Támogatja az időskorúakat, mozgáskorlátozottakat, fogyatékosokat, súlyos betegeket, természeti csapás által sújtottakat, rendkívüli események miatt nehéz helyzetbe kerülteket. ... >>

LIONS Klub Mosonmagyaróvár

(szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Csaba u. 21.
képviselő: Dr. Hamar Péter
Avilág népei közötti megértés szellemének erősítése, társadalmi jólét megteremtése. ... >>

"LURKÓVÁR" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 27.
képviselő: Csiba Gézáné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

Magyar Izombetegek Országos Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 6.
képviselő: Dr. Herczegfali Ágnes, Dr. Thiesz József
Összefogja az izombetegeket és segítőiket, ellátja érdekvédelmüket, munkálkodik az izombeteg emberek esélyegyenlőségének megteremtését, segíti a betegséggel járó nehézségek elviselését, szorgalmazza az izombetegségek gyógyítását és az ezzel összefüggő szakmai kutatásokat. ... >>

Magyar Labdarugó Játékvezető Testület

(sport,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Kalász utca 24.
képviselő: Hanacsek Attila
A labadarúgó játékvezetők szakmai felkészültségének emelése, a játékvezetés népszerűsítése, a játékvezetők számának növelése. A testület tagjainak érdekképviselete, erkölcsi és anyagi érdekeinek védelme. A nemzetközi eredményesség növelése érdekében kapcsolatok ápolása és fejlesztése a nemzetközi labdarúgó szövetségekkel, nemzeti labdarűgó szövetségek játékvezetői testületeivel, s egyéb sportszervezetekkel. ... >>

"Magyar Professzionális Erőemelő Liga"

(sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki u. 11.
képviselő: Freimann Sándor
Szociálisan rászoruló sportolók támogatása; az egyesület működése technikai költségeinek biztosítása; az egyéni és szervezeti anyagi és eszközbeli támogatások fogadása; ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat. Erőemelő, fekvenyomó, illetve tehetségkutató versenyek szervezése, levezetése. Egyéb sport, tömegsport és szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása, reklámtevékenység végzése. ... >>

Magyar Szív Egyesület Mosonmagyaróvár

(egészségügyi)

9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
képviselő: Dr. Poór Ferenc
Szívbetegségek megelőzése, rehabilitáció, szenvedély betegségek elleni küzdelem. Együttműködés az egészségügyi intézményekkel. ... >>

MAGYAR TRIAL MOTOR SPORTEGYESÜLET

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 7009/2. hrsz.
képviselő: Rónaszéki Gábor
A sportegyesület célja a trial megismertetése minél szélesebb körben Magyarországon. Célunk találkozók, túrák versenyek szervezése, utánpótlás nevelés, trial motorhoz, és egyéb motorozáshoz kapcsolódó közösség kialakítása. ... >>

Magyarország Jövője Párt

(kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal u. 22.
képviselő: Ifj. Hanák József
A párt célja az ország politikai, szociális, kulturális hagyományainak ápolása. A független és demokratikus Magyarország fejlődésének megteremtése végett szervezi tagsága tevékenységét a politikában és a társadalmi életben. Rendezvények szervezése, kiadványok megjelenítése, a nemzeti kultúra hagyományainak ápolása céljából. Közéleti szereplés, részvétel a politikai életben. ... >>

Magyaróvári Hagyományőrző Gazdász Hallgatók - Alapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
képviselő: Dr. Dóka Ottó, Dr. Koszonits Edit
Anyagi támogatás nyújtása a pannon Agrártudományi Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazgaságtudományi kar hallgatói hagyományos rendezvényeihez és a hallgatói klub kialakításához, működéséhez. E területen kiemelkedően működők díjazása és a célhoz anyagi források gyűjtése, gyarapítása. ... >>

Magyaróvári Íjász Sportegyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 48.
képviselő: Nyáradi Csaba
íjászsport ... >>

Majoroki Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi Imre u. 69.
képviselő: Gálos Jánosné
A gyermekek iskolai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. A versenysportok lehetőségének megteremtése. A nyelvtanulás feltételeinek megteremtése, külföldi cserekapcsolatok kiépítése, a költségekhez való hozzájárulás. Az iskola részére teczhnikai eszközök és egyéb anyagok beszerzése. Szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41