Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc civil szervezetek


Találatok száma: 1478
6. oldal

Borsodi Autósportbírók Egyesülete

(sport)

3534 Miskolc, Szarkahegy út 27 3/3
képviselő: Kulcsár Károly ... >>

Borsodi Bányász Vadásztársaság

(egyéb)

3529 Miskolc, Bocskai u. 1/A. I.em.
képviselő: Dr.Székely László ... >>

" Borsodi Igazságügyi Orvosszakértésért Alapítvány " / BIOSZ Alapítvány/

(egészségügyi)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs.u.13.
képviselő: Dr.Koleszár Lajos, Kapás Józsefné
Az igazságügyi orvosszakértői munka elősegítése, valamint a társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők társadalmi és egészségügyi problémáinak feltárásában, megoldásában történő segítségnyújtás, az igazságügyi orvoszsakérzői tevékenység fejlesztése, tárgyi feltételek megteremtése,a külömbözó vizsgálati módszerek fejlesztése és az uj vizsgálati módszerek bevezetése, a szakmai munka színvonalának emelése, a tudományos eredmények megismerése és széleskörű megismertetése, a kutatási eredmények gyakorlati használatának elősegítése a kiemelkedő publikációs tevékenység támogatásával, konferenciák szervezésével és az azzal felmerülő költségek hozzájárulásával, tanulmányutak szervezése, a társadalmi beilleszkedési zavarokban szenvedők (köztük kábítószer- élvezők) számának kérdőíves, számítógépes felmérése, a statisztikai adatok szémítógépes feldolgozása. ... >>

Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

(szociális)

3518 Miskolc, Szentistványi utca 4.
képviselő: Mészáros Éva elnök
Elsősorban a működési területén élő siket és nagyothalló személyek szakszerű segítése, támogatása, a társadalomban való kommunikációs beilleszkedésük elősegítésére irányulóan. Az egyesület ellátási területén élő siket és nagyothalló személyek, valamint minden kommunikációjában sérült, alternatív kommunikációt igénylő személy, azaz: siket vak, autizmus spektrumzavarral élő, halmozottan sérült, fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott, valamint egészség károsodásból származó beszéd károsultak (pl. gége metszettek, afáziások stb.) érdekeinek szervezett és szakszerű segítése és támogatása, érdekeinek képviselete, a társadalomba való beilleszkedésükhöz szükséges kommunikáció elősegítése. ... >>

Borsodi Judo és Szabadidősport Egyesület

(sport)

3532 Miskolc, Damjanich utca 8
képviselő: képviselő Nagy József ... >>

Borsodi Ruházati Kereskedelmi Dolgozók Alapítvány

()

3527 Miskolc, Baross G. u. 115.
képviselő: Kunné Balajti Emese
A Borsodi Ruházati kereskedelmi dolgozók szociális támogatása. ... >>

Borsodi Sport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

3530 Miskolc, Csengey út 11.
képviselő: Kerepesi István ... >>

Borsodi Szénbányák Igazgatóság Sportegyesület

(sport)

3525 Miskolc, Kazinczy u. 19.
képviselő: Kozsup István ... >>

Borsodi Tehetségekért Egyesület

(oktatási,szociális)

3533 Miskolc, Ládi telep 18 I/2
képviselő: Niczky Krisztián elnök
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye tehetségeinek felkutatása és támogatása, ideértve a hátrányos helyzetű tehetségeket is. ... >>

Borsodi Zenei Társaság

(kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth út 3.
képviselő: Várkoly Imre elnök ... >>

Borsodivánkai Agrárklub

()

3462 Miskolc, Ady E.u.9.
képviselő: Nemes Lajos ... >>

Bőgő Bika Vadásztársaság

()

3525 Miskolc, Estike u.38.
képviselő: Dr. Szécsi Ferenc elnök ... >>

Bulgárföldi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület

(kulturális)

3534 Miskolc, Fazola Henrik út 4
képviselő: Kohán Attiláné ... >>

BÚZA TÉRI PIAC KERESKEDŐK EGYESÜLETE

(intézményi,érdekképviselet)

3508 Miskolc, Benedekalja út 3.
képviselő: Árvai Árpád elnök
A miskolci búza téri piac és árucsarnok kereskedőinek összefogása és érdekeik képviselete helyi és országos szinten. ... >>

Bükk 900 Természetbarát Egyesület

(természetvédelem)

3525 Miskolc, Estike utca 19
képviselő: Hatvani Viktor ... >>

BÜKK Autósport Egyesület

(sport)

3534 Miskolc, Gagarin u.28.
képviselő: Zábrátzky László ... >>

" BÜKK CSERKÉSZEKÉRT" Alapítvány

(oktatási)

3530 Miskolc, Kálvin J.u.2.
képviselő: Parajos Tibor
A 19-es BÜKK Cserkészcsapat éves munkájának értékelése során a szociális körűlményei miatt rászoruló és a munkája alapján kiválasztott cserkész táborozásának, továbbképzésén való részvételének támogatása. ... >>

Bükk Vendéglátóipari Dolgozók Munkástanácsa

()

Miskolc, Zsolcai kapu 1.
képviselő: Harsányi Károly ... >>

BÜKK-LIGET Erdő-mező-kert Barátai Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3534 Miskolc, Fazola H. út 22. fsz./3.
képviselő: Fodor András elnök
Az egyesület cékitűzése a Bükk-hegység és a hozzákapcsolódó körzeteiben (Varbó-tó stb.) erdő, mező, kertes környezetünk magán és közterületi természetvédelem fejlesztés. ... >>

Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgzdálkodásáért Közalapítvány

()

3515 Miskolc-Egyetemváros, Környezetgazdálkodási Intézet
képviselő: Dr. Lénárt László
Az 1995. évi LIII. törvénynek megfelelően a közalapítvány folyamatos működtetésén keresztűl a Bükk-térség jelenlegi karsztvíz készletének mennyiségi és minőségi megóvása (figyelemmel legalább a jelenlegi karsztvízszintnek és a vízi tájképi értékek biztosítására). valamint az indokolt karsztvíztermelés, az ökológiai vízigények közép- és hosszú távú egyensúlya biztosításának segítése, összhangban Magyarország vízügyi ... >>

" Bükkalja Táncszínház " Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, János u.21.
képviselő: Jóna István
A Miskolc városban működő nagymultú Szinvavölgyi Táncegyüttes illetve a jelen alapítvány kuratóriuma által megnevezett jogutód táncegyüttes anyagi és erkölcsi támogatása. A magyar népfolklór hagyományainak megörzése. A Szinvavölgyi táncegyüttes, illetve ennek jogutód táncegyüttese táncpedagógiai és művészeti munkájának biztosítása és az ehhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek megteremtése.Táncos szakmai központ létrehozása, amely alkalmas továbbképzések szervezésére, szaktanácsok adására, kultúrális rendezvények létrehozására, menedzselésére, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb vállalkozási tevékenységek lebonyolítása. Elősegíteni az együttesek által képviselt művészeti értékek fenntartását és megörzését. ... >>

Bükki Állat-, és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

3530 Miskolc, Toronyalja u.27.
képviselő: Tóth Lászlóné
Állat- és természetvédelem. ... >>

Bükki Aranyszarvas Vadásztársaság

(egyéb)

3534 Miskolc, Muhi utca 29.
képviselő: Porkoláb Csaba elnök
tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása ... >>

"Bükki Barlangkutatásért" Alapítvány

()

3534 Miskolc, Gagarin u. 4. II/2.
képviselő: Galán Mihály, Majoros Zsuzsanna ... >>

Bükki Erdész Vadásztársaság

(sport)

3517 Miskolc-Ómassa, Miskolc-Ómassa utca 12
képviselő: Lévai László ... >>

Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete

(természetvédelem)

3531 Miskolc, Vászonfehérítő út 64. III/2.
képviselő: Boronkai József elnök, Makár Richárd alelnök ... >>

Bükki Hegy- és Sportmászó Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3534 Miskolc, Almás út 38.
képviselő: Rónyai Péter
Lehetőség biztosítása fiatalok számára szabadidős, sport és kulturális tevékenységek folytatására, elsősorban túrázás, trekking, sziklamászás, kajakozás. Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete. Sportolási feltételek biztosítása és támogatása. sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés megcélozva ezzel a fiatal korcsoportot. Környezetvédelem, sportesemények rendezése, szervezés, tengeri kajak túrák szervezése, vezetése oktatása. Egyéb gazdasági tevékenység a fenti célok érdekében, de azokat nem veszélyeztetve. ... >>

Bükki Környezeti Nevelési Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Telepi Gy. u.9.
képviselő: Piti Márta
-új környezeti elvárások elfogadtatása - környezetvédelem -minőségileg más élettér kialakítása -érintetlen természeti környezet megóvása, gondozása -hazánk természeti értékeinek megismertetése -természetvédelem -népi hagyományok felelevenítése a régi mesterségek segítésével -egészségmegőrzés, sporttevékenység -környezettel harmónikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, tanárok részére szakmai továbbképzés biztosítása ... >>

Bükki Sí Klub

(sport)

3529 Miskolc, Mikes K.u.30.
képviselő: Dr. Molnár Adorján ... >>

Bükkszentlászló Fejlesztéséért Alapítvány

(egyéb)

3510 Miskolc, Fő út 78.
képviselő: Bartha György
a) Bükkszentlászló területén önkormányzati közműberuházások megvalósításának elősegítése,
b) Bükkszentlászló területén közműberuházások során az önkormányzat területén élő lakosságra eső terhek csökkentése, a lakossági közműberuházás támogatás,
c) Bükkszentlászló területén a beruházások megvalósítása során felmerülő egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati jellegű elősegítése,
d) Bükkszentlászló területén a megvalósításra váró közműberuházások támogatása,
e) Bükkszentlászló területén élő lakosság egyéb jellegű közműterheinek csökkentéése. ... >>

Bükkszentlászlói Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

3558 Miskolc, Fő u. 78.
képviselő: Behinya István, Orosz Szabolcs, Szabó László ... >>

BVSE Miskolc Tömeg- és Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport)

3529 Miskolc, Budai J.u.1.
képviselő: Fábián István, Sajti Viktor
Miskolc város lakosai, különösen a diákok egyéni és közösségi sportolásának támogatása, elősegítése, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a sportolási lehetőségek feltételeinek biztosítása. Az alapítvány közreműködik főként a fi- atal korosztályok szabadidejének sportolással való eltöltéséhez szükséges jobb feltételek megteremtésében és biztosításában a BÉVSC Népkerti Sporttelepén és Bükkszentkereszt küzségben lévő túristaházban. ... >>

"Canticum-Canticorum" Kórus Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 27.
képviselő: Tánczos Tamás
A Miskolci Városi Bartók Kórus működésének támogatása. Bel- és külföldi fellépések, koncertek szervezése, kapcsolat kialakítása más kórusokkal, zenekarokkal. Neves szólisták, zenei szakemberek meghívása az énekkarhoz, a tagság szakmai tudásának fejlesztése, ennek érdekében ösztöndíjak biztosítása. A hangversenyek iránt érdeklődők, a közönség megtalálása, ?oratórium-barátok körének? létrehozása és működtetése. A klasszikus vokális zene népszerűsítése a médián keresztül, hangfelvételek készítése, kiadatása. A fenti célokon keresztül Miskolc Város és környéke kulturális nívójának emelése. ... >>

"Cantus Firmus Református Egyházzenei Alapítvány"

(kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
képviselő: Dr.Rózsa Tibor
A református egyházi ének- és zenekultúra ápolása és művelése, valamint a református egyházi kórusmuzsika támogatása és ezzel összefüggésben a hitéleti tevékenység elmélyítése az egyházkerületben. ... >>

"CEDR - Magyar Agrárjogi Egyesület" Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3515 Miskolc-Egyetemváros, A/6 utca 102
képviselő: képviselő Dr. Csák Csilla ... >>

CELLARIUM HUNGARICUM Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3519 Miskolc, Fecske utca 25
képviselő: Kiss Attila Tamás ... >>

"Cigány Vállalkozók BAZ. megyei Szövetsége"

(érdekképviselet,egyéb)

3526 Miskolc, Huba u.30.
képviselő: Balogh Kálmán elnök ... >>

Cigány-Magyar Baráti Társaság

()

Miskolc, Blaha L.u.46.
képviselő: Fekete Zoltán ... >>

Cigányok Kereszténydemokrata Pártja

(kulturális,egyéb)

3527 Miskolc, Vereckei utca 27.
képviselő: Lakatos Attila elnök
A magyarországi cigányság politikai, gazdasági, kulturális felemelkedésének elősegítése.
Ennek során különös figyelmet fordít a magyarországi cigányság érdekeinek érvényesítésére, ezen érdekeknek a társadalmi, valamint az élet minden szintjén való képviseletére. ... >>

CineFest Egyesület

(kulturális)

3530 Miskolc, Városház tér 20
képviselő: alelnök Bíró Tibor, alelnök Gáspár Zoltán, Madaras Péter elnök ... >>

Civil Start Egyesület

(sport)

3529 Miskolc, Sályi utca 26 7/3
képviselő: Szendrák Erzsébet ... >>

"Civil Szféra" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

3532 Miskolc, Győri kapu 95. 8/1.
képviselő: Fridely László
Miskolc város idegenforgalmának fejlesztése, vonzerejének növelése, az adottságok jobb kihasználása a marketing, a promóció igénybevételével, a döntéshozók és a társadalom figyelmének felhívásával. A cél megvalósítását elősegítő projektek támogatása, jelentős eredményeket elérő személyek erkölcsi, anyagi elismerése. Diákok, kollégiumi ellátásból kiszorultak elhelyezésének elősegítése, támogatása. Kedvezményes gyermek, ifjúsági, felnőtt üdülési lehetőségek megszervezése, koordinálása, elsősorban a hátrányos helyzetűek számára. Egészségügyet érintő célkitűzések: a népesség növekedését, a gyermekvállalást, gyermekáldást elősegítő projektek kidolgozása, támogatása, anyagi eszközöket biztosítani azon szülők számára, akik szándékuk ellenére eddig gyermekáldásban nem részesültek és az in vitró fertilizációs programhoz adott társadalombiztosítási támogatást kimerítették. A felvilágosítás eszközeivel tudatosítani, hogy az egészségmegőrző programok eredményessége jelentős mértékben függ az érintettek együttműködésétől. Kommunikációs célkitűzések: a fenti célok elérése érdekében az alapítók fontosnak ítélik a térség első non-profit rádiójának létrehozását, amihez szakmai, anyagi segítséget kívánnak nyújtani. ... >>

Club 126 Egyesület

(egyéb)

3529 Miskolc, Középszer út 7. 7/3.
képviselő: Marczin Róbert elnök
Olyan tevékeny, alkotó közösség létrehozása, és összefogása, amely fő feladatának a Fiat 126, Polski Fiat 126p és Polski Fiat 126 BIS típusú gépjárművek ismeretségének és kedveltetésének növelését tekinti. ... >>

Club-Laguna Miskolc Sportegyesület

(intézményi,sport)

3508 Miskolc, Futó u. 70.
képviselő: Lavotha Péter elnök ... >>

Communitas Társadalomkutató és Fejlesztő Egyesület

(egyéb)

3532 Miskolc, Tátra utca 11 III 4
képviselő: Fehérvári Marcell ... >>

Continental Alapítvány

()

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 33.
képviselő: Lukács Éva
Bátorítani, segíteni, gyarapítani minden Continental csoport tagjának személyes életét, fejleszteni lelki és zenei ismereteit. Zenei programon keresztül tisztán és egyértelműen bemutatni Jézus Krisztus evangéliumát a világnak. Az evangélium terjesztése különböző médiákon keresztül, nyomtatásban, valamint hang, illetve képszalagon. Bátorítani a hívőket, hogy még mélyebben odaszánják életüket Krisztusnak. ... >>

Contra Képzőművészeti Egyesület

(kulturális,egyéb)

3533 Miskolc, Lórántffy Zs. utca 16
képviselő: Flip Csaba ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41