Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc civil szervezetek


Találatok száma: 1478
5. oldal

Borsod megyei Gyermek Diabétesz Egyesület

(egészségügyi)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Barkai László ... >>

Borsod megyei Gyógyszerész Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.4.II/1.
képviselő: Pesti Ferenc
Annak érdekében, hogy B.-A.-Z. megyében a betegek gyógyszerellátása folyamatosan biztosítva legyen, az alapítók elő kívánják segíteni, hogy támogatásban részesüljenek azok a B.-A.-Z. megyei Gyógyszerész Kamarai tagok és gyógyszertári asszisztensek, akik átmenetileg, saját hibájukon kívűl szakmai tevékenységük folytatása során nem tudják önmaguk, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara segítségével biztosítani saját szakmai tevékenységüket és a lakossági egészségügyi ellátó feladatokat. b.) A Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet tagjainak, gyógyszertári asszisztenseinek támogatása segélyezéssel, természetbeni juttatásokkal, szolgáltatásokkal, oktatással,továbbképzéssel. c.) Indokolt esetben a Borsod megyei gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek hozzátartozóinak segítése. d.) A Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet tagjainak minél szélesebb körű és gyors tájékoztatása az őket éríntő szakmapolitikai, üzleti információkról- kiadványokkal. e.)A Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete irodájának fejlesztése korszerű technikai eszközökkel, infrastruktúrával:gördülékeny működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, személyi feltételek biztosítása, s ezzel a Borsod megyei kamarai tagok minél hatékonyabb segítése, támogatása. f.) Az Alapítvány hosszú távú célja, hogy a B.-A.-Z. Megyei Gyógyszerész Kamara céljai eléréséhez anyagi eszközeivel támogatást nyújtson. ... >>

Borsod Megyei Horgászegyesület

(sport)

3530 Miskolc, Széchenyi út 70.
képviselő: Zentai Zoltán elnök ... >>

Borsod Megyei Repülő Klub

(sport)

3526 Miskolc, Repülőtéri út 7
képviselő: Havasi Zoltán ... >>

Borsod Megyei Tekézők Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

3530 Miskolc, Széchenyi u. 103.
képviselő: Szelekovszki Ferenc ... >>

Borsod megyei Veterán Jármű Klub

()

3528 Miskolc, Rét u. 4.
képviselő: Taksás József ... >>

Borsod Tornasportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3530 Miskolc, Széchenyi u.103.
képviselő: Dr.Besenyei Lajos elnök
Borsod megye diáksportján belül a tornászok biztonságos sportolását elősegítő sporteszközök és segédeszközök beszerzése, az eredményesen szereplő diák tornászok biztosítása és jutalmazása sérült sportolók eseti, vagy rendszeres anyaagi támogatása, Sályi lászló Élet-feltételeinek biztosítására rendszeres támogatás juttatása. "- a tornasport ágazatainak népszerűsítése tömegsport rendezvények szervezésével (tornabemutatók, edzőtáborok, stb.) - Borsod-Abauj-Zemplén megye diáksportján belül a tornaszakosztályok működésének támogatása (anyagi, tárgyi juttatások) - biztonságos tornaszerek és segédeszközök beszerzése - kiadványok megjelentetése (képzési tornaanyagok, edzésprogramok, módszertani útmutatók) az alapítványi cél megvalósítása érdekében - sportolók, edzők továbbkpzésének segítése - Sályi László sajnálatos balesetet szenvedett tornász emlékének ápolása, verseinek, írásainak, rajzainak bemutatása, sírjának gondozása, annak megszervezése - a diákolimpiákon a tornasportban eredményesen szereplő tornászok biztosítása, jutalmazása - sérült sportolók eseti vagy rendszeres támogatása, gyógykezelési költségeinek fedezése - egészséges életmód porgramok, rendezvények támogatása, ... >>

Borsod Volán Független Szakszervezet

(érdekképviselet)

3527 Miskolc, József A. u. 70.
képviselő: Firtkó László ügyvivő, Kurusta Tiborné elnök, Nagy Andrásné ügyvivő, Sipkás Balázs ügyvivő, Tóth Zsolt ügyvivő ... >>

Borsod Volán Sport Egyesület

(sport)

3529 Miskolc, Budai József u.1.
képviselő: Balázs András, Sárközi György ... >>

Borsod Volán Személyszállítási Rt. Munkástanácsa

()

3527 Miskolc, József A. út 70.
képviselő: Sepsi László ... >>

"Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Baleseti Ellátásáért" Alapítvány

(oktatási)

Miskolc, Blaskovics u. 4.
képviselő: Dr. Kocsis Attila
Az osztály orvosainak hazai tudományos előadásokon való részvétel biztosítása, támogatása, az osztály orvosainak külföldi tudományos előadásokon való részvétel biztosítása, támogatása, hazai továbbképzés részvételi díjának támogatása, külföldi továbbképzés részvételi díjainak támogatása, hazai tudományos üléseken való részvétel anyagi támogatása, külföldi tudományos üléseken való részvétel anyagi támogatása, szimpóziumokon való részvétel, baleseti sebészeti osztály által rendezett rendezvényekhez való hozzájárulás vagy teljes költségviselés, az osztályt látogató szakmai érdeklődésű vagy továbbképzés jellegű orvosok ellátása, az osztály és az Intézet műszerekkel, technikával való ellátottságának ... >>

"Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
képviselő: Dr.Mátyás Lajos a kur.eln.
A kórház műszerezettségének, diagnoszstikai, oktatási és tudományos célú és egyéb eszközeinek fejlesztése,az európai színvonal megközelítése. ... >>

"Borsod-Abaúj-Zemplén Megye FErtőzőbeteg Gyermekeiért" Alapítvány

(egészségügyi)

Miskolc, Csabai kapu 9-11.
képviselő: Dr. Madai Ágnes
Elősegíti az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, támogatást éssegítséget nyújtani annak érdekében, hogy a fertőzőbeteg gyermekek ellátása során, azok megfelelő szintű egészségügyi szolgáltatásban részesülhessenek. Támogatni minden olyan tevékenységet, melynek célja a beteg emberi méltóságának, önazonosságának, önrendelkezésének, illetve egyéb jogainak megörzése. Lehetővé tenni a beteget egyéni és közösségi érdekeinek harmónikus érvényesülését, a mindenkori egészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését. Támogatni mindazon egyéb törekvéseket, amely a betegek jobb ellátására, megfelelő szakmai színvonal biztosítására, illetve emelésére, a betegségek megelőzésére, a szűrés és gondozás minőségi javítására ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány

(oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Városház tér 1.
képviselő: Gál János
Az alábbi közhasznú tevékenységeket támogathatja: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi- és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti- és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. -tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYE LABDARÚGÁSÉRT Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
képviselő: Balázs András
A B.A.Z.Megyei Labdarugó Szövetség által szervezettbajnokságokban résztvevő csapatok szakmai és anyagi segítése. 2./ Az utánpótlás minél nagyobb létszámának elérése céljából, a sportág iránt vágyat érző gyerekek és fiatalok szakszerű oktatásának fejlesztése. 3./ A labdarúgásban már aktívan résztvevők, valamint a felnövekvő uj generáció számára a Fair play szellem erősítése. 4./ A sportágban tevékenykedők szakmai képzése és továbbképzése, különösképpen az edzők, játékvezetők és a szövetség aktivistái részére. 5./ A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség munkájának korszerűsítése és tárgyi eszközeinek javítása. 6./ A bajnokságon kívűl szervezett labdarúgó tornák anyagi természetű segítése. 7./Sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, anyagi támogatása. 8./Szakmai tanulmányutak támogatása, szervezése. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara

(egyéb)

3529 Miskolc, Csabai kapu 62.
képviselő: Koncz György ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Alkoholizmus Ellenes Egyesület

(egyéb)

3526 Miskolc, Kassai u. 19.
képviselő: Abaffyné Dr. Kökényes Ilona titkár, Dr. Lakatos Zoltán ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Birkózó Utánpótlásért Alapítvány

(sport)

3533 Miskolc, Andrássy u. 61.
képviselő: Baranczó Tibor
Hat éves kortól a sport és a birkózás megismertetése, megszerettetése. Edzőtáborok szervezése belföldön és külföldön. Sporfelszerelések vásárlása. Nyári napközis birkózó foglalkozások támogatása. Kiemelkedő utánpótlás eredmények jutalmazása. Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő jó sportoló versenyzők ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány

()

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32.
képviselő: képviselő Dudás Péter
BAZ Megye területén a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának, színvonalának emelése. Korszerű, új, megbízható vagonvédelmi eszközök és módszerek kifejlesztésnek ösztönzése és módszerek kifejlesztésének ösztönzése elterjesztése, vagyonvédelmi propaganda. A gyermek és fiatalkorúak bűnözésben való részvételi arányának csökkentése érdekében megelőzési módszerek kutatása, elterjesztése. Kábítószer, kábítószer-pótló anyagok elterjesztésének megakadályozása. Pályázatok támogatása s a célok érdekében kereskedelmi és szolgáltató tevékenység ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara

(egyéb)

3529 Miskolc, Görgey Artúr u.32.
képviselő: Rudolf Mihály ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége

(intézményi,érdekképviselet)

3530 Miskolc, Erzsébet tér 5..
képviselő: Szabó Árpád elnökhelyettes, Szabó Lajos elnök ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület

(kulturális)

3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 11
képviselő: Hadobás Pál ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

(egyéb)

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
képviselő: Bihall Tamás, Dr. Szilágyiné Baán Anna ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállakozók Érdekképviseleti Szervezete KISOSZ

(egyéb)

3525 Miskolc, Régi posta u. 4.
képviselő: Szalári István
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén működő vállalkozási tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók, munkaadói érdekképviseletét, gazdasági és szakmai érdekeinek védelmét, feladatainak megóvásával ellássa. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közellátók Egyesülete

()

3529 Miskolc, Bezerédi u.2.
képviselő: Szabó Pál ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara

(egyéb)

3525 Miskolc, Kossuth u.11.
képviselő: Holló Csaba ... >>

"Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nyugdíjas rendőrök" Közhasznú Egyesület

(oktatási)

3527 Miskolc, Bessenyői utca 1.
képviselő: Dr. Csintalan László
oktatás, kutatás, nemzetközi és szakmai , gazdasági érdekképviseleti tevékenység ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

()

3525 Miskolc, Déryné utca 18. fsz/2-3.
képviselő: Juhász István kuratórium elnöke, Macsuga Imre kuratórium társelnöke
A térség vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sclerózis Multiplex Társaság

(sport,egészségügyi)

3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Ádomné Suták Ibolya ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya és Falugondnokok Egyesülete

(egyéb)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 15
képviselő: Jaskó Péter elnök ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3527 Miskolc, Selyemréti u. 1.
képviselő: Zárdai István elnök
Az érdeklődés felkeltése a természetjárás iránt. A természetjáró tevékenység elősegítése. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vitorlás Szövetség

(sport,érdekképviselet)

3530 Miskolc, Kont u. 11.
képviselő: Dr. Koleszár Lajos elnök ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Zeneoktatók Egyesülete

()

3525 Miskolc, Palóczy u. 4.
képviselő: Molnárné Erdődy Éva ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Zenetanárok és Zeneművészek Egyesülete

(kulturális)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd út 1 III/3
képviselő: Mészáros Nóra Zita ... >>

Borsod-Hevesi Egyházmegye Evangélikus Templomaiért Alapítvány

(sport,kulturális)

3535 Miskolc, Vár u. 7.
képviselő: Veczán Pál
Borsod és Heves Megye területén található evangélikus templomk felújítása, rendeltetésének megfelelő működtetése. Ifjúsági egyházközségi lelki, szellemi, sport- és kulturális fejlődését szolgáló támogatások szervezése. Fiatalok szakmai fejlődésének segítése, támogatása. ... >>

Borsodi Asztmás Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

3529 Miskolc, Középszer út 11
képviselő: Kovács László
Egy mesterséges sóbarlang létrehozása, működtetése, az asztmás és allergiás gyermekek légzésrehabilitációja, betegségmegelőzés, utókezelés.
Közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Borsodi Autójavító Ijfúsági Szervezet

()

3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.
képviselő: Bori László titkár ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41