Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc civil szervezetek


Találatok száma: 1478
3. oldal

Autista Gyermekek Oktatási Alapítványa

(intézményi,oktatási)

3526 Miskolc, Huba utca 46 II/2
képviselő: Gécziné Szentesi Julianna
Elősegíteni a pervazív fejlődési zavarban (autizmusbaín) szenvedő gyerekek nevelési és oktatási feltételeinek javítását a speciális képzést nyújtó iskolában. Jobb tárgyi és személyi feltételekkel növelni az autista gyerekek hatékonyabb, eredményesebb fejlesztési lehetőségét. Támogatni a folyamatosan emelkedő tanulólétszám miatti helyiségbővítés lehetőségét. Speciális taneszközök, felszerelések bővítése. Segíteni az iskolai és szabadidős programok megvalósítását. Szakmai továbbképzések és szakfolyóiratok finanszírozása. Elérni azt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén valamennyi autizmusban diagnosztizált gyermek (óvodás és iskolás korú) megfelelő speciális autizmusra szakosodott gyógypedagógiai fejlesztést kaphasson. Felvilágosító tevékenységeket, család-terápiás beszélgetéseket, előadásokat támogatni. ... >>

Autonóm Területi Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1. 3/313.
képviselő: Csongrádi Sándorné, Fekete Gyula ... >>

Avas 2001. Oktatási, Kulturális, Szociális és Sport Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Eszterházy A. u. 20.
képviselő: Kardos Péter
A Miskolcon működő oktatási, kulturális, szociális intézmények, egyházak, bejegyzett civil szervezetek, egyesületek támogatása, kötelező, illetve önként vállalt közérdekű feladataik ellátásában. Ezen belül különösen: a felsorolt szervezetek által Miskolcon élők érdekében szervezett rendezvényeinek támogatása; a miskolci közoktatási intézmények által szervezett gyermeküdültetés támogatása; a felsorolt intézmények, szervezetek, országos, megyei és városi kiírású pályázatokon való részvételéhez önrész átvállalása; táborozás, kulturális, sport, szociális, közhasznú és egyéb a célokkal összhangban álló programok anyagi fedezete, melyeket az alapítvány maga szervez. ... >>

AVAS Nyugdíjas Klub

(kulturális)

3525 Miskolc, Városház tér 2.
képviselő: Berta Gizella elnök ... >>

Avas Táncművészeti Egyesület

(kulturális)

3501 Miskolc, MSZB tér 3.
képviselő: Kováts György ... >>

Avas Testépítők Klubja

(sport)

3529 Miskolc, Engels u. 59.
képviselő: Dikházi Tibor ... >>

Avas-déli Reformátusokért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 32.
képviselő: Kalydy Zoltán
az Avas-lakótelepi Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) hitéletének zavartalan biztosítása, fejlesztése, - templom és egyházközségi központ építése, - az Egyházközség közösségi életének előmozdítása, - kulturális tevékenység folytatása, elsősorban az Egyházközség tagjai és családjaik bevonásával, de nem kizárva a külső érdeklődőket sem (közhasznú tevékenység), - gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése, főként vallási, erkölcsi területen (közhasznú tevékenység), - szociális ellátás az idős, beteg emberek és más rászorulók részére (közhasznú tevékenység) - a testi-lelki egészség megőrzésének elősegítése, lelki gondozás (közhasznú tevékenység) - lapkiadás és más kiadványok megjelentetése, - tudományos tevékenység a teológia és a társadalomtudományok területén, - ismeretterjesztés, a polgári hagyományok, a protestáns etika megőrzésének, fejlesztésének céljából (közhasznú tevékenység) - családsegítés (közhasznú tevékenység) ... >>

Avasi Arborétum Baráti Kör

(egyéb)

3533 Miskolc, Vasgyári út 6.
képviselő: Móri Lajos ... >>

AVASI BORÚT Egyesület

(egyéb)

3530 Miskolc, Vörösmarty út 34. 2/1.
képviselő: Szegeczky Gyula ... >>

Avasi Gimnázium Diáksport Egyesület

(sport)

3524 Miskolc, Klapka u.2.
képviselő: László István ... >>

Avasi Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3529 Miskolc, Klapka Gy.u.2.
képviselő: Dr.Sarkadi Sándor
Odaadással és nagy hivatástudattal végzett nevelő-oktató munka elismerése, valamint az iskola eredményes működésében tartósan és kiemelkedően dolgozók jutalmazása, valamint a pedagógus munkakörben dolgozók magas színvonalú szakmai tevékenységének (külföldi tanulmányút, publikáció, kiállítás) támogatása. ... >>

Avasi Ifjúsági Szabadidő és Tömegsport Club

(sport)

3529 Miskolc, Gesztenyés u.12.
képviselő: Dorogi János ügyvezető elnök ... >>

Avasi Katicák Bölcsödei Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Szilvás u. 39.
képviselő: Kovács Judit elnök
Elősegítse és támogassa az avasi Szilvás utcai bölcsődében a gyermekek napközbeni ellátását, a családok gondozását, a 0-3 éves gyermekek fejlesztését, képzését, a dolgozók szak-, illetve technikai területen történő szakképzését, képzését, a bölcsőde területén jelentkező, illetve városi szintű gyermekszegénység elleni feladatok felvállalását, többszörösen hátrányos helyzetű családok társadalmi esélyegyenlőségére irányuló törekvést, sérült gyermekek integrált csoportban történő ellátását, tárgyi feltételek megteremtését;
e körökben az alapítvány célja különösen a preventív egészségnevelő és egészségfejlesztő munka elősegítése;
tanfolyamok, klubfoglalkozások, tájékoztató előadások, vetélkedők, családoknak szóló programok szervezése;
anyagi lehetőségitől függően tárgyi eszközök beszerzésével a bölcsőde működésének segítése és támogatása;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a gyermekszegénység elleni küzdelemben az érintett családoknak tárgyi, szakmai segítség nyújtása;
a sérült gyermekek ellátásához szakmailag indokolt tárgyi, személyi feltételek biztosítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
emberi és állampolgári jogok védelme;
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások;
bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

Avasi Kultúrális és Sport Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Klapka György út 22
képviselő: Varga Gergő ... >>

Avasi Lakótelepi Kulturális Egyesület

(kulturális)

3529 Miskolc, Engels u. 33-35.
képviselő: Csoma Károly ... >>

Avasi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3529 Miskolc, Áfonyás 14
képviselő: alelnök Lakatos László, gazdaságvezető, titkár Korcsik Károly, Szakos István elnök ... >>

" Az aktívabb mindennapokért" Fiziotherápiás Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

3533 Miskolc, Kórház utca 1.
képviselő: Perjésné Bodgál Judit
a.) A sérült és degeneratív mozgásszervi betegek komplex fiziotherápiájának támogatása,
b.) a korszerű fiziotherápiás módszerek, eljárások elsajátítása és alkalmazása,
c.) az eszközállomány fejlesztése, karbantartása,
d.) képzés és továbbképzés,
e.) tanulmányutak, kongresszusi részvételek támogatása,
f.) társasági tagsági díjak finanszírozása
g.) a graduális és posztgraduális képzésben való oktatási tevékenységhez szükséges eszközállomány és szakkönyvek biztosítása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjeszés,
- kulturális tevékenység. ... >>

"Az Avasi Arborétumért" Alapítvány

(környezetvédelmi)

3525 Miskolc, Kossuth út 18.
képviselő: Adorján Imre, titkár Szűcs Krisztina
Anyagi támogatást biztosítani: -az Avasi Arborétum már elkészült, illetve megvalósított tülevelű része /fenyőgyüjtemény,ill. a fenyők kerti formáit beutató arborétum részlet/ fenntartásához,gondozásához, megóvásához és bemutatásához; -az arborétum növényanyagának megismertetéséhez,rendezvények bemutatások, látogatások rendezéséhez, -a növényanyagról ismertető szerkesztéséhez, kiadásához és terjesztéséhez, -az arborétum továbbfejlesztéséhez--lomblevelű parkerdő és az őshonos fákból álló un. Avasliget telepítéséhez, -az arborétum létesítményeinek bemutató kertrészleteinek létesiében gondozásában, fejlesztésében, felujításában /szivárvány rózsakert, gyógynövény bemutató kert, sziklakert, rhododentron liget/ ésszépítésében cselekvően közreműködő állampolgárok és közösségeik részére.
az Avasi Arborétum már elkészült, illetve megvalósított tűlevelű része (Dr. Adorján Imre fenyőgyűjtemény) illetve a lombosfa és csrjegyűjtemény (avasliget) fenntartása, gondozása, megóvása és bemutatása.
az arborétum növénymyagának nyilvánosságával való megismertetése, rendezvények , bemutatók, látogatások rendezése:
a növényanyagről ismertető szerkesztése, kiadása és terjesztése:
az arborétum továbbfejlesztése - lomblevelű parkerdő és az őshonos fákból álló úgynevezett Avas-Liget telepítése:
az arborétum létesítményeinek, bemutató kertrészleteinek létesítése, gondozása, fejlesztése, felújítása (sziklakert, rhododentron liget). ... >>

"Az Avasi Gimnázium Diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2.
képviselő: elnök Bencsőné Gulyás Anikó, Schramkó Ágnes
Az iskola tanulói között kiemelkedő tanulmányi eredméynt elérők jutalmazása, a nyelvtanulás elősegítése, a tanulók külföldi utazásainak támogatása, a nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges tanulók anyagi segítése. Számítástechnikai segédeszközök vásárlásának, karbantartásának, javításának természetbeni és anyagi feltételeinek megteremtéséhez támogatás nyújtása. Az iskola állatháza fenntartásának és fejlesztésének támogatása. A diákönkormányzatok munkájának támogatása, táborok szervezéséhez anyagi támogatás nyújtása, diákönkormányzat munkájában részt vevő tanulók jutalmazása és a diákönkormányzat rendezvényeinek finanszírozása. ... >>

"Az Avasi Gimnázium jövőjéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3524 Miskolc, Klapka György u. 2.
képviselő: Arday István, Szép Lászlóné elnök
1. az iskolában folyó tudományos tevékenység, valamint a nevelő-oktató mumka tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, eszközbeszerzés, tudományos munkák publikálása, megjelentetése, tanulmányutak szervezése, támogatása, 2. az oktató-nevelő munka színvonalának emelése érdekében diák és pedagógus továbbképzések, konferenciák szervezése, azokon részvétel, 3. a nyelvtanulás elősegítés: német és angol nyelvterületre irányuló tanulmányutak, csereprogramok, nyelvkurzusok szervezése, anyagi támogatása, különös tekintettel az iskola két tanítási nyelvű képzésformáira, az iskola oktatási rendszerének előkészítése az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz, 4. a diákok egészséges testi, szellemi fejlődésének biztosítása, az elavult tornaterem épületének teljes felújítása, sporteszközök pótlása, beszerzése, 5. a diákönkormányzat munkájának támogatása, táborok szervezése, a diákönkormányzati munka anyagi támogatása, 6. a gimnázium főépületének esedékes rekontstrukciója, karbantartási, felújítási munkálatok pénzbeni támogatása, a ... >>

" Az egészségért, az egészségügyi dolgozókért " Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3926 Miskolc, Csabai kapu 9.sz.
képviselő: Dr. Koleszár Lajos
Anyagi eszközökkel a miskolci egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, kiemelten a Semmelweis Korházban folyó gyógyító- megelőző tevékenység szinvonalának, a gyógyítás tárgyi, technikai, személyi feltételeinek javítását. Az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakulását elősegíteni, mely anyagi hozzájárulással is támogatja a város bizronságos egészségügyi ellátásában nélkülönözhetetlen kórházak, egészségügyi intézmények további szinvonalas működését, működési feltételeinek javítását. Támogatást nyújtani a korházban működő orvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak a szakmai közéletben, valamint a hazai és külföldi szakmai és tudományos konferenciálon, kongresszusokon, szakmai zapasztalatcseréken, továbbképzéseken való részvételhez. Az alapítvány anyagi támogatással segíteni kívánja a miskolci egészségügyi intézményekben szervezendő szakmai, tudományos konferenciákat, rendezvényeket. Anyagilag hozzájárulni orvosi, ápolási szakirodalom beszerzéséhez, az uj gyógyító eljárások megismerése, honosítása érdekében. Az alapítvány támogatni kívánja az orvosi műszerek, ápolási eszközök, felszerelések és technikai berendezések beszerzését, a betegtájékoztatás eszközeinek, módszereinek fejlesztését annak érdekében, hogy a lakosság egészségügyi ellátásában ebben a térségben is mielőbb megjelenjenek a modern eszközök, műszerek, berendezések, valamint a kor követelményeihez felzárkózzék az egészségügyi intézményekben a betegek tájékoztatása. Elősegíteni a kórházban folyó gyógyító megelőző tevékenység műszaki, gazdasági hátterének fejlesztését, ezáltal, hogy az alapítvány támogatni kívánja a számítógépek, technikai berendezések mind szélesebb körű alkalmazását, a gazdasági műszaki ellátó szervezet kifejlesztését, az e területeken dolgozó szakemberek képzését, továbbképzését, munkájuk technikai feltételeinek fejlesztését. A betegellátás minősége javítása érdekében az alapítvány támogatni kívánja az egészségügyi ellátást minőségbiztosítását szolgáló programok, módszerek kidolgozását, meghonosítását, megvalósítását, valamint a kórházi hotelszolgáltatás minőségi javítását. Tekintettel az egészségügyben dolgozók munkahelyi leterheltségére, anyagi, erkölcsi megbecsülésük alacsony szintjére, valamint arra, hogy az egészségügyi dolgozók jelentős rétege megélhetési gondokkal küzd, az alapítvány anyagilag is támogatni kívánja a munkafeltételek javítását, valamint a szociálisan rászoruló egészségügyi dolgozókat és a magukra maradt hozzátartozóikat készpénz juttatással, vagy a megélhetéshez nélkülözhetetlen kiadások /lakásfenntartás, fűtés, világítás stb./ átvállalásával. Figyelemmel arra, hogy az egészségügyben dolgozók jelentős részére szinte elérhetetlenné vált a művelődés és a sportolás anyagi feltételinek megteremtése, az alapítvány támogatni kívánja a szociálisan rászoruló egészségügyi dolgozókat és közvetlen hozzátartozóikat ezen feltételek megteremtésében. Részben anyagi, vagy anyagi értéket képviselő juttatásokkal, másrészt ingyenes, vagy kedvezmén ... >>

"Az egészséges Anyákért és újszülöttekért Alapítvány "

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3533 Miskolc, Dorottya utca 2 Fsz/1
képviselő: Dr. Kádár Zoltán
1./ A szülészet-nőgyógyászati járóbetegek ellátásának javítása, a családcentrikus ellátás biztosítása, és ennek keretében az alábbiak támogatása:
-terhes felkészítő tanfolyamok szervezése, ennek technikai és személyi feltételeinek megvalósítása, ehhez a körhöz tartozóan felvilágosító anyagok elkészítése, kinyomtatása, az érdekeltek közötti terjesztése, az egészséges életmód és táplálkozás népszerűsítése;
-a szülési körülmények korszerűsítése, az együttszülés, valamint az anya és újszülött együttes elhelyezésének kezdeményezése, feltételeinek megteremtése;
-a szülési fájdalom csillapítása eszközeinek beszerzése és technikai fejlesztése;
-az anyatejes táplálás népszerűsítése, terjesztése;
-a szülő- és nőbetegek pszichikai gondozása;
-a ?bababarát? kórház személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése;
-járóbeteg-rendelőintézetek műszerezettségének fejlesztése, technikai színvonalának javítása, új, operatív megoldások ismertetése, ezek elterjesztése, műszereinek beszerzése;
-járóbeteg-rendelőintézetek speciális profiljának támogatása (pl. gyermek-nőgyógyászat, oszteoporosis ambulancia, meddőség- és klimax szakrendelés);
-számítógéppark kialakítása és karbantartása, működés biztosítása, korszerű, az egészségügyben használatos szoftverek beszerzése, megismertetése;
-a szükséges adminisztratív munkát segítő gépek beszerzése, fenntartása;
-hormonvizsgálatok feltételeinek biztosítása;
-egészségnevelő programok (betegség megelőzését célzó programok) támogatása.

Az orvostudomány legújabb eredményeinek megismerése érdekében:
-a meglévő szakkönyvtár bővítése, folyóiratok, szakkönyvek rendszeres beszerzése,
-tudományos munkák támogatása,
-szakmai előadásokhoz szükséges segédanyagok beszerzésének pénzügyi támogatása,
-tanulmányutak támogatása,
-szakmai kongresszusokon való részvétel, továbbképzések, tanfolyamok támogatása,
-jogi képviselet támogatása. ... >>

" Az Egészséges Jövőért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

3508 Miskolc, Futó utca 70
képviselő: Fázold Henrik
Az alapítvány célja, hogy anyagi támogatást nyújtson mindazon személyeknek, elsődlegesen gyermekeknek, akik mozgásukban korlátozottak, rehabilitációra szorulnak, életminőségük javítását a speciális mozgások jelentősen javítják.
Támogatást nyújtson olyan családok gyermekeinek, akik rendszeresen, versenyszerűen sportolnak, nagycsaládosok, valamint hátrányos helyzetűek.
Segítséget adjon olyan szrvezetk részére, akik tevékenységükkel az egészséges életmódot és az azt szolgáló tevékenységeket szervezik és végzik.
... >>

Az Egészségügy Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.
képviselő: Tomán Katalin
A Korányi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanulói részére biztosítsa azokat a korszerű oktatáshoz szükséges feltételeket, amelyek segítségével a tanulók az iskolát elvégezve az egészségügyben még hatékonyabban és korszerű felkészültséggel dolgozhatnak majd. Az iskola működését, más iskolákkal és szakmai szervezetekkel fennálló kapcsolatait kívánja támogatni, mivel a normatív támogatás a közösségi élet szervezésének költségeit nem fedezi és a legszűkebb taneszközökön kívüli oktatási eszközök beszerzését nem teszi lehetővé.. Az alapítvány támogatni kívánja az iskolai rendezvények szervezését, a korszerű oktatási eszközök beszerzését, az arra érdemes tanulók jutalmazását is, hiszen az iskola tanulói korábbi években az országos szakmai tanulmányi versenyeken kiváló eredményeket értek el. Szeretné megkönnyíteni a tanulók iskolán belüli szakmai fejlődését és a még korszerűbb ismeretek megszerzését. Az alapítvány támogatni kívánja az iskola által alapított Korányi-díj nyerteseit, valamint segíti a diákok továbbtanulását. Az iskola szabadidős és sporttevékenységének elősegítése, tehetséggondozásának és diákéletének támogatása különösen a szabadidős sport, szakosztályi sport, sporttáborok és egyéb táborok szervezése, turisztikai táborok kialakítása és fenntartása. ... >>

" Az egyetemi Ifjúság Egészségéért " Alapítvány

(intézményi,sport)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: Dr. Mang Béla elnök
A Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club keretein belül folyó diák kosárlabda sporttevékenység anyagi alapjainak megteremtésében való folyamatos közreműködés. ... >>

Az Életért a Rák ellen Egyesület

(egészségügyi)

3530 Miskolc, Arany János utca 37.
képviselő: elnök Molnár Gabriella ... >>

"Az emberért és Miskolcért" Alapítvány

(intézményi)

3530 Miskolc, Felszabadítók útja 32.
képviselő: Dr. Szita Lajos ... >>

Az Emberért, az Emberségért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Baross Gábor u.17.
képviselő: Szitka Miklós
A szociális, kultúrális oktatási státusz tényfe3ltáró munkáinak elősegítése. Segíteni a munkanélküliség csökkentése,a hátrányos helyzet enyhítését, az egészséges és tartalmas életmód terjedését, a közművelődési szintemelést. A szövetkezetek a szövetkezések előrehaladásának előmozdítása a művelődés eszközeivel, a népfőiskola elvek gyakorlatban történő alkalmazása és működtetése. ... >>

"Az Észak-Magyarországi Fiatalokért" Egyesület

(kulturális)

3525 Miskolc, Vársoház tér 20
képviselő: Madaras Péter ... >>

"Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Tass utca 18
képviselő: Szaniszló Sándor
Az európai hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar vadgazdálkodás támogatása, értékeink megőrzése, megóvása, árvíz vagy egyéb természeti katasztófa bekövetkezése vagy ezzel fenyegető helyzet esetén a vadállomány megmentésének elősegítése, közreműködése a természet közeli vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos eredmények közzétételében, a vadgazdálkodással, vadászattal és vadvédelemmel kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés támogatása, a vadászat és a természetvédelem kapcsolatának ápolása, együttműködésének elősegítése. ... >>

Az Ifjúságért és Kulturáért Egyesület

(kulturális)

3526 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 4
képviselő: elnök Feketéné Hajdu Emese ... >>

Az MVSC Judó Szakosztályért Alapítvány

(intézményi,sport)

3528 Miskolc, Csokonai u. 3.
képviselő: Szűcs Enikő
A Miskolci Vasutas Sport Club keretén belül működő 1971. évben alapított judó szakosztály működésének támogatása. ... >>

Az "MVSC Sportjáért" Alapítvány

(intézményi,sport)

3528 Miskolc, Csokonai u. 3.
képviselő: Sidlovics Sándor
A Miskolci Vasutas Sport Club keretein belül folyó ifjúsági, diák, szabadidő és utánpótlás sporttevékenység anyagi alapjainak megteremtésében való folyamatos közreműködés. ... >>

B-A-Z Megyei Fogtechnikusok Egyesülete

()

3529 Miskolc, Csabai Kapu 35.
képviselő: Dancsó Béla ... >>

B-A-Z. Megye Neurológiai Betegeiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: dr. Valikovics Attila elnök
A neurológiai (ideggyógyászati) ellátás színvonalának emelése, a betegek életkörülményeinek javítása, a szakorvosok és szakdolgozók szakképzési és továbbképzési feltételeinek biztosítása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
. ... >>

B-A-Z. Megyei Ingatlanközvetítők Szakmai Egyesülete

()

3531 Miskolc, Aba u. 2. 1/6.
képviselő: Kis József ... >>

B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Ifjúsági Egyesülete

()

3525 Miskolc, Fábián kapu 4.
képviselő: Asztalos Zoltán ... >>

B-A-Z.Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

3526 Miskolc, Szeles út 73
képviselő: alelnök Cseh László, alelnök Karl Márton, alelnök Szarka András, kuratórium elnöke Csóra György, tiszteletbeli elnök Szatmári Gyula ... >>

B.-A.-Z. Megyei Vízisí és Wakeboard Sportegyesület

(sport)

3535 Miskolc, Kökény u.6.
képviselő: Kotta Péter elnök ... >>

B.A.Z. MEGYEI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ALAPÍTVÁNY

()

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32.
képviselő: képviselő Bikki János
B.A.Z. megye területén a löztlekedésbiztonsági helyzet -mint a biztonság egyik összetevője- javítása, a kultúrált közlekedés kialakítása. Ennek érdekében célirányos közlekedésbiztonsági propaganda tevékenység kifejtése a tömegkommunikációs eszközön keresztűl, a közlekedésben használatos műszaki ujdonságok és szükséges tudnivalók ismertetése és ennek megszervezése az éedeklődők körében, a gyermekek által okozott közúti balesetek elemzése és ennek megfelelő célirányos uj megelőzési módszerek kutatása, aközúti balesetmegelőzés érdekében kiírt pályázatok elbírálása, az alapítvány forrásából olyan rendőrségi eszközök beszerzése,amelyek a forgalomellenőrzésbe való állításával a közúti balesetek száma jelentősen csökkenthető, a fenti célokat segítő kereskedelmi és szolgáltató tevékenység folytatása. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén a közlekedésbiztonsági helyzet - mint a közbiztonség egyik összetevője - javítása, a kultúrált közlekedés kialakítása. Acél megvalósítása érdekében az alapítványtól minden olyan tevékenység támogatást kaphat, amely azzal összhangban áll. Így különösen: -célirányos közlekedésbiztonsági propaganda tevékenység kifejtése, a tömegkommunikációs és más eszkötök /pl. előadások, versenyek, vetélkedők,röplapok, szórólapok terjesztése stb./ segítségével. - aközlekedési területen jelentős műszaki újdonságok megismertetésének támogatása. -a gyermekek által okozott és elszenvedett közúti balesetek elemzése, az ilyen balesetek megelőzésére irányuló tevékenységnek a segítése, -célirányos új megelőzési módszerek kutetására pályázato kiírása, azok elbírálása, -az alapítványi forrásból a rendőrség közlekedésrendészeti tevékenységének növelő, ill. olyan technikai eszközök beszerzése, amelyek a forgalomellenörző munkát segítik és ezáltal a közúti balesetek száma mérséklődik, - a balesetmegelőzés terén elért kiváló teljesítményt nyújtó rendőrök és polgári személyek jutalommal történő elismerése. ... >>

BABAHÁZ ÓVODÁÉRT ÉS BÖLCSÖDÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Irinyi utca 27.A. lépcsőház 2/1.
képviselő: Jeviczki-Szajkó Edina
Bölcsődei és óvodai nevelés, nevelőmunka előkészítésének támogatása, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei és óvodai nevelésének, iskolai életmódra való felkészítésének támogatása.
Enyhe fokú szellemi- és testi fogyatékos gyermekek fejlesztő, felzárkóztató nevelésének elősegítése gyógypedagógiai, logopédiai, pszichológiai foglalkozások támogatása útján.
A bölcsődei és óvodai nevelést kiegészítő zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti, szín- és bábművészeti tevékenységek magas színvonalú művelésének elősegítése.
Tehetséggondozás, esélyegyenlőség növelése.
Az angol nyelv játékos formában történő megismertetése valamennyi korosztállyal.
A nevelést kiegészítő és elősegítő sportfoglalkozásokon ? különösen: úszás, korcsolyázás ? való részvétel támogatása. Az egészséges életmódra való nevelés támogatása, reform étkeztetés kialakításának elősegítése.
Szakkönyvek lefordításának és megvásárlásának támogatása. Az oktatást segítő tárgyi- és egyéb eszközök beszerzése. Könyvtár fejlesztése. Rendszeresen figyeli az óvodák tevékenységét támogató pályázatokat, illetve segíti azok megírását.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység ... >>

Bacsinszky András Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3516 Miskolc, Bacsinszky András út 2.
képviselő: Szabó Józsefné
Felvállalni a múlt örökségét, tudományos és kultúrális téren, hagyományőrzés. Ezzel kapcsolatban ifjúsági és más programok szervezése ,valamint lebonyolítása. Kapcsolatteremtés más népekkel, kultúrákkal, tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatása. Az alapítvány célja továbbá a Görömbölyi Görögkatolikus Egyházközség támogatása. Az egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselete. A működési területén élő emberek anyagi, szellemi támogatása. Az egyházközség ilyen irányú működéséhez az anyagi és szellemi feltételek előteremtése. ... >>

BAK Képzőművészeti Egyesület

(kulturális)

3525 Miskolc, Bruckner Győző út 80.
képviselő: Borsos István ... >>

" Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor Alapítvány "

(sport,oktatási)

3534 Miskolc, Kiss Tábornok u.42.
képviselő: Görömbölyi Zsolt tag
Szociális tevékenység, nevelés, oktatás, sporttevékenység, ezen belül diákok nyári üdültetésének támogatása, kedvezményes diáküdültetés, nyelvi tábor, edzőtáborok, szaktáborok szervezeése, nemzetközi diákkapcsolatok előmozdítása érdekében az alapító által átadott üdülő üzemeltetése és anyagi feltételének biztosítása. ... >>

"BALU" Cserkész, Ifjúságnevelő Alapítvány

(érdekképviselet)

3524 Miskolc, Hajós Alfréd u. 17.
képviselő: Ambriskó László, Bogár Károly
A Magyar Cserkészszövetség II. kerület /BAZ., Heves megye/ cserkészei részére őrsvezetői, - segédtiszti tanfolyamok, táborok szervezése, és az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás, tanfolyamon résztvevő előadók tiszteletdíjának fedezése. A kerület csapatai részére szervezendő nyáritáborok költségeihez való hozzájárulás. Szociális hátrányok csökkentése érdekében cserkészek részére segélyek kiutalása egyéni elbírálás alapján. Cserkészpark-, ház létesítési, fenntartási költségekhez való hozzájárulás. ... >>

Bánkúti Sí Klub

(sport)

3517 Miskolc, Lillafüred
képviselő: dr. Varga József ... >>

"BÁNKÚT" Tömegsport, Ifjusági - és Diákturizmusért Alapítvány

(sport)

3525 Miskolc, Görgey A. u.19.
képviselő: Dr. Varga József
A tömegsport feltételeinek javítása elsősorban a Bánkúti Sportközpont adottságainak kihasználásával.Téli, nyári táborozások,túrázási lehetőségek,amatőr versenyek, sporttamfolyamok támogatása. ... >>

Bányamérnök Képzésért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: Dr.Kovács Ferenc
A több mint 250 éves múltra visszatekintő bányászati felsőfokú képzés támogatása annak érdekében, hogy az itt végző szakemberek a világon mindenkor legkorszerűbbnek számító tudományos-szakmai ismeretek birtokába juthassanak és azzal képesek legyenek a természetet és az embert legkevésbé károsító, illetve veszélyeztető gazdaságos bányászatot megvalósítani. ... >>

Bányász Kulturális Egyesület

(kulturális)

3518 Miskolc, Bollóalja utca 160
képviselő: elnök Németh Éva ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41