Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lajosmizse civil szervezetek


Találatok száma: 59
2. oldal

Micimackó Kuckója Oktatási Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 48.
képviselő: Habara Gábor kuratóriumi elnök
A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenően célul tűzi ki a testi nevelést az egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítést, képességfejlesztést és a tehetséggondozást, és a személyiség legfőbb értékének kibontakoztatását. Mindezek keretén belül célja az alapítványnak: közoktatási intézmény létrehozása, fenntartása, működtetése, családi napközi fenntartása, működésének biztosítása, óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés támogatása, gyermekfelügyelet, óvodások étkeztetése, súlyos beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek ellátása, természet- és környezetvédelem, és a gyerekek erre történő felkészítése. ... >>

Mizse Kézilabda Club

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
képviselő: Sápi Tibor ügyvezető elnök, Sápi Zsombor elnök
Lajosmizsén nagy hagyományokkal rendelkező sportág a kézilabda további népszerűsítése, felnőtt és utánpótláskorú csapatainak biztosítani azokat a feltételeket, hogy a nemzeti bajnokság különböző osztályaiban minél jobb eredményt érjenek el.A játékosok nevelése és felkészítése,akik az NB I-ben esetlegesen különböző korosztályos válogatottakban is öregbítik a város és a megye sporthírnevét. Elősegíteni a fiatalok egészséges életszemléletének és életmódjának kialakulását, a sportszerű magatartás elterjedését. Kapcsolattartás, együttműködés iskolákkal, diáksport egyesületekkel Magyar Kézilabda Szövetséggel az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

ŐSZIKÉK Nyugdíjas Klub Egyesület

(szociális)

6050 Lajosmizse, Szent L. u. 13.
képviselő: Prágai Angéla elnök ... >>

Pusztatemplom Alapítvány

(kulturális)

6050 Lajosmizse, Attila u. 4.
képviselő: Sólyom János
Lajosmizse közelében lévő Puszta Templom rom újjáépítése, a későbbiekben pedig a múzeális értékek feltárása, amely munkálatokat az alapítványi vagyonból fogják finanszírozni. ... >>

Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Telepi út 25.
képviselő: Baranyi-Rostás Rodrigó elnök
Hátrányos helyzetű emberek képzésének, munkához jutásának segítése. Roma hagyományok, roma kultúra ápolása. A roma közösségi értékek felkutatása. Az emberi jogok magyarországi érvényesítése. A roma népréteg érdekeinek képviselete a társadalom döntéshozatali rendszereiben. Az állampolgári érdekérvényesítéshez szükséges ismeretek közvetítése a roma népréteg felé. Közösségszervezés. A roma népréteg közösségi érdekeinek felkutatása. A fiatalság nevelése és felkészítése a polgári demokratikus társadalmi közéletben való részvételre. ... >>

Táltos Birtok Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 64.
képviselő: Urbán Miklós
A magyarországi és közép-keleteurópai lovas kultúra értékeinek felkutatása, megőrzése, a lovas hagyományok ápolásának támogatása és fejlesztése.
A magyarországi lovas hagyományok terjesztésének segítése.
A magyarországi lovas sport utánpótlásának biztosításában való részvétel.
Lovassport és lovas hagyományőrző események szervezése, támogatása.
Ismeretterjesztés, oktatás, képzés a lovas hagyományok, a lovas kultúra és a lovassprt tárgykörében. Gyógylovaglás szervezése.
Munkahelyteremtés lovas hagyományokkal rendelkező, hátrányos helyzetű területeken, elsősorban Lajosmizsén és környékén. ... >>

Törődés-Lajosmizse Alapítvány

(oktatási,szociális)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 162. fszt./2.
képviselő: Pap László kuratóriumi elnök
A működési területén élő szociális és mentálhigénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése., Szociális szolgáltató központ létrehozása, melynek keretében el kívánja látni z alábbi szociális feladatokat: szociális információs szolgáltatás, étkeztetés (1993. évi III. tv. Szoctv. 62. §),házi segítségnyújtás (szoctv. 63. §), családsegítés (szoctv. 64-65. §), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 25/A. §), közösségi ellátások (szoctv. 65/B. §), támogató szolgáltatás (szoctv. 65/C. §), gyermekjóléti szolgálat (1997. évi XXXI tv., 5/1998. (IV. 30.) NM rend., 281/1997. (XII.23.) Korm. Rend., 149/1997. Korm. rend.). Szakosított szociális ellátások területén a nappali ellátás (szoctv. 75-76. §), átmenti ellátást nyújtó intézmény (idősek gondozóháza) létrehozása., A szociális szolgáltató központ folyamatos fejlesztése, mintaintézmény kialakítása, szolgáltatások bővítése, társszakmákkal és intézményekkel való szoros kapolattartás., A szociális munka oktatásban való maximális részvétel, mint gyakorlati helyszín és terepgyakorlati intézmény. ... >>

Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6050 Lajosmizse, Attila utca 6.
képviselő: Kocsis Györgyné elnök, Kucseráné Pernyész Ibolya titkár
Az óvodai nevelés- oktatás személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, pénzügyi támogatása. - természet-, környezet- és egészségvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, - hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, - kultúrális tevékenység - sport - az intézmény felszereltsége minőségének javítása az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

Városi Tűzoltó Egyesület Lajosmizse

(tűzoltó,egyéb)

6050 Lajosmizse, Mizsei u.5.
képviselő: Klein Norbert elnök ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41