Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét civil szervezetek


Találatok száma: 940
8. oldal

HUMANITAS-MOBILITAS HÍRÖSBUSZ Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Thököly u. 8/b.
képviselő: Simon László
Megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott személyek, szociálisan rászorulók, hátrányos helyzetű kisebbségek, hátrányos helyzetű gyermekek, nagycsaládok, kisnyugdíjasok utaztatása kedvezményesen - üdültetési, sportolási és kultúrális igényeinek kielégítése céljából. - Testvérvárosi kapcsolatok elősegítése. - Mozgáskorlátozottak és más fogyatékosok tömegközledektetési lehetőségeinek elősegítése speciális kiegészítőkkel is felszerelt, legalább az EURO-s környezetvédelmi normának megfelelő tömegközlekedési eszközökkel, bemutatóra, kiállításra átadott járművek igénybevételén keresztül. - Környezetkímélő közlekedési rendszerek, környezetbarát technikai módszerek elterjesztésének elősegítése, elsősorban Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, ... az Alapító Okirat 5-ös pontja szerint. ... >>

Hungária Newfoundland Club Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Búzakalász u.1.
képviselő: Soós Attila ... >>

Hungária Rottweiler Klub

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Búzavirág utca 51.
képviselő: Fekete László elnök, Mogyorósi István alelnök
A rottweiler, mint kutyafajta hazai minőségének megőrzése, javítása, az Általános Német Rottweiler Klub (Allgeminer Deutscher Rottweiler Klub e. V.), mint fajtagazda által megállapított standardok alapján., A rottweiler tulajdonságainak jobb felismerése, biztosítva ezzel a fajta egyöntetűségét és egységességét., A hasz-nálati és védőkutyaként elismert rottweiler tulajdonságainak és képességeinek elmélyítése, jellembeli és küllemi megjelenésük állandó javítása., A klubon belül a tenyésztés és a kiképzés felügyelete, a fajta alkalmazásának előmozdítása a hatóságoknál szolgálati kutyaként, a mindennapi életben vakvezető kutyaként, s katasztrófa-, illetve mentőkutyaként, továbbá sportcélokra., A klub tagjainak érdekvédelme és képviselete, tanácsadás te-nyésztési, kinológiai, nevelési és tartási céljaik elérése érdekében., Az ér5deklődés, különösen az ifjúság érdeklődésének felkeltése a rottweiler tenyésztése és számos alkalmazási lehetősége iránt., A kultúrált rottweiler tartás írott és íratlan szabályainak népszerűsítése., Az ember és a kutya együttélésének, kapcsolatának, környe-zetének és a természet kapcsolatának erősítése, kiemelt figyelemmel az Állatvédelmi Törvényben meghatározottakra . ... >>

Hunyadi János Általános Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kandó K. utca 14.
képviselő: Csaplár Gyuláné elnök
A Hunyadi János Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai, versengési és versenylehetőségeket tervez és szervez, mert az intézmény a Közoktatási törvény 52. § (9) és (10) bekezdése alapján megállapodásban rögzítve köteles meghatározott feltételekkel a diáksport egyesületet támogatni, - tervezi, szervezi és összehangolja a tanórán kívüli rendszeres sportolást, testedzést, versenyzést, - a tanulóifjúság szabadidejének hasznos eltöltésének elősegítése, - sportkapcsolatok létesítése, azok fenntartása, - a szabadidősportok megismertetése, megkedveltetése az egészséges életmódra nevelés jegyében, - a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, - a tanulókon kívül szülők, tanárok és a környék lakóinak bevonása a DSE életébe, - együttműködés az ifjúság testi neveléséért felelős állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, a helyi sportági szakszövetségekkel, - együttműködik a városi, megyei és az országos diáksport szervezetekkel. ... >>

Hunyadi János Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Kandó K. u. 14.
képviselő: Bene János Zsolt kuratóriumi elnök
Tárgyi feltételek biztosítása a tanórán kívüli tevékenységek és a tanulók szabadidős programjainak bővítése érdekében. ... >>

Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
képviselő: Gyenes Géza elnökségi tag, Kadáné Kis Erika elnökségi tag, Rózsa Béla elnök, Szabó Barna elnökségi tag, Szabóné Parádi Irén elnökségi tag
Kecskemét városrész és a városrészt körülvevő külterületek fejlesztése, szépítése. A városrész, természeti és épített környezetének védelme, értékeinek megóvása. A városrész infrastruktúrájának fejlesztése, utak, járdák, közművek. Sport és szabadidős tevékenység támogatása a városrészben. Információs hálózat kialakításának támogatása. A városrészben élő szociálisan, vagy egyéb módon hátrányos helyzetűek és fogyatékosok támogatása. A városrész közművelődésének, kultúrálódásának segítése. Városrész fejlesztése, tervezése, építése, munkahelyteremtés támogatása, közösségi tér létrehozása, fenntartása, támogatása. Városrész gyermekeinek, fiataljainak erkölcsi, fizikai, értelmi fejlődését elősegítő programok támogatása. A városrész nyugdíjasainak, s az őket segítő, támogató szervezeteknek a támogatása. A városrészben élő polgárok életminőségének javítása. A városrészben élő emberek kulturális közösségének, együvé tartozásának erősítése. A városrész kulturális hagyományainak őrzése, kulturális örökségének megóvása. ... >>

Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46.
képviselő: Harangi Béla elnök, Hegedűs Sándor alelnök, Kiss Attila József titkár
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és a közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezetben; Kecskeméten a Hunyadiváros közrendjének, közbiztonságának védelme, javítása. A lakosság biztonságérzetének növelése, a vagyonvédelem javítása; a természeti és gazdasági értékek, közösségi- és magánvagyon védelme; a besurranásos betörések és lopások visszaszorítása; a lakosság felé a bűnmegelőzéssel kapcsolatosan oktató tevékenység; a városrészben szervezett rendezvények biztosítása. ... >>

Hűség Lovagjai Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szilágyi E. u. 52.
képviselő: Deák Péter
Jézus Krisztus evangéliumának, valamint a bibliai szellemi és erkölcsi értékeknek széles körben történő megismertetése és népszerűsítése. ... >>

ICKAA-HUNGARY Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Budai hegy 69/c.
képviselő: Bóta Attila elnök, Oprea Arthur (tiszteletbeli elnök)
Az ICKAA nemzetközi szervezeten belül működő harcművészeti stílusok, küzdősportok, egészséges életmód népszerűsítése, tagok edzése, képzése, oktatása, edzőtáborok, szemináriumok, bemutatók szervezése, vizsgákra, versenyekre felkészítés az Alapszabály ... >>

Idősek Római Katolikus Otthona Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
képviselő: Dr. Bányai Endre kuratóriumi tag, Ivanics István elnök
Az idősek római katolikus otthona létesítéséhez, fenntartásához szükséges anyagi feltételek biztosítása. ... >>

Idősekért Alapítvány

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Ferenczy I.u.1.
képviselő: Halasi László
A nyugdíjasok szabadidejének, kirándulások, kultúrális programok megszervezése.Az e célt megvalósító személyi és tárgyi feltételeinek javítása, színvonalának emelése. Szervezett üdültetések lehetőség szerinti biztosítása, kapcsolattartás és kapcsolatteremtés, együttműködés más alapítványokkal és intézményekkel, bekapcsolódás a hazai és nemzetközi nyugdíjas szervezetek programjába, pályázatokon történő részvétel,pályázatok kiírása. ... >>

Ifju Múzsák Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
képviselő: Smuta Attila elnök
Zeneművészeti és vizuális művészeti képzést elősegítő eszközök vásárlása. Főiskolai hallgatók és művészeti együttesek részvételének anyagi támogatása művészeti jellegű versenyeken és hasonló jellegű rendezvényeken, valamint művészeti táborokon és egyéb projektekben. ... >>

Ifjúság - Egészség Alapítvány

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Széchenyi stny. 11.
képviselő: Adamik Zsanett kuratóriumi elnök, Fazekasné Csenki Terézia kuratóriumi tag, Fodor Miklós kuratóriumi tag
A testmozgás anyagi támogatása. A test mozgásának egészségvédő szerepe van, kellemesebbé teszi az ember életét, az élsport sikerei örömet szereznek, s mozgásra ösztönöznek az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

Igazságügyi Sport Club

(sport)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
képviselő: Dr.Greiner József ... >>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Tóth L. stny. 2.
képviselő: Bognárné Bartók Ildikó elnök
Segíti az iskola tanulóinak a tárgyi és a kor követelményeihez alkalmazkodó, az eredményesebb oktató- nevelő munkát segítő egyéb feltételek biztosítását. ... >>

II. Rákóczi Ferenc Diáksport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Tóth László stny. 2.
képviselő: Majsai Mária elnök ... >>

IKERFENYŐ Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 12. fszt./1.
képviselő: Fekete István elnök
Az egyesületekre, a vadásztársaságokra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen az erdő és mezőgazdasági, környezetvédelmi érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

IMAGINE Tánc Sport Egyesület

(sport,kulturális)

6000 Kecskemét, Kurucz Krt. 25.
képviselő: Nagy Sándor ... >>

In Memoriam Kiss László és Kiss Gizella Alapítvány az Emberért

(szociális)

6000 Kecskemét, Beniczky Ferenc u.6.
képviselő: Lócskai Patrícia kuratóriumi elnök
Az önhibájukon kívül nehéz, hátrányos helyzetbe került emberek, családok, az ilyen körülmények között élők részére általános jogi tanácsadás, beadványszerkesztés, eljárás, valamint az alapítvány mindenkori vagyoni helyzetéhez igazodó eseti pénzbeni támogatás a költséges gyógykezelésre, vagy műtéti beavatkozásra szorulók esetén pénzbeni támogatás biztosítása és adományok koncentrálása e célra. A továbbiakban az Alapító Okirat 2.pontjában. ... >>

In Memoriam Varga Tanárnő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Damjanich u. 7.
képviselő: Bognár Lászlóné
Varga Lászlóné magyar szakos tanárnő versbarát, verset szerető emberke volt. Könyvtárunkban több éven át vezetett szakkört, Erzsébet napon szavalatokkal emlékezni, és az általa megkezdett nemes utat folytatni. ... >>

Inner Wheel Kecskemét Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 1-7.
képviselő: Deli Gyöngyvér elnök, Tari Annamária titkár
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, mely során az oktatási és kulturális intézményhálózat tárgyi feltételeiben meglévő ellátásbeli különbségek oldására törekszik. Iskolák támogatása, oly módon, hogy a fogyatékos és rászoruló diákok részére pénzbeli támogatást nyújt, mely tevékenysége során gyűjtéseket és aukciókat szervez, melyek bevételei szolgálnak fedezetül. Az oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, csoportok és magánszemélyek kultúrateremtő és kultúramegőrző tevékenységének támogatása. A kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, valamint a különböző versenyekre és rendezvényekre történő felkészülés eredményessége érdekében anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Iskolatáska Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 5.VI.619.
képviselő: Probojáczné Túri Éva elnök
Szegény sorsú, nehéz anyagi körülmények között élő arra érdemes kecskeméti állandó lakos diákok beiskolázásának, továbbtanulásának támogatása. ... >>

IUSTITIA Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 16. 3/310.
képviselő: Dr. Varga Tibor elnök, Dr. Zolnayné Dr. Gémes Andrea alelnök ... >>

Iván Gyógyulásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Zimay L. u. 9.
képviselő: Csatai Imre kuratóriumi elnök
Fernandez Iván a Kecskeméti Piarista Általános Iskola és Gimnázium 11/a. osztályos tanulója 1999. autusztus 24-én súlyos gerincsérülést szenvedett. Ezen alapítvány célja Fernandez Iván gyógyulásának, egészségügyi ellátásnak, rehabilitációnának ... >>

Izomláz Szabadidősport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Kelemen L. u.17.
képviselő: Dolog Ernő ... >>

Jézus Szíve Társasága Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Faragó B.fasor 7.
képviselő: Dr. Szilvay Gézáné kuratóriumi elnök
A Jézus Szíve Néplányai Társaság újraszervezéséhez szükséges feltételek biztosítása, épületek megszerzése, berendezése és fenntartása. ... >>

"Josef és Katharina von Ferenczy - Kecskeméti Útravaló" Alapítvány a Kecskeméti S.O.S. Gyermekfaluban nevelkedett, Nagykorú Gyermekek Támogatásáért

()

6000 Kecskemét, Vízmű u. 22.
képviselő: dr. Szécsi Gábor, dr. Zombor Gábor
A Kecskeméti S.O.S. Gyermekfaluban nevelkedett, nagykorúságot elért gyermekeket életpályájuk elindításában anyagi eszközökkel segítse. ... >>

"Jótékony Mozgás" Képességfejlesztő Közhasznú Nyílt Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Ifjúság útja 45.
képviselő: Végel Ibolya kuratóriumi elnök
Foglalkozások, képzések, rendezvények szervezésével a sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a tanulásban vagy értelmileg akadályozott gyermekek oktatása, nevelése, közoktatásba történő integrációjának elősegítése, pszichomotoros és egyéb terápiák, valamint speciális módszerek igénybevételével ?különös tekintettel az ún. bázisterápiákra (mozgás-, beszédpercepció terápia). Mindezen célok érdekében az Alapítvány szükségesnek tartja a fenti tevékenységi körben szakmailag alátámasztott, alapos kutatások folytatását, ezek gyakorlatba, foglalkozásokba ültetését ... >>

Jutalomdíjalap az Iskolát 1910-ben Alapító Kada Elek Polgármeter Emlékezetére

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 4.
képviselő: Tóth Imréné
A Kecksmeéti Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola nappali tagozatos tanulóinak jutalmazása, ill.segélyezése. ... >>

Kada Elek Közgazdasági Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 4.
képviselő: Kovácsné Nagy Etelka képviselő
A közgazdasági szemlélet fejlesztése, a szakemberképzés elősegítése, az oktatásban-, kutatásban- és a fejlesztésben kiemelkedő eredményeket elért oktatók, kutatók és a kutatásfejlesztésben közreműködők szakmai színvonalának továbbfejlesztése, nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeik elősegítése, nemzetközi kapcsolatának fejlesztése. ... >>

Kadafalváért Alapítvány

(közbiztonság,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Boróka utca 56.
képviselő: Oláh József kuratóriumi elnök
Kecskemét város Kadafalva városrésze társadalmi életének fejlesztése, a helyi iskola, a polgárőrség működésének elősegítése, sport és kulturális rendezvények szervezése, nyugdíjasok segítése, szociális feladatok támogatása az egyéni és pályázati támogatások felhasználásával. ... >>

Kadafalvi Gyermekekért Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Szarka 36.
képviselő: Kovács Györgyi kuratóriumi tag, Sebestyén Ákos kuratóriumi elnök, Szappanos Erika kuratóriumi tag
Kecskemét -Kadafalva és környékén élő családok támogatása; A szülők munkába állását segítő Családi Napközi, gyermekmegőrző játszóház létrehozása és működtetése, kerületi pótmama szolgálat és a nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása; A gyermekek számára a fenti napközi keretében ? igény esetén más intézményekben is ? korai fejlesztés és gondozás, komplex személyiségfejlesztés, népművészet- zene? sport- és különféle tanfolyamok és a korai nyelvtanulás és zenei nevelés lehetőségének biztosítása; Családok szabadidős tevékenységének érték orientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése. ... >>

Kairosz Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Bagoly u.38.
képviselő: Bajnok Edit elnök
Azoknak a szakembereknek, állampolgároknak az összefogása, akik az elsődleges mentálhygiénés prevenciót gyakorolják, a mentálhygiéné fejlődésének előmozdítása, az ismeretek széleskörben történő elterjesztése és hatékonyságuk fokozása, különös tekintettel a krízis intervencióra és a szucid prevencióra, az elsődleges közösségek értékteremtő és megőrző munkájára, a társadalmi beilleszkedési zavarok megelőzésére az Alapszabály 2-3.§-a szerint. ... >>

Kalapos Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület

(környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Csokor utca 30. I/3.
képviselő: Apró Tamás elnök, Szabó Ágnes alelnök
Az ifjúsági erkölcsi nevelésének, személyiségformálásának elősegítése. Közösségek egészséges életmódjának előmozdítása. Környezetnevelés és szemléletformálás. Környezettudatos életmódra való nevelés. Alternatív építési módok ismertetése, kutatása és támogatása. Konfliktuskezelés és ?rendezés. Szaktanácsadás nyújtása az Egyesület céljaival megegyező témákban. A hasonló célú szervezetekkel és magánszemélyekkel való kapcsolatteremtés belföldön és külföldön egyaránt, különös tekintettel a határon túli magyarok bevonására az egyesület céljainak megvalósítása. Rendezvények szervezése, szabadidős tevékenységek rendezése. ... >>

Kandó Kálmán Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bethlen krt.63.
képviselő: Károly Vilmos
A Kandó Kálmán Műszaki Szakmunkásképző és Szakközépiskola oktatási körülményeink javítása az Alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Katedra Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 8.
képviselő: Dr. Tubak István
A korszerű középiskolai oktatás támogatása és segítése, különösen a Kandó Kálmán Műszaki Szakmunkásképző és Szakközépiskola oktatási körülményeinek javítása, - a szakképzés új lehetőségeinek kutatása, új szakmák oktatásának megindítása, illetve mindezen feladatokhoz szükséges pénzügyi alapok megteremtése, - az egészség- és környezetvédelmi oktatás-nevelési program tudományos kutatásának pénzügyi finanszírozása, az e témában kidolgozott, megvalósítható ötletek kivitelezésének pénzügyi támogatása, - tehetséges gyermekek művelődésének támogatása, az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Katedra Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 8.
képviselő: Tóth István
A Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola fenntartása és támogatása, mely magában foglalja: - a legkorszerűbb középiskolai oktatás támogatását és segítését, kiemelten az informatikai és művészeti tárgyakét, - a szakképzés új lehetőségeinek ketatását, - a nyelvtanulás támogatását, - a továbbtanulás, hazai és külföldi tanulmányutak támogatását. ... >>

Katona József Gimnázium Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy.út 3.
képviselő: Karagics Mátyás elnök
A Katona József Gimnázium pedagógia programjával, nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak és pártoló tagjainak megteremteni a rendszeres mozgási lehetőséget., Intézményen belüli, intézmények közötti, szakszövetségek által kiírt versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése., Szabadidősportok népszerűsítése, túrák, sporttáborok tervezése, szervezése és lebonyolítása., Az intézmény (Katona József Gimnázium), a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával, a Katona DSE jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás iskolán kívüli feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Különböző tömeg és élsportrendezvények, kupák szervezése, lebonyolítása., Rendszeres kapcsolattartás a város és a megye diáksport szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel, a helyi sportegyesületekkel az utópiás nevelés érdekében., A kialakuló sportiskolai rendszerben a bázis iskolaként való megjelenés biztosítása. ... >>

Katona József Társaság

(kulturális)

6000 Kecskemét,
képviselő: Komáromi Attila ... >>

Katonatelepi Óvodáskért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét-Katonatelep, Platán utca 1.
képviselő: Dr. Lászlóné Bíró Lili kuratóriumi elnök
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység folytatása: elsősorban az óvodai neveléshez szükséges taneszközök, játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése, az óvodai programok, kirándulások, képességfejlesztő foglalkozások támogatása, a szülőkkel való együttműködés elősegítése. ... >>

KATONATELEPI POLGÁRŐRSÉG EGYESÜLET

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Ág utca 36.
képviselő: Héjjas János elnök
Kecskemét-Katonatelep városrész és a városrészt körülvevő tanyavilág közrendjének, közbiztonságának javítása. Természeti és gazdasági értékek, közösségi- és magánvagyon védelme, Besurranásos betörések és lopások visszaszorítása. A termőföldekről és a tárolókból a terménylopások megakadályozása. ... >>

Kavarka Táncegyüttes

(kulturális)

6000 Kecskemét, Petőfi S.u.9.VI/115.
képviselő: Koncz Roland ... >>

Kecskemét - Marosvásárhely Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.
képviselő: Kerényi György ... >>

Kecskemét Alsószéktóért Egyesület

(szociális)

6000 Kecskemét, Sajó utca 6.
képviselő: Dr. Kara László elnök
Elsősorban a Kecskemét-Alsószéktó városrészben lakók számára élhető környezetet biztosítson, felkarolja a városrészben lakó, nehéz körülmények között élő embereket, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra. ... >>

Kecskemét az Úszásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 1.
képviselő: Magó Gábor
Óvodás és iskolás korú fiatalok úszásoktatásának és az egészséges életmódra nevelésnek a támogatása. ... >>

Kecskemét és Környéke Közoktatásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Alkony u. 11.
képviselő: Klinger Ádám kuratórium elnöke
Kecskemét és Térsége iskolatársuláshoz tartozó közoktatási intézmények oktatásfejlesztési és korszerűsítési programjainak támogatása, a pedagógusok munkájának modernizációjához szükséges továbbképzésének támogatása, kutatások és kisérleti programok végzése, illetve támogatása a kozoktatásfejlesztés -pedagógiai innováció - és esélyek egyenlőségének hatákonyabb biztosítására törekvő iskolafejlesztés körében. Ezen programok segítségével a társadalmilag hátrányos környezetből érkező általános és középiskolai tanulók számára biztosítani a lehetőséget az iskolai tanulmányok kezdő szakaszában a lemaradás megelőzésére, a már mutatkozó hátrányok csökkentésére, és a kiemelkedő képességű tanulók felfedezésére és további fejlesztésére az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Kecskemét és Térsége Turisztikai Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kápolna utca 24.
képviselő: Kőrösi Tibor elnök
a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés.; Együttműködés kialakítása, koordinálása a turizmus szereplői között. (turisztikai vállalkozások, önkormányzatok, kulturális intézmények...); Kecskemét aktív turizmusának fellendítése, illetve annak elősegítése.; Az utazási irodák, szálloda és panzió vállalkozások, a turizmusban érintett vendéglátó vállalkozások, programgazdák, lovas létesítmények, buszvállalkozások, taxi társaságok, idegenvezetők közös érdekeinek megjelenítése.; Koordináció és együttműködés Kecskemét és térsége önkormányzataival turisztikai, turizmusfejlesztési, turizmus marketing területeken (pl. Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, Tourinform Iroda...).; Koordináció és együttműködés Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal.; Koordináció és együttműködés a Dél-alföldi Régió Marketing Igazgatóságával.; Közös promóciós tevékenység ösztönzése. Pl. önálló kecskeméti turisztikai honlap létrehozása valamennyi tag szolgáltatásainak, Kecskemét és térsége turisztikai kínálatának megjelenítésével, programajánlóval, közös turisztikai vásári megjelenések elősegítésével, stb.; Együttműködés a minőségbiztosítás területén. Engedéllyel nem rendelkező és kontár munkát végző vállalkozások kiszűrésének elősegítése.; Együttműködés elősegítése a turisztikai pályázaton való eredményesebb szereplések érdekében.; Kecskemét és térsége kulturális és turisztikai örökségének feltárása, tudományos kutatásának támogatása és közkinccsé tétele.; Közreműködik Kecskemét és térsége idegenforgalmi értékeinek bemutatásában. ... >>

Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Hornyik J.krt.4.
képviselő: Tornyi László ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41