Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét civil szervezetek


Találatok száma: 940
7. oldal

Harci Művészetek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Böszényi László elnök ... >>

Háziorvosi Szolgálat Szakdolgozóinak Egyesülete

(oktatási)

6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. u. 2.
képviselő: Szemlér Sándorné ... >>

HELP-SOS Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

6000 Kecskemét, Juhász u. 24/a.
képviselő: Kovács Róbert
Hátrányos helyzetű idős személyek, munkanélküliek menekültek anyagi és természetbeni támogatása. ... >>

Helvécia Kultúrájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 71.
képviselő: Szalayné Kállay Veronika
A falun, tanyákon élő gyermekek részére ismeretterjesztő kultúrális programok szervezése, - Az óvodák és iskolák kultúrális programokkal való támogatása, elsősorban hagyományörző feladatok megvalósítása, - Olyan kapcsolatok életre keltése, mely Helvécia kultúrális fejlődését megerősítik és előbbre viszik, - Az alapítvány céljait szolgáló helyiség létrehozása, - Szociálisan részoruló családok családok támogatása, - Világi és vallási jellegű karitatív jellegű szervezetekkel való kapcsolatteremtés. ... >>

Hetény vezér Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6044 Hetényegyháza, Darányi I. u. 15.
képviselő: Dékány György, Módra Zoltán, Nagy Mihály elnök ... >>

Hetényegyházáért Egyesület

(kulturális)

6044 Hetényegyháza, Miklós Gy.u.91/a.
képviselő: Urbán László ... >>

Hetényegyházi Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6044 Hetényegyháza, Pajtás u. 2.
képviselő: Boricsné Józsa Ildikó kuratóriumi elnök
a Hetényegyházi Óvoda alapellátáson túli fejlesztése, korszerűsítése, - a nevelő-oktató munka színvonalának megtartása, emelése, tárgyi eszközeinek biztosítása, - a szakmai továbbképzéseken történő részvétel támogatása, korszerű szemléltető eszközök finanszírozása, - új pedagógiai módszerek megismerésének, szakmai és spediális továbbképzésének a támogatása, - az óvoda esztétikus környezetének megóvása, - tanulmányi kirándulások támogatása. ... >>

Hetényegyházi Hullám Lovas Klub

(sport)

6044 Hetényegyháza, K. Nyir 139/a.
képviselő: Kiss László Iván ... >>

Hetényegyházi Iskolaétkeztetési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6044 Hetényegyháza, Iskola u.1.
képviselő: Basáné Borsodi Emese kuratóriumi elnök
A Móricz Zsigmond ÁMK Általános Iskola tanulóinak támogatása az iskolai étkeztetéshez. Az Alapítvány a szociálisan rászoruló családok gyermekeit támogatja. ... >>

Hetényegyházi Katolikus Ifjúságért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6044 Kecskemét, Pajtás utca 17.
képviselő: Darabosné Kerekes Mónika kuratóriumi elnök, Riedl Tamás kuratóriumi titkár
Az alább felsoroltakhoz szükséges pénzügyi alapok, finanszírozási feltételek megteremtése: Keresztény értékek elmélyítése, keresztény ifjúsági közösség építése. Táboroztatás, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, egészséges életmódra nevelés. Hagyományőrzés, a hely-és egyháztörténeti emlékek gyűjtése, megismerése és megismertetése. A magyar kultúra ápolása és népszerűsítése. ... >>

Hetényegyházi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6044 Kecskemét, Kossuth L. utca 83.
képviselő: Bakró Barbara Ilona titkár
Hetényegyháza lovas életének fejlesztése., Hetényegyháza arculatát markánsan megjeleníteni, a lovas tevékenységek összefogásával., Lovas találkozók, versenyek rendezése, a lovas élethez kapcsolódó egyéb rendezvények, tehetséges versenyzők támogatása. Az íjászat, mint kulturális örökség megóvása., Hetényegyházán élő íjászok összefogása, edzési lehetőség megszervezése, tehetségek felkarolása. Kutyás találkozók, versenyek rendezése, edzési lehetőség megszervezése Tehetséges gyermekek versenyeztetése, támogatása., Versenyek lebonyolítása., Kulturális rendezvények lebonyolítása, más szervezésű események támogatása., Ifjúsági rendezvények szervezése, ifjúsági klub alakítása, működtetése., Művészeti események szervezése (zenei néptánc, stb.)., Iskolai művészeti oktatás támogatása. ... >>

Hetényegyházi Lovas Klub

(sport)

képviselő: Dr. Pleskó Imre ... >>

Hetényegyházi Sportegyesület

(sport,szociális)

6000 Kecskemét, Bercsényi u.11.
képviselő: Kisjuhász László ügyvezető elnök
A Kecskemét-Hetényegyháza és a kecskeméti fiatalok számára a rendszeres sportolás, versenyeztetés és testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása érdekében. Kecskemét és környéke sérült fiataljainak, hátrányos helyzetű családok sportolási lehetőségeinek fejlesztése, versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása, a sérült fiatalok körében a sport, a szabadidő mozgással történő eltöltésének népszerűsítése, a sportszerű magatartás megtanítása, együttműködés más szervezetekkel az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Hetényegyházi Városrész Szépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

6044 Hetényegyháza, Belsőnyír 295.
képviselő: Baghet Iskander és, Kovács László elnök önállóan, Vajda Rudolf együttesen
Elsősorban Hetényegyháza, mint Kecskemét városrészének szépítését, környezetének védelmét tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy akciókat és programokat szervez a városrész szépítése, zöldfelületének növelése, környezetének védelme és lakóinak együttműködése, kapcsolatainak erősítése érdekében. Tevékenységét Kecskemét területén, de a városrészen túl is végzi az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Hetényi Élettér Képességfejlesztő és Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Külsőnyír 101/d.
képviselő: Fekete Katalin kuratóriumi elnök
a gyermekek nevelése, felügyelete, korrepetálása és készségfejlesztése. Rászoruló, csökkent munkaképességű felnőttek gondozása, segítése., Az Alapítvány ezen belül célul tűzi ki a testi nevelést, az egészséges életmódra és az iskolai életre való felkészítést, képességfejlesztést, tehetséggondozást, a személyiség legfőbb értékei kibontakoztatásának elősegítését, megőrzésének lehetőségét megváltozott munkaképesség esetén és idős korban. Lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatal anyák karrierépítése ne szakadjon meg a gyermekvállalás miatt. Teszi ezt annak tudatában, hogy ezzel csökkentheti az iskolai beválás rizikóját, hosszú távon pedig elősegíti az európai munkaerőpiacon való helytállást, a bűnmegelőzést, az áldozattá válás és a lelki deficitek kialakulásának megelőzését. A fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány tevékenységébe tartozik családi napközi működtetése, korrepetálás, tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozás, mozgásterápia, logopédia, állapot-és mozgásdiagnosztika, kirándulások szervezése, napközis gyermekek szállítása, étkeztetése, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, házi gyermekfelügyelet, pótmama szolgálat, játszóház, sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, pszichés fejlődési zavarral kűzdő gyermekek fejlesztése, időskorúak, megváltozott munkaképességűek ellátása, mozgás és beszédfejlesztése, rehabilitációja. ... >>

Hetényvezér Modellező Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Eper utca 18.
képviselő: Kormos József elnökhelyettes, Szklenár Emil elnök
A tagság a szabadidejének értelmes eltöltése, felüdülés biztosítása. Modellezéssel kapcsolatos rendezvényeken, felkérés esetén részvétel. A HME. működési területén elősegíti a terület fiataljainak érdeklődését, a modellezés iránt. A HME. a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi kapcsolatokat tarthat fenn. A HME. tervszerű működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A HME a célok megvalósítása érdekében, biztosítja és gondoskodik a tagjainak szakszerű képzéséről, és esetleges sporttevékenységgel összefüggő, tevékenységének felkészítéséről. Társadalmi aktívákon keresztül biztosítja a hobbi és sportfeladatok megvalósítását. ... >>

Hilaris Hitközösség

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szirom utca 13.
képviselő: Dinnyés Ágota hitközösség vezető helyettes, Dr. Steiner Zsolt hitközösség vezető, Dr. Steinerné Petróczi Anikó titkár
Az egyház célja, hogy tagjai a keresztény Biblia tanításai szerint éljék mindennapjaikat. Egyházi keretet nyújtson azoknak, akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek, hisznek a Bibliában, és hirdetik az Evangéliumot. A tagjainak a vallással kapcsolatos ismereteit bővítse, felkészítse az egyház tagjait a szabad vallásgyakorláshoz. Részt vegyen az ifjúság-, és gyermekvédelemben, a gyermekek vallási nevelésében, oktatásában. Kulturális és karitatív tevékenységet folytasson. Elősegítse a tagjai számára, hogy a hívők, tagok mind a közvetlen környezetükben, mind pedig tágabb közösségekben minél hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak. Lelki támaszként szolgáljanak, illetve segítséget nyújtsanak a rászorultaknak, hátrányos helyzetben lévőknek- pl: időseknek, nagycsaládosoknak, mozgásukban korlátozottaknak, betegségben szenvedőknek, álláskeresőknek, hajléktalanoknak, egyedülálló szülőknek stb. - bentlakásos, illetve bentlakás nélküli nevelési, oktatási, szociális alapellátás, szakellátás keretében. A hitelveket meghatározott szertartásrend szerint kövesse. ... >>

Hírös Asztali Labdarúgó Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
képviselő: Nagy Attila
Sport, az alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Hírös Diák Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Berek utca 2-4.
képviselő: Rakiás Csaba kuratóriumi elnök
A Hírös Diák Kollégium fenntartása, működtetése. A gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kulturális és sportprogramok szervezése. Céljának megfelelően közreműködik a gyermekek, tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában, a tanulók tanulásához való jogának érvényesítésében,a tanulók humánus légkörben folyó nevelésében, személyiségének fejlesztésében. Művelődési, önképzési, sportolási lehetőséget biztosít a tanulók számára. Figyelemmel kíséri és lehetőség szerint támogatja azokat, akik valamilyen oknál fogva rászorultak, hátrányos helyzetűek, időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok,természeti csapás vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelőket az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Hírös Ejtőernyős és Hőlégballon Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Báthory utca 3/a.
képviselő: Magyar Gyula elnökhelyettes, Sutus András elnök
A sportegyesület célja, hogy Kecskemét városában és vonzáskörzetében lehetőséget adjon a hőlégballon és az ejtőernyő sport minél szélesebb rétegek számára történő megismertetéséhez, bekapcsolódjon a sportág országos rendezvényeibe, és szélesebb teret adjon Kecskeméten a ballonozásnak, az ejtőernyőzésnek. Célja az utánpótlás nevelés, oktatás, versenyek, bemutatók szervezése. ... >>

Hírös Futsal Club Sportegyesület

(sport)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth utca 174.
képviselő: Bozsik István elnök
Az Egyesület sporttevékenységet végez ? az 1997. évi CLVI. tv. 26. § C/14. pontja alapján közhasznú tevékenységként, melynek alapján feladata a sportolás és testedzés biztosítása., A helyi adottságok kihasználásával minél szélesebb körű sportolási-testedzési, felüdülési (rekreációs) lehetőségek biztosítása, valamint az ilyen igények felkeltése, ösztönzése, elsősorban a teremfutball területén., Közösségi élet megteremtése., Az egészséges életmódra való nevelés, ennek érdekében szabadidősport versenyeken, eseményeken való részvétel, azok szervezése, rendezése, felvilágosító tevékenység folytatása., Egyéb, a célokkal nem ellentétes rendezvényeken való aktív részvétel, azok szervezése. ... >>

Hírös Judó Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Sajó utca 26.
képviselő: Barcsik Zoltán elnök
Kecskemét város cselgáncs sportjának népszerűsítése, élversenyzők nevelése nemre és korra való tekintet nélkül. Versenysport, tömegsport, diáksport és szabadidősport jelleggel a város és vonzáskörzete lakosságának a sportolási lehetőség biztosítása. Oktató-nevelő intézetekkel folyamatos kapcsolattartás az egészséges életmódra nevelés érdekében. A város rendezvényein folyamatos részvételt, testvérvárosi kapcsolatokon belül egyesületünk képviselete. ... >>

Hírös Kertészek Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
képviselő: Gyenes István elnök
A kertészeti termeléssel kapcsolatos hagyományok őrzése; az egyesület szakmai, érdekképviseleti tevékenységet kíván végezni a kertészeti ágazat területén; ennek keretében kapcsolatot tart a hasonló céllal alakult egyesületekkel; az egyesület célja, hogy az egyesület tagjai részére lehetőséget biztosítson szakmai tapasztalatcserére, szakmai továbbképzésre. ... >>

Hírös Manus Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. I/121.
képviselő: Zakupszky Zoltán
Magas szintű- és mikrosebészeti ellátás szakmai és anyagi feltételeinek megteremtése Kecskemét Megyei Jogú Városban. A munkahelyi balesetek között a kézsérülések magas aránya a súlyos kézsérülések gyakorisága, s az ez irányú orvosi tevénység sanyarú műszerellátottsága ösztönözték az alapítókat az alapítvány létrehozására, s remélhetőleg inspirálják a vállalatokat és biztosító társaságokat, az alapítványban való csatlakozásra, az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

HÍRÖS NÉPTÁNC TANODA Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Sarkantyú utca 20.
képviselő: Balogh Ildikó alelnök, Dr. Kovács Ferenc elnök, Pallagi Mária titkár
Minden lehetséges eszközzel előmozdítani a Magyar Nemzet különböző népcsoportjainak hagyományain alapuló, néptánc-, népdal-, népzenekultúrájának átörökítését az utókor nemzedékeinek számára szerepet vállal: A Magyar néptánc, népdal, népzene, néphagyomány tanításában, megszerettetésében, és megismertetésében, a népi kultúrának jelentős részét képező tánc, ének, zenei hagyományok terjesztésében, népszerűsítésében minden korosztály részére,. Kommunikációs együttműködés az oktatás és képzés szakmai, illetve stratégiai területein más azonos profilú szervezetekkel. Közreműködik a nemzetközi és hazai Magyar népi kultúrával foglalkozó szervezetek kapcsolatainak további kiépülésében, kiteljesedésében. Hozzájárul oktató, tanító, szervező, terjesztő tevékenységével az egyetemes hagyományokon alapuló kultúra fennmaradásához, nemzedékeken keresztül ívelő átörökítéséhez. ... >>

Hírös Pockok Honvéd Sportegyesület

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Nyíri út 61. IV./20.
képviselő: Kakulya Tamás elnökségi tag, Szabó Péter elnökségi tag, Ujváry András elnök
Az egyesület célja és alaptevékenysége sporttevékenység szervezése és sporttevékenység feltételeinek megteremtése, a testkultúra és az egészségvédelem (a betegségek megelőzése és a rekreáció sportolással) népszerűsítése, tagjai szabadidejének testneveléssel és sporttevékenységekkel történő eltöltésének támogatása; a mozgás-gazdag, sportos életmód és a rendszeres testedzés népszerűsítése; a versenyekre való felkészülés támogatása; sportrendezvények szervezése. ... >>

Hírös Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6000 Kecskemét, Belsőnyír 111.
képviselő: Dobos Menyhért
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és a közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezet. ... >>

Hírös Roma Kultúrális és Érdekvédelmi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Zsinór utca 109.
képviselő: Jóni Rudolf Oszkár elnök
A helyi cigány kisebbséghez tartozó, kisebbséghez tartozását vállaló és kinyilvánító emberek kulturális és társadalmi felemelkedésének segítése, kisebbségi jogaik és érdekeik védelme és közösségi értékeik erősítése, a kulturált szabadidő eltöltésének, sportolási lehetőségeiknek a segítése, a bűnmegelőzés és áldozatvédelem feladatainak támogatása, valamint a cigány kisebbség európai integrációjának elősegítése; ... >>

Hírös Sporthorgász Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét,
képviselő: Végvári Ferenc ... >>

Hírös Tánc-Sport Klub

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
képviselő: Polyákné Nagy Enikő elnök
A szabadidő egészséges és kulturált eltöltése, a felüdülés és a pihenés biztosítása, a kulturális és szórakozási igények kielégítése. Az ifjúság fizikai képességének, edzettségének, kűzdőképességének fejlesztése. A versenytánc erkölcsi és esztétikai értékének tudatosítása, a kulturált viselkedés szabályainak terjesztése, valamint az egészséges életmódra nevelés minden korosztály számára. A mozgáskultúra fejlesztése, a táncművészet hagyományainak ápolása, nemzetközi kapcsolatok fejleszetése. A versenytánc elterjesztése, különböző korcsoportok versenyeztetése, nemzetközi eredményességének növelése, valamint a Magyar Tánccsoport Szövetség szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak illetve, elvárásainak megfelelő tevékenység folytatása az Alapszabály I/4.pontja szerint. ... >>

Hírös Teátrum Alapítvány

(intézményi,kulturális)

6000 Kecskemét, Rákóczi u.8.
képviselő: Lendvai Zoltán
Szakmai, szervezési, ill. más jellegű támogatás juttatása a vidéki színházak működéséhez, különösen: - a Kecskeméti Katona József Színház gyermek előadásai színvonalának emelése, támogatása, - a Kelemen László Kamara Színház produkcióinak támogatása, - közönségdíj létrehozása Kecskeméten az évad legjobb férfi és női szinészénak, - a színház és a kultúrális élet más területén végzendő kutaátsok, tevékenységek támogatása. ... >>

HÍRÖS Triatlon Club

(sport)

6000 Kecskemét, Szabó L.u.2.II/1.
képviselő: Fekecs József ... >>

Hírös V-126-os Galamb és Kisállat Tenyésztők Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Karinthy F. utca 14.
képviselő: Furdan László elnök
Az országgyűlés által 2004-ben nemzeti kinccsé nyilvánított Budapesti Magasröptű galambok és más galambfajták, valamint kisállatok tenyésztésének népszerűsítése, a tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteik gyarapítása és tenyésztés eredményességének sokoldalú segítése. ... >>

Hírös Város Vízilabda Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Akadémia körút 67. V. 30.
képviselő: Várkonyi Gábor
A kecskeméti lány és fiú utánpótlás vízilabda bázis szélesítése. A vízilabda szakosztályok működésének elősegítése. - A vízilabda utánpótlás és a tehetséggondozó keretek munkájának anyagi megsegítése. - A Kecskemét és környéki vízilabda sportághoz kötődő versenyzők erkölcsi és szellemi nevelésének elősegítése. ... >>

Hírös Városért Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Helikon utca 5.
képviselő: Dobos József alelnök, Dr. Nádasdi Miklós alelnök, Széchenyi Imre elnök
Az ifjúság képességeinek fejlesztése, ismeretek terjesztésének, ifjúság helyzetének figyelemmel kísérése, kulturált időtöltés feltételeinek megteremtése. A környezetvédelemre való társadalmi figyelés erősítése, a pártokhoz nem kötődő polgárok közéletbe való bekapcsolása, véleményének megfogalmazása. Magánszemélyek szabadidő sport tevékenységének segítése. Ennek keretében az autó-motor sport népszerűsítése, utánpótlás biztosítása, menedzselése, az autó-motorsport társadalmi tekintélyének szervezett előmozdítása. Az egyesület eljár az ifjúság és a hátrányos helyzetűek ügyeiben, közreműködik sajátos szükségleteik minél teljesebb kielégítése érdekében, hogy az ifjúság és a hátrányos helyzetűek érdekei ne szenvedjenek csorbát. Az egyesület tagjai klubot hoznak létre és működtetik azt. A klub feladata a kecskeméti és térségi polgárok kulturális, sport igényeinek kielégítése, közösséggé szervezése, informálása. A klub a klub vezetőjének irányításával működik. ... >>

Hírös Városunk és Térségének Hagyományaiért Alapítvány

(sport,kulturális)

6000 Kecskemét, Vadkörte utca 31.
képviselő: Galgóczy Ágoston Zsolt kuratóriumi elnök
Célja hagyományőrző tevékenységek bemutatása, rendezvények szervezése, ültetvények látogatása, néptánc és egyéb zenés programok előadása a régmúlttól napjainkig. Célja az egészséges életmód is így a sport népszerűsítése, sportprogramok szervezése, egybekötve a hagyományőrző programokkal. Kapcsolatfelvétel a környező országokkal, illetve az ott élő magyarsággal és régiónk kultúrájának minden korosztályát magába ölelő kulturális és szórakoztató programok, műsorok szervezése. ... >>

Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
képviselő: Csuta Dániel elnökségi tag, Dr. Bodóczky László elnökségi tag, Gyenes István elnökségi tag, Mészáros János elnökségi tag, Papp Gyula elnökhelyettes, Stefkovics Richárd elnök
Versenyszerű sporttevékenység folytatása az egyesületi tagok részére, szabadidős sporttevékenység folytatása, utánpótlása képzése, gyermek-, ifjúsági és felnőtt korú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőség lehetőség biztosítása, szabadidősportok népszerűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése, képességfejlesztése, egészségfejlesztés és- megóvás, betegségmegelőzés, szabadidős- és sportrendezvények szervezése, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken, mindezek érdekében hirdetés reklám tevékenység folytatása. Ezen célok megvalósítását mint nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáltató tevékenység folytatását közhasznú szervezet formájában végzi. ... >>

Hitel a Jövőnek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 32.
képviselő: Mester László kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja, h.általában elősegítse a Széchenyi I.Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet pedagógusai és tanulói számára a nevelő-oktató munka magas szintű ellátását, kiemelkedő teljesítmény elérését az Alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Hitoktatásra Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
képviselő: Dr. Bácskai Ferencné kuratóriumi elnök, Fekete Gábor kuratóriumi tag
A hitoktatáshoz szükséges anyagi (tárgyi-és személyi) feltételek biztosítása, ezek létrehozása és fenntartása az óvodás, általános iskolás és középiskolás korú gyermekek, fiatalok számára., Az alapítvány ezen túlmenően feladatának tekinti, hogy az általános iskolás és középiskolás korosztály számára differenciáltan biztosítsa az iskolán kívüli szabadidő értelmes eltöltésének lehetőségét, klubszerű foglalkozások, hétvégi programok, nyári táborok szervezésével. ... >>

HO-HÓ Klub Horgász Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Badacsonyi u. 1/a.
képviselő: Gábris Kázmér ... >>

Hógolyó Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Zsálya utca 41.
képviselő: Sajtos Erika elnök
A sportegyesület alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése a lenti 2.2. pontban meghatározott sportágban. A sportegyesület a síelés területén folytatott tevékenységével kívánja a magyar sport jó hírét növelni, illetve a lakosságot rendszeres sportolásra ösztönözni. Ennek érdekében a sportegyesület az alábbi célok megvalósítására alakult: A síelés népszerűsíté-se Magyarországon., Rendszeres sportolásra nevelés., A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása., Országos és nemzetközi versenyek szervezése fenti sportágakban., Együtt-működés az azonos célú sportegyesületekkel. Fiatal tehetséges versenyzők felkutatása és segítése sportolói karrierjük kialakításában. ... >>

Homokszem Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Ipoly utca 1/A.
képviselő: Bogdándy Ferenc kuratóriumi titkár, Tokovics Tamás kuratóriumi elnök
A magyar és egyetemes kultúra értékeinek megőrzése, közvetítése; Kecskemét Városa és Bács-Kiskun Megye szellemi, kulturális, művészeti életének támogatása; környezetünk esztétikai arculatának, kultúrájának javítása. Az alapítvány célkitűzéseinek megvalósulása érdekében kiadványok megjelentetése, kulturális rendezvények, kiállítások, előadások szervezése; kulturális, tudományos, oktatási tevékenység szervezése támogatása, az ezekkel kapcsolatos ismeretek, minél szélesebb körben történő terjesztése; kapcsolattartás hasonló szervezetekkel. ... >>

Honvédség éséé Társadalom Baráti Kör Kecskeméti Szervezete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Lechner Ö. u. 3-5.
képviselő: Csóka Tamás, Dr. Magyar László ... >>

Hoppá Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Gyenes M. tér 26.
képviselő: Katus Ferenc ... >>

Hosszú Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Hosszú u. 3.
képviselő: Dr. Ispánovits Illésné elnök, Juhászné Szikszai Piroska
A Hosszú Utcai Óvoda felszereltségének javítása, természetes anyagok biztosítása, szinvonalas nevelői munka megtartása. Szakmai továbbképzések finanszírozása, tanulási nehézségek prevenciója. ... >>

Hubertus Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Dr. Ivicz Vilmos elnök ... >>

"Humán - Öko" Dél-Alföldi Regionális Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Bokréta utca 5/2.
képviselő: Kovács Ágnes elnök, Tara Lajos gazdasági vezető, Urbán Judit titkár
Elősegíti, integrálja a környezetvédelem, a természetvédelem, a kultúra, a sport, az egészségügy-, és szociális ellátás különböző területeinek tevékenységét. az egyesület a bioszféra, az emberi- és természeti értékek megóvását nélkülözhetetlennek tartja, sokoldalú tevékenységét elsősorban erre irányítja. Hatékonyan részt vesz, tagságot toboroz, és önkénteseket képez különösen a környezetvédelem, a természetvédelem, a hagyományőrzés területein. Feladatot vállal, és szervez olyan kulturális- sport- és szabadidős programokat, amelyek kor- egészségügyi- és szociális állapot figyelembe vételével egyénre, illetve csoportra szabottan minden ember számára elérhető részvételt biztosít. Az egyesület együttműködik, illetve együttműködési megállapodást köt minden olyan társadalmi szervezettel, amelyekkel kölcsönösségi alapon, közös céljai elérésében segítik. Mentálhigiénés tevékenység szervezésével és képzésével foglalkozik, szupervíziós lehetőséget biztosít a programjain résztvevők, a szervezők, és segítőik részére. Szakmai konferenciákat, programokat, külföldi tanulmányokat szervez. Részt vállal a területtel kapcsolatos különböző kutatásokban. Öko-Ház és Öko-Kemping létrehozása. Fesztivál jellegű programok, Alkotótáborok, Rendezvények, kiállítások lebonyolítását végzi, illetve hozzájárul a megvalósításukhoz. Az egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése, tájékoztatás, oktatás, tudatformálás, környezeti nevelés. Koncepciót dolgoz ki a szakterületek minél hatékonyabb bevonására, a tevékenységének a menedzsélésére, megismertetésére, és a határterületek integrációjára. Az Egyesület a támogatóinak a segítséget Oklevél kiadásával köszöni meg. ... >>

Humán - Rehab Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán krt. 1.
képviselő: Krasnyánszki Zsolt elnök, Molnár József elnökségi tag, Sándor Tiborné elnökségi tag
A fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek érdekvédelmi szervezeteként információs tevékenység végzése a szociális ellátásokról, egyéb támogatásokról, távmunkavégzésről, a megváltozott munkaképességűeket érintő jogi szabályozásokról. A megváltozott munkaképességű személyek képzésének koordinálása, felmérése a foglalkoztatási igényüknek az elhelyezkedési esélyük növelése érdekében. Fogyatékosok bentlakásos intézményét működteti. A megváltozott munkaképességű személyek érdekében: közösségformáló rendezvényeik megszervezése; részvétel olyan civil szervezetek részére kiírt pályázatokon, amelyek a megváltoztatott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatosak, vagy azzal összefüggésbe hozhatók; segélyek fizetése; az évente megrendezésre kerülő találkozó anyagi és szervezési hátterének biztosítása pályázati támogatásból; Tranzitfoglalkoztatás, képzési orientáció, képzések lebonyolítása, álláskeresés elősegítése, adatbank létrehozása, távmunkavégzés koordinálása. Fogyatékosok nappali intézményének működtetése. Rehabilitációs célú foglalkoztatás. ... >>

Humán-Rehab Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Miszáth krt. 1.
képviselő: Dudás Istvánné, Erdős Tiborné (elnök), Gaálné Urbán Teréz, Sándor Tiborné
Kecskemét és környéke sérült fiataljainak sportolási lehetőség biztosítása az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41