Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét civil szervezetek


Találatok száma: 940
6. oldal

Felekezeti Közoktatási Intézmények Dolgozóinak Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
képviselő: Garda László elnökhelyettes, Gáspár István titkár, Mikulás Domonkos elnök
Elsősorban tagjai, az egyházi fenntartású közoktatási intézmények munkavállalói, nyugdíjasai és az ilyen intézményekben oktatási, pedagógiai munkával foglalkozó szabadfoglalkozásúak érdekeinek védelme és érvényesítése a tagok élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása érdekében. Ennek körében a Szakszervezet fellép a munkáltatóval vagy más szervezetekkel, hatóságokkal szemben, képviseli a tagokat, részt vesz a tagok tájékoztatásában, elősegíti jogaik megismerését, kötelezettségeik teljesítését. ... >>

Felfelé a Lejtőn Alapítvány

(szociális)

Kecskemét, Egressy u. 5.
képviselő: Forgács János
Hátrányos helyzetű személyek támogatása és szociális ellátása, önhibájukon bekövetkezett krízis esetén, valamint az e körbe tartozó fiatalok életkezdésének támogatása. ... >>

Felsőszéktóért Alapítvány

(közbiztonság,egyéb)

6000 Kecskemét, Felsőszéktó 77/A.
képviselő: Miklovics János Tibor kuratóriumi elnök
Az alapítvány tevékenységével támogatja a Kecskemét - Felsőszéktó ezen pontban feltüntetett térkép tervezési területként meghatározott városrészének településfejlesztését. Ennek megfelelően a tevékenysége kiterjed: Az infrastruktúra kiépítésére, fejlesztésére, átalakítására, üzemeltetéséhez történő folyamatos hozzájárulásra. Szabadidős tevékenység végzésére alkalmas területek kialakítására, felszerelésére, üzemeltetéséhez történő folyamatos hozzájárulásra. Parkok, terek létrehozására, folyamatos karbantartására. A lakosság építési telek kialakításával, építési és használatba vételi engedélyeztetési eljárással kapcsolatos tájékoztatására, az ügyintézéssel kapcsolatos folyamatos segítségnyújtásra. Egészségesebb, élhetőbb lakókörnyezet kialakítására, folyamatos fenntartására. A közbiztonság javítása érdekében a területen működő polgárőrség folyamatos támogatására. ... >>

Ferenczy Ida Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. fszt/1.
képviselő: Péterné Fehér Mária elnök
A Kecskeméten született Fereczy Ida (1839-1928) emlékének ápolása, Középiskolás lányokban a szülőföld, lakóhely iránti szeretet és elkötelezettség, a hazaszeretet elmélyítése. A nők társadalmon belüli szerepe növelésének elősegítésben való közreműködés. ... >>

Fiatal és Felnőtt Cukorbetegek Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 54. III/10.
képviselő: Kállainé Perlaki Erika elnökhelyettes, Knoll Tibor Józsefné elnök
A cukorbetegség mibenlétének megismertetése, a cukorbetegek helyes élet-módjának kialakításához tanácsok, segítség nyújtása, propaganda kifejtése a diabetes megelőzésével (primer prevenció) kapcsolatos egészségnevelő tevékeny-ségben, biztosítani, hogy az Egyesület tagjai és a kívülállók is minden segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcsere-betegségük ellenére a társada-lom teljes értékű tagjai lehessenek, a rendszeres orvosi felülvizsgálat és tanácsadás elősegítése, a cukorbetegek érdekeinek képviselete és érvényesítése a megyei és ? a MACOSZ közvetítésével ? az országos hatáskörű szerveknél, különböző fórumo-kon és hatóságoknál, a DIGYIOSZ (Diabétesz Gyermek- és Ifjúsági Országos Szö-vetség) tagság az I. típusú cukorbetegek érdekeinek képviselete, a cukorbetegek társadalmi életének megkönnyítése, közös programok (kirándulások, táborozás, is-meretterjesztő előadások, tapasztalatcsere, sport) szervezése, a tagság rendszeres tájékoztatása az Egyesület működéséről, az aktuális betegségükkel kapcsolatos tudnivalókról, újdonságokról a helyi rádió és televízió lehetőség szerinti igénybevé-telével is. ... >>

Fiatal Zenészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Gyenes tér 15.
képviselő: Ladányi Laura
Az arra képességeiknél vagy érdemeiknél fogva alkalmas személyek zenei képzésének -zenekarok is - támogatása hazai és külföldi környezetben. Hangszerekkel való ellátása,fiatal amatör zenészek és a már működő zenészek és zenekarok képzésének és továbbképzésének támogatása Magyarországon és külföldön. ... >>

Filia Országos Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Pákozdi csata utca 3. 3 8.
képviselő: Balásházy Attila ... >>

Fogódzó Gyermek Segélyezési Egyesület

(szociális)

6000 Kecskemét, Tóth L. stny. 2.
képviselő: Balla Katalin elnök
Anyagi és érzelmi segítséget nyújtani azon gyermekek számára, akik - akár a szülők válása, akár a család megromlott anyagi helyzete, akár pedig a szülők életmódja miatt - nem tudnak szerető család védőszárnyai alatt felnőni. Az egyesület szociális támogatást kíván nyújtani azoknak a gyermekeknek is, akik - bár otthoni környezetük rendezettnek mondható - anyagiak hiányában elesnének sok olyan lehetőségtől - osztálykiránduláson részvétel, szünidei táborozások, üdülések-. amelyek a korosztályuk többsége számára megadatik. ... >>

Fogyatékkal Élők Bács-Kiskun Megyei Sportszervezeteinek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Bányásziné Lukács Margit elnhely., Szabó József elnök
Szervezi és irányítja Bács-Kiskun megye területén a fogyatékkal élő emberek sportjával kapcsolatos tevékenységeket. Az országos szövetségek és az önkormányzatok által megfogalmazott sportszakmai feladatok Bács-Kiskun megyi megvalósítása. Elősegíti a fogyatékkal élő emberek kiteljesedését, fizikai és szellemi egészségének javulását, az épek társadalmába történő integrációját. Az egyes tagszervezetinek megfelelő hazai sportszövetségek által megfogalmazott elvárások terjesztése. ... >>

FOLK N ROLL ZENEI KULTURÁLIS EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth körút 1.
képviselő: Cserny Kálmán elnök, Fekete Dezső elnökségi tag, Szegedi Attila elnökségi tag
A régi hagyományokon nyugvó magyar népzene, és az ezen belüli népzenei tájegységek muzsikájának, kultúrájának megőrzése és az ezekhez kapcsolódó hagyományok ápolása. Az előbbiek széles körben történő népszerűsítése. A mai modern, kortárs könnyűzene (rock, pop, jazz?stb.) fenntartása, életben tartása elsősorban a kecskeméti régióban. Zenekarok, zenészek publicitásának támogatása és az alkotók széles körben történő népszerűsítése. Komolyzenei előadók, zenekarok munkájának előmozdítása, bemutatkozásuk támogatása. Az előadók népszerűsítése. Az előbb felsorolt zenei műfajok, valamint ezek ötvözésének köszönhetően született alkotások bemutatása, népszerűsítése minél szélesebb körben. Lehetőségek szerint törekedve a külföldi promótálásra, hogy a magyarországi előadók és alkotások megismerésére a külföldi országok lakóinak is lehetősége legyen. Zenei tehetségek és zenekarok felkarolása. Professzionális zenei felvételek készítése előadásokon, koncerteken és hangstúdióban egyaránt. Hangszeres gyakorlási lehetőség biztosítása zenekaroknak, zenészeknek arra megfelelően felszerelt komfortos környezetben, illetve próbatermekben. Zenei kiadványok és vizuális alkotások (CD, DVD) és az ezzel kapcsolatos promóciós anyagok gyártása, kiadása, terjesztése. Színvonalas hazai és külföldi produkciók bemutatása a magyar közönségnek. A kultúra, de elsősorban a zenével és zenekarokkal kapcsolatos támogatások előmozdítása. A kulturális turizmus fejlesztése, különös tekintettel a kecskeméti régióra. Szakmai és közönségtalálkozók szervezése. Dinamikusan erősíteni az alkotók, előadók és a közönség minél intenzívebb kapcsolatát. ... >>

Formula University Közhasznú Egyesület

(oktatási)

6000 Kecskemét, Benedek Elek utca 22/b.
képviselő: Bári Gergely elnök
Az egyesület célja a műszaki felsőoktatásban résztvevő hallgatók elméleti szakmai ismereteinek gyakorlati tapasztalatokkal való bővítése hazai és nemzetközi nonprofit tudományos projektekbe és hallgatói versenyekbe való bevonásuk által, és ezáltal szakmai felkészültségük, munkaerő-piaci helyzetük és a műszaki felsőoktatás színvonalának javítása. Az egyesület kiemelt célja, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak lehetőséget teremtsen a Formula Student világméretű hallgatói versenyben való részvételre, és e célból az egyetemmel együttműködve kreatív szakmai műhelyt alakítson ki. E cél elérése érdekében az egyesület célja, hogy a versenyben való részvételhez szükséges formula versenyautó megépítéséhez minél magasabb színvonalon biztosítsa a szervezeti, anyagi feltételeket, a szükséges eszközöket, és hosszabb távon a versenyben tartós, sikeres hazai részvételt alakítson ki. ... >>

Fornetti a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Dr. Gyenes Vilmos László elnök, Dr. Mészáros János tag, Dr. Pécsi Ferenc tag, Elnök akadályoztatása esetén
Az alapító az alapítvány egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, ... >>

Főnix Dance 2005. Tánc és Sport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Babér utca 16.
képviselő: Dóka Gábor elnök
Az egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban a helyi, de országos szinten is a kultúra támogatása, tánctanfolyamok szervezése, az egyesület tagjainak színvonalas szabadidő eltöltésének elősegítése. Az egyesület támogatja és szervezi a tagjainak táncművészeti fejlődését, valamint a tánckultúrának és értékeinek a nyilvánossághoz való közvetítését, kiemelve a fiatalokat, mint célcsoportot. Az egyesület kapcsolatokat alakít ki és együttműködik más külföldi és belföldi táncegyüttesekkel és összehangolja a közös célok érdekében kifejtett tevékenységet. Az egyesület elősegíti tagjainak és versenyzőinek tréningezését, fellépéseit és versenyekre, előadásokra vagy művészeti bemutatókra történő eljutását. Az egyesület tagjai részére lehetőséget biztosít helyiségek rendelkezésre bocsátásával, tárgyi eszközök (fellépő ruhák) biztosításával, a versenyre, bemutatókra történő felkészülésre. Az egyesület szervezi és keretet nyújt a művészeti és sportcélú önszerveződésre és ellátja tagsága érdekvédelmét, érdekképviseletét más szervekkel és hazai, külföldi táncszervezetekkel kapcsolatot tart. Az egyesület számítógépes hálózatot, Web-portált tart fönn. Az egyesület működése az egész Magyar Köztársaság területére kiterjed. ... >>

Főplébániai Karitász Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
képviselő: Farkas László kuratóriumi elnök
A működési területén lévő Önkormányzatokkal és a Magyar Karitásszal, mint a Magyar Katolikus Egyház, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetével, szorosan együttműködve, szenvedélybeteg-segítő szolgálatot működtet RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (továbbiakban: RÉV) néven. A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében felvilágosító, agitációs, információs szolgálat működtetése, egészség-megőrzési, oktatási, felnőttképzési programok kidolgozása, megvalósítása, kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében., Szenvedélybetegség megelőző információs tevékenység folytatása önsegítő csoportok és önkéntesek bevonásával, speciálisan szenvedélybeteg gyógyításban szakképesítéssel bíró szakemberek (pszichológusok, pszichiáterek, orvosok, pedagógusok, stb.) részvételével., A szociális tevékenységet alacsony küszöbű, közösségi, nappali ellátást nyújtó szociális alapellátás a RÉV keretében valósítja meg., A szociális ellátást a hátrányos helyzetű családok segítése és időskorúak gondozása érdekében fejti ki (tanyán élő, magányos, idős, hátrányos helyzetű személyek rendszeres látogatása, támogatása, továbbá hátrányos helyzetben élő családok rendszeres látogatása, életvezetési tanácsok adása, szükség szerinti támogatása)., ... >>

FREE LINE Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
képviselő: Király József
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közsségi élet kibontakoztatása, az alapszabály 5. pontja szerint. ... >>

Fundamentum Alapítvány Kecskemét Erkölcsi Megújulásáért

(egészségügyi,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Újerdő u.11.
képviselő: Szalai László
Az Alapítvány célja közreműködni Kecskemét erkölcsi közállapotának romlásának megállításában és elősegíteni a város erkölcsi megújulását és felemelkedését. Különösen: - betegségmegelőzés és gyógyítás, - gyermek, ifjúság és családvédelem, - szociálisan rászorulók támogatása, - kultúrális és kikapcsolódási lehetőségek megteremtése, - állampolgári jogok védelme. ... >>

Funiculus Umbilicalis Egészségügyi Ellátást és Prevenciós Programokat Szervező Alapítvány

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Márton Á. u. 17.
képviselő: Dr. Bán Gyula, Dr. Kovács András Jenő kuratóriumi elnök, Dr. Pécsi Ferenc
Az alapítvány főbb célkitűzése, hogy a magyarország egész területén, de kiemelten a székhely térségében modern egészségügyi programok, prevenciós eljárások, szűrések, illetve az ezekhez kapcsolódó gyógyító tevékenység végzésével a lakosság közegészségügyi helyzetét szélesebb körben javítsa. Ennek érdekében végzi tevékenységét, amennyiben szükséges, előadások, kiállítások, egyéb rendezvények szervezésével. Az alapítvány támogatja a gyermeksportot, a gyermek tömegsportot. ... >>

Futár Utcai Park Alapítvány

(intézményi,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Futár u. 7.

Park kialakítása, fenntartása, gondozása a Futár utcai Óvodában. ... >>

Futó Homok Szabadidősport Egyesület

(sport)

6044 Kecskemét, Verőfény u. 7.
képviselő: Dr. Nádasdiné Juhász Luca elnökh., Szentirmay Barna elnök, Szikora Csaba titkár
A sportegyesület tagjai és a lakosság számára rendszeres sportolási, testedzési lehetőséget nyújtó programok szervezése, biztosítása, túrák, sportturisztikai utazások, sport rendezvények szervezése, a sport, a rendszeres testmozgás, egészséges életmód népszerűsítése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Futóhomok Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Daróczi köz 13.I/73.
képviselő: Dr. Kovács Éva titkár, Vajda Zoltán elnök
A Duna?Tisza közi táj védelmében, környezetének megóvásában, természeti-kulturális értékeinek feltárásában, ápolásában hatékonyan működjön közre. Alakítson ki kétoldalú kapcsolatokat hazai és más országok természetvédelmi szervezeteivel, népszerűsítse hazánk és más országok természeti értékeit, mind itthon, mind külföldön. ... >>

Független Népképviseleti Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. IV/26.
képviselő: Velkei Árpád ... >>

Gaál Tibor Díj Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Kardos Sándor elnök
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma volt testnevelő tanára emlékének megőrzése. Iskola sportéletének fellendítése. Kecskemét város vívósportjának ujjáélesztése. ... >>

Galatea Humana Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, István kir. krt. 24.
képviselő: Harajka Róbert kuratóriumi elnök
Magyarországon élő testi vagy szellemi fogyatékos, az idős, magukról gondoskodni nem tudó emberek, a fiatal pályakezdő értelmiségiek és szakemberek anyagi támogatására, a szakirányú és felsőfokú képzés, szakmai és tudományos munkák, alkotások, kutatások és tanulmányok támogatására. ... >>

GAMFOS Hallgatók a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Bánfi Zoltán titkár, Dr. Végvári Ferenc elnök
Elősegíteni a felsőoktatási hallgatók nevelését, oktatását, a felsőoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyensőségét, a hallgatók közötti kapcsolatok aktivitását, a hallgatók szabadidejének hasznos eltöltését az alapszabály I/7. pontja szerint. ... >>

Gáspár András Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Hunyadi J. tér 2.
képviselő: Tornyi László elnök
Az anyagi lehetőségek nagyságrendjében támogatást és segítséget nyújtson tanulóifjuságnak, akik mindenben megfelelnek a követelményeknek. Szakmai műveltség növelése. ... >>

Gáspár András Ifjúsági Diákszövetkezet

(egyéb)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
képviselő: Sánta Sándor ... >>

Gáspár András Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.
képviselő: Popovics József kuratóriumi elnök
Segítse elő a kollégium zavartalan működését. - Nyújtson támogatást a nehéz körülmények között élő, ill. a kiváló eredményt elérő tanulóknak. - Támogassa a tanulók szabadidős tevékenységét, különösen a nyári és téli szünetek idején a táborozást. - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység - gyermek- és ifjúságvédelem, -érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyensőségének elősegítése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Gépipari Automatizálás Fejlesztésének Alapítványa

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Dr. Belinda Károly kuratóriumi elnök, Varga József titkár
Az ipari termelés és autómatizálás fejlesztése, a szakemberképzés elősegítése érdekében, az oktatásban, a kutatásban és fejlesztésben kiemelkedő eredményeket elért főiskolai, valamint az ipari termelésben tevékenykedő szakemberek szakmai színvonalának továbbfejlesztése, a nemzetközi tapasztalatszertési lehetőségeik elősegítése. ... >>

Gépjárműbontók Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Dobó körút 3.
képviselő: Kovács Gyula
Gépjármű bontóüzemet működtető, illetve a működtetésben közreműködő személyek érdekképviselete. ... >>

Germesdorfi Cseresznye Gazdakör

(oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 61.VIII/45.
képviselő: Mócza István ... >>

Gitár-Klub Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Sólyom utca 3.
képviselő: Horváth Gyula kuratóriumi elnök
A zene kultúrált, ízléses tolmácsolása, - Az egyetemes dal-, zenekultúra fejlesztése és terjesztése, a fiatalok ízlésének formálása, - A zene segítségével a humanizmus és a béke szeretetének elősegítése, - A klasszikus és vallásos gitárzene ápolása és tanítása, - Kreatív jellegű műsorok tartása. ... >>

Gloria Hungariae Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9.
képviselő: Boros Attila kuratóriumi elnök
Az oktatás területén az alapítvány támogatást kíván nyújtani a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak, illetve pedagógusainak; - ösztöndíjak folyósításával; - különböző képzések esetén a képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a tandíj megfizetésével, a képzéssel összefüggő egyéb költségek (útiköltség, szállásköltség) ? szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatásával, - szülés, illetve haláleset vonatkozásában az ezzel kapcsolatos költségek megtérítésével, - oktatók részére kiskorú gyermekeik esetében beiskolázási támogatás nyújtásával, - pedagógiai tárgyú rendezvények költségeihez való hozzájárulással, - iskolai sportrendezvények költségeihez való hozzájárulással, sportrendezvényeken történő részvétel költségeihez történő hozzájárulással. ... >>

Gold Wing Club Magyarország Motoros Egyesület

(érdekképviselet)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth utca 4.
képviselő: Forgács Pál alelnök, Sárközi Lajos elnök
A Honda Gold Wing motorkerékpárosok összefogása Magyarországon, számukra közös programok, összejövetelek szervezése. ... >>

Gondolkodók Klubja Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 5.
képviselő: Kormos Ferenc elnök ... >>

Grapevine Show Dance Club

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Héviz utca 1.
képviselő: Huszár Ildikó elnök
Az Egyesület egészségmegőrző, egészséges, sportszerető életmódra nevelő-oktató, ismeretterjesztő, sporttevékenységet szervező, koordináló, feltételeit megteremtő, képességek kibontakozását, fejlesztését biztosító tevékenységet végez ?az 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c./ 1., 4., és 14. pontja alapján- közhasznú tevékenységként, melynek alapján feladata a sportolás és testedzés, s mindezen tevékenység feltételeinek biztosítása, így különösen: a.) a helyi adottságok kihasználásával minél szélesebb körű sportolási-testedzési felüdülési (rekreációs) lehetőségek biztosítása, valamint az ilyen igények felkeltése, ösztönzése elsősorban a (szabadidős, és verseny-) tánc, ritmikus sportgimnasztika, fitness, torna területén b.) a közösségi élet megteremtése c) az egészséges életmódra való nevelés, ennek érdekében szabadidősport versenyeken, eseményeken való részvétel, azok szervezése, rendezése, felvilágosító tevékenység folytatása d) az egészség, egészséges életmód-sport összefüggésének megismertetése, mozgáskultúra alapjaira oktatás, sportolási módszerek oktatása, képességfelmérés, -fejlesztés, gyermekek, fiatalok mindezekre nevelése, a felnőttek megismertetése ezen tevékenységekkel e) egyéb, a célokkal nem ellentétes rendezvényeken való aktív részvétel, azok szervezése. ... >>

Gubanc Kecskeméti Fejlesztőpedagógus Műhely és Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kolozsvári u. 28.
képviselő: Molnárné Ditzendy Judit ... >>

Guri Judo Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Stádium utca 13. IV/15.
képviselő: Faragó József elnök, Farkas Zoltán titkár, Kerekes Sándor elnökhelyettes
Az Egyesület a judosport-tevékenység szervezését, valamint e tevékenység feltételeinek megteremtését és a judosport népszerűsítését tekinti céljának. ... >>

Gyenes István Emlékére Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
képviselő: Dr. Lévai Péter elnök
A kecskeméti felsőfokú dísznövény kertészeti képzésben kimagasló tanulmányi, kutatási eredményt elért főiskolai hallgatók jutalmazása. ... >>

Gyerekekért, Fiatalokért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
képviselő: Szeberényi Gyula Tamás
A megyeszékhely és vonzáskörzete fiatal állampolgárai egészségneveléséhez, művészeti neveléséhez, ismeretszerzéséhez szükséges feltételek biztosítása. - A fent jelölt területek tehetséggondozásának segítése hazai és külföldi szakmai programok megvalósulásának támogatásával, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Gyermek és Ifjúsági Konferencia

(egyéb)

6000 Kecskemét, Hornyik J. u. 2.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén együtt, Mohácsy Rita, Prácser László elnök, Vajda András
Az egyesület azzal a céllal alakult meg, hogy egyeztetési fóruma lehessen az ifjúságügyben dolgozóknak. Munkájuk során az érintett korosztályok társadalmi helyzetének jobbítása, az általuk igénybe vehető szolgáltatások bővítése és azok színvonalának emelése érdekében kívánnak dolgozni. A fenti célok érdekében az egyesület rendezvényeket szervez, állásfoglalásokat, szakmai irányelveket dolgoz ki, az egyesület céljaival összecsengő kutatásokat, felméréseket segít elő, kapcsolatokat teremt, együtt működik egyéb intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel valamint rendszeresen tájékoztatja a tagságot. ... >>

Gyermekáldások Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Dr. Nemes András
Meddőségi centrum felállítása, mely alkalmas a női és a férfi meddőség okainak felderítésére, olyan orvosi módszerek kifejlesztésére. ... >>

Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület

(oktatási)

6000 Kecskemét, Szarkás 74.
képviselő: Harczi Sándor Szilveszter elnök ... >>

Gyógytornászok az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Németh Zoltánné
A Magyar Gyógytornászok Társasága Bács-Kiskun Megyei Szervezetének tagjai számára: - anyagi támogatást nyújt belföldi és külföldi továbbképzéseken való részvételhez, - egészségnevelési programok megindításának pénzügyi fedezetet biztosít, - anyagi támogatás nyújtása, szakmai szakirodalom beszerzéséhez, - a gyógytornászok munkáját segítő tárgyi eszközök beszerzése, Az alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

Habilitas Vállalkozási Segélyalapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Május 1. tér 5. II/214.
képviselő: Rigó József
Szakismeret szerzését nyújtó oktatás támogatása, egészséges életmód körébe tartozó szokások terjesztése. A diák vagy szabadidősport szervezése. Környezetvédelem támogatása, vállalkozások támogatása a munkanélküliség csökkentése érdekében. ... >>

Haditechnikai-Hadmérnöki Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Petőfi S.u.2.VI/12.
képviselő: Dr.Gáspár Tibor alelnök, Dr.Turcsányi Károly elnök, Lengyel János titkár
Katonai,haditechnikai, logosztikai kapcsolatok erősítése, folyamatos ápolása és fejlesztése, - Haditechnikai ismeretek bővítését elősegítő konferenciák, szakmai utak, látogatások szervezése, - A haditechnikai szakirodalom és a szakirodalmi tájékozottság bővítésének elősegítése, - Haditechnikai - ipari - hadiipari ismeretterjesztő és időszaki kiadványok szerkesztése és kiadása, - A haditechnikai szakemberek és szervezetek kutatásainak támogatása és publikációs tevékenységük elősegítése. ... >>

HAHOTA Hátrányos Helyzetűek Oktatásáért és Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 12.
képviselő: Gábriel Viktor kuratóriumi elnök
A hátrányos helyzetű fiatalok oktatása, továbbképzése, szakképzése, vizsgáztatása. Óvoda, általános iskola, továbbá érettségire épülő szakközépiskola, valamint középiskolai kollégium alapítása,működtetése és fenntartása. Ifjúsági célú közösségi terek kialakítása, működtetése, fenntartásuk támogatása., Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok számára szervezett szociális, kulturális és szabadidős programok, projektek kialakítása, működtetése, támogatása., Formális és informális ifjúsági csoportok tevékenységének támogatása., A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok segítésével foglalkozó szervezetek, intézmények, programok támogatása. ... >>

Hajnóczy Iván Alapítvány a Modern Közgazdasági Szakképzéséért

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet
Az alapítvány erkölcsi és anyagi eszközeivel segítséget nyújt az olyan törekvések számára, amelyeknek mindenkori célja az, hogy a legkorszerűbb szakközépiskolai oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában adottak legyenek. Az alapítvány támogatja: - az iskola rendszeren kívüli és iskolarendszerű közép- és felsőfokú képzést, szakképzést, - idegen nyelvek tanulását, - a képzésben résztvevő fiatalok sportolási igényeinek kielégítését, különböző sportrendezvények szervezését, az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Hanga Óramúzeum Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Hornyik J. krt. 2.
képviselő: Vágvölgyi György kuratóriumi elnök
Az órásmesterség ipartörténeti értékeinek felkutatása, gyűjtése és rendszerezése, - A hajdanvolt nagy órásmerterek munkásságának kutatása, - Az első magyar óramúzeum létrehozása Kecskeméten, - Az óramúzeum anyagának folyamatos gyarapítása és rendszerezése, - Szervezi a gyűjtemény hazai és nemzetközi megismerését és elismerését, ápolja kapcsolatait, - Kapcsolódás kecskeméti város kultúrális és idegenforgalmi rendezvényeihez az alapító okirat 2.1. pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41