Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét civil szervezetek


Találatok száma: 940
5. oldal

Dömdödöm Szülők Alapítványa a Fogyatékkal Élő Gyermekekért

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Mátra u. 1.
képviselő: AczélSzabó Jánosné Dr.Király Mónika, Nagy Ágnes kurátor, Süveges Éva kurátor
Az alapítvány legfőbb célkitűzése az értelmi fogyatékos gyermekek és családjuk társadalmi esélyegyenlőségének, beilleszkedésének elősegítése, különös tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézményének volt, jelenlegi és jövőbeni diákjaira, illetve családjaikra. ... >>

Dr. Járfás József Emlékére Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6000 Kecskemét, Béke fasor 13.
képviselő: Dr. Mikulás József elnök
Dr. Járfás ózsef emlékének ápolása és hagyatékának gondozása. Egy-egy szegény sorsú diákjának támogatása ösztöndíjjal.Az ösztöndíjban részesülő diákok hazánk természet- és környezetvédelmében, ezen belül is elsősorban a Duna-Tisza közti térség vizellátási gondjainak megoldása tárgykörében írják tudományos szakdolgozatukat. Az erre felkészítő tanár is részesüljön anyagi juttatásban.A díjat halálának évfordulóján adját át a szózat és himnusz eléneklésével. ... >>

Dr. Szalva Péter és Dr. Szalva Péterné Juhász Erzsébet Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
képviselő: Dr. Lévai Péter
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Karon az oktatók, hallgatók oktatási és tudományos munkájának, valamint a kertészet fejlesztését szervezését tevékenységgel elősegítök támogatása. ... >>

Dr. Vetéssy Géza Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.
képviselő: Dr. Horváth Ferenc
A magyar ifjuság anyanyelvének, irodalom szeretetének ápolása, fejlesztése érdekében a magyar nyelvben és irodalomban kiváló teljesítményt felmutató, A Kecskemétéi Református Gimnáziumban tanuló diákok kimagasló tanulmányi eredméneinek jutalmazása. ... >>

Duna Borrégió Szőlészek és Borászok Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Szőke Sándor elnök
Az alföldi történelmi borvidék érdekeinek védelme, érvényre juttatása, a minőségi szőlő és borkultúra hagynományainak ápolása, az eredet és minőség védelme. A tagok érdekeinek képviselete. A szőlő és bor hírnevének öregbítése, a tudományos eredmények propagálása és hasznosítása, az alapszabály 7. pontja szerint. ... >>

Duna-Tisza Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 19. fszt./2.
képviselő: István Imre elnökhelyettes, Tremmel Balázs elnök, Walter Tamás titkár
Sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek a megteremtése. Elsősorban a tagok szabadidejének hasznos eltöltése érdekében, megteremti a tagok belföldi és külföldi sporthorgászati lehetőségeit, segíti, szervezi és koordinálja a tagok versenyeken való részvételét, illetőleg megteremti a versenyeken való részvétel feltételeit. Célja megvalósítása érdekében felvállalja a sporthorgászat, mint aktív kikapcsolódás, pihenés népszerűsítését, korszerű horgászati ismeretek terjesztését, horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezését; elsődleges feladatának tekinti tagjai egyéni és csapatversenyeken való részvételének támogatását, hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt; közreműködik a sporttevékenység feltételeinek megteremtésében és ellátja ezen tevékenység szervezését; környezetvédelem, természet és halállomány védelmének elősegítése, a nemzetközileg elfogadott horgászmódszerek elterjesztése, a tagság érdekeinek képviselte, a horgászat népszerűsítése gyermek és ifjúsági szervezetekkel együttműködve, ifjúsági és gyermek horgász rendezvények, táborok szervezése. ... >>

Duna-Tisza-Közi Népművészeti Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Serfőző u. 19..
képviselő: Kriskóné Dávid Klára alelnök, Mucsi Jenőné titkár, Polyák Albert elnök
Az egyesületi tagság körében a népművészet és a kézművesség hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése, igényes alkotásra nevelés, progresszív vizuális szemlélet kialakítása a fafaragó, textiles, fazekas, fémbőrműves, valamint egyéb népművészeti és kézműves, továbbá képző- és iparművészeti jellegű műfajokban,.. az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

Egészségbiztosítási Orvosok Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai tér 7.
képviselő: Dr. Mózes Imre képviselő ... >>

Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Matkói út 46.
képviselő: Gadányi Csabáné elnök
Az országos gyógyítás elősegítése és támogatása a betegek minden nemében, egészségügyi célú támogatások nyújtása, szociális szempontból hátrányos helyzetű személyek segélyezése. ... >>

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány

(sport,szociális)

6000 Kecskemét, Téglás u. 7/a. fszt.1.
képviselő: Falusi Jánosné titkár, Radics Kálmán elnök
Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok egészséges életmódra nevelése, gondozása, sportoltatása. A magyarországi gyermekotthonok, különösen a Faragó Béla Gyermekotthon sportéletének támogatása. ... >>

Egészséges Lélegzetért Parlagfű Ellenes Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Reile G. u. 2. IV/12.
képviselő: Urbán Sándor elnök
Támogatni a parlagfű (Ambrosia Artemisifolia) írtását, megszüntetését az általa fertőzött területekről Bács-Kiskun Megye és Kecskemét területén. Az ambrosia artemisifolia által okozott allargiás betegség visszaszorítása, ezáltal az egészségi életminőség javítása,felvilágosítani az általános és középiskolás tanulókat, megismertetni a parlagfű által okozott egészségügyi veszélyekre, egészséges tudat formálása az iskolák bevonásával, tájékoztatni a külterületi telek és földtulajdonosokat a várható virágzási időszakra, az írtás fontosságára, felderíteni az elhanyagolt, fertőzött területeket, tulajdonosaik megkeresése és felhívása az írtásra, kapcsolatfelvétel az önkormányzatokkal a közterületek parlagfű mentesítése érdekében, társadalmi munkaakciók szervezése, segítségnyújtás az Alapító Okirat 5-7.pontjai szerint. ... >>

Egészségre Törekvők Alapítványa

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Gizella tér 11.
képviselő: Dr. Nagymihály Ildikó, a kuratórium elnöke
Az alapítvány Csongrád városi Röntgen és Ultrahang diagnosztikai betegellátó tevékenységének fejlesztése, a lakosság egészségének megőrzése, a betegségek megelőzése céljából, a szűrővizsgálatok feltételeinek megteremtése, az orvosok és szakdolgozók tudományos és szakmai munkájának elősegítése, a lelki egészség elérése, alternatív gyógymódokkal való megismerkedés érdekében jött létre. ... >>

Egészségügyért Országos Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

6000 Kecskemét, Matkói út 46.
képviselő: Borbényi Józsefné elnök
Az állampolgárok egészségügyének képviselete: kapcsolattartás a finanszírozó és ellátott lakosság, valamint az egészségügyi ellátó rendszer ? az egészségügyi szolgáltatók és a mindenkori egészségügyi feladatok ellátásáért felelős minisztérium . ... >>

Egyetértés Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15-17.
képviselő: Engelné de Jonge Bernadett, Kocsisné Almási Ágnes, Kőváriné Kiss Katalin elnök
Előmozdítani az Egyetértés utcai Óvodában folyó nevelési munka hatékonyságát, gyermekek nevelését, óvodai nevelés színvonalát, dolgozók szakmai fejlődését az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

Egymásért Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Kiskert tér 6.
képviselő: Bánhidi Szilvia kuratóriumi elnök
Bács-Kiskun Megyében élő és a Bács-Kiskun Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet gyámsága vagy gondozása alatt álló kiskorúak életkörülményeinek, anyagi és szellemi ellátottságának elősegítését az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Élet Cukrosan Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Irinyi u. 3.
képviselő: Dr. Kovalcsik István
Dietetikai információs szolgáltatás. - Életmód kialakítás. - Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésében segítségnyújtás. - Helyi diabetes klubok támogatása. ... >>

Életfa Nemzetközi Kulturális Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Belsőnyír 120.
képviselő: Buda Ferenc elnök
A magyarság és a vele kulturális, etnikai rokonságban álló népek hagyományaira épülő életforma megteremtése és életben tartása. ... >>

Élő Bolygó Alapítvány

(környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 3.
képviselő: Gál István ... >>

Első Kecskeméti Lions Club Alapítvány

(szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Csányi u. 1-3.
képviselő: Dr. Andrássy Ákos elnök
Közelebb hozza egymáshoz a Nemzetközi Lions Club mozgalom tagjait, elősegítse közös humanitárius karitatív tevékenységüket annak érdekében, hogy érvényesíthessék a Nemzetközi Lions Club mozgalom jelszavát. ... >>

Első Kecskeméti Lions Klub

(egyéb)

6000 Kecskemét, Bercsényi u. 5. I/2.
képviselő: Dr. Fábián Géza elnök
A társadalmi közhasznosságú tevékenység elősegítése, a társadalom jóléte érdekében, non profit jelleggel. A maga szerény eszközeivel hozzájárulni a világ népei közötti kölcsönös egyetértés szellemének erősítéséhez. A klub tagjai között az emberi kapcsolatok erősítése az egyenrangúság az egyenlő elbírálás, egymás tisztelete, megbecsülése, a demokrácia és az emberi alapvető szabadságjogok alapelveinek betartásával. A klubtagok klubon kívüli kapcsolatainak kapcsolatrendszerének bővítése, más emberek egyenrangú megismerése, segítése, más kultúrák megismerése, hazánk kultúrájának minél szélesebb körben való képviselete. Lions Etikai Kódex erkölcsi alapelveinek betartása és minél szélesebb körben való elfogadtatása az alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

Első Kecskeméti Squash Club

(sport)

6000 Kecskemét, Sétatér u. 10.
képviselő: Dr. Mester László
Az egyesület sportolási, kikapcsolódási lehetőséget biztosít tagjai számára, népszerűsíti a squash sportágat. ... >>

Első Magyar Pónifogathajtó Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Mátyás kir. krt. 55. I/3.
képviselő: Kudrics Mihály titkár, Terenyi István elnök ... >>

Első Magyar Vidéki Nőegylet

(egyéb)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.
képviselő: Kissné Kollár Eszter elnök ... >>

"Emberek Emberekért Alapítvány"

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Kápolna utca 10.
képviselő: Kovács Csaba kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, az állami gondozott fiatalok támogatása a tanulásba és a munkahely szerzésben, a hátrányos helyzetű családok támogatása, az ilyen családokban élő fiatalok támogatása a tanulásban és a szabadidő hasznos eltöltésében, a kiemelkedő tehetségű sportolók segítése és támogatása, adományok gyűjtése a rászorulók részére és azok szétosztása, Magyarországon élő kisebbségek támogatása, természeti katasztrófában károsultak támogatása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Endoscopia Haladása Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Lestár tér 1.
képviselő: Dr. Nemes András
Olyan orvos-egészségügyi módszerek, eljárások kifejlesztése, adaptálása, ezek működési feltételeinek a megteremtése, a megfelelő szakemberek kiképzése és a hazai szakmai gyakorlattá válás elősegítése, melyek során a színvonalas és eredményes minimálisan invasiv kezelés endoscoposan megvalósítható. ... >>

Ép Testben Alapítvány

()

6000 Kecskemét, Vajda J. u. 2. I/3.
... >>

Epilepsziás Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Liliom u. 1.
képviselő: Dr. Bense Katalin elnök
Támogatni mindazon kutatásokat és vizsgálatokat amelyek e téren a gyógyítómunka eredményesebb tételét szolgálják. Megfelelő szakember támogatása. ... >>

Éptestben Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Vajda J. u. 2. I/3.
képviselő: Adamik Zoltánné
Testnevelők és testnevelő szakos főiskolai hallgatók sérülés és egészségi állapotból kifolyó egyéb egészség romlása esetén történő segélyezése. ... >>

Erdélyi Magyarok Bács Megyei Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szüret u. 43.
képviselő: Dr. Jankó Z. István ... >>

Erős, Egészséges Fiatalokért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Tatár sor 10.
képviselő: Herczeg Antal elnök
Bács-Kiskun Megye területén a súlyemelő és rokonsportok színvonalának emelése, szakmai tanácsadás. ... >>

ÉRTÜK - a Kaszap és Őz Utcai Gyakorló Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
képviselő: Ráczné Oláh Edit kuratóriumi tag, képviselő
Az egészséges fejlődéshez szükséges esztétikai igényeket is kielégítő korszerű eszközök és környezet, az udvar és park felújítása és mindenkor a folyamatos karbantartása, évenkénti felújítása. A szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés feltételei is ezáltal biztosítottak. - Az óvodai környezet, belső tér esztétikájának biztosítása. - Hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását, célzott fejlesztését szolgáló tanfolyam, szakkörön való részvételének finanszírozása. - Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki és technikai berendezések beszerzése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Értük- és Velük Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Juhar u. 23.
képviselő: Szatmári Gyuláné
Kecskemét városában élő középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek életvitelének javítása. ... >>

Értünk-Magunkért-Velünk Mozgássérültekért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Mária krt. 1.
képviselő: Horváth Lajos kuratóriumi elnök
A társadalmi szolidaritást erősíteni a mozgássérült emberek és az azokat tömörítő csoportok iránt, ezen csoportok működéséhez szükséges anyagi eszközök felkutatása, a mozgássérültek életkörülményeinek javítása. Üdültetésük biztosítása, kultúrális és sportrendezvények szervezése. ... >>

Esélyt a Kadafalvi Általános Iskolásoknak

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Boróka u. 4.
képviselő: Kovács Antal
A Kadafalvi Általános Iskola felszereltségének javítása, az oktató-nevelő munka feltételeinek korszerűsítése érdekében. - A pedagógiai - pszichológiai kultúra fejlesztése. - A nyelvoktatás folyamatos biztosítása minden évfolyamon. - Az egészséges életmódra nevelés, valamint a környezetvédelem alternatív tantárgy feltételeinek korszerűsítése. - Esélyegyenlőség biztosítása a családok mélyülő válságának oldása, a gyermekek sokoldalú foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése. - Az egyéni képességfejlesztés megvalósítása korszerű eszközökkel, a problémamentes iskolakezdés, iskoláztatás érdekében. - A kimagasló tanulmányi, szaktárgyi eredményt elért tanulók jutalmazása, ösztönzése. - Innovációs programok finanszírozása. ... >>

Esőemberkék Közérdekű Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Autista Gyermekekért

(szociális)

6000 Kecskemét, Kocsis Pál u. 36.
képviselő: Bánki Rozália
Segíteni az Autista Ház szakmai működését. ... >>

Etalon Kecskeméti Szabadidősport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Ősz u.11.
képviselő: Harnos István elnökhelyettes, Lázár Zoltán ... >>

Etka Jóga Szabadidősport és Természetes Életmód Kecskeméti Egyesület

(sport,természetvédelem)

6000 Kecskemét, József Attila utca 10.
képviselő: Juhászné Szikszai Piroska titkár, Kampáné Takács Beatrix alelnök, Váradi Mihályné elnök
Szabadidős sportrendezvények, tömegsport események, táborok tartása, etka jóga szabadidősport keretében történő gyakorlása, az alapszabály I/1. fejezete szerint. ... >>

Eurokult Nemzetközi Kulturális Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Urihegy tanya 27/B.
képviselő: Gárdián Szilvia titkár, Leskowsky Albert elnökhelyettes, Szilágyi Áron elnök
hogy társadalmunk kulturális életét felvirágoztassa, életminőségét javítsa, a jelenkor művészeti életének sokszínűségét bemutassa. Továbbá célja, hogy az alkotókat támogassa azzal is, hogy a gazdasági és a kulturális szféra a szereplőinek találkozási pontot teremt. ... >>

Európa Jövője Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Kápolna u. 24.
képviselő: Dr. Kriston Vizi József társelnök, Farkas Gábor elnök
Elősegíteni más népek kultúrájának magyarországi megismerését, a magyar nép kultúrájának megismertetését, Európa népeinek kölcsönös közeledését, valamint a népek, nemzetek, egyes embercsoportok együttműködését. Segíteni a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának megismerését és megismertetését, a határon túli magyarság és az anyaország közötti kapcsolatok erősítését, kultúrális kapcsolatok magyarországi és nemzetközi kiépítését. A fentiekkel is összefüggésben az emberi és állampolgári jogok védelme, a gyermekek és az ifjúság érdekeinek védelme és képviselete. Az egyetemes valamint a magyar és különösen a kecskeméti kultúrális örökség ápolása, a kultúrális javak gyűjtése, őrzése.Kultúrális színtér biztosítása, a fenti célok megvalósítása érdekében,az európai integráció elősgítése az Alapszabály I.pontja szerint. ... >>

Európai Sikerek Közhasznú Egyesület

(oktatási)

6000 Kecskemét, Ferenczy Ida utca 3. V./17.
képviselő: Nagy Péter elnök
Az Európai Uniós csatlakozás által megnyílt pályázati programok források és lehetőségek, valamint a hazai források megismertetése a magyar társadalom széles csoportjaival., Az Egyesület célja, hogy Magyarországon minél többen tudjanak sikeresen pályázni az Európai Uniós és hazai forrásokra. Az Egyesület gyakorlati segítséget nyújt a pályázatok elkészítéséhez és lebonyolításához, a támogatások eredményes felhasználásához. Az Egyesület információkat nyújt partnereinek a forrás lehetőségekről., Az Egyesület célja a civil társadalom szereplőinek stabil, kiegyensúlyozott szervezeti működésének elősegítése, a civil társadalom fejlesztése. Együttműködések, hálózati szerveződések elősegítése, közös szakmai feladatok, fejlesztési programok megvalósítása. ... >>

Európai Támogatási Egyesület a Rákos Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Úrrét 129.
képviselő: Christel Wolff elnökhelyettes, Hubertus Fröbe elnök
Az Egyesület a rendelkezésre álló vagyonnal (tagdíjak, adományok) a tagjain keresztül önkéntes és ingyenes segítséget és szolgáltatást nyújt, továbbá a következő célokra ajánl természetbeni adományokat: A rákban megbetegedett gyermekek számára a feltételek (kezelés, ápolás, szállás, ellátás, iskoláztatás) általános javulása következzen be anyagi és pszichoszociális értelemben. A gyerekek szülei a szervezeti intézkedéseken keresztül, továbbá az információ és tanácsadás révén szoros együttműködésben az orvosokkal és a többi kórházi dolgozóval hasznosan működjenek együtt. Az összes érintett családdal, bevonva az időskorú családokat is, rendszeres találkozásokat kell elősegíteni és támogatni. Az érintett családok lelki segítségen keresztül való támogatása beszélgetések és közös tevékenységek révén ? a rákban megbetegedett gyermekekkel és testvéreikkel együtt is. Az orvosi és/vagy kórházi gyógykezelés megszűnése után a családok lelki szociális utókezelésben való segítése azért, hogy a megváltozott életkörülményeket és az ezzel kapcsolatos problémákat leküzdjék, ideértve az érintett időskorúak gondozását is. Egyedi esetekben az érintett családokat, ha szükséges ? előzetes felülvizsgálat után ? anyagilag is támogatni kell, például anyagi hozzájárulások, támogatások révén a gyógykezeléseknél, nyaralás vagy egyéb rendkívüli megterheléseknél. A beteg gyermekek, illetve hozzátartozóik számára terápiás céllal kulturális programok szervezése, látogatása, így különösen játszóházak, koncertek, továbbá mozi-, színházelőadások megtekintése. Az egyesület törekszik, hogy az onkológiai kórház közelében egy szülői házat fenntartson azért, hogy az érintett családok számára gyermekeik gyógykezelésének időtartama alatt megfelelő szállás állhasson rendelkezésre, mint találkozási hely. Az Egyesület egy üdülőt vagy nyaralót kíván vásárolni vagy bérelni és fenntartani. Ez az intézmény az érintett családok rendelkezésére áll. Párhuzamosan ezzel az Egyesület további, a kórházi osztály által szervezett szabadidő programokat finanszíroz, mint pl. terápiás lovaglást az érintett gyerekek, testvéreik és szüleik számára. Az Egyesület munkája a gyermekosztály felszerelésének javítását, továbbá a munkatársai tehermentesítését és támogatását kell szolgálja. Az Egyesület más szóba jöhető szervezetekkel és intézményekkel együtt kíván dolgozni, különösen önsegélyi csoportokkal és szülői egyesületekkel. ... >>

Evilág az Információs Társadalomért Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 5/a. I/17.
képviselő: Janás Ferenc
Kultúrális tevékenység az alapító okirat 2.1. pontja szerint. ... >>

Ézsaiás Alapítvány a Kecskeméti Rászorultakért

(szociális)

6000 Kecskemét, Horog utca 2. II/14.
képviselő: Simon Anna kuratóriumi elnök
A rászorulóknak étel, ruhanemű, használati cikk biztosítása., Lakhatás támogatása anyagi szükségben levők számára., Lelki problémákban segítségnyújtás, beszélgetés, lelki gondozás., Szállás biztosítása fedél nélkül élők számára., Munkanélküliek elhelyezkedésének segítése., Gyakorlati segítségnyújtás (gyógyszervásárlás, orvoshoz vitel, stb.)., Szociálisan hátrányos helyzetű emberek anyagi, mentális és egyéb módon megnyilvánuló segítése, támogatása. ... >>

Fallaway Tánc és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 1. IV/26.
képviselő: Novák Anikó elnök
Egészséges életmód népszerűsítése, elsősorban a tánckultúra gyermekek számára történő megismertetése révén. A gyermekek szabadidejének hasznosabb eltöltése érdekében táncklub működtetése, részükre rendszeres, tanórán kívüli, szabadidős elfoglaltság biztosítása. Iskolai szünetben gyermekek részére tematikus tábor szervezése, ahol kötetlen körülmények között ismerkedhetnek meg a különböző klasszikus táncokkal. Az Egyesület célja a fentieken kívül egy állandó kulturális műhely megteremtése, illetve működtetése, amely próbahelyként és előadóhelyként is funkcionál, és ahol hasonló érdeklődésű gyermekek, illetve fiatalok rendszeresen találkozhatnak, ezáltal megteremtve egy minőségi szabadidős társasági élet központját. Az oktató centrum fentieken túl népszerűsítené az egyetemes tánckultúrát, illetve tehetségkutató és gondozó tevékenységet is végezne. Az Egyesület a versenysportba is bekapcsolódik, tagjait korosztályos táncversenyeken indítja, illetve azok felkéaszüléséhez szakmai segítséget nyújt. ... >>

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.
képviselő: Friebert Gábor ... >>

Faragó Béla Pedagógus Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8.
képviselő: Magos András elnök
A megye területén élő pedagógus és művelődésügyi dolgozók árva, félárva és rossz anyagi körülmények között élő gyermekei továbbtanulásának elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41