Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét civil szervezetek


Találatok száma: 940
4. oldal

Ballószögi Lövész,Technikai és Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Rezeda u. 23.
képviselő: Dr. Csizmadia Zoltán elnök, Fodor Sándor ügyvezető elnök
A lövészet, a technikai és egyéb szabadidősportokat megismertetni és megszerettetni tagjaival, meghatározott szakmai rendezvények, versenyek szervezésével elősegítse az egészséges életmód kialakítását, a szabadidő eltöltését, oktatási programjaival támogassa a megfelelő szakmai fejlődést az alapszabály 3.pontja szerint. ... >>

Bankárok az Önerős Gazdasági Felemelkedésért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Petőfi S. utca 3.C. I/28.
képviselő: Borka László Miklós kuratóriumi elnök, Szabó Irén Judit
A vállalkozói és pénzügyi kultúra terjesztése, különösen a falun élő és a mezőgazdaságban dolgozó népesség körében. - Makro szintű gazdasági programok. - Anyagi támogatást adni a céljaival egyező törekvések megvalósításához. - Oktatás és oktatásszervezés a programokhoz kötődően. ... >>

Bányai Ancsika Szociális Gondozókat Támogató Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Ferenczy u.1.
képviselő: Gazdag Gézáné
Az örökhagyó által rendelt alapítványi vagyon kamataiból évente egy alkalommal juttatásban részesítsenek a Kecskemét-Hetényegyháza körzetében dolgozó házigondozók közül két személyt. Ameddig Bócsai Imréné házigondozóként tevékenykedik, addig az egyik jutalmazott Ő kell,hogy legyen, mivel az örökhagyót és feleségét holtáig ápolta. Amennyiben Bócsai Imréné jogviszonya az intézménnyel megszűnik, s nem tevékenykedik tovább házigondozóként, úgy az e területen dolgozó gondozónők közül kettőt kell jutalomban részesíteni. ... >>

Bányai Júlia Gimnáziumért Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 11.
képviselő: Dr. Lippainé Dr. Földesi Dalma kuratóriumi elnök
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. - Magas szintű nyelvtudás alapjainak megteremtése, a korszerű nyelvtanítás tárgyi feltételeinek javítása, beszerzése. - Nyelvtudás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. - Tanulmányi és egyéb szakmai versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása, nevezési díjak, felkészülési többletköltségek fedezése. - Tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulók ösztöndíj jellegű támogatása. - Egészségtan, tantervi fakultatív bevezetése, és az ehhez szükséges szemléltető eszközök beszerzésének támogatása, külső előadók díjazása. - Nevelési és mentálhygiénés tanácsadó szolgálat megszervezésének és működtetésének támogatása az alapító okirat I. pontja szerint. ... >>

Baráti Kéz Egyesület az Esélyegyenlőségért

(egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18. III/310.
képviselő: Véghné Bánóczki Anna elnök
Segítségnyújtás a Kecskeméten, és Bács-Kiskun megyében élő nők számára a mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, információs igényeik kielégítésében, különös tekintettel a munka világára. Szakmai dokumentációs és módszertani bázis létrehozása az esélyegyenlőséget elősegítő munka helyi és regionális szintű támogatása céljából. Aktív szerepvállalás a nők munkavállalásával kapcsolatos trendek, problémák feltárásában, megelőzésében és kezelésében. ... >>

BARCSIK FITNESS CLUB

(sport)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Szarkás 245/2.
képviselő: Barcsik László elnök
A Club célja, hogy az egészséges életmód elősegítése, a minőségibb élet érdekében sportos életmód kialakítása, a megfelelő erőnlét elérése és az emberi külső és belső egyensúly megteremtésének biztosítása. ... >>

"Bardóczky" Tenisz Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Petőfi S.u.8.
képviselő: Bardóczky Tiborné ... >>

Béke Téri Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 7.
képviselő: Molnár Szilárd kuratóriumi elnök
Az egészséges szellemi és testi életmód kialakításának segítése, új módszertani eljárások bevezetésének, valamint az idegen nyelv oktatásának támogatása, tárgyi feltételek biztosítása a tanulók tanórán kívüli tevékenységének és szabadidős programjának bővítéséhez, kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, pályázatok meghírdetése tanulók és pedagógusok részére. ... >>

Bekecs Beregszász-Kecskemét Baráti Társaság Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.
képviselő: Papp Zsolt elnök
A hitben épülni, a reményben kitartani, a szeretetben növekedni. A hazai és határon túli magyar nemzeti értékeink, kapcsolataink ápolása. A polgári-keresztény értékrend képviselete, védelme. A családi életre nevelés programjának, a cserkészetnek, a két város iskolái közötti együttműködésnek, valamint egyéb, a célokkal összhangban lévő kapcsolatok kialakításának elősegítése. Civil szervezetekkel együttműködés. A két tertvérváros polgárai között személyes baráti kapcsolat kialakításának elősegítése. A két város testvérkapcsolatának előmozdítása, és a korábban létrehozott testvérvárosi kapcsolat felelevenítése. Két város polgárai és intézményei, gazdasági társaságok közötti kulturális, hitéleti, szociális és gazdasági kapcsolatainak előmozdítása, támogatása. Évente közös program megrendezése, mely családos táborozásból és konferencia jellegű találkozások megszervezéséből áll. Az egyesület kezdeményezi és támogatja, hogy a hasonló érdeklődésű tagok is csoportokat hozzanak létre. Ezek az önállóan működő kis csoportok képezik az egyesület munkálkodásának szervezeti alapját. Az egyesület közreműködik a két város polgárai között évi -legalább- 1-1 cserelátogatás megszervezésében. ... >>

Belgyógyászati Betegellátásért a Repülőkórházban

(intézményi,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Balaton u. 17.
képviselő: Dr. Németh Lajos elnök
Az MH Kecskeméti Repülőkórház honvédségi jogosultjai, valamint a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött területi ellátási szerződés keretében hozzátartozó Kecskemét, Kunszentmiklós, Ballószög Önkormányzatának közfeladatát képező egészségügyi ellátás színvonalasabb ellátásának segítése ... >>

Belső-Ballószög Biztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egészségügyi,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Ballószög 140.
képviselő: Mészáros János elnök
A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény szellemében részt venni székhelyén, illetve minden szükséges esetben és helyen a lakosság, a települések, szervezetek és intézmények közbiztonságának védelmében, fejlesztésében, a bűncselekmények és balesetek megelőzésben, a környezetvédelemben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a jogtalanságok megakadályozásában, valamint a szociális, egészségügyi, és emberjogi szempontból hátrányos helyzetű emberek támogatásában. ... >>

Benei Vízvilág Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Honvéd utca 2.
képviselő: Gajdácsiné Dömötör Sára kuratóriumi elnök
Gyermektáboroztatás., A gyermekek természet-közeli szemléletének fejlesztése., Környezetvédelem., Tanösvény létesítése., A természet védett értékeinek megőrzése, helyreállítása., A helyi víz-világ megismertetése., Helytörténeti emlékek gyűjtése., Hagyományőrzés- a tanyasi életmód bemutatása., Egészséges életmódra nevelés., Szabadidős programok szervezése, lebonyolítása., Napközi-otthonos tevékenység, családi napközi üzemeltetése., Részképesség zavaros gyermekek fejlesztése., Határainkon kívül élő magyar származású emberek számára a magyarság gyökereinek bemutatása, megismertetése, értékeink ápolása, kultúránk népszerűsítése, a gyökereinkhez való kötődés megerősítése programjainkon keresztül. ... >>

Beszédvár Fejlesztő Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Illyés Gyula utca 4. IV/13.
képviselő: Dr. Varnyú Andrásné elnök
A társadalom bármely rétegének és korosztályának nyújtandó oktatás, nevelés, képzés felzárkóztatás, képességfejlesztés céljából közérdekű alapítványt hoznak létre. A hátrányos helyzetű egyének, csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtését, elősegítését. Segítséget kívánnak nyújtani a meglévő képességek felismerésében, célirányos továbbfejlesztésében, valamint a fogyatékos képességűek speciális képzésében. A magyar nyelv ápolása, oktatása, a határainkon túli magyar anyanyelvűek anyanyelvi oktatásának támogatását, ezzel is elősegítve a magyarságtudat és a nemzeti összetartozás-tudat fenntartását, ápolását. Segíteni kívánják az oktatásban részt vevő pedagógusok szakmai és általános pedagógiai továbbképzését, utóképzését, az újabb oktatási módszerek megismerhetőségének, alkalmazhatóságának lehetősége megteremtését. oktatás, nevelés, képzés, továbbképzés, korai gondozás, fejlesztő felkészítés, óvodai nevelés, iskola-előkészítés, általános és középfokú iskolai nevelés, oktatás, felnőtt- és egyébb oktatás (OKJ szerinti szakképzés) felzárkóztatás, képességfejlesztés, tanácsadás, prevenció, az oktatás módszertanának tudományos kutatása, fejlesztés, új módszerek kidolgozása, ismertetése, egészség-megőrzési, egészséges életmódra nevelési tanácsadás, szociális tevékenység - a rászorulók segítése a fenti tevékenység során, mozgás-, beszéd-, tanulási zavarok megelőzését segítő tanácsadás, a kialakult zavarok korrekciójára, megszüntetésére irányuló fejlesztő tevékenység, egyéni és csoportos terápiás fejlesztés (Ayres, HRG, TSMT, Meixner, Delacato, stb. szakértői,- tevékenység,-tanácsadás, logopédiai diagnosztika, látás-, mozgás-, értelmi fogyatékosok nevelése, oktatása. ... >>

BGM Autósport

(sport)

6000 Kecskemét, Belső-Szegedi út 18/A
képviselő: Bubor Zoltán elnök ... >>

Bizalom Munkástanács

(egyéb)

6000 Kecskemét, Halasi út 27.
képviselő: Gulyás Zoltán ... >>

Biztonságos Közlekedésre Nevelésért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Jász u. 24.
képviselő: Leitner Lilla
Az alapítvány lehetőségeihez mérten a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében támogatja azokat a célokat, amelyek elősegítik az új közlekedési magatartásformák bemutatását és azok rögzítését, a gyermekek közlekedési kultúrájának fejlődését megteremtve ezáltal a közlekedési morál vátozásának alapját. ... >>

BKkM Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kisfaludy u.6-8.
képviselő: Ponyeczki István ... >>

Bóbis Gyula Birkózó Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Mátyás kir. krt. 73.
képviselő: Balla József elnök
Kecskemét város bírkozó életének támogatása, utánpótlás nevelés, új tehetségek felfedezése és felnőtt versenyzők, edzők patronálása. Versenyek rendezése és költségeinek finanszírozása. ... >>

Bocsok Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bocskai u. 19.
képviselő: Horváth Éva, Jánosi István elnök, Ráczné Oláh Edit
A sikeres nevelőtevékenység támogatása a körszerű tárgyi feltételek javításával, az óvoda udvarának, környezetének rendezése és folyamatos karbantartása, a gyermekek ellátási feltételeinek javítása, a nyelvoktatás, az úszásoktatás, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése, ill. elősegítése, tanulmányi kirándulások szervezése és anyagi támogatása, az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Borbási Gépkör Egyesület

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Sétatér u. 13/b.
képviselő: Karádi Tamás elnök ... >>

BORÓKA Szabadidős Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Felsőcsalános 124.
képviselő: Lakatos István ... >>

BRG. Rt. Munkástanács

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szolnoki út 16.
képviselő: Csaja László ... >>

CARMEL INTERNATIONAL HUNGARY Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Thúróczy István elnök, Varga László titkár
Nonprofit alapon Kelet-Európában lévő karitatív szervezetek keresztül segélyszállítmányok megszervezése és szállítása. - Logosztikai eszközök rendelkezésre bocsájtása. - Egyházi iskolák és szervezetek renszeres segítése, támogatása. - Karitatív szervezetek keresztül a rászuló családok és tanulók személyes anyagi és természetbeni támogatása. ... >>

CBA Kontakt Élelmiszer Kereskedők Egyesülete

(oktatási)

6000 Kecskemét, Kaffka Margit u. 1.
képviselő: Konfár Zoltán ... >>

Cédrus Gyermekotthon Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 6 I/4.
képviselő: Tekes Csaba elnök
Rászoruló gyermekek befogadása, cxsaládias közösségben való nevelése. ... >>

CHIKUNG Egészségmegőrző Egyesület

(szociális)

6000 Kecskemét, Karinthy F.u.1.
képviselő: Hendlein László elnök, Kálmán Mária titkár, Kovács László elnökhelyettes
Az egyesületi tagok és mások egészségének megőrzése,a chikung életmód magyarországi elterjesztése az alapszabály 2.pontja ... >>

Choriolis Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Burga u. 1.
képviselő: Dr. Dóczi József
Az egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük révén rászoruló diákok támogatása. ... >>

Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 10.
képviselő: Csizmadia László kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja, hogy hatásos eszköz legyen az ország gazdaságának formálásában, úgy, hogy pártpolitikától függetlenül közvetíti az állampolgárok álláspontját a helyi gazdaságpolitikai és kormányzati tevékenység előmozdítása érdekében, a közjóért. Kiemelt célja a gazdaságot és társadalmat érintő kérdések, intézkedések és elképzelések elemzése és a gazdaság állapotának folyamatos értékelése. ... >>

CORTEX Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Erkel F.u.1/a.
képviselő: Szilágyi László ... >>

Corvin Az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46.
képviselő: Lóczi László kuratóriumi elnök
A tehetséggondozás támogatása, széles körű felkarolása.Ehhez anyagi hozzájárulást biztosít, pl. tehetséges tanulók pályázatokon való részvételéhez, az iskola taneszköz állományának fejlesztéséhez. Segíti a diákok és pedagógusok szakmai konferenciákra való eljutását, tanfolyamok elvégzését. Pedagógusok részére anyagi támogatást nyújt az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó szakmai kutatásokhoz ösztöndíj hozzájárulással. Az általuk készített iskolai segédletek, füzetek, kiegészítő tankönyvek fénymásolását anyagilag támogatja. Támogatja azokat az iskolai előadásokat,- sorozatokat,- rendezvényeket, amelyek a korszerű oktatást szolgálják, humánusak, az erkölcsi értékekre épülnek, a személyiség kiteljesítését segítik. Az idegen nyelv oktatását, nyelvtanfolyamok szervezését, tartását diákok és pedagógusok körében ugyancsak segíti. A csoportbontások idegen nyelv, informatika szükség szerinti támogatása ugyancsak kiemelt feladata az Alapítványnak. Támogatja az iskola számítógép-parkjának fejlsztését, a videotechnika teljessé tételét és ezek folyamatos működtetését az egész intézményben. Az iskola videoarchivumának hagyományápolás céljából, pl. rendezvények, oktatási programok megörökítése - fejlesztése, anyagi segítése. Az iskola diákjainak színvonalas művészeti, szabadidős tevékenységének énekkari, sport, külföldi kapcsolatok támogatása. A testvériskolai kapcsolatokon belül támogatja a nyelvtanulást szolgáló rendezvényeket, találkozókat, az oktatási módszercserét, kulturális ankétok, kiállítások megrendezését, művészeti csoportok fellépéseit, s az ebben résztvevő diákok, pedagógusok kiküldetését anyagilag is segíti. Az alapítvány támogatja a Diákönkormányzat munkáját, tevékenységét. ... >>

Családért, Gyermekért Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Mátis K. u. 8.
képviselő: Grosán Pálné kuratóriumi elnök, Vámos Károlyné kuratóriumi elnökhelyettes
Elsődlegesen az elvált, vagy külön élő, az egyik szülőt nélkülöző családokban élő, legjobb tanulók anyagi támogatása. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Csecsemőotthonért Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Varga László
Kecskeméten egy telephelyen működő megyei csecsemőotthon létesítése a végleges családba kerülésig állami gondoskodásba vett kisded korú gyermekek számára. - A jelenleg csecsemőotthon rendeltetéssel működő épületeknek továbbhasznosítása az állami gondoskodásban élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok életkörülményeinek javítására. ... >>

Csillag-Ász Humán Európa Regionális Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18/a.
képviselő: Kálmán Lilla kuratóriumi elnök
Kulturális célú oktatás, nevelés: Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Csillagászattal kapcsolatos tájékoztató tevékenység. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése., Egyéb kulturális tevékenység: Művelődési, közéleti események, művészeti programok, művészeti tevékenység szervezése, segítése. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék-és közösségfejlesztő programok szervezése. Egészségügyi tevékenység: Egészséges és természetes életmódra irányuló programok. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, egészségügyi prevenció, ill. rehabilitációs tevékenység. Természettudományos kutatás és humán alkalmazása: Interdiszciplináris tudományos kutatás (csillagászat, geofizika, meteorológia, niokémia, élettudományok), különös tekintettel a naptevékenység orvosbiológiai hatásaira és orvosmeteorológiai alkalmazásaira. Egészsgügyi prevenció., Nemzetközi tevékenység: Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális kapcsolatközpont (EK, Esperanta Kontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése. Turisztika. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése., Szociális tevékenység: A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) előkészítése, szervezése., Jogvédő tevékenység: Fogyasztóvédelem- fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység.Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek-és ifjúsági érdekképviselet., Környezetvédelem, természetvédelem: Természeti kör-nyezet védelme. Állatvédelem. Felvilágosító tevékenység., Településfejlesztési tevékeny-ség: Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Cukorbeteg Gyerekekért Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Csongrádi út 37.
képviselő: Dr.Nagy Mária
A rászoruló diabeteszes gyerekek és fiatalkorúak gyógyulásához gyógyszerek beszerzése, gyógyászati segédeszközökkel való ellátása és az arra rászoruló szülők támogatása. - Bel-és külföldi gyógykezelésekhez történő hozzájárulás. - Tanfolyamok, előadások költségeinek finanszírozása. - A gyerekek hazai vagy külföldi táborozásának anyagi támogatása. - szakmai programokon történő részvétel támogatása az alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Cumania Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Bethlen krt.1.
képviselő: Szabóné Bognár Anikó elnök
Kecskemét és a Duna- Tisza köze múltjának feltárása, a hazai és a nemzetközi közvéleménnyel való megismertetése. ... >>

Czollner Tér és Környéke Épített és Természeti Környezetéért Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Czollner tér 1.
képviselő: Szabari Bálint titkár, Szeberényi Gyula Tamás kuratóriumi elnök
Elősegíteni a czolner tér értékeinek megőrzését és fejlesztését . Támogatást nyújt azoknak akik a fenti cél érdekében erőfeszítéseket tesznek. ... >>

Dán Kultúrális Intézet Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Zimay L. u. 4.
képviselő: Bányai Gábor elnök
A dán és a magyar nép baráti kapcsolatainak elmélyítése érdekében a kecskeméti Dán Kulturális Intézet tevékenységébe bekapcsolódó személyeknek, intézményeknek, szervezeteknek együttműködési fórum teremtése szervezeti keretek között az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Dél- Alföldi Regionális Iparszövetség

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
képviselő: Pintye László elnök
A tagok által létrehozott szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenységet végző társadalmi szervezetek szövetsége az érdekképviseleti tevékenysége során céljainak tekinti a regionális összefogást a közös, hatékony régiós munkáltatói érdekképviseletet és érdekérvényesítést, valamint a régióban működő, az alapítókhoz tartozó - elsősorban - a kis és középvállalkozások fejlődésének elősegítését az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Dél-Alföld Daganatos Betegeinek Jobb Ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 3.
képviselő: Dr. Csőszi Tibor kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy a támogatásával és eszközbeszerzéseivel javítsa a daganatos betegek minél korábbi diagnózisának esélyét, lehetőséget teremtsen a szűrővizsgálatokra elsősorban Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén. Eszközbeszerzései útján javítsa a már ismert daganatos betegek gyógyulási esélyeit, a Gyógyítás körülményeit komfortosabbá tegye a betegek ellátó helyét, különösen a Szolnok Megyei Hetényi Kórház Onkológiai Központját, ahol közvetlenül a betegellátásban, valamint közvetve a szakterületen dolgozók munkakörülményeinek javításával kíván a felmerülő gyakorlati problémák megoldásában segíteni. Az Alapítvány segíteni hívatott továbbá az egészségügyi szakdolgozók, a daganatos betegek ellátásában résztvevő-* orvosok továbbképzését oly módon, hogy támogatásával, rendezvényeken, kongresszusokon vehessenek részt a gyógyításban résztvevő szakemberek. Az Alapítvány rendezvények és kongresszusok szervezésével, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésével is támogatja a minél hatékonyabb szakmai munkát. ... >>

Dél-Alföld Jövőjéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Ősz utca 14.
képviselő: Bibók Róbert Béla kuratóriumi elnök
A környezettudatos magatartás kialakítása és erősítése, a hulladékok felhasználásával, illetve a hulladéktermelés csökkentésével kapcsolatos nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek szervezése, támogatása, a környezettudatos vállalati magatartás módszertanának oktatása, illetve az ezzel kapcsolatos kiadványok készítése, események támogatása. A megújuló energiaforrások alkalmazásából származó gazdasági és környezetvédelmi előnyök megismertetése és ezen energiaforrások alkalmazásának elősegítése. Regionális természeti és kulturális örökség megóvása, ezzel kapcsolatos oktatási, nevelési és propaganda tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű emberek és családok felzárkóztatását elősegítő programok szervezése, a foglalkoztatottság növelésének elősegítése. A regionális egészségügyi megelőző és gyógyító szolgáltatások színvonalának javítása. Határon átnyúló kapcsolatok építésének elősegítése a fenti célok megvalósítása érdekében. ... >>

Dél-Alföldi Fiatalok Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.
képviselő: Bárth Balázs ... >>

Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi és Környezetfejlesztési Alapítvány/South Great-Plain Regional Foundation for the Environmental Protection and Developmen

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szilágyi Erzsébet u.66.fszt.1.
képviselő: Kónya József elnök
A vállalatok és más szervezetek környezeti felelősségének erősítése, környezettudatos vállalatirányítás gyakorlati ismereteinek népszerűsítése, átfogó modelljének továbbfejlesztése, módszereinek, technikájának bevezetése vállalatoknál, külföldi tapasztalatok hasznosítása, nemzetközi kapcsolatok segítésével, oktatások, tanfolyamok, továbbképzések szervezése az Európai Unió előírásaival összhangban, költségcsökkentési lehetőségek keresése és kihasználása, környezetkímélő termékek és szolgáltatások piaci elterjedésének támogatása, ökoszociális piacgazdaság kifejlődésének elősegítése, környezeti elemek és természeti értékek megóvásához hozzájárulás, az ifjúság környezettudatos nevelése, kapcsolattartás nemzetközi és más szervezetekkel az Alapító Okirat 3-4.pontjai szerint. ... >>

Diagnozis Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Erdélyi Zsuzsanna elnök
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Betegfelvételi Osztályán folyó gyógyító munka elősegítése érdekében anyagi támogatás nyújtása az alábbi célokra: a korszerű és hatékony betegellátáshoz szükséges műszerek biztosítása, a technikai és infrastruktúrális háttér megteremtése, az osztályon dolgozó orvosok és nővérek számára továbbképzés támogatása. ... >>

Domokos Béláné Szociális Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Hornyik J. krt. 4.
képviselő: Tornyi László elnök
Városunk iparos testületének erősítése, a szakma kiváló művelőinek segítése. ... >>

Dongó Repülés-Hagyományőrző Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dráva u. 6.
képviselő: Zsámboki Tibor elnök
Az Alapítvány vagyonából repüléstechnikai, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, pilóta utánpótlás elősegítése, fiatalok repülőgépes ismeretterjesztő, képességfejlesztő felmérése, repülés, hagyományőrzés ápolása. Nemzetközi és hazai repülőnapok szervezése, lebonyolítása, amelynek bevételéből a pilótautánpótlás anyagi feltételeihez járul hozzá. Repüléstechnikai eszközök vásárlása, melyekkel az utánpótlás képzése, fiatalok repülőpályára való irányítása segíthető elő az Alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Dóry József Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Tóth Imréné elnök
A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola nappali tagozatán tanuló diákok tanulmányi eredmény, általános magaviselet és anyagi rászorultság figyelembevételével történő jutalmazás évente egyszer. ... >>

Dosa Karate Sport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Mezei u. 20.
képviselő: Mann Norbert (főtitkár), Ötvös Kornél (elnök) ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41