Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét civil szervezetek


Találatok száma: 940
3. oldal

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara

(egyéb)

6000 Kecskemét, Tatár sor 6.
képviselő: Kőváriné Dr. Bartha Ágnes elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a.
képviselő: Dr. Boda Ilona kuratóriumi tag, Dr. Szécsi Gábor társelnök, Endre Sándor kuratóriumi elnök, Képviselők akadályoztatása esetén:, Zsikla Győző kuratóriumi tag
A cél az, hogy az alapítvány a helyi kisvállalkozásokat támogató tevékenység modelljeként működjön, hasonlóan azokhoz a Vállalkozási Irodákhoz, amelyek az Egyesült Királyságban működnek. Az alapítvány feladata, hogy ösztönözze, fejlessze és erősítse a független vállalkozói szektort Bács-Kiskun megyében. Ez jelentheti bármilyen kezdeményezés elindítását, támogatását, vagy menedzselését a megyében, amit az Alapítvány Kuratóriuma elhatároz, ha egybeesik az általános célkitűzéssel és megvalósítható, így elsősorban: - Kecskeméten Inkubátorház létesítése a rendelkezésre bocsátott ingatlanokban, az Egyesült Királyságban alkalmazott formák alkalmazásával lehetővé téve e módszer magyarországi elterjesztését; - oktatás, tanácsadás, különös tekintettel a vállalkozásokhoz szükséges ismeretekre és a nyelvtanításra; - pénzügyi feltételek és hitelfedezet módszerének kidolgozása; - külföldi vállalkozás-fejlesztési programok és módszerek adaptálása, e módszerek széleskörű ismertetése megfelelő A cél az, hogy az alapítvány a helyi kisvállalkozásokat támogató tevékenység modelljeként működjön, hasonlóan azokhoz a Vállalkozási Irodákhoz, amelyek az Egyesült Királyságban működnek. Az alapítvány feladata, hogy ösztönözze, fejlessze és erősítse a független vállalkozói szektort Bács-Kiskun megyében. Ez jelentheti bármilyen kezdeményezés elindítását, támogatását, vagy menedzselését a megyében, amit az Alapítvány Kuratóriuma elhatároz, ha egybeesik az általános célkitűzéssel és megvalósítható, így elsősorban: - Kecskeméten Inkubátorház létesítése a rendelkezésre bocsátott ingatlanokban, az Egyesült Királyságban alkalmazott formák alkalmazásával lehetővé téve e módszer magyarországi elterjesztését; - oktatás, tanácsadás, különös tekintettel a vállalkozásokhoz szükséges ismeretekre és a nyelvtanításra; - pénzügyi feltételek és hitelfedezet módszerének kidolgozása; - külföldi vállalkozás-fejlesztési programok és módszerek adaptálása, e módszerek széleskörű ismertetése megfelelő fórumokon; - Külföldi tanulmányutak szervezése, ehhez a pénzügyoi fedezet megteremtése. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Bűnmegelőzési, Kábítószerelleni és Ifjuságvédelmi Alapítvány

(közbiztonság)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
képviselő: Szigeti László kuratóriumi elnök
Ösztönözni az állampolgárokat, azok csoportjait, valamint jogi személyeket és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat az ifjúság védelmére, a kábítószer-fogyasztás és a bűnözés megelőzésére, előmozdítsa és támogassa az ezekkel összefüggő elméleti és gyakorlati kutatásokat, vállalkozásokat, kezdeményezéseket. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Mátyási utca 2.
képviselő: Márton Attila titkár-helyettes, Rúzsa Szabolcs titkár
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek munkavégzésük jellegéhez igazodó hatékony védelme, érvényesítése,- és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen: A tagok szociális-és létbiztonságát, szolgálati-, munka- és életkörülményeit folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz., Lehetővé teszi tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését., Segíti tagjai biztonságának és egészségének megóvását., Előmozdítja szükség esetén biztosítja tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését., Tagjai körében önsegélyezést végezhet., A Büntetés-végrehajtás más szakszervezeteivel együttműködésre kész., A tagok rögzítik, hogy őket a jelenlegi törvényi szabályozás szerint a sztrájk joga nem illeti meg. A szakszervezet a sztrájkjog hiányára is tekintettel fellép annak érdekében, hogy a tagjait érintő kérdésekben a vezető szervek a döntés előkészítés során vonják be. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Civil Szervezetek Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kecskeméti út 41.
képviselő: Horváth Gyula elnök
A Bács-Kiskun megyében nyilvántartásba vett civil szervezetek érdekképviselete helyi, megyei, régiós, országos, valamint nemzetközi civil fórumokon. Egységes álláspont kialakítása az egyesület tagszervezeteit érintő kérdésekben. Ezek közzététele, eljuttatása a megfelelő illetékes fórumok elé. Az egyesület tagjai számára szükséges információk rendszeres eljuttatásának biztosítása. A civil szervezetekkel kapcsolatos konferenciák, előadások, tanfolyamok, továbbképzések, találkozók, tanulmányutak szervezése, lebonyolítása , kiadványok, sajtótermékek megjelentetése. Lakóterületi, térségi, szakmai, vagy egyéb (pl. szabadidő) tevékenységen alapuló kisközösségek, alapítványok egyesületek, klubok, társadalmi szervezetek csoportok létrejöttének ösztönzése, szervezése, segítése. Kapcsolattartás és képviselet ellátása a települési és megyei önkormányzat, valamint megyei, regionális állami és nem állami szervek és választott tisztségviselőik előtt. A megye kulturális, hagyományőrző és természeti értékeinek ápolása, továbbfejlesztés és közkinccsé tétele, megismertetése a fiatalokkal, az újonnan ideköltözőkkel. Határon túli civil szervezetek létrehozásának és működésének támogatása és Európai uniós integrációjának segítése. A tagok Európai Uniós pályázatainak segítése, uniós integrációs törekvéseik támogatása. Tanácsadó fórum létrehozása pályázati, jogi, számviteli témakörökben a civil szervezetek szélesebb körű tájékozottságának érdekében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Építészkamara

(oktatási)

6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11.
képviselő: Borbély Lajos ... >>

Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 3.
képviselő: Dr. Bagó Zoltán kuratóriumi elnök, Szabó Gábor alelnök, Szabó Mónika titkár
Bács-Kiskun megyében a vidék, a falu műszaki-építészeti, tárgyi-kultúrális értékeinek feltárása, megmentése, fejlesztése. A falufelújítási mozgalom jelentőségének propagálása, azok népszerűsítése, a falufelújítási, megyei tevékenységek összehangolása, a falufelújítási mozgalomban tevékenykedők munkájának értékelése, elismerése. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Mózes Ernő kuratóriumi elnök, Szedmák Tamás kuratóriumi titkár
A megyében kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal diplomás szakemberek alkotói munkájának, továbbképzésének támogatása, találmányaik, újításaik ösztönzése, hazai és külföldi ösztöndíjak finanszírozása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, József A. utca 15. fszt/2.
képviselő: Domján Gergely Sándor elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédő Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Katona József tér 8.
képviselő: Dolog Ernő elnök, Iván Mihály titkár ... >>

Bács-Kiskun Megyei Háziorvosok Egyesülete

(oktatási)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
képviselő: Dr. Fischer László elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület

(kulturális)

6001 Kecskemét, Bethlen krt. 1.
képviselő: Székenyné Kőrösi Ilona ... >>

Bács-Kiskun Megyei Ipar Szövetség (KISZÖV)

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Katona József tér 18.
képviselő: Herczeg Antal alelnök, Pintye Imre László elnök
A szövetség ellátja a vele tagsági viszonyban lévő szervezetek és vállalkozók tagsági érdekeinek képviseletét, a társadalmi, szövetkezeti és tagsági érdekek feltárását, egyezte-tését és ezek érvényesítését; segíti a piacgazdaság kialakulására irányuló gazdálkodást, a tagjai érdekeinek védelmét. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

(egyéb)

6000 Kecskemét, Ápád krt.4.
képviselő: Gaál József
A kamara célja, hogy önkormányzaton alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését, valamint ellássa a gazdaság működésével összefüggő azon közigazgatási feladatokat, melyeket törvény, s ennek alapján az alapszabály a feladatkörébe utal az alapszabály 6. pontja szerint. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Május 1 tér 3.
képviselő: Dr.Csatári Bálint elnök, Hegedűsné Annus Jolán titkár
A környezetminőség romlásának mérséklését, az egyes környezeti elemek védelmét, a környezetszennyezés csökkentését célzó tevékenység támogatása, a környezetvédelem fogalmának, jelentőségének, korszerű szemléletének széles körű ismertetése, népszerűsítése, a környezeti nevelés, oktatás, képzés és szakmai továbbképzés rendszerének kiépítése, módszereinek fejlesztése, a környezetvédelem és a hatékony, piacképes termelés összehangolása, a környezetgazdálkodás elveinek alkalmazása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Közlekedési, Közrendvédelmi és Igazgatásrendészeti (Közbiz- tonsági) Alapítvány

(közbiztonság)

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
képviselő: Dr. Varga Péter alelnök, Gömöri Ferenc elnök
Összefogni az állampolgárokat,és a gazdasági társaságokat a közrend, a közlekedésbiztonság megőrzésében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Mentő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 19.
képviselő: Dr. Sípos Róbert alelnök, Józsa József elnök, Nagy Gyula titkár
Modern mentéstechnikai eszközök beszerzése. A Bács-Kiskun Megyei Mentőszervezet dolgozói szakmai képzésének elősegítése. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara

(oktatási)

6000 Kecskemét, Klapka utca 19. II/8.
képviselő: Rónay István elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Műemléki Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Május 1 tér 3.
képviselő: Borbély Lajos
Műemléki védettség alatt álló építmények megőrzésének, helyreállításának, hasznosításának, bemutatásának támogatása; a műemlékvédelem jelentőségének széles körű ismertetése, népszerűsítése; a műemlékvédelem és a közművelődés, oktatás, idegenforgalom összehangolása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei MYRA Alapitvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Szabó Gábor kuratóriumi elnök, Zilahi Kálmán kuratóriumi titkár
A magyarországi alap és középfokú oktatási intézményekben tanuló Bács-Kiskun megyei lakos, szociálisan rászoruló diákok anyagi támogatása az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Fül- Orr- Gégészetéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 5.
képviselő: Dr. Kun Zsolt kuratriumi tag, ifj. Dr. Kálvin István kuratóriumi elnök
Az alapítvány tevékenységével támogatja a Bács-Kisku Megyei Önkormányzat Kórházának Fül- orr- gége Osztályán és Audiológiai Szakrendelésén folyó gyógyító munkát ennek keretében: újszülöttkori, csecsemő és gyermek hallás szűréseket végez, - fül-orr-gégészeti onkológiai szűrővizsgálatot végez - beszéd rehabilitációs tevékenység a teljes gége eltávolított betegek részére. Támogatja a kórház: - műszer és eszközbeszerzéseit, - számítástechnikai fejlesztését- a dolgozók képzését, tobábbképzését. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Svébis Mihály kuratóriumi elnök
Az Alapítvány tevékenységével a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában folyó gyógyító munka elősegítése érdekében támogatja különösen: - műszer és eszköz beszerzéseit., - számítástechnikai felszerelését., - kórházi dolgozók képzését, továbbképzését., - lakossági preventív szűrővizsgálatok végzése és támogatása., - szociálisan rászorult kórházi dolgozó támogatása,- a lakosság egészségügyi támogatása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatok a Jövő Szakembereiért Tehetséggondozó Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Bodnár Tibor kuratóriumi titikár, Jankovszki Zoltán kuratóriumi elnök
Bács-Kiskun megye önkormányzatai által támogatni kívánt fiatal szakemberek tanulásának, szakmai továbbképzésének segítése, másrészt segítséget és támogatást ad olyan Bács-Kiskun megyei születésű, vagy itt letelepedett fiataloknak, akik 25. életévüket még nem töltötték be, és tehetségük továbbfejlesztésének konkrét anyagi akadályai vannak. A tehetséget minden megnyilvánulási formában, foglalkozásra tekintet nélkül kész támogatni. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Hajzer László elnök
A Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozott önálló jogi személyként működő megyei társadalmi közhasznú szervezet. A BKM PVSZ a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott Alapszabály szerint működik, nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkezik, és a céljai eléréséért támaszkodik a lakosságra a gazdálkodó és társadalmi szervezetekre. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, s szoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, Képviselőt semmilyen szinten megyei, országos ? nem állít és nem támogat. A BKM PVSZ közhasznú tevékenysége során a polgári védelemről szóló 1996 évi XXXVII. Törvény (pvtv.) 1 §-ában meghatározott célok elérése érdekében a pvtv. 4 §-ában rögzített feladatokat (4. § b., c., m. pontok), valamint az 1999. évi LXXIV. A katasztrófák elleni védekezés és irányításról szóló törvény 2. §, 14. § E., 23.§ 1., 2., 3 pontok a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján látja el. A BKM. PV. Sz. ezáltal a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. §-ban meghatározott ismeretterjesztést (26. § C/4) mentést, katasztrófa elhárítást (26. § C/15), valamint ár- és belvízvédelemmel (26. § C/21) kapcsolatos közhasznú tevékenységet folytat. Közreműködik a KSZT. 26. § C pontjának 8,9, 15. alpontjaiban felsorolt közhasznú tevékenységek gyakorlati megvalósításában, a lakosság élet és anyagi javainak védelmében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Balaton u. 17.
képviselő: Gáspárné Csatáry Zsuzsanna elnök
Kapcsolatteremtés a hasonló sorsú betegek között, rehabilitáció elősegítése, a gyógyítást elősegítő feladatok ellátása, illetve esxzközök beszerzése, amelyek megkönnyítik a betegek mindennapjait. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sportlövő Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. u. 2.
képviselő: Horváth Gábor ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sportszövetségek Tanácsa

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr.Bodóczky László elnök, Havas Endre Csaba főtitkár
A Tanács célja a megyében a sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, a tagszervezetekkel együtt a megyei versenyrendszerek szervezése, lebonyolítása. Alapfokú szakemberképzés (edző-, játékvezető, versenybíró képzés, továbbképzés) szervezése, lebonyolítása. A lakosság szabadidős sporttevékenységének népszerűsítése, szervezése, lebonyolítása. A tagszervezetek részére a tevékenységek koordinálása, tanácsadás, érdekképviselet és a gazdasági tevékenység ellátása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Szociális Közalapítvány

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 3.
képviselő: Káposzta Lajos kuratóriumi elnök, Varga Nelli kuratóriumi titkár
Elősegíteni a hagyományostól eltérő gondoskodási formák kialakítását, menedzselését. - Támogatni a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megvalósítását. - Támogatni a szakmailag indokolt és szükséges külföldi gyógykezeléseket. - Támogatni a nyugdíjas klubokat és egyesületeket. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Takarékszövetkezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
képviselő: Dr. Paróczi Tamásné ügyvezető igazgató, Haskó Béla alelnök, Molnár Lászlóné elnök
A takarékszövetkezetek igényeinek megfelelően gondoskodjon azok jogi, gazdasági és szabályozásbeli képviseletéről., Segítse a működésükkel összefüggő társadalmi, gazdasági, szövetkezeti, önkormányzati feladatok elvégzését., Működjön együtt a takarékszövetkezeti integrációk csúcsszerveivel., Tevékenységük segítése érdekében nyújtson szolgáltatásokat. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács

(egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr. Balogh László ... >>

Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Sport Club

(tűzoltó,sport)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 4.
képviselő: Retkes Mátyás elnök
A sportegyesület célja, hogy biztosítsa tagjai számára - a szabadidő kulturált eltöltését, - a rendszeres sportolást és testedzést, - sportversenyeken való részvételt, - a feltételeket az öntevékeny közösségi élet kibontakoztatásához, valamint felkeltse az igényt az egészséges életre a lehetőségek szerint. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F.tér .4.
képviselő: Szilaj István elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Vadásszövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Árpád krt.2.
képviselő: Dr. Mészáros Attila elnök
A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és más vadgazdálkodó szervezetek érdekeinek képviselete és védelme; a mező- és erdőgazdálkodás, valamint a természetvédelem érdekeivel összhangban az intenzív és eredményes vadgazdálkodás, valamint a vadászat elősegítése és fejlesztése; a mező- és erdőgazdálkodó, a vízgazdálkodó és a termé-szetvédelmi szervezetek, valamint a Szövetség tagjai közötti kölcsönös együttműködés elő-mozdítása; közreműködés a megyei környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtá-sában; a vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12.
képviselő: Dr.Balogh László kuratóriumi elnök
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy speciális szolgáltatások kombinációjával élénkítse, fejlessze a megye, a régió, az ország társadalmát, gazdaságát, vállalkozások fejlesztésével, támogatásával, új munkahelyek teremtésével javítsa a térség eltartó- és megtartó képességét. A vállalkozások sikeréhez szükséges legfontosabb feltételek, úgymint készség, képesség, információ és tőke szükséges időben és mértékben való biztosításával, illetve fejlesztésével közreműködjön a piacgazdaság követelményeinek megfelelő kis- és középvállalkozások létrehozásában, fejlesztésében. ... >>

"Bács-Megyei Vagyonőrökért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Budai utca 1.
képviselő: Baranya József kuratóriumi elnök
Az Alapítvány létrehozói olyan segélyalapot kívánnak működtetni a Bács-Kiskun megyei vagyonőrök, magánnyomozók biztonságtechnikai tervezők és szerelők megsegítésére., Az előbbi fő cél mellett az Alapítvány céljai között szerepel tanfolyamok, továbbképzések és vizsgák szervezése, a személy-, vagyonőri-, magánnyomozói és a biztonságtechnikai szakágban tevékenykedők számára., Mindezen célok mellett szakkiállítások, konferenciák szervezése, rendezése., Az Alapítvány további céljai között szerepel szakkiadványok szerkesztése, kiadása a Bács-Kiskun megyei vagyonőrök, magánnyomozók biztonsátechnikai tervezők és szerelők számára, amely kellő tájékoztatást nyújt a vagyonőri, biztonságtechnikai szakágban. ... >>

Bácstej Röplabda Club

(sport)

6000 Kecskemét, Róbert K.krt.6.
képviselő: Hajdú László ... >>

Bácsvíz Zrt. Szakszervezete

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 13.
képviselő: Praksch László elnök, Tóth József titkár
Az alapszabályban foglaltak értelmében a jogszabályok és egyéb szabályozók által meghatározott keretek között a Zrt-nél foglalkoztatott munkavállalók teljes körű érdekeinek és jogainak képviselete és a szakszervezeti tagság érdekeinek védelme. A szakszervezet alap feladata még az önsegélyezés és segélyezés megszervezése és működtetése, a tisztségviselők képzése, valamint a közösség alakító sport és kulturális rendezvények szervezése, üdültetés. A tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. Munkavállalói jogok biztosítása. Munkahelyi biztonság biztosítása. A munkavállalók élet és munkakörülményeinek javítása, tevékenységük anyagi és erkölcsi elismerése oly módon, hogy a megélhetés alapvető forrása a főfoglalkozásból származó jövedelem legyen. ... >>

BÁCSVÍZ-Kecskeméti Vízmű Sport Club

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
képviselő: Szigeti Tibor elnök
A tagjai részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatására. Segíti az alapító dolgozóinak rendszeres testedzését és sportolását, működési területén elvégzi az oktatási intézmények tanulóinak csoportos úszásoktatását alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Bajai Kortárs Színistúdió Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Liliom u. 16/a.
képviselő: Ottmár Attila ... >>

Balla József Birkózó Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18. I/111.
képviselő: Dakó Tibor elnök
Kecskemét város birkózó sportjának támogatása, utánpótlás nevelés elősegítése. A minőségi sportolók megfelelő sporteszközökkel, felszereléssel történő támogatása, tornák és bajnokságok szervezése és azokon való részvétel elősegítése az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41