Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét civil szervezetek


Találatok száma: 940
2. oldal

Alapítvány az Idősekért, a Margaréta Otthonban Lakó Emberekért

(szociális)

6000 Kecskemét, Kisfái 129.
képviselő: Dr.Harsányi Ernő elnök
Az Otthonban lakók utazását elősegítő korszerű szállítási eszközök beszerzése. - Fekvő lakók mobilizációját elősegítő eszközök beszerzése. - Pénzügyi támogatás gyűjtése a lakók nyugalmát és fokozott biztonságát szolgáló kerítés megvalósítása. ... >>

Alapítvány Bács-Kiskun Megye Művészetéért

(kulturális)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Benes József kuratóriumi elnök, Nagy István kuratóriumi titkár
A megye érdekeit szolgáló művészeti értékek létrehozásának elősegítése. Az alapítványból- pályázat útján- nyerhet támogatást művészeti intézmény, alkotóközösség, egyéni alkotó, szakmai bírálattal elfogadott alkotás létrehozásához, népszerűsítéséhez. ... >>

Alexandria Búvár Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Szirom u. 29.
képviselő: Ifj. Szécsény ferenc elnök
A szabadbúvárkodás iránt érdeklődők tevékenységének összefogása. Ennek keretében az egyesület ezen sportág űzéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltétek megteremtésén fog munkálkodni, valamint ezen sportág űzéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek megteremtésén fog munkálkodni, valamint ezen sportág körében túrákat, összejövetelek, rendezvényeket, különböző helyi, regionális és esetleg országos körben találkozókat szervez, kapcsolatot tart más, hasonló tevékenységű szervezetekkel. Az egyesület célja továbbá a sportággal kapcsolatban az iskolai isemeretterjesztés, környezetvédelem, tanácsadás. ... >>

Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Beniczky F. utca 2. fszt./2.
képviselő: Deutschné Sipos Irén kuratóriumi elnök
Az alföldi települések, település képének javítása, környezetének gondozása, építészeti értékeinek megőrzése. Az alföldi települések értékes hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése. Az Alföld múltjával kapcsolatos kutatások támogatása. Az alföldi települések, vendéglátásának, idegen forgalmának népszerűsítése, kiállításokon való megjelenés, különös tekintettel a gyógy-, konferencia, lovas, öko- és vallási turizmusra. Az alföldi településekre leginkább jellemző minőségi termékek megismertetése, népszerűsítése, hogy elnyerjék helyüket a hungarikumok között. Alföldön élő, vagy az ide látogató gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, népszerűsítése, kulturális és sportprogramok szervezése. Az egészségmegőrző, -javító szabadidős tevékenység, környezetvédelmi tevékenység, természetbarát törekvések támogatása, népszerűsítése. ... >>

Alföldi Civilekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Hoffmann J. utca 11.
képviselő: Budainé Nagy Katalin kur.elnök, Horváth Marianna tag, Zilahi Kálmán tag
Az információk közvetítésével, tanácsadással kapcsolatszervezéssel segíteni a civil szféra építését. Képzések, szakmai fórumok, találkozók, tapasztalatcserék szervezésével, nonprofit fejlesztési programok hazai és külföldi példáinak népszerűsítésével a nonprofit szervezetek fejlesztése, segítése. Helyi és külföldi példáinak népszerűsítésével a nonprofit szervezetek fejlesztése, segítése. Helyi és külföldi példáinak népszerűsítésével a nonprofit szervezetek fejlesztése, segítése. Helyi közösségi kezdeményezések támogatása, helyi közösségek életre hívása, partnerségi együttműködésekben való részvétel. Szakmai kiadványok megjelentetése, népszerűsítése. Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások, nonprofit információk szolgáltatása, tanácsadások, képzések szervezése. Azoknak a törekvéseknek a támogatása, amely a régióban megoldatlan társadalmi problémák (munkanélküliség, esélyegyenlőség, kisebbségi problémák, ifjúsági problémák) közösségi megoldásait keresik. Hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, európai integrációs folyamatok segítése az Alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

Alföldi Erdőkért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.
képviselő: Sódar Pál elnök
Az Egyesület alapvető célja az Alföld erdőállományával, erdősítésével kapcsolatos kutatási, tudományos feladatok elvégzése, az ezzel kapcsolatos kutatási és tudományos eredmények megismertetése, gyakorlati hasznosításának elősegítése. Célja továbbá az Egyesületnek az erdészeti tevékenységgel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés, a természetvédelem, a környezetvédelem, a kapcsolódó kulturális tevékenység, valamint az euró atlanti együttműködés elősegítése. ... >>

Alföldi Faiskolások Egyesülete

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Erdei F.tér 1-3.
képviselő: Tóth Ferencné elnök ... >>

Alföldi Ipartestületek Területi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Hornyik J.krt.4.
képviselő: Pivon József elnök
Az Alföldön működő iparosok és vállalkozások alkotta érdekvédelmi szervezetek összefogása, hatékony érdekképviselet az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Alföldi Sakkozás Jövőjéért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Kurucz krt. 2-4.
képviselő: Endre István
Az Alföldön élő fiatalok körében a sakkozást népszerűsíteni, ezáltal a megyei sakksport színvonalát emelje. ... >>

Alföldi Taxi Egyesület

(oktatási)

6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.
képviselő: Kacsándi Elek ... >>

Alsószéki Vadász Klub

(természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Felsőszéktó 65/b.
képviselő: Bozsolik Zoltán elnök, Molnár István elnökhelyettes
A vadász klub célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ?kölcsönösen a helyi erdő és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. További célunk, hogy a környezeti nevelés során ismeretközvetítéssel szemléletformálás, környezettudatos gondolkodás, fenntartható fejlődés előmozdítása valósuljon meg helyi környezeti értékek megismertetése és az aktív megóvása mellett. A környezetvédelmi tevékenység céljaink közt szerepel, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. ... >>

Alternatív Diákegylet (ADE)

(kulturális)

6044 Hetényegyháza, Micsurin u. 15.
képviselő: Mertus Lajos ... >>

AM.ŐR Színtársulat Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u.8. II/5.
képviselő: Csanádi Ferenc
A tagok és más érdeklődők kultúrális, művészeti igényeinek kielégítése, az amatőr színjátszás népszerűsítése, segíti a tagok tehetségének kibontakozását, amatőr színielőadásokat, rendezvényeket, összejöveteleket szervez az egyesületi célok megvalósítása érdekében az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Amit Ifjú Korunkban Vetettünk, Azt Aratjuk Később Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Körmöczi Bulcsú kuratóriumi elnök
Olyan ingatlan megszerzése, ahol az iskola diákjai, tanárai és volt diákjai szakmai tudásukat gyarapíthatják. Iskolai és más kulturális programok támogatása. ... >>

Ananda Asrama Alapítvány

()

6000 Kecskemét, Tinódi u. 14. I/32.
... >>

Angolkert Óvoda Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Domb lakópark 32.
képviselő: Andrew Cartwright kuratóriumi elnök
Az óvodás korú gyermekek testi és szellemi nevelésével, életvitelével, idegen nyelv tanuláshoz szükséges támogatások biztosítása, hátrányos helyzetű és rászoruló gyermekek nevelésében kíván segítséget nyújtani. Így gyermekek támogatása az óvodai ellátás biztosításához. Hátrányos helyzetű gyermekek, roma gyermekek és rászoruló gyermekek óvodai nevelésének biztosításához támogatás nyújtása. Óvodás korú gyermekek idegen nyelvű oktatásának támogatása. Beteg gyerekek nevelése, oktatása, ezen tevékenységek támogatása, orvosi kezelés igénybevételével kapcsolatos költségek biztosítása. Európai Unión belüli országok óvónőinek, óvodai dolgozóinak, pedagógusainak továbbképzések szervezése, a továbbképzés finanszírozása. Családok hétvégi programjainak támogatása. Óvoda alapításának építésének, karbantartásának, bővítésének támogatása. Óvodák működési költségeinek támogatása. ... >>

Animációs Filmművészetért Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Liszt F.u.21.
képviselő: Szenes Márton kuratóriumi elnök
Művészeti értékű animációs produkciók létrehozásának támogatása. - Animációs célú tudományos kutatások előmozdítása és finanszírozása. - Animációs kísérletek támogatása a műfaj formanyelvénak gazdagítása érdekében. A továbbiakban az alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

APEX Autó- Motor Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Talfája tanya 23.
képviselő: Martony Sándor alelnök, Vnoucsek László elnök
A sport egyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése versenyek rendezése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület autó és motorsport területen működik főprofilként. ... >>

Ápolás Jövőjéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Domján Nándorné elnök
Az ápolási munka színvonalának emelése, a szakmai, személyi, technikai feltételek megteremtésével, az ezzel kapcsolatos képzés- önképzés, továbbképzés támogatásával az alábbi részletezés szerint: A betegcentrikus ápolást, minőségbiztosítást, illetve a nővérek munkáját és a betegek kényelmét segítő, korszerű ápolási eszközök, anyagok beszerzésében való segítségnyújtás. A nővérek magasszintű és korszerű ápolás megismerésére szervezett továbbképzések és önképzés anyagi támogatása. Tudományos kutatási célok megvalósítása az ápolásban, tapasztalatszerzés és rendezvényeken való részvétel támogatása. A krónikus betegápolásban résztvevők kulturális és szakmai programokon való részvételének támogatása. A krónikus ápolási munka elvégzése kapcsán megfelelő ápolási ruházat beszerzésének támogatása az Alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

APPENDIX Alapítvány a Bólyai János Gimnáziumért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Irinyi J. u. 49.
képviselő: Dr. Főzőné Tímár Éva kuratóriumi elnök
A tehetséggondozás lehetőségeinek támogatása, széles körű felkarolása. Anyagi hozzájárulást biztosít a tehetséges tanulók pályázatokon való részvételéhez. Anyagilag támogatja az iskola tanulói közül szociálisan rászorultakat, pl. taneszköz ellátásban, tanulmányi kirándulások díjának részbeni vagy egészbeni fedezésében, ösztöndíj folyósításával. Segíti a diákok és felkészítő pedagógusaik szakmai konferenciákra való eljutását, tanfolyamok elvégzését. Pedagógusok részére anyagi támogatást nyújt az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó szakmai kutatásokhoz, ösztöndíj hozzájárulással. A pedagógusok által készített iskolai füzetek, segédletek, kiegészítő tankönyvek fénymásolását anyagilag támogatja. Anyagilag támogatja azokat az iskolai előadásokat, rendezvényeket, amelyek a korszerű oktatást szolgálják, humánusak, az erkölcsi értékekre épülnek és a személyiség kiteljesítését elősegítik. Anyagilag támogatja a pedagógusok által szervezett idegennyelv-oktatást. Anyagilag támogatja a csoportbontásban folyó idegen nyelv, matematika oktatást. Támogatja az iskola számítógép-parkjának fejlesztését a videotechnika teljessé tételét az intézményben. Támogatja taneszköz-állományának fejlesztését. Anyagilag támogatja az iskola, video-archívumának fejlesztését, amelynek célja a hagyományápolás, az iskolai rendezvények, oktatási programok megörökítése. Anyagilag támogatja a diákok színvonalas művészeti, szabadidős tevékenységét (énekkari, sport kapcsolatok), segítséget nyújt a sportoláshoz szükséges eszközök beszerzéséhez, vásárlásához, támogatja az iskolai sport ?és egészségnevelő programokat. A testvériskolai kapcsolatokon belül támogatja a nyelvtanulást szolgáló rendezvényeket, találkozókat, az oktatási módszercserét, kulturális ankétok, kiállítások megrendezését, művészeti csoportok fellépéseit, az ebben részt vevő diákok, pedagógusok kiküldetésének anyagi támogatásával. ... >>

Aranyeső Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 16.
képviselő: Dankáné Sándor Andrea kuratóriumi elnök
A Kecskemét Máriavárosi Napköziotthonos Óvoda alapellátáson felüli fejlesztése, korszerűsítése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

ARANYHOMOK Kistérségfejlesztési Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Zombor Gábor elnök, Kovács Ernő elnökhelyettes ... >>

Aranyhomok Rádióklub

(sport)

6000 Kecskemét, Csáktornyai utca 4-6.
képviselő: Ballai József elnök ... >>

Architektura Alapítvány

()

6000 Kecskemét, Dobó krt. 5. II/2.
... >>

Árpád Söröző Baráti Társaság

(kulturális)

6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 16.
képviselő: Körtvélyesi Ödön ... >>

Árpádvárosi Bóbiták Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Tóth L. stny. 1.
képviselő: Fekete Istvánné kuratóriumi elnök, Kőfalvi Györgyné kuratóriumi titkár
Az Árpádvárosi Óvoda eredményes nevelőmunkájához szükséges tárgyi feltételek javítása, a technikai felszereltség korszűsítésének és a játékállomány bővítésének elősegítése. - A pedagógiai pszichológiai kultúra fejlesztése, nyelvoktatás és környezeti nevelés feltételeinek javítása. - Innovációs programok finanszírozása. ... >>

Ars Nova Énekegyüttes

(kulturális)

6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.
képviselő: Kiss Katalin ... >>

Árvalányhaj Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6044 Hetényegyháza, Erdőföld u. 7.
képviselő: Dr. Madách Olivér, Kiss László Iván elnök
Az ifjúság környezetvédelmi ismereteinek kiszélesítése, nevelése és ezen keresztül az általános műveltség kiszélesítése. Magyarország védett növényeinek és állatvilágának megőrzése, megóvása. Kecskemét város és Hetényegyháza térségében lévő növény és állatvilág pontos feltérképezése, fajainak számba vétele. Ifjúság részvételének anyagi támogatása környezetvédelmi rendezvényeken nyári táborok alkalmával. ... >>

Asztmás és Mozgássérült Gyermekek Úszás Oktatásáért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Bartók B. krt. 27.
képviselő: Dr. Mányoki Endre
Az asztmás és mozgássérült gyermekek megtanuljanak úszni. ... >>

Autista Gyermekekért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Dobó körút 10. fszt./44.
képviselő: Virág Katalin elnök
A korai fejlesztés elérhetővé tétele lehetőleg helyben minden autisztikus kisgyermek számára; a sérültség jellegének, illetve a meglévő képességeknek megfelelő iskolai oktatás, nevelés, foglalkoztatás biztosítása minden autisztikus gyermeknek, speciálisan erre kiképzett pedagógusok által, a család számára leginkább megfelelő intézményben; a tankötelezettségi koron túli autisztikus gyerekek (felnőttek) napközis elfoglaltságának, foglalkoztatásának, munkára való betanításának, illetve munkavégzési feltételeinek megteremtése, autista védőmunkahelyek létrehozása; az autisztikus gyermekeket nevelő családok és más rászorulók tájékoztatása minden lehetséges módon az Egyesületbe történő belépés lehetőségeiről, ezzel tagok toborozása az Egyesületbe; szülői információs szolgálat létreho-zása; az Egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése, a későb-biek folyamán esetleges folyóirat kiadása; az autisztikus gyermeket nevelő családok hatal-mas terheinek enyhítéséhez segítségnyújtás, olyan területeken, mint: családgondozás, ta-nácsadás, fejlesztési problémák, eredmények megbeszélése; nyári táborok szervezése, tá-mogatása; az autisták emberi és állampolgári jogainak védelme. ... >>

Autisták Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 30.
képviselő: Hatvaniné Tumbász Judit kuratóriumi elnök
A Nyíri Úti Általános Iskola keretein belül működő Speciális Autista csoport tárgyi feltételeinek biztosítása, a csoportban folyó munkához anyagi háttér teremtése. Rászoruló szülők segítése, az autista csoport dolgozóinak továbbképzéséhez támogatás A Nyíri Úti Általános Iskola keretein belül működő Speciális Autista csoport tárgyi feltételeinek biztosítása, a csoportban folyó munkához anyagi háttér teremtése. Rászoruló szülők segítése, az autista csoport dolgozóinak továbbképzéséhez támogatás biztosítása. ... >>

Autóbuszvezetők Demokratikus Uniója Kecskemét

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.
képviselő: Konkoly István ... >>

Az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Hajdú utca 2/a.
képviselő: Iváncsik Miklós elnökségi tag, Körömi József elnökségi tag, Simon Róbert elnök
A magyar repülés hagyományainak ápolása. Megemlékezések a katonai repülés évfordulóiról repülőgép vezetői, műszaki személyzet, valamint típusok vonatkozásában egyaránt. Egységek, bázisok évfordulóiról való megemlékezések a jelenleg élő, valamint a megszüntetettek vonatkozásában egyaránt. Ápolása, fenntartása és felkutatása azon emlékműveknek, amelyek a katasztrófák színhelyén emeltek. Ahol ez nincs lehetőségekhez mérten emelni. Gondozása a meglévő emléktábláknak, amelyek a megszűnt bázisokon található. Ezen emléktáblák állításának szorgalmazása minden megszűnt, illetve jelenleg élő bázisokon, ahol a lakótelepeken aktív, illetve nyugállományúak élnek. A megemlékezések, találkozók megszervezése és megrendezése. ... >>

Az Egészséges Tüdőért Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
képviselő: Dr. Kun Zsuzsanna tag, Dr. Pánczél Gyula titkár
A tüdőgyógyászati és kiterjesztett szűrési preventív, járó- és fekvőbeteg szakellátás, gondozás és rehabilitáció fejlesztése érdekééében és szakma- személyi, technikai-, diagnosztikus és terápiás feltéelek megteremtése. ... >>

Az élet is vízben kezdődött Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs.krt.2.
képviselő: Mácsai Endre
Mozgássérültek számára oktatás útján megismertetni a víz alatti mozgás szabadságát - a búvárkodást. Fogyatékosok sporttevékenységének támogatása, illetve biztosítása A búvár szabadidő- és tömegsport tevékenység támogatása. Lehetővé tenni a fogyatékos fiataloknak, hogy megismerkedjenek a búvárkodás nyújtotta egészséges életmóddal. Vízi balesetek elkerülését segítő, a vízi közlekedés biztonságát oktató és azt ismertető tevékenység támogatása, szervezése, végrehajtása. Vízimentő karitatív szolgálat működtetése. Környezet- és természetvédelmi oktatás, ismeretteerjesztés támogatása, végrehajtása. ... >>

Az Örök Életű Kecskeméti Színházművészetért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

6000 Kecskemét, Rákóczi u. 4.
képviselő: Kurdics Mária kuratóriumi titkár, Tancsáné Uzsorás Katalin kuratóriumi elnök
Kecskemét városához születésük, tevékenységük, művészi pályájuk indulása, vagy kifejlődése alapján kötődő színművészek és színházi szakemberek művészi, kultúrális és emberi értékeinek megismertetése, emlékük ápolása és megőrzése az utókor számára. ... >>

Az Út, az Igazság és az Élet Alapítvány a Kecskeméti Görög-katolikus Egyházközségért

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Fehér utca 1.
képviselő: Feczák László kuratóriumi elnök
A kecskeméti Görög-katolikus Egyházközség templomának felépítése. A kecskeméti Görög-katolikus Egyházközség tulajdonában és kezelésében lévő épületek, műemléképületek felújítási és fenntartási költségeinek támogatása. Rászoruló kecskeméti görög katolikus családok támogatása. A kecskeméti kiskunfélegyházi és a Kecskeméten tanuló görög katolikus ifjúság hit oktatásának és közösségi életének támogatása. Állami gondozott gyermekek anyagi segítése felekezetre való tekintet nélkül. ... >>

Bács-Kiskun Fejlesztéséért Alapítvány

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 11.
képviselő: Varga Géza
A térség kulturális és szociális felemelkedése érdekében a szociálisan rászorultak támogatása. ... >>

Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Csillagfény utca 1.
képviselő: Dr. Szűcs Attila
A megye területén regionális egészségügyi továbbképzés. Létrehozni egy öngyilkosság megelőző munkacsoportot. ... >>

Bács-Kiskun Megye és Schwarzwald-Baar Járás Baráti Egyesület

(sport,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Nitschman Helmutné elnök, Tapodi Anett titkár
Az egyesület célja, hogy a Bács-Kiskun megye és Schwarzwald-Baar járás közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében a két régió együttműködésébe bekapcsolódó személyeknek, intézményeknek szervezeteknek szervezett keretek között működő fórumot hozzon létre. ... >>

Bács-Kiskun Megye Honvédelmi, Technikai és Szabadidő Sportjáért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. út 2.
képviselő: Dr. Csányi István
Az alapítvány elsődleges célja, hogy Bács-Kiskun Megye területén élők, elsősorban a fiatalok körében a honvédelmi, technikai, tömeg- és szabadidő sportokat népszerűsítse és ezzel a megye sportjának utánpótlás nevelését megkönnyítse. A sportmozgalom három alapvető területének segítése az állami, az önkormányzati, valamint az állampolgári erőrorrások segítségével. ... >>

Bács-Kiskun Megye Közbiztonságáért Közalapítvány

(közbiztonság)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Endre Sándor elnök
Bűnmegelőzést, bűnűldözést szolgáló eszközök, módszerek fejlesztésének a környező megyékkel összehangolt segítése, a megye közbiztonságának javítása érdekében. ... >>

Bács-Kiskun Megye Közoktatásért Közalapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 3.
képviselő: Mester Sándor kuratóriumi elnök
A megyei közoktatási intézményhálózat modernizálása és racionalizálása, a költségtakarékos szakmai fejlesztés, a megyei szinten koordinált fejlesztés, az indokolt beruházások tárgyi feltételrendszerlének fejlesztése.A különös gondozást igénylő, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek és tanulók speciális szakmai programjához igazodó feltételrendszer fejlesztése, az esélyegyenlőség biztosításának támogatása. A pedagógiai, szakmai szolgáltatások fejlesztése, a települések közötti ellátási kölönbség-csökkenések támogatása. ... >>

Bács-Kiskun Megye Neurológiai Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Gyenes tér 4.
képviselő: Dr. Kondákor István kuratóriumi elnök, Karancsi Imréné kuratóriumi tag
Az alapítvány tevékenységével támogatja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának Neurológiai Osztályán folyó gyógyító és preventív szűrő munkát. ... >>

Bács-Kiskun Megye Női Röplabda Sportág Fennmaradásáért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Kurucz krt.2-4.
képviselő: Endre István
Bács-Kiskun megye területén élő fiatalok körében a női röplabda sportág népszerűsítése és a fennmaradásának elősegítése. Ennek érdekében az Alapító Okirat 3./pontjában foglaltak szerint. ... >>

Bács-Kiskun Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Mezei utca 1-3. fszt./42.
képviselő: Dr. Szigethy Béla kuratóriumi tag, Dr. Zsubori Zoltán kuratóriumi elnök
Az Alapítvány céljainak tekinti a Bács-Kiskun megyei vadgazdálkodás már elért eredményeinek megőrzését, a vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatás támogatását, eredményeinek közzétételében történő közreműködést természetvédelem, állatvédelem, tudományos tevékenység, kutatás. A magyar természeti örökség részét alkotó és a Bács-Kiskun megyében élő vadállomány fennmaradásának biztosítása, megőrzése, minőségének megtartása érdekében szakmai programok, kiállítások, rendezvények szervezése, beleértve a tudományos kutatást és az oktatást is tudományos tevékenység, kutatás, természetvédelem, állatvédelem, nevelés, oktatás. Bács-Kiskun megyében a vadászatra jogosult szervezetek által ellátott szakszerű vadgazdálkodási tevékenység a lehetőségek keretei között pályázat útján történő anyagi támogatása, beleértve ebbe a vadgazdálkodási kutatás legújabb eredményeinek a vadászatra jogosult szervezetek részére történő eljutását állatvédelem. Természetvédelmi ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása, a vadászati kultúra fejlesztése természetvédelem, állatvédelem, ismeretterjesztés. Vadászati, vadgazdálkodási programok szervezése és támogatása abból a célból, hogy a társadalom vadászattal és vadgazdálkodással nem foglalkozó tagjai is ismereteket szerezhessenek a vad védelmével, a vadgazdálkodással és vadászattal kapcsolatos eredményekről, természetvédelem aktuális problémáiról a védett természeti értékek közöttük vadon élő állatok megóvásával kapcsolatos feladatokról természetvédelem, ismereterjesztés, vadvédelem, állatvédelem. A megyében dolgozó hivatásos vadászok és családjuk támogatása abban az esetben, ha hivatásuk teljesítése közben önhibájukon kívül bekövetkezett baleset miatt eljárás alá vonják, és emiatt nehéz anyagi körülmények közé kerülne, különösen, ha a hivatásos vadász ellen indított eljárást megszüntetik, vagy őt jogerős ítélettel felmentik. ... >>

Bács-Kiskun Megyében a Rák Ellen Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Pajkos Gábor kuratóriumi elnök
Rákelőző állapotok és daganatos folyamat korai stádiumban történő felismerésének segítése. Szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Szakembereknek továbbképzés szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41