Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár civil szervezetek


Találatok száma: 755
8. oldal

Kaposvári Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr. Vékony László
a.) Tevékeny részvétel Kaposvár szépítésében és értékeinek megvédésében. b.) A haladó hagyományok ápolása. c.) A városszépítő és városszerető erők felkutatása és munkájuk összefogása. d.) Az épített és a természetes értékek szépítésében, állagmegóvásában, védelmében javaslattevő tevékenység.
e.) A szépítő és az értékvédő tevékenységben szakemberek felkérése, vállalatok, intézmények, társadalmi szervezetek megbízása részfeladatok megoldására. f.) A városfejlesztési munka véleményezéssel történő segítése. g.) Tevékeny részvétel a Község- Városvédő és Városszépítő Egyesületek Országos szövetségének munkájában. h.) A természetvédelmi problémák megoldásának segítése, tudatosítása. ... >>

Kaposvári Vasutas Egyesület

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 2.
képviselő: Schiszler László
A Kaposvári Vasutas Egyesület célja, hogy: - Elősegítse a vasutasok művelődését. - A kaposvári vasutasság részére kulturált, színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségét biztosítsa. - Elősegítse a működő klubok, csoportok, szakkörök fennmaradását. - Megőrizze és továbbfejlessze az amatőr művészeti mozgalom eredményeit. - Országos és nemzetközi rendezvények szervezésében vegyen részt. - Új tevékenységi formák kialakításában szakmai segítséget nyújtson. - Szakmai továbbképzéseket, átképzéseket szervezzen. ... >>

Kaposvári Vízilabda Klub

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
képviselő: Dr. Repa Imre
Az alapító tagok a sportegyesületet a vízilabda és úszás sportág művelésének, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés érdekében hozták létre, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/14. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. Az egyesület célja továbbá a vízilabda sportág népszerűsítése, valamint olyan felkészültségű játékosállomány kinevelése, - elsősorban az utánpótláskorú egyesületi tagokból - akikre a későbbiek során építve az egyesület eredményesen szerepelhet a sportág bajnokságain, rendezvényein. ... >>

Kaposvári Vízügyi Sport Club

(sport)

7400 Kaposvár, Deseda Sporttelep 0425/1.
képviselő: Nádasi-Tóth Attila
A sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása céljából létrehozott szervezet. A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik támogatóival, illetve működési területének állami, társadalmi szerveivel. ... >>

Kaposvári YAMAHA Lovagok Motoros Club Egyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Füredi utca 75. I./4.
képviselő: Horváth István
A Kaposvár és környékén élő motorosok összefogása, programok szervezése (motoros túrák) különböző rendezvények szervezése, motoros találkozók, baleset megelőző oktatások, a környezetvédelem segítése. ... >>

Kaposvári Zsidó Hitközség

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 14.
képviselő: Róna László
A KAZSIH célja, hogy a zsidó vallás, a zsidó hagyományok, valamint a zsidó közösségi élet fenntartása és felvirágoztatása érdekében megvalósítsa társadalmi és működési feladatait a magyarországi és az egyetemes zsidóság integráns részeként. ... >>

Kaposvölgye Labdarúgó Utánpótlás Nevelő Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 231.
képviselő: Csendes Balázs
Nagyberki és környéke sporttevkenységének - ezen belül labdarúgásának szervezése, nem hivatásos sporttevékenység keretében 10-18 éves korú labdarúgóinak minőségi felkészítése, versenyeztetése, labdarúgó csapat működtetése. ... >>

KARAVÁN TAXI Egyesület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Arany János köz 8.
képviselő: Kalocsa László
Az egyesület célja elsősorban az egyesületbe belépő személyfuvarozók érdekvédelmének ellátása. Ennek megvalósítása során a képviselet ellátása a különböző szervezetek előtt. A tagok szociális ellátásának - üdülés, szabadidős tevékenységek - biztosítása. ... >>

KARIZMA KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

(szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 60.
képviselő: elnök Kozics Attila, kuratóriumi tag Orsó Sándor, kuratóriumi tag Turger Attila
A Magyar Köztársaság területén élő fiatal és felnőtt állampolgárok, etnikai kisebbségek erkölcsi és keresztény vallási ismereteinek bővítését és elmélyítését szolgáló törekvések elősegítése. A keresztény bibliai kultúra széleskörű terjesztése. Az alapítvány rendeltetésével és céljaival összefüggő előadások, programok szervezéséhez, tartásához, kiadványok előállításához, forgalmazásához, a hitoktatói szakmai munka színvonalának emeléséhez a szüksége technikai eszközök megteremtéséhez, bővítéséhez történő segítségnyújtás. Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ bek. 5. és 11. pontjában meghatározott kulturális tevékenységet, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését végzi. ... >>

KARZAT Színházbarátok Köre

(intézményi,kulturális)

7400 Kaposvár, Gr. Apponyi köz 7. épület III/1.
képviselő: Kaponya Ottó
A Karzat célja, hogy tagjainak és az érdeklődőknek művelt társasághoz illő kellemes időtöltést biztosítson, tegye színesebbé Kaposvár kulturális életét. ... >>

"Katicabogár Bölcsődei Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 10.
képviselő: elnök Bánréviné Gál Éva, Hebenstreit Andorné, Szvot Attiláné
A modern bölcsődepedagógiai eljárások megvalósítása feltételeinek biztosítása. A szülők és a bölcsődei gondozók együttműködése a gyermek egyénre szabott fejlesztése, óvodára való felkészítése érdekében. A bölcsődei eszközök vásárlásának támogatása. ... >>

KECELHEGYÉRT Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Gábor Dénes utca 6.
képviselő: Csepeli Andrea
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban KECELHEGY - de más terlepülésrészek polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek, szellemi, kultuális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kecelhegyi bejáró 3.
képviselő: Gelencsér Ágnes
1./ kulturális tevékenység, hagyományok ápolása, 2./ sporttevékenység, sportélet támogatása, 3./ lovas oktatás folytatása, fejlesztése, 4./ környezetvédelmi tevékenység folytatása, állatvédelem, 5./ sportrendezvények, versenyek, szabadidős rendezvények szervezése. ... >>

"KÉK CINKE-GYERMEKKERT az ÓVODÁSOKÉRT" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Madár utca 14.
képviselő: Medveczky Árpádné
A gyermeki személyiség egészére irányuló, sokoldalú fejlesztéséhez szükséges tárgyi eszközök és anyagi források biztosítása. E cél érdekében minden olyan eszköz beszerzése, tevékenység támogatása, amely elősegíti a pedagógiai célok minél teljesebb megvalósítását, a lassabban fejlődő gyermekek differenciált foglalkoztatásával az esélyegyenlőség növelését, a kiemelkedő képességű gyermekekkel való fokozottabb gondoskodást. A sokoldalu fejlesztés elsősorban: játék, mindennapos mozgásos sporttevékenység, környező világ tevékeny megismerése, az anyanyelvi-zenei-vizuális nevelés keretében történik. ... >>

Kelet-Ázsiai Gasztronómiai Társaság Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Sátrai István
Az egyesület céljai: a kelet-ázsiai gasztronómiai kultúra ápolása, megismertetése és terjesztése Magyarországon, ismeretterjesztés, az egészséges életmód propagálása, az egészséges életre nevelés elősegítése; kulturális kapcsolatok ápolása más civil szervezetekkel együttműködve Kelet-Ázsia, ezen belül Kína, Korea, Vietnám, Laosz, Kambodzsa, Thaiföld, Burma, Malajzia, Szingapúr népeivel. ... >>

KÉPÍRÁS Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Füredi utca 14. I/4.
képviselő: Bátai Sándor
Az irodalmi és képzőművészeti műfajok, valamint az irodalom és a képzőművészet határán lévő műfajok (pl: vizuális költészet) bemutatkozási lehetőségeinek támogatása, kiállítások rendezése, kiadványok megjelentetése, az új technikai eszközökkel (fénymásoló, telefax, számítógép) készült alkotások bemutatása, népszerűsítése, témaelemző kiállítássorozatok rendezése, ezekhez kapcsolódó dokumentációk (nyomdai kiadványok: meghívó, plakát, katalógus, videófilm) készítése, a történelmi témájú valóságirodalom kutatása, publikálása, írók, képzőművészek munkásságának segítése, műveiknek kiadása, az új vizuális kultúra befogadására való nevelés, oktatás és ismeretterjesztés. ... >>

Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete "KISOSZ"

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Németh I. fasor 37.
képviselő: Jó László
Az Egyesület célja, hogy Somogy megye területén működő kereskedelmi, vendéglátó és idegenforgalmi tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók vállalkozói, - ezen belül gazdasági, szakmai, munkáltatói, társadalmi - érdekeinek képviseletét és védelmét feladata megvalósításával ellássa. ... >>

KERESZTÉNY CSALÁD Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Petőfi utca 64. III.lh. IV/12.
képviselő: Dr.Palavics József
A Magyarországon nem állami alternatív, elsődlegesen jótékonysági, egyházi vagy szociális támogatással létrehozott oktatási nevelési intézetek, iskolák és óvodák támogatása. ... >>

Ki-Látás Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 1-9.
képviselő: Dányádiné Molnár Cecília
Látássérültek habilitációja, rehabilitációja. ... >>

"Királyréti Zöld Erdő Vadásztársaság"

(egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 21.
képviselő: Major László ... >>

KISFALUDY ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 26/a.
képviselő: Dr.Miklós Endre
A Kaposvári Kisfaludy utcai Általános Iskolában tanuló diákok kiemelkedő teljesítményének jutalmazása, a nyelvtanítás támogatása, az egészségmegőrző programok szélesítése, a számítástechnikai képzés fejlesztése. ... >>

Kisvállalkozók Somogy Megyei Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, József Attila utca 7.
képviselő: alelnök Kun Gyöngyi, elnök Horváth József ... >>

Kittenberger Kálmán Vadásztársaság

(sport)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 3. fsz.1.
képviselő: Ertl György
A vadásztársaság célja, hogy a vonatkozó törvények, rendeletek megtartásával tagjai részére sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Kontakt Szabadidő Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Pete Lajos u. 4.
képviselő: Reiner Péter ... >>

Korpadombi Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 168.
képviselő: elnök Kovács József
A társaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, valamint fegyverhasználat és tartásra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával - Továbbá a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással - A legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati és a térségi természeti értékek aktív védelmében való részvétel lehetőségét biztosítsa. ... >>

KORTÁRS Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Lomniczi Attila
Tehetséggondozás fejlesztése Somogy megyében, különös tekintettel a modern piacgazdaság követelményei iránt fogékony, vállalkozó szellemű kreatív fiatalok segítésére. Önálló vállalkozói, menedzseri tevékenységek támogatása. Fiatalok egyéni és társas vállalkozásainak ösztönzése. Önszerveződő közösségek létrejöttének ösztönzése, pályázat alapján. A harmonikus és egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvények, akciók, mozgalmak támogatása. Szabadidős, ifjúsági kulturális és diáksport rendezvények szervezése. Városi diáklap támogatása. A fiatalok szabad véleménynyilvánításának helyet és alkalmat adni. Letőség adása fiatal és tehetséges diák vers- és prózaíróknak a bemutatkozásra. ... >>

"KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Bodó László
Általános cél: Kaposvár város jobb tűz- és életvédelme céljából önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, segítség nyújtása a Kaposvári Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, szükség esetén Somogy, Tolna, Baranya és Zala megye munkájához, környezeti károk mregelőzése, helyreállítása, önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, életmentés, a tűzoltó hagyományok megőrzése, ápolása. ... >>

Köz-Játék Színházi Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

7400 Kaposvár, Gesztenye utca 46.
képviselő: elnök Siklósi Dóra Zsuzsanna
Magyarország és a határon túli magyarok színházi kultúrájának fejlesztése, színházi előadások létrehozása, közművelődési feladatok ellátása. ... >>

Közalapítvány a Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14. II/1.
képviselő: Dr.Gyenesei István
Az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott szociális ellátás körében azon családok szociális segítése, ahol a családtag egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, kivételes esetben esti vagy levelező tagozatán tanul. ... >>

Középiskolások Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Solymos I. Gábor ... >>

Közhasznú Szervezetek Számvitelének Könyvvezetésének Szakmai Fejlődését Elősegítő Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 20/A. I./2.
képviselő: Illés Előd
Az alapítvány célja, hogy szakmai irányt mutasson a civil szervezeteknek az adózási, számviteli, könyvvezetési szabályok gyakorlati alkalmazásában, betartásában szakmailag képzett szakemberek segítségével. Az Alapítványhoz forduló civil szervezetek részére - térítésmentesen - tájékoztatást adjon ahhoz, hogy tevékenységüket a rájuk vonatkozó szabályok alkalmazásával, betartásával végezhessék. Az Alapítvány kiemelten támogatja az újonnan megalakult a közhasznúsági státusszal rendelkező civil szervezeteket. A támogatás kiterjedne működésük első gazdasági évének térítésmentes könyvelésre, a bevallások és adatszolgáltatások, valamint a számviteli és a közhasznúsági jelentés összeállítására. Az Alapítvány a fenti tevékenységen kívül kulturális tevékenységet és környezetvédelmi tevékenységet is kíván folytatni. Többek között ápolni kívánja a képzőművészetet, a népművészetet, a hagyományőrzést, a kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolását. ... >>

Közkincs Kaposvárért Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Bocskai utca 52.
képviselő: Várföldi Róbert
A gyermekek és fiatalok hasznos szabadidő tevékenységének szervezése, lebonyolítása. Közösség formálás. Hagyományaink megismertetése, felelevenítése. Kulturális programok megvalósítása. Ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. Az egészséges életmódra nevelés. Demokráciára nevelés. A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése. ... >>

Közkincs Településeinkért Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály utca 78.
képviselő: elnök Jezerniczkyné Boszkovics Barbara
Az Egyesület célja, hogy működési területét képező térség településeit segítse egy fejlesztési folyamat megtervezésében és megvalósításában, amely a fenntartható környezet kialakítására és megőrzésére törekszik. ... >>

KÖZÖS JÖVŐNKÉRT EGYESÜLET

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 216.
képviselő: Zentai József ... >>

Közösen Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Toponári út 29/B
képviselő: Tallián Rudolfné
A szülők és az óvodapedagógusok együttműködése a gyermek személyiségének fejlesztése érdekében. A gyermeki tevékenykedés anyagi feltételeinek gazdagítása. A modern pedagógiai eljárások feltételeinek biztosítása a gyermekek mind jobb és magasabb szintű nevelése, képzése érdekében. ... >>

Közutasok Kaposvári Tekeklub

(sport)

7400 Kaposvár, Szántó utca 19.
képviselő: elnök Illyés András
(1) A teke sportág népszerűsítése és a folyamatos utánpótlásának biztosítása. (2) A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Közúti Szolgáltató Ipartestület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 14-16.
képviselő: elnök Mészáros Ákos ... >>

Kreatív Üzletasszony Klub

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 51.
képviselő: Cselőtei Katalin
Az érdekszövetség célja többek között: A vállalkozó nők gazdasági kapcsolatainak kiépítése, bővítése, egymás gazdasági tevékenységének kölcsönös támogatása. A nők társadalmi elismertségének elősegítése. A nők induló, kezdő vállalkozásának beindításában történő segítségnyújtás, tanácsadás. Karitatív tevékenység. Egészségmegőrző tevékenység. Környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

"KVINTETT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 127.
képviselő: elnök Ősi József
Az alapítvány általános célja az oktatás, képességfejlesztés, különös tekintettel a zeneoktatásra és a zenei képességek fejlesztésére, a kultúra támogatása, a kulturális örökség megóvása, valamint e célok megóvását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapítvány konkrét célja a Kvintett Zeneiskola fenntartása és támogatása. A Kvintett Zeneiskola öt magán-zeneiskola: a Kodály Zoltán Magán-zeneiskola /Kaposmérő, Hunyadi u. 11./, a Liszt Ferenc Magán-zeneiskola /Igal, Farkas János u. 2./, a Bartók Béla Magán-zeneiskola /Magyaratád, Pázmány tér 4./, az Erkel Ferenc Magán-zeneiskola /Kaposfő, Kossuth L. u. 206./, Mosonyi Mihály Magán-zeneiskola /Nagyberki, Ifjuság u. 1. / jogutódjaként jön létre 2003. szeptember 1-től. ... >>

Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 79.
képviselő: Simor Péter
A szülők elvesztése vagy egyéb ok miatt magukra maradt gyermekek családi jellegű gondozása, nevelése, értelmi, testi, erkölcsi fejlődésének elősegítése, önálló életre, munkára, családalapításra való felkészítése. ... >>

Lakásszövetkezetek Somogy Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 7.
képviselő: Bogó József
A megyei szövetség célja, hogy ellássa a lakásszövetkezetek társadalmi és gazdasági érdekképviseletét, részt vegyen a nemzetközi lakásszövetkezeti kapcsolatok ápolásában, szervezze és elősegítse a lakásszövetkezetek demokratikus önkormányzaton alapuló törvényes működést. ... >>

LIFT SPORTEGYESÜLET

(sport)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 17. I/2.
képviselő: Simicz Attila ... >>

"LIGET" Alapítvány

(oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Vak Bottyán utca 1.
képviselő: Dr. Békési Cyprián
Kaposvárott a Liget Otthonban lakó idős emberek ellátásához kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek fejlesztése, magasabb színvonalú elhelyezési és ápolási feltételek megteremtése, az intézményben kiemelkedő munkát végző egy fő dolgozó évenkénti elismerése, a minőségi ápolást,- gondozást elősegítő képzés/ továbbképzés finanszírozása. ... >>

LIONS CLUB KAPOSVÁR I. Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Puskin utca 2.
képviselő: elnök Szászné Hajdú Katalin
1. A világ népei közötti megértés szellemének erősítése. 2. A társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében, ezen belül a./ egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egyéb egészségügyi tevékenység b./ Gyermek és ifjúságvédelem c./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatása. 3. A klub tagjai közötti barátság és megértés erősítése illetve a szövetség más hazai és külföldi székhelyű klubjaival való kapcsolattartás és együttműködés. Hátrányos helyzetű családok üdültetése, jótékonysági célú forrást gyűjtő rendezvények megszervezése. ... >>

LOCO 4 x 4 Egyesület

()

7400 Kaposvár, Teleki utca 16-18
képviselő: Gelencsér Péter ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41