Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár civil szervezetek


Találatok száma: 755
7. oldal

Kaposvári Lábtenisz Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Béke utca 19. II./1.
képviselő: Pál Tamás ... >>

Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Béke utca 19.
képviselő: Vargáné Friss Judit
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban Kaposvár város lakótelepein élők lakókörnyezetükkel kapcsolatos problémáinak feltárása, terveinek megvalósítása. Parkosítás, járdafelújítás, épület és fűtéskorszerűsítés, játszóterek felújítása, újak kialakítása, lakóközösségek fenti célokra irányuló kezdeményezéseinek támogatása. Rendezvények szervezése, újság, tájékoztató időközi kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

"Kaposvári Latin és Standard Tánccsoport" Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 77.
képviselő: elnök Péterfi Vivien, elnökhelyettes Bodóné Kustos Karolina, elnökhelyettes Vass Gizella
Az egyesület célja a kaposvári fiatalok, és idősek tánctudásának megalapozása, továbbfejlesztése, felfrissítése. Célunk még továbbá a kaposvári rendezvények színvonalának emelése táncos fellépésekkel, műsorokkal. Az idősebb korosztálynak szervezett tánciskolákkal közösségi csoportokat szeretnének létrehozni és segíteni. A fiataloknak pedig szeretnének egy olyan tánciskolai központot létrehozni, ahol a kezdők és a haladók egyaránt megtalálják a számításukat. ... >>

Kaposvári Magyar-Román Baráti Társaság

(egyéb)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 28. II/2.
képviselő: Horváth Margit
A népi diplomácia eszközeivel hozzájárulni a magyar és a román nép közötti kölcsönös megértés elősegítéséhez és történelmi megbékélésükhöz. ... >>

Kaposvári Mentő Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Arany köz 1.
képviselő: Dr.Szerémy György
Kaposvár városában és vonzáskörzetében élő, dolgozó, vagy bármely ideig tartózkodó személyek magas színvonalú, sürgősségi mentőellátásának biztosítása és fejlesztése. ... >>

Kaposvári Mentődolgozók Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 55/A.
képviselő: elnök Skiba Péter
A kaposvári mentődolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása. A kaposvári mentődolgozók egészségi állapotának megőrzéséhez, javításához szükséges tevékenységek támogatása. A kaposvári mentődolgozók munkakörülményeinek javítását elősegítő tevékenységek, ahhoz szükséges eszközök biztosításának támogatása. Az Egyesület támogatja a lakosság képzését az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és elsősegélynyújtás terén. A vonatkozó jogszabályok által támogatott esetekben az Egyesület vállalja egészségügyi felügyelet biztosítását. Az Egyesület személyes részvétellel nyújt segítséget önkéntes mentési tevékenységek esetében, valamint katasztófa elhárításakor elsősegély nyújtási tevékenységek biztosításában. ... >>

Kaposvári Modellező Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Tókaji utca 30/d.
képviselő: Nagy Tibor Géza
a./ Modellezés, természetjárás, szabadidő sport sportágakban tevékenyen részt vállalni, a polgárok sportolási lehetőségeinek biztosításában. Számukra versenyek, szabadidős sportesemények szervezése. b./ A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Kaposvári Muay Thai Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Beszédes József utca 21.
képviselő: Heczer Klaudiusz
Az Egyesület célja a küzdősportban tehetséges fiatalok felkarolása, a sportban és az életben való boldogulásuk előmozdítása, - vállalja a közösségépítést a sport segítségével, - segíti a fiatalokat értelmes életcélok kitűzésében, - küzd a deviáns társadalmi magatartások továbbterjedése ellen (különösen erőszak, drogfogyasztás), - egészséges, mozgás gazdag életmódra nevel, - megtanítja a fiatalokat az önvédelemre. ... >>

Kaposvári Nehézatlétikai Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Eötvös utca 8.
képviselő: Kocsis Ferenc Vilmos ... >>

Kaposvári Női Kosárlabda Club

(sport)

7400 Kaposvár, Géza utca 53/a.
képviselő: Horváth Tiborné ... >>

Kaposvári Pedagógusok Alternatív Szakszervezeti Alapszervezete

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.
képviselő: Csománé Márkovics Ibolya
A Pedagógusok Alternatív Szakszervezeti Alapszervezete a munkavállalók érdekvédelmét, érdekképviseletét látja el. ... >>

Kaposvári Pince Teke Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Pázmány P.u.35.
képviselő: Magyar József ... >>

Kaposvári Polgári Casino

(kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 1/c.
képviselő: Dr.Szép Tamás ... >>

Kaposvári Polgári Körök Egyesülete

(kulturális)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 6/a.
képviselő: Jó László ... >>

Kaposvári Polgári Munkástanács

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Hegyi utca 3/A. II/3.
képviselő: Baranyó István
Társadalmi szervezet célja bérből és fizetésből élő fizikai és szellemi munkavállalók érdekkifejezésének elősegítése és tulajdonlási törekvéseinek, munkavállalói érdekvédelmi szerveződésének megvalósítása, nyugdíjas tagjaink érdekképviselete és érdekvédelme. ... >>

Kaposvári Pool Biliárd Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Dési-Huber köz 7. 1.lh. III/1.
képviselő: Bándi Zsolt
A kaposvári biliárdsport fejlesztése. A sportolók összefogása. A rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása. A biliárdsport népszerűsítése és a sport iránti igény felkeltése. ... >>

Kaposvári Püspökség Gazdasági Hivatala

()

7400 Kaposvár, Zárda u. 4.
képviselő: Rózsás László gazdasági helynök ... >>

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia

(sport)

7400 Kaposvár, Cseri utca 6.
képviselő: Horváth Miklós
Kaposvár Város és környéke, valamint Somogy megye sporttevékenységének - ezen belül labdarúgásának szervezése, nem hivatásos sporttevékenység keretében 7-19 éves korú labdarúgóinak minőségi felkészítése, versenyeztetése, labdarúgó csapat működtetése. ... >>

Kaposvári Rákóczi FC Szurkolói Baráti Köre

(sport,egyéb)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 4. (Rákóczi Stadion)
képviselő: elnök Kárpáti Zoltán
A Kaposvári Rákóczi FC felnőtt labdarúgócsapata eredményes szereplésének támogatása. A Kaposvári Rákóczi FC labdarúgó utánpótlás nevelésének elősegítése. A Kaposvári Rákóczi FC hazai mérkőzésein - az egyesület tagjainak véleménye alapján a legjobb teljesítményt nyújtó kaposvári labdarúgó kiválasztása, megjutalmazása. A Kaposvári Rákóczi FC labdarúgócsapatának sportfelszerelésekkel való támogatása. A Kaposvári Rákóczi FC labdarúgócsapatának idegenbeli mérkőzéseire utazások megszervezése. A Kaposvári Rákóci FC csapatainak mérkőzésein a - sportszerű magatartási keretek közötti szurkolás elősegítése, valamint a nézőszám növelése. Az egyesület tagjai szabadidős sporttevékenységének megszervezése, koordinálása, illetve annak támogatása. A Kaposvári Rákóczi FC Elnökségével, társklubok baráti köreivel partneri kapcsolatok kialakítása, együttműködési megállapodások kötése és az azokban foglaltak megvalósítása. ... >>

KAPOSVÁRI RÁKóCZI FOOTBALL CLUB ALAPÍTVÁNY

(sport)

7400 Kaposvár, Pécsi út 4.
képviselő: Stier István
Az alapítvány célja és egyben feladata Kaposvár város és annak agglomerációja, lakói és azok gyermekei egészséges életmódjának elősegítése, sportolási lehetőségének biztosítása az élsport és diáksport biztosítása. Célja továbbá, hogy a Rákóczi FC., mint nagymúltú sportklub a meglévő létesítményeit meg- felelő szinten fenntarthassa, működtethesse, esetleg azokon további beruházásokat hajthasson végre, így az alapítvány segítse elő az egyesület további eredményes működését. ... >>

Kaposvári Rákóczi Futball Club Kaposvár

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 4.
képviselő: Horváth Miklós
a.) tagjai részére a labdarúgó sportágban végzendő rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, b.) a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, c.) a bázis szervek dolgozói részére a labdarúgó sportágban végzendő rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, d.) a Kaposvári Rákóczi Futball Clubbal kapcsolatban lévő oktatási - nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére a labdarúgó sportágban végzendő rendszeres testedzési, sportolási lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidős sportolásának segítése, e.) sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kaposvári Rendészeti Testedző Egylet

(sport)

7401 Kaposvár, Somssich P. utca 7. Pf:71.
képviselő: Heizler György ... >>

Kaposvári Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Fenyves utca 64/a.
képviselő: Kovács Marcell
a./ A ritmikus gimnasztika sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. b./ A szervezett keretek közötti spotolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Kaposvári Roma Polgárjogi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Nap utca 29.
képviselő: elnök Frigur Domokos
Kaposvár és vonzás körzetében élő roma lakosság jogegyenlőségének, emancipációjának elősegítése, érdekképviselete. Roma és nem roma lakosság közötti harmonikus együttélés elősegítése, konfliktusok, szolgálat működtetése. Jogvédelem, oktatás, a kultúra, a környezetvédelem, az egészségügyi,. szociális és foglalkoztatási helyzet, a közösségi - mentális környezet javítása, fejlesztése érdekében szervező szolgáltató és szolgáló közösségi tevékenység. ... >>

Kaposvári Romákért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Hold utca 65.
képviselő: Sánta József
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Kaposváron élő közösség szociális körülményeinek javatása, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

"KAPOSVÁRI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Fonai Tibor
Magyarország sportjának élvonalába tartozó röplabdás hagyományainak ápolása. Hazai sikereink megőrzése melleett minél magasabb szintű nemzetközi eredmények elérése. A röplabda sport hazai és nemzetközi népszerűsítése, fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés biztosítása. Az utánpótlás nevelés rendszerének sportszakmai alapelveken történő felépítési, működtetése, ennek során hatékony kapcsolattartás az általános és középiskolákkal. Szoros kapcsolat kiépítése a kaposvári felsőoktatási intézményekkel a játékosok képzettség megszerzésére irányuló tanulmányainak elősegítése érdekében. Az élvonalba tartozó játékokosok szintre való felkészítése. Támogatóink és segítőink népszerűsítése. Egészséges életmódra nevelés, aktív részvétel a dopping elleni küzdelemben. ... >>

Kaposvári Sakk Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 21.
képviselő: Fekete Lajos ... >>

Kaposvári Shotokan Karate Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Baross G. utca 18. I./33.
képviselő: Csordás Illés elnök, Pongrácz István általános elnökh. ... >>

Kaposvári SOMOGYÉRT Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Karsai Józsefné
Kaposvár település értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, fejlődésének elősegítése, kapcsolattartás más egyesületekkel. A város fejlődését elősegítő közéleti tevékenység folytatása. Az Egyesület országgyűlési és a kaposvári önkormányzati választások alkalmával a közgyűlés döntése alapján önállóan támogat és állít jelölteket. ... >>

Kaposvári Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Berzsenyi D. utca 28-30.
képviselő: elnök Kozári Miklós, titkár Hauser Miklós
a./ Tagjai érdekvédelme, a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. b./ Horgászversenyek és más vetélkedők szervezése, részvétel a más szervezetek által szervezett ilyen rendezvényeken. c./ A horgászoknak a horgászat írott és íratlan szabályainak tiszteletére, a természet szeretetére és védelmére nevelése. ... >>

Kaposvári Sportiskola "Diákkosár" Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 2.
képviselő: Mihályfalvi László
A kosárlabda sportág népszerűsítése, utánpótlásnevelés a felvevő egyesület számára, felkészülési és versenyzési feltételek biztosítása. ... >>

Kaposvári Sportiskola Röplabda Utánpótlás Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 2.
képviselő: Dr.Koncz Gábor
A röplabda sportágban sportolók számának növelése, a működési feltételek javítása, versenyek számának növelése, edzőtáborok lehetőségének biztosítása, tehetséggondozás. ... >>

Kaposvári Sportiskola Úszó Utánpótlás Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Vöröstelek utca 14.
képviselő: Sajgó Erika
Utánpótláskorú versenyzők képzése, - felkészülés és versenyzés biztosítása, - a felnövekvő nemzedék egészségének védelme. ... >>

Kaposvári Sportlövész Klub

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zaranyi utca 6. Sportlőtér
képviselő: Légrádi József
A korábbi sportlövész hagyományok ápolása, megőrzése, polgári alapokon nyugvó sportlövész tevékenység megteremtése, tehetségkutatás, gondozás, utánpótlás nevelés, az aktív versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása Kaposváron és környékén. Sportrendezvények szervezése, sportszeretetre, egészséges életmódra, fegyelemre nevelése, sportlövészet különböző ágainak népszerűsítése. Gyakori lehetőség biztosítása, fegyvertartási engedéllyel rendelkezők részére, hogy a törvényben előírt kötelezettségeiknek meg tudjanak felelni. A sportlövészet oktatása. Megalapozott eredményekkel reprezentálni Kaposvár város szabadidős és versenysportját úgy a területi, mint az országos versenyrendszerekben. ... >>

Kaposvári Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Orci út 20/b.
képviselő: Péter Attila
Az egészséges életmód biztosítása és népszerűsítése érdekében a szabadidősport területén általános szervezési, előkészítési, rendezési, bonyolítási, oktatási, propaganda, tanácsadási tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. Részvétel amatőr szabadidős és sport rendezvényeken. ... >>

Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány

(kulturális)

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 1/a. I./6.
képviselő: alapítványi igazgató Kuti Béla, elnök dr.Sziklai János
Kaposvár Megyei Jogú Város zenei életének gazdagítása szimfonikus zenekari hangversenyek megrendezésével, a nemzeti ünnepek alkalmával és városi kulturális rendezvényeken történő részvétellel, a városban működő kulturális intézményekkel történő együttműködéssel, fiatal zeneművészek Kaposváron történő letelepedésének és működésének elősegítésével. ... >>

"Kaposvári Színészképzésért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Dobó István utca 29.
képviselő: elnök Dr. Csáki Judit
A Kaposvári Egyetem Művészeti Karán folyó színészképzés színvonalának emelése, a színészképzés feltételeinek javítása. ... >>

Kaposvári Szociális Kerekasztal Egyesület

(szociális)

7400 Kaposvár, Ezredév u. 22.sz.
képviselő: Dévényi Zoltán ... >>

Kaposvári "Te+Én" Életmód Klub

(egyéb)

7400 Kaposvár, Kinizsi lakótelep 1/c.
képviselő: Kaponya Lászlóné ... >>

Kaposvári Teke Klub Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 20/b. V/2.
képviselő: Vörös Gábor ... >>

Kaposvári Tenisz Club

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Iszák utca 45.
képviselő: Murányi Ferenc
Az erkölcsi és fizikai képességek fejlesztése, az eredményes versenyzés céljainak elérése (verseny-és élsport). Utánpótlás biztosítása, a fiatalság erkölcsi és fizikai képzése (versenysport). A sportszerű életmód kialakítása (versenysport). A sportszerető fiatalok részére a versenyszerű sportolás biztosítása. A minőségi sport fejlesztése, a versenyszerű sportolás biztosítása, a sportemberek értékes tulajdonságainak kialakítása (verseny- és élsport). Az egészséges életmód és testedzés lehetőségeinek megteremtése szakmai segítséggel a társadalom széles rétege számára (egészségügy, oktatás). Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel, sportrendezvényeiken való részvételekkel. Jó propagandával a sportos egészséges életmód népszerűsítésében a fiatalok edzettségének fejlesztésében szokásainak alakításában a teniszsport, mint tömegsport népszerűsítése, (egészségügy, tömegsport). Diákok nyári tenisz napközi otthoni ellátása, szervezése. Rendszeresen sportolásra való nevelés, oktatás, melynek fontos szerepe van a felnövekvő társadalom egészségügyi helyzetének alakításában (oktatás). A társadalom egészségének védelme, szabadidős és amatőr sportrendezvényekkel, sportszolgáltatásokkal, és a sportlétesítmények rendelkezésre bocsátásával (amatőrsport, egészségügy). Sportolásra vágyó mozgáskorlátozottaknak lehetőséget teremteni, megismertetni velük és felkarolni a "kerekes teniszt" (szociális). Az életmód javítását szolgáló rendezvények felkarolása, lebonyolítása. Közgyűlések színvonalas megtartása, szülőkkel, tagokkal való kapcsolatok kiszélesítéséhez szükséges rendezvények megszervezése. Nemzetközi veteránversenyek, országos és nemzetközi versenyek megszervezése, rendezése, lebonyolítása, az eseménysorozat folyamatát, nyitását, zárását méltóképpen megrendezni, mert ezzel kívánjuk öregbíteni egyesületünk és városunk jó hírnevét határainkonkívül és belül (amatőr). Versenyeken résztvevőkkel a helyi turizmus, az idegenforgalom, a termálfürdőnk megismertetése és elkalauzolása, kulturális eseményekre való figyelemfelhívás (kultúr, idegenforgalom). A versenyek lebonyolításához szponzorok felkutatása és megőrzése. Teniszcsarnok-létesítmények megvalósításához támogatások szerzése. Teniszcsarnok működtetése, rendeltetésszerű használata. Az egyesület szolgáltatásaiból a tagjain kívül bárki más is részesülhet, az egyesület tagjai, tagsági jogviszonyuk alapján, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti szolgáltatásban részesülhet. ... >>

Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Szép József
Szabadidősport, ezen belül a természetjárás; a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, mely igények felkeltése érdekében gyalogos és kerékpáros túrákat szervez; valamint tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 8.
képviselő: Beér Ernő
Kaposvár testvérvárosainak civil szervezeteivel, lakóival kulturális, szabadidős, sport, oktatási, és turisztikai, kapcsolatokat épít és ápol, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett együttműködésit a városok polgárai között. E cél érdekében felvállalja a Kaposvár Önkoprmányzatával egyetértésben kiadványok és ismertetőfilmek készítését, rendezvények, cserelátogatások, sportesemények szervezését, valamint közös, többoldalú konferenciák szervezését, a civil szervezetek kapcsolatainak folyamatos, minőségi szélesítésével. ... >>

Kaposvári Textiles Modellező Klub

()

7400 Kaposvár, Jutai úti Sporttelep
képviselő: Bogdán Endre ... >>

Kaposvári Úszó Sport Egyesület

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Kinizsi lakótelep 48. I./6.
képviselő: elnök Makatics Péter
A szabadidő egészséges eltöltése feltételeinek megteremtése. Kulturális- és sportrendezvényeken való részvétel. Kulturális- és sportrendezvények lebonyolítása. A szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése. ... >>

Kaposvári Uszonyos Úszásért Alapítvány

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Vak Bottyán utca 85.
képviselő: Dr.Totth László
A kaposvári uszonyos úszósport hagyományainak diákok körében történő népszerűsítése, tömegesítése, ezáltal utánpótlás nevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. A fenti cél érdekében a felkészítés, versenyeztetés támogatása. ... >>

KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI SPORTEGYESÜLET

(sport)

7400 Kaposvár, Cseri út 16.
képviselő: elnök Micsinai Richárd Péter
A sportegyesület célja, hogy tagjai, a KVG Zrt. munkatársai és hozzátartozói részére biztosítsa a rendszeres testedzés, a feüdülés lehetőségét, illetve segítse az ilyen igények felkeltését. Szervezett formában biztosítson lehetőséget a szabadidős-, és az amatőr sport területén tevékenykedők részére. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között hazai és nemzetközi versenyeken részt vehet. ... >>

Kaposvári Városgazdálkodási Vállalat Dolgozói Alapítvány

(szociális)

7400 Kaposvár, Cseri út 16.
képviselő: dr. Totth László
Kaposvár városban közszolgáltató tevékenységet folytató és egyébként rászorulók támogatása. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41