Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

sport civil szervezetek


Találatok száma: 21143
1. oldal

.Kék Sirály Sport Egyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Séta utca 29.
képviselő: Dr.Büky Péter, Pohl Eszter ... >>

0-12 Lakitelek Magyar Postagalamb Sport Egyesület

(sport)

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
képviselő: Kiss Dezső ... >>

0-24 Autómentő Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Szent István u. 87/A.
képviselő: Nagy János elnök ... >>

05.-Dél-Tisza Tagszövetség Postagalambsport Egyesületek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

6760 Kistelek, Kossuth utca 103.
képviselő: Czékus János elnök
A szakszerű postagalamb-tenyésztésnek és versenyezésnek tömegsporttá való fejlesztése, tagszövetségei tevékenységének összehangolása. ... >>

1 FC. Femina 93. Sportegyesület

(sport)

1158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 2.
képviselő: Halmosi Béla ... >>

"1-es Ovis Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, József A. u. 9.
képviselő: Bócsiné Mészáros Anna kur. elnöke
A bicskei 1.sz.Óvoda óvodai ellátásának támogatása, a tárgyi működési feltételek javítása, az ebbe az óvodába járó gyermekek kulturális, oktatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, szabadidő, sport tevékenységének a támogatása, valamint az alapító okiratban foglaltak. ... >>

1. Futsal Club Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. undefined
képviselő: Rajki Tamás ügyvezető elnök
A rendszeres, kulturált sportolási lehetőség biztosítása, a sportág utánpótlásának kialakítása és folyamatos fejlesztése, az aktív sport utáni elhelyezkedés, beilleszkedés kialakítása és folyamatos fejlesztése, az aktív sport utáni elhelyezkedés, beilleszkedés segítése, a közösségi szellem kialakítása és gondozása, az egészségnevelő, egészségmegőrző értékek képviselete a társadalom bármely szintjén, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, hazai és európai integráció támogatása, társszervezetekkel való együttműködés kialakítása és ápolása. ... >>

1. Magyar Makettfoci Club

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 46.
képviselő: Varga Zoltán Artúr
Sporttevékenység, amelyen belül a makettfoci játék magyarországi és nemzetközi megismertetése, bevezetése a sporttevékenységek körébe, valamint népszerűsítésébe.
A makettfoci játék promóciója.
A makettfoci, mint sport és mint játék oktatása, népszerűsítése.
Makettfoci bajnokság szervezése és lebonyolítása amatőr sportolók számára.
A makettfoci játék, mint sportesemény megrendezését lehetővé tevő szabadtéri, ill. fedett létesítmények működtetése.
A makettfoci játék sportági elismertetése, távlati célként szakági szövetség létrehozásának elősegítése.
Szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésének biztosítása ifjúsági s felnőtt korúak számára a makettfoci játék, mint sporttevékenység végzésével. ... >>

1. számú Általános Iskola Diák sport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

5650 Mezőberény, 1.sz. Általános Iskola
képviselő: Henger Péter
Az egyesület célja tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség, szabadidő-sport rendezvények tervezése, szervezése. ... >>

1. számú Általános Iskola Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5540 Szarvas, Kossuth L. utca 17.
képviselő: elnök Bencsik János
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. ... >>

1.M.C.M. Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 41.
képviselő: Dr. Karl Schultes
A röplabda sport népszerűsítése, fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés biztosítása. A hatékony utánpótlás nevelés érdekében az egyesület röplabda szakosztályt működtet. A vízi és téli sportok - különös tekintettel a vitorlázás és síelés - népszerűsítése, sportszerű életmódra nevelés. A vízi és téli sportok, szabadidős programok támogatóival, szurkolóival szoros kapcsolat kialakítása. Szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének biztosítása ifjúsági s felnőtt korúak számára. ... >>

10 x 10 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Rungné Benedeczki Erzsébet
A hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi munkájának és szabadidős tevékenységének segítése.A tehetséges tanulók képességei kibontakoztatásának elősegítése, kiemelkedő eredményeik elismerése. A tanulók kulturális, művészeti, turisztikai és sporttevékenységének támogatása, mely az egyes tanulók anyagi támogatásán túl magában foglalja az iskolában lévő és a tanulók által használt eszközök vásárlását és karbantartását is. ... >>

101 ESÉLY Sportegyesület

(sport)

1136 Budapest, Visegrádi u. 43-45. III.1.
képviselő: Kummer Krisztián
Kevéssé ismert, vagy méltatlanul mellőzött sportágak népszerűsítése, sportolási lehetőség biztosítása tagjai számára. ... >>

102. sz. GANZ Cserkészcsapat

(sport)

1080 Budapest, Erdélyi 10.
képviselő: Fraknó Tibor ... >>

105. Alapítvány

(tűzoltó,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Deák F. utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Bíró Zoltán
A szarvasi Tűzoltóparancsnokság támogatása, tűzvédelmi programok támogatása, technikai és működési feltételek javítása, fejlesztése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. Kulturális és sportrendezvények szervezése, támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Oktatás, szakmai továbbképzések szervezése. ... >>

111 Kóbor Kutyák Motoros Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9029 Győr, Ladik utca 28.
képviselő: Ifj. Schwarcz Ottó
Az egyesületi, közösségi élet szervezése. Az egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai részére a kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Motoros túrázás, motoros találkozók, motoros közlekedés biztonsági rendezvények szervezése. A motoros közlekedés balesetbiztonságát elősegítő tevékenység. A motoros hagyományőrzés, motoros vezetéstechnikai ismeretek, motoros műszaki ismeretek, motorsport népszerűsítése. Motoros műszaki segélyszolgálat működtetése. Történelmi országjárás, természetjárás, üdülés és a szabadidő kulturált eltöltésének népszerűsítése. Jótékony célú adományozó, adományközvetítő tevékenység. Nemzetközi tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. Biztosítja tagjai és pártoló tagjai számára az egyesületi élethez szükséges feltételeket. ... >>

116.sz. Galambtenyésztő Egyesület

(sport)

3600 Ózd, Úttörő u.20.
képviselő: Tuza Lajos ... >>

1270. sz. Nautilus Vízicsapat

(sport)

2336 Dunavarsány, Árpád u. 12.
képviselő: Zupka József elnök
sporttevékenység ... >>

13 Harcos Sportegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1105 Budapest, Bolgár utca 13. fszt./1.
képviselő: Lontai Márton, Városi József
Szervezett lehetőséget biztosítani minden érdeklődő számára a harcművészetek és egyéb szabadidős sportok mozgásanyagának elsajátítására, szellemiségükben való elmélyülésre. Közreműködni olyan sportágak művelésében, amelyek az egészséges és harmonikus élet egységének fenntartását közvetlenül elősegítik, különös tekintettel a kondícióra, a ciklikus sportágakra és a lélek harmóniájára. Biztosítani a sportegyesületi kereteket a sportági szövetségek/szakszövetségek versenyrendszerében versenyezni kívánó sportolói számára és elősegíteni a nemzetközi versenyeken való részvételt. Harcművészeti, tömegsport és egyéb aktivitásra serkentő rendezvények, sporttanfolyamok és táborok szervezésével nevelni az erkölcsös, egészséges életmódra, a sport szeretetére. ... >>

16. Postagalambsport Tagszövetség Esztergom (52065/2002)

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Tartsai u. 5.
képviselő: Konrád János
Postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a tenyésztés és versenyzés szakszerű irányitása, röptetések, kiállitások meglszervezése, eszközök biztositása. ... >>

1908 Pestszentlőrinci - Pestszentimrei Athletikai Sport Club

(sport)

2360 Gyál, Damjanich utca 111.
képviselő: Menczer Gusztáv
Bp. XVIII. kerületi lakosai - elsősorban a fiatalok - részére sportolási lehetőség biztosítása, létesítmények biztosításával. ... >>

1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület

(sport,kulturális)

1183 Budapest, Nyitra utca 10.
képviselő: Pintér Béla
A sporttevékenység - különös tekintettel a labdarúgás sportágra - segítése meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlen vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását és fejlesztését szolgálja. Elsősorban a labdarúgás sportágban tevékenykedve kívánja elősegíteni az alapító tagok, a felvett tagok, a pártoló tagok, a tiszteletbeli tagok, továbbá a székhely szerinti szűkebb, illetve tágabb környezetben más személyek részére a sportág rendszeres, szervezett formában történő továbbművelését, a szabadidő hasznos eltöltését, különös tekintettel az aktív pályafutásukat befejező tagok számára. A sportegyesület szervezett formában részt kíván venni a BLSZ által kiírt öregfiúk, illetve Old Boys bajnokságon, valamint a meghirdetett különböző korosztályos tornákon. Olyan rendezvények, versenyek szervezése és az azokon való részvétel, mely a 35 év felettiek részére új típusú kihívásokat nyújtanak a sportághoz kapcsolódóan, ezzel is elősegítve a közösségi élet kibontakozását, nyitott elérhetőségét. A sportegyesület alapító tagjainak a sportág lakókörnyezetéhez kapcsolódó hagyományőrzése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítésének és fenntartásának érdekében támogatni és segíteni kívánja tagjai. ... >>

1913 Zalaegerszeg Jégsport Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/ A
képviselő: Prófusz Róbert
A rövidpályás gyorskorcsolya, műkorcsolya, jégkorong, valamint a curling sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák s utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

1988. DÉLI Dupont Football Club

(sport)

1038 Budapest, Mátyás király út 60/a.
képviselő: Gógucz Gyula titkár, Hegyi Péter ügyvezető elnök, Pierog József elnök
kispályás labdarúgó bajnokságokon mind eredményesebb részvétel, illetve ilyen jellegű rendezvények rendezése - kispályás labdarúgás Footsal szabályok szerinti népszerűsítése - nemzetek közötti sportbarátság mélyítése, nemzetközi sportkapcsolatok erősítése - tagság érdekeinek védelme - nagypályás labdarúgó bajnokságban minél eredményesebb részvétel, vagy ilyen jellegű tornák szervezése ... >>

1WD Motorsport Egyesület

(sport)

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 34.
képviselő: Szekeres Sándor ( elnök )
Sporttevékenység ... >>

2 F RALLY Sportegyesület

(sport)

4456 Tiszadob, Andrássy út 23.
képviselő: Marton Imre
Sporttevékenység, és egyéb az alapszabály szerint (alapszabály II. pontja) ... >>

2 Step Tánc-Sport Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 2. 6./38.
képviselő: Asztalos Gyula
A hip-hop táncstílus népszerűsítése, oktatása, közvetítése. A táncok segítése, felkészítése. Fellépések szervezése. Rendezvényeken való részvétel biztosítása. ... >>

2.sz. Építők - Market Sportkör

(sport)

1139 Budapest, Hajdú 42-44.
képviselő: Szücs Péter ... >>

2000 Celldömölk UtánpótlásFutball Club Közhasznu Egyesület

(sport)

9500 Celldömölk, Gábor Áron u. undefined 40/A
képviselő: Boznánszky Gábor, Görög József, Somlai Zoltán ... >>

2001 Tenisz Klub Egyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Réti u. 7161/27. hrsz.
képviselő: Kerekes István
Tenisz sportágban a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése. Szervezi az ifjúsági sporttevékenységét és az utánpótlás nevelését, versenyeket, találkozókat rendez. Sportegyesület tevékenységét támogató gazdálkodó szervezetek dolgozóinak sportolási lehetőséget nyújt. ... >>

2002 Római Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

1181 Budapest, Üllői út 487.
képviselő: Droppán Béla
Az alapítók és egyéb csatlakozó személyek részére a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, a sportolási lehetőségek kialakítása, valamint a tömegsport feltételeinek a megteremtése. Az egyesület tagjai részére edzési, sportolási és versenyzési lehetőséget biztosít. ... >>

2005-Visual Sportegyesület

(sport)

2013 Pomáz, Béke u. 5.
képviselő: Baló András elnökhelyettes, Márton László elnök
sporttevékenység ... >>

2008. Balatonkenese Labdarugó Club

(sport)

8174 Balatonkenese, Stadion u. 1. undefined
képviselő: Zubor Zoltán elnök
Tagjai és a település sporttevékenységének a biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése; közös érdekeinek védelméről gondoskodik, rendszeres testedzés és sportolás biztosítása; közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

2016 Junior Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

2016 Leányfalu, Hunyadi János u. 32.
képviselő: Bernhardt Gyula elnök
sportolás, természet- és környezetvédelem, esélyegyenlőség elősegítése, nevelés, ismertterjesztés, közrend, közlekedésbiztonság védelme, kulturális tevékenység ... >>

21-es PÓKER CLUB Egyesület

(sport,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Sport út 2.
képviselő: Péli József elnök
A póker kártyajátéknak és változatainak minél több emberrel való megismertetése, népszerűsítése. Ezen játéknak, mint szabadidő eltöltése egyik módjának megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, továbbá lehetőség teremtése versenysport szintű űzésére. Szervezeti keret biztosítása a póker kártyajáték szabadidős-és versenysport tevékenység jelleggel történő űzéséhez. Teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése. ... >>

21. sz. Építők Sportkör

(sport)

1052 Budapest, Apáczai Cs. J. 7.
képviselő: Littmann Róbert ... >>

21. számú Általános Iskola "Együtt, Egymásért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Tóth Á. u. 12.
képviselő: elnök Katona Gizella
A Miskolc városi 21. számú általános iskola tanuló ifjúsága bevonásával az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása. a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, az iskola diák-egyesületének létrehozásában való tevékeny közreműködés, közreműködés a diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében , gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése az iskolán belül, a diáksport támogatása, szociálisan rászorult gyermekek segítése, az iskola kulturális és kiegészítő oktatási programjainak támogatása, hátrányos helyzetű, tehetséges diákok támogatása. ... >>

226 Triatlon és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 50.
képviselő: Bezzeg Péter
a triatlon és duatlon sportágak gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése. ... >>

251. sz. Balatonlellei Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Arany J. utca 21.
képviselő: Harai Károly
a./ Tagjai érdekvédelme, a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. b./ Horgászrendezvények és más vetélkedők szervezése, részvétel a más szervezetek által szervezett ilyen rendezvényeken. c./ A horgászoknak a horgászat írott és íratlan szabályainak tiszteletére, a természet szeretetére és védelmére nevelése. ... >>

28-as körzet Szabadidősport Egyesület

(sport)

2100 Gödöllő, Szent János utca 44.III/11.
képviselő: Hegedűs Péter ... >>

3 pOOOnt Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Kossuth L. u. 17.
képviselő: Szűcs Paula Mária elnök
a rugby sport megismertetése és népszerűsítése, hallássérültek és nyugdíjas korúak közösségi szervezése ... >>

3-D Sportegyesület

(sport)

4251 Hajdúsámson, Ág u. 10.
képviselő: Bertalan Zoltán
Sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása. ... >>

3.D. Racing Autósport Egyesület (52294/2002)

(sport)

2527 Máriahalom, Petőfi u. 13.
képviselő: Murczin Zsolt
Az egyesület tevékenységével arra törekszik, hogy közreműködjön az autósport, ezen belül a tereprally és az off-road sportágak szélesebb körben való elterjesztésében és ... >>

307 sz. Ceglédi Horgász Egyesület

(sport)

2700 Cegléd, Kenderföld horgásztanya
képviselő: Vonnák Sándor ... >>

31.sz. Kosárlabda Klub

(sport)

2120 Dunakeszi, Székesdűlő 0136. hrsz.
képviselő: Prekopcsák Mihály
A kosárlabda sport népszerűsítése. ... >>

" 32.sz. Ady Endre Általános Iskoláért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3532 Miskolc, Miklós u.13.
képviselő: Fodor Ágnes
Az alapítvány támogatja: 1. az oktatás tárgyi feltételeinek javítását, 2. az iskola tanulói részére szervezett szaktárgyi versenyeket és pályázatokat, fakultatív formában szervezett speciális és kiegészítő ismereteket nyújtó foglalkozásokat, sport, kultúrális, művészeti és más szabadidős rendezvényeket, táborozást, szaktárgyi versenyeket, 3. testvériskola kapcsolat keretében szervezett programokat, 4. a szociálisan rászoruló és arra érdemes diákokat, 5. az intézmény belső tereinek és udvarának szépítésére szervezett ... >>

3375. sz. Egri Civitan Club Alapítvány

(sport)

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky út 9.
képviselő: Őszi Vencelné
Sérült emberek támogatása, ezen belül értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok támogatása, a gondozás megszűnte után a családi beilleszkedés segítése, értelmi fogyatékos fiatalok részére speciális sport és egyéb rendezvények szervezése. ... >>

3R Spartacus Calcio Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Ady E. utca 147 /A.
képviselő: Szabó László
Sportbéli hagyományteremtés a labdarúgás támogatásával, létrehozásával, a tagság szervezésével. Felkészítés az egyesület tagjai számra amatőr labdarúgó bajnokságokon való részvételre. Ehhez kapcsolódó oktatás. Különböző labdarúgó versenyek szervezett megtekintése. Ismert sportolókkal találkozók megszervezése. Szakmai összejövetelek, előadások szervezése, létrehozása, támogatása. ... >>

3Tusa Technikai Sport Egyesület

(sport)

2315 Szigethalom, Fekete utca 10/2.
képviselő: Nagy Miklós Zoltán
Sport és szabadidő tevékenység. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal