Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 19867
9. oldal

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyil u.9.
képviselő: Dömötör Zsuzsanna alelnök, Kissné Sápi Zsuzsanna alelnök, Nagy Berta Violetta elnök ... >>

A Kecskeméti SOS Gyermekfalu Gyermekeiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Benedek E.u.2/A.
képviselő: Hámori Zoltán elnök
A SOS Gyermekfaluban nevelkedő gyermekek személyiségfejlesztésének, társadalmi integrációjának elősegítése, - Az eltérő fejlettségű gyermekek szakirányú fejlesztésének támogatása, - Kreatív foglalkozások, értékalkotó tevékenységek feltételeinek és működtetésének kialakítása, előkészítése, - A gyermekek oktatásával, speciális képzésével kapcsolatos támogatások,, - Egészségügyi gyógykezeléshez, rehabilitációhoz való hozzájárulás, - Az önálló életkezdés támogatása, - Rendkívüli segélyezési rendszer működtetése. ... >>

A "KÉK SZALAG ÚTJA" FÜGGETLEN BUDDHISTA REND EGYHÁZA

(oktatási,szociális,egyéb)

7759 Lánycsók, II.Lajos u. 1.
képviselő: egyházfő Paczér József
Vallásos cselekmények, szertartások végzése, vallásoktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

A Kéki Rosszcsontokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4515 Kék, Rákóczi út 2.
képviselő: Nagy Lászlóné
A kéki Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelésének támogatása. Tanulmányi, sport, kulturális versenyek, vetélkedők lebonyolítása, táborhely kialakításához történő segítségnyújtás, diákönkormányzat működésének elősegítése, a községi kulturális és közösségi rendezvények támogatása, községi kiadványok kiadása. Kulturális tevékenység. ... >>

A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3396 Kerecsend, Fő út 55.
képviselő: Román Lászlóné, Tóth Albin (ellenőrző biz.elnöke)
Hátrányos helyzetű tehetséges kerecsendi fiatalok tanulmányainak támogatása, továbbtanulási esélyek növelése a helyi oktatás feltételeinek fejlesztésével. A közalapítvány politikai szervezeteket, pártokat nem támogat. ... >>

A kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberképzésért Oktatási-Szakképzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 29. II/5.
képviselő: Farkas Attila elnök, Jekő György titkár
A kereskedelmi és vendéglátó ipari szakemberképzés színvonalasabb feltételrendszerének megteremtése és folyamatos fejlesztése, gyakorlati oktatási helyek teremtése, működtetése, a meglévők korszerűsítése. Mind ezeken belül a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája és Kollégiuma kereskedelmi és vendéglátóipari képzésben részesülő tanulói szellemi és testi fejlődésének elősegítése, az oktatás és tanórán kívüli tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése. Oktatás, kiemelten az iskolarendszeren kívüli (elméleti és gyakorlati) szakmai képzés, továbbképzés, átképzés és vezetőképzés. Érettségizettek szakmai képzése. Egyéb tanórán kívüli szakköri és tanfolyami fakultációs programok szervezése, támogatása. Pályaorientációs tanácsadás, képzési tanácsadás, beiskolázási marketing, együttműködés más képzés és vizsgaszervezőkkel, munkaerő közvetítés a kiképzett szakemberek és gazdálkodó szervezetek között. - Gyakorlati oktatást végző gazdálkodó szervezetek és személyek, valamint az elméleti szakemberek folyamatos kapcsolattartásának javítása. - Szakmai bemutatók, rendezvények szervezése, bonyolítása, versenyek zsűrizési tevékenységében történő közreműködés. - A tehetséges, de szegény sorsú fiatal szakemberek (tanulók) támogatása. - A szakképzésben résztvevők (oktatók, tanulók) részére pályázati rendszer kialakítása és működtetése. - Új, az oktatás eredményességét elősegítő módszerek kifejlesztése, valamint már meglévő módszerek helyi körülményekhez való adaptálása, kutatások elősegítése, tankönyvek szerkesztése és megjelentetése. - A fiatal szakemberek (tanulók) egészségi és általános testi állapotának javítása érdekében sport programok támogatása. - Külföldi oktatási tapasztalatok szerzése, valamint az idegen nyelv ismert fejlesztése érdekében külföldi tanulmányutak szervezése, illetve támogatása. - Kiemelkedő oktató tevékenységet folytatott aktív és nyugdíjas szakemberek támogatása - Az alapítványi célok megvalósítását elősegítő szervezetek és személyek támogatása, pályázati úton, visszatérítendő és vissza nem térítendő formában. - Az alapítvány a kiskunhalasi kereskedelmi és vendéglátóipari képzés 50. évfordulójának emlékére (2005) MERCURIUS DÍJ kitüntetést működtet. A kitüntetés a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakemberképzésben legjobb eredményt elérő tanulók elismerésére, továbbá azon személyek, közösségek, cégek elismerésére szolgál, akik a szakképzést, illetve intézményeit több éven keresztül szolgálják, segítették, támogatták. A kitüntetés adományozásának formáiról, feltételeiről, módjáról, idejéről a kuratórium külön határozatban rendelkezik. ... >>

A Kereszt Utcai Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
képviselő: Hadobás Istvánné
Az óvodába járó gyermekek szellemi és testi fejlődésének érdekében az óvoda feltételeinek javítása, az óvoda épületének és udvarának egészségmegóvást, esztétikus környezetet és a gyermekek korszerű elhelyezését eredményező tárgyi feltételek javítása, a hátrányos és fogyatékos gyermekek támogatása és felzárkóztatása, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A Keresztény Ifjúságért a Jövőért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
képviselő: Felföldi László
Segíteni az ifjúságot keresztényi nevelésében, krisztusi életének fejlődésében. Segíteni hittancsoportok létrejöttét, támogatni azok munkáját. Hittan- táborok szervezése. Bátorítani a fiatalokat a helyi keresztény közösség életébe való bekapcsolódásban. Támogatni minden olyan programot, rendezvényt, ahol a keresztény közösség érdekei ezt megkívánják. Olyan ifjúság kinevelése, amely alapját képezi egy keresztény szellemű Magyar Társadalom létrejöttének. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak védelme. ... >>

A Keresztény Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21.
képviselő: kuratóriumi elnök Végh József, Wolfgang Köbel
Iskola létrehozása és fenntartása Szekszárdon ... >>

"A KERESZTYÉN NEVELÉSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3770 Sajószentpéter, Kuruc utca 12.
képviselő: Pogonyi Mihály
a keresztyén szellemű óvoda elindításának támogatása a székhelyen,
az óvoda tárgyi, anyagi, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és folyamatos javítása,
az óvodai nevelés megszervezése után az alapfokú keresztyén iskolai oktatás megszervezésének támogatása,
a keresztyén nevelést igénylő, hátrányos helyzetű családoknak, az óvodai nevelés igénybevételéhez szükséges segítségnyújtás (közlekedés, étkeztetés, tárgyi eszközök, ruházat, stb.),
modern technikai eszközök beszerzésének támogatása az oktatás-nevelés színvonalának emelésére,
a keresztyén tankönyvek, segédletek, kiadványok megjelenésének támogatása,
a minőségi keresztény oktatás-nevelés népszerűsítése. ... >>

A "Kernstok Iskola Tanulóiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 1.
képviselő: Benkő Géza
A tanulók idegennyelv és számítástechnika-informatika oktatásához szükséges tárgyi feltételek folyamatos korszerűsítése, bővítése. A tanulmányi, szaktárgyi versenyek szervezése. ... >>

A Kertészszigeti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5526 Kertészsziget, Kossuth L. u. 18.
képviselő: Földi László
Az iskolai oktatás feltételeinek javítása, iskolai és szabadidős programok támogatása, tanulmányi és egyéb versenyek dijazása. ... >>

A Kertváros Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
képviselő: Zseni László kuratóriumi elnök
Kertvárosi Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása. Tanulók szabadidős tevékenységének támogatása. Hátrányos helyzetű tanulók segítése. ... >>

A Kertvárosi Gyermekekért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Aradi u. 10-12. undefined
képviselő: Egyházy Viktorné, Koncz Sándor
Az iskola oktatási színvonalának emelése a tanulók és szülök érdekében. Az alapítványi célok megvalósításához anyagi feltételek biztosítása. ... >>

"A Kicsikért" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1106 Budapest, Vadszőlő utca 6. III. 2.
képviselő: Hähnel Diana
A kiskorú gyermekek úszásoktatásának szervezése és a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

A kiművelt emberfők sokaságáért Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 1.
képviselő: Alapítványi Tanács
Sebes György Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola tanulói egyetemi, főiskolai előkészítő tanfolyamok, idegennyelv-óradíj költségeihez, hazai és külföldi nyelvi táborok költségeihez hozzájárulás. ... >>

A Kiskundorozsmai Középfokú Oktatásért Alapítvány

(oktatási)

6791 Szeged-Kkdorozsma, Negyvennyolcas u. 12.
képviselő: Máhig József, a kuratórium elnöke
Elsősorban Szeged-Kiskundorozsma, Zsombó, Forráskút, Bordány, Üllés - a Szegedtől nyugatra elterülő kistérség - érdeklődő felnőtteinek a felkarolása, számukra az érettségire felkészítés, valamint a piacképes szakképzés, illetve igény szerint a felzárkoztató képzés biztosítása. ... >>

A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1192 Budapest, Gutenberg krt.6.
képviselő: Lázár András
A kispesti Deák Ferenc Gimnázium nevelő-oktató tevékenységének segítése, az iskolában folyó szaktárgyi és pedagógiai munka színvonalának emelése. ... >>

A Kispesti Zeneoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1193 Budapest, Irányi Dániel utca 2.
képviselő: Payr Henrik
Anyagi segítséget nyújtani a kerületi zeneiskola keretében történő hangszeres nevelés fejlesztéséhez. ... >>

A Kiss Herceg Alapítvány a Radnóti Miklós Általános Iskola tanulóiért

(intézményi,sport,oktatási)

2600 Vác, Radnóti Miklós u.5-7.sz.
képviselő: Nagy Ágnes elnök
A Radnóti Miklós Általános Iskola tanulói ösztönzése, segítése abban, hogy kiemelkedő tanulmányi eredményt, vagy sporttevékenységet érjenek el. ... >>

A Kisteleki Középiskoláért és Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6760 Kistelek, Ifjúság tér 3.
képviselő: Dobcsányiné Rehák Rózsa, Kálmánné Rácz Ilona, a kuratórium tagja, Lazányi Etelka, kuratóriumi tag, Szolarov Annamária, a kuratórium tagja, Tóth Gabriella kuratóriumi elnök
A kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak oktatásában, nevelésében a minőségi feltételek javítása, rendezvények, tanulmányi és sportrendezvények, kirándulások támogatása; a kiemelkedő munkát végző tanulók, nevelők jutalmazása; a tanulók és nevelők szakmai és egyéb rendezvényeken, kirándulásokon való részvételének támogatása. ... >>

"A Kistokaji Általános Iskoláért Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3553 Kistokaj, Szabó L.u.51.
képviselő: Szekeresné Kiss Éva
A kiváló tanulók jutalmazása, az iskolai eszközállomány fejlesztése, az isklai kultúrális és sportjellegű rendezvényeinek helyezettjei és szervezői támogatása. ... >>

"A Kistokaji Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43.
képviselő: Nagy-Kovács Melinda elnök
A Kistokaj, Széchenyi u. 37. sz. alatt található óvoda támogatása. A széles körben megnyilvánuló társadalmi segítőkészségre alapozva csoportok, gazdálkodó és egyéb szervezetek, magánszemélyek áldozatvállalási készségének mozgósításával a működéshez szükséges anyagi alapok megteremtése. Az alapítvány pénzéből a szakmai munka színvonalának (óvónők továbbképzése, külön tanárok foglalkoztatása - nyelvtanár, logopédus, tánctanár stb.), az óvoda felszereltségének növelése és az óvoda gyermekeinek testi, szellemi és lelki fejlődésének elősegítése. ... >>

A Kisujszállási Zenedéért Alapítvány

(oktatási)

5310 Kisújszállás, Rákóczi út 3.
képviselő: elnök Lovász Beatrix, Pintér Istvánné ... >>

A Kisvárdai Móricz Zs.Úti Óvoda a Kiegyensúlyozott Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Móricz Zs. út 2.
képviselő: Poncsák Andrásné
az óvodába járó gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, kirándulás, gyermeknap szervezése, játék, szakkönyvvásárlás és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"A Kiszombori Diákokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.
képviselő: Nagy Róbert kuratóriumi elnök
A kiszombori tehetséges és szorgalmas diákok segítése az általános iskolától az egyetemig. ... >>

A Klebelsberg Kuno Oktatást Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Szabadság 35-37.
képviselő: Rósa Viktor
A szabadság úti Általános Iskola célkitűzéseinek támogatása, az oktató-nevelő munka korszerübbé tétele érdekében. ... >>

"A kollégiumért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth u. 31.
képviselő: Csoma Lászlóné, Gál Gabriella, Sánta Erzsébet
Képessé tenni az intézményt a pedagógusok és a tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer kidolgozására. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű, hátrányos helyzetű tanulók hazai és külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez. Elősegíteni a kollégiumi nyelvoktatás feltételeinek megteremtését. Kollégistáink számára fejleszteni a mikrokörnyezetünket, fokozni az "otthonosság" érzetét. ... >>

A Komlói Sallai Uti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Sallai u. 1.
képviselő: Buzásiné Petkó Ildikó
az óvoda tevékenaységéhez szükséges feltételek javítása ... >>

A Komlói Szilvási Óvodáért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Függetlenség u.30
képviselő: Németh Tamásné
célja: az óvoda müködésének támogatása v.f.h.játékok, butorok,nevelési eszközök vétele,óvodai programok költségeinek átvállalása ... >>

A KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSÉÉRT Egyesület

(oktatási)

5400 Mezőtúr, Árpád út 38.
képviselő: Gonda Károly
Az oktatás helyzetének fejlesztése, számítástechnikai ismeretterjesztő tevékenység, vezetékes műsorszolgáltató tevékenység stb. ... >>

"A kónyi iskola diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9144 Kóny, Árpád u. 2.
képviselő: Turiné Németh Mária
A kónyi Körzeti Általános Iskola tehetséges tanulóinak előmenetelét támogassa, ezeket felkarolja, növelje az oktatásban résztvevő tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatás és ösztönzőrendszer alkalmazásával. ... >>

"A KÓNYI ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási)

9144 Kóny, Rákóczi u. 44.
képviselő: Kocsisné Csonka Katalin
A Kónyi óvoda nevelési programjának támogatása, eszközrendszerének korszerűsítése, és az óvodai gyermek-és felnőtt programok, rendezvények személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Korszerű Adácsi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3292 Adács, Rákóczi út 20-24.
képviselő: kuratóriumi elnök Csontos Ildikó
Az Adácsi Általános Iskola diákjai számára korszerű technikai eszközök biztosítása, mely az oktatás színvonalás oly mértékben javítják, hogy az hosszú távon alkalmassá válik az európai szintű műveltség elérésére.E célt szolgálja a szakmai felszereltség javítása; az oktató - nevelő munka feltételeinek korszerűsítése; az idegennyelvi oktatás feltételeinek javítása; a hátrányos helyzetű diákok anyagi és tárgyi eszközökkel történő támogatása; számítástechnikai - informatikai alapképzés bevezetése; szakmai jellegű továbbképzések iskolán belüli megvalósítása. ... >>

A korszerű és a hagyományokat is ápoló mezőgazdasági szakoktatásért alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5742 Elek, Szent István utca 4-6.
képviselő: elnök Nádor Mária
Az alapítvány céljaként többek között tenni kíván a hátrányos helyzetű vidéki tehetséges fiatalok támogatásáért, megyénk hagyományaihoz kapcsolódó hiányszakmák képzési feltételeinek támogatásáért. A nyelvismeret, az idegennyelv ismerete és a szakmai kultúra fejlesztése. ... >>

A korszerű és a hagyományokat is ápoló mezőgazdasági szakoktatásért Alapítvány /Elek/

(oktatási,kulturális)

5742 Elek, Marx tér 4-6.
képviselő: Simon Mihály
Békés megye hagyományaihoz kapcsolódó hiányszakmák (Thesaurus szótárban) képzési feltételeinek támogatása. Peda- gógusok külf.i cseregyakorl. támogatása ... >>

A Korszerű Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4281 Létavértes, Kassai u. 16.
képviselő: Kiss Ernő elnök
oktatás, nevelés, szabadidős tevékenység ... >>

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány

(oktatási)

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3-9.
képviselő: Dr. Fi István
A Budapesti Műszaki Egyetem Vasútépítési Tanszék oktatói és hallgatók tudományos és oktatási tevékenységének támogatása. ... >>

A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18.sz.
képviselő: Dr.Szekres Erzsébet
A Bárdos Lajos általános iskola részére tárgyi eszközök beszerzése, pedagógusok, diákok jutalmazása. ... >>

A Korszerű Radiológiáért"Prof.dr.Szenes Tibor Emlékére" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Korányi Fasor 8.
képviselő: Dr.Palkó András kuratóriumi elnök
Prof.dr.Szenes Tibor emlékének megőrzése,a radiológus szakemberek oktatásának,továbbképzésének szervezése,anyagi és szakmai támogatása,a pályakezdő szakemberek segítése.Radiológiai ,szakmai tudományos értekezletek,konferenciák,előadások szervezése,lebonyolítása.Radiológiai szakmai tudományos munkák,szakirodalmak összegyűjtése,rendszerezése,pályázatok kiírása,díjazása,radiológiai kutatások támogatása.A radiológia továbbfejlesztésében való közreműködés tanulmányok készítésével,pályázatok kiírásával.Tudományos kiállítások,konferenciák,előadások szervezése és lebonyolítása.Radiológus szakemberek tudományos értekezlezteken,konferenciákon való részvételének támogatása.Oktatási anyagok,az oktatást elősegítő informatikai berendezések beszerzése.A radiológia fejlődését elősegítő gépek,műszerek beszerzése. ... >>

A Korszerű Sebészeti Ellátásért Alapítvány

(oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Balázs György elnök
A hazai sebészet bázisának szélesítése a tehetséges fiatal orvosok és szakorvosok képzésének és továbbképzésének támogatásával, valamint az oktatási, gyógyító- megelőző és tudományos -kutatási feltételek javításával. ... >>

A korszerű számítástechnikai oktatásért Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Sallai út 40-42.
képviselő: Darida Edit
A korszerű számítástechnika közérdekű és tartós támogatása az oktatásban, a jövő informatikai bázisának megalapozá- sa. A közösségi (szociális, egészség- ügyi, nevelési, kulturális, sport, környezetvédelmi, településfejlesztési) szükségletek kieglégítését szolgáló intézmények informatikai támogatása. ... >>

A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1088 Budapest, Baross utca 27.
képviselő: Dr. Rigó János
A szülészet, a nőgyógyászat, az újszülött gyógyászat és a klinikai genetika művelésének és fejlesztésének támogatása és elősegítése a gyógyítás, a tudomány és az oktatás területén. ... >>

A Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Dobó krt.8.
képviselő: Dr.Nemesné Hódi Gizella kur.elnök
Baleseti járó és fekvőbeteg ellátás végzése folytán személyi és tárgyi feltételeinek javítása, színvonalának emelése, különös tekintettel a minimál invazív módszerek alkalmazásának bővítésére.Szakemberképzés, oktatás, személyi-tárgyi feltételeinek biztosítása, a rehabilitáció tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Kossuth Lajos Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14.
képviselő: kuratórium elnöke Ádám Endréné ... >>

A KOSSUTH LAJOS Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Kossuth L. u. 195.
képviselő: Üveges Gézáné
A sajószentpéteri Általános Iskola oktatási, nevelési feltételeinek javítása, bővítése és támogatása. ... >>

A Kossuth uti óvodáért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

5430 Tiszaföldvár, Kossuth L. út 124.
képviselő: elnök Oraveczné Fekete Edit ... >>

"A kótaji Általános Iskolás Gyermekekért" Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4482 Kótaj, Szent I. út 13.
képviselő: Kovalecz Gáborné
szociális tevékenység, családsegítés, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egyéb- az alapító okirat szerint ... >>

A Kozármislenyi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54.
képviselő: Bakonyi Anna kur. elnök
a kozármislenyi óvoda kis óvodásai nevelésének korszerű és egészségesebb tárgyi feltételeinek biztosítása ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal