Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21467
10. oldal

A sárisápi gyermekek jövőjéért Alapítvány (51832/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2523 Sárisáp, Fő u. 97.
képviselő: Csicsmann János kuratórium elnöke
A sárisápi Általános Iskola szellemi és kultúrális hagyományainak ápolása és bővítése. ... >>

A Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány

(szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 6.
képviselő: Darmos István
Sárospatakon működő amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók munkájának segítése a szakmai munkájuk színvonalának emelése érdekében.
Az alapítványkülönböző források felkutatásával lehetőséget kíván teremteni számunkra a közönség előtt bemutatkozásra a különböző szakmai megmérettetéseken fesztiválokon.
Mindezekkel támogatni és erősíteni kívánja alkotó művészeti közösségek munkáját, létét.
Lehetőséget kíván teremteni a város hátrányos helyzetű rétegeihez tartozó szakmára is a művészeti tevékenységben való részvétel. ... >>

A Sárospataki Bazilika Orgonájáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 15.
képviselő: Plózs Bertalanné elnök
A 18. század végén épült 2 manuálos, 18 regiszteres barokk orgona felújításának elősegítése, megteremtve ezzel a lehetőségét, hogy a több mint 200 éves orgona újra a hívek és az orgonamuzsikát kedvelők szolgálatába álljon. Kulturális és tudományos rendezvények szervezésének, lebonyolításának támogatása. Tudományos-, művészeti- és sajtótevékenység támogatása. A felújítandó orgona majdani hasznosítása a helyi Római Katolikus Egyházközség, valamint zarándok- és kulturális turizmus céljaira.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés, oktatás, épességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökségmegóvás,
- műemlékvédelem. ... >>

A Sárospataki Bazilikáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 15.
képviselő: Kecskés Attila Sándor
A krisztushívők, akár klerikusok, akár világiak, akár klerikusok és világiak együtt közös tevékenységgel igyekezzenek a tökéletesebb életre vagy a nyilvános istentisztelet, illetve a keresztény tanítás előmozdítására vagy más apostoli tevékenységre, tudniillik az evangélikum hirdetésére, a vallásosság vagy a segítő szeretet gyakorlására és a világi élet keresztény szellemmel való átitatására.
a Sárospataki Bazilika Plébánia tevékenységének az egyházjogi szabályok (Kánonjogi Kódex) szellemében is történő támogatása,
a Bazilikai Plébánia karitász csoportjának támogatása, a szociálisan rászorultak felkutatása, segítése, családgondozás, rászoruló idősek felkarolása,
katolikus gyűjteményi, a plébániai levéltári kutatás, fejlesztés támogatása,
Árpád-házi Szent Erzsébet szellemi örökségének ápolása,
a Bazilikai Plébánia gyermek és ifjúsági köreinek támogatása,
a hittanoktatás támogatása,
a felnőtt hitoktatás és képzés támogatása,
a Bazilika kiadványainak, a ?Laudetur? lap megjelenésének támogatása,
A Bazilikai Kórusok támogatása,
az évenkénti Szent Erzsébet napi rendezvénysorozat támogatása,
a Bazilika és a Plébánia műemlék épületeinek megóvása, állagjavítása, a műemlék berendezéseinek a műemlék barokk orgona védelme, felújításának, restaurálásának támogatása,
a Bazilikai Plébánia családnapi rendezvényeinek támogatása. ... >>

A Sárospataki Német Kisebbség Kulturájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Comenius út 5
képviselő: Baumgartner János
A Sárospatakon és környékén elő német kisebbség hagyományainak feltárása, nemzeti kultúrájának ápolása és fejlesztése. A kisebbségi kultúra megóvása és átörökítése a jövő nemzedéke számára.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

kulturális tevékenység
kulturális örökség megóvása,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

A SÁRRÉT Szakképzéséért Alapítvány /Szeghalom/

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5520 Szeghalom, Ady E. u. 3.
képviselő: Kaszai János
Szeghalom és környéke tehetséges tanulói iskolán kívüli tanulmányainak segítése, továbbtanulásának támogatása különös tekintettel az arra rászoruló hátrányos helyzetűek részére. A szakképzés technikai színvonalának emelése, javítása, rendezvények támogatása. Emlékplakett létrehozása és adományozása felnőtt részére a szakképzésben való kiemelkedő ... >>

A Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Fúvószenekarért Alapítvány

(kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Dohány u.1.3.
képviselő: Kendi János elnök
Az 1926-ban alapított amatőr művészeti együttes, a Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Fúvószenekar további fentartásának, működtetésének, fejlesztésének biztosítása, a zenekar folyamatos próba felkészüléseihez, koncertjei, fellépései megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek hátterének megteremtése. ... >>

A Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Út 12.
képviselő: elnök Zsitkó Sándor
hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének megteremtése, - az idegen nyelv tanulás magas szintű oktatása, elsajátítása, - a számítástechnikai ismeretek magas szinten való gyakorlati képzése, - az iskolai sportélet fellendítése, versenyek szervezése, - a diákok társadalmi beilleszkedését elősegítő felvilágosító ismeretterjesztés, - az iskola kulturális életének elősegítése, a kulturális hagyományok ápolása, - tehetségápolás ... >>

A Selyebi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3809 Selyeb, Kossuth Lajos utca 43
képviselő: Baleda István
Az alapítvány azzal a céllal létesül, hogy a társadalmi esélyegyenlőséget elősegítse a hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tevékenységekkel, valamint elősegítse a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek képzését, foglalkoztatását és elhelyezkedését, és ehhez kapcsolódó humán szolgáltatásokat nyújtson.
Az alapítvány célja továbbá a Cserehát hagyományainak megismerése, feltárása, dokumentálása, megőrzése, az itt található természeti, építészeti, népművészeti, népi kézműves értékek gondozása, továbbá az itt élő időskorú és hátrányos helyzetű lakosság életének lehetőségek szerinti szociális, egészségügyi támogatása, életkörülményeinek javítása, valamint a Csereháton élő fiatalok sportolási, szabadidős tevékenységének és jövőképének segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása.
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ide értve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése,
közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások ... >>

A Sikeres Kandóért Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.
képviselő: Lugosi István elnök
Iskolai hagyományok ápolása, kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása. Tanulók képzése, továbbképzése, hátrányos tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, nyelvoktatás. ... >>

"A sikeres Szolnokért" Alapítvány

(kulturális)

5000 Szolnok, Bajcsy-Zs. út 3.
képviselő: Debreceni Sándor
Szolnok Város szellemi és tárgyi értékeinek megóvása, hagyományok őrzése,ápolása, városszépítő tevékenység.Szolnok ismertségének, népszerűsítésének elősegítése. ... >>

A Siklósi Köztársaság Téri Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Köztársaság tér 7.
képviselő: Vágvölgyi Istvánné kur. elnök
a siklósi Köztársaság téri Óvoda gyermekeinek harmónikus személyiségfejlődésének támogatása. Egészséges, biztonságos, esztétikus környezet kialakítása, egészségmegőrzés szokásainak megalapozása, a tsti képességek fejlődésének elősegitése, a prevenciós és korrekciós testi nevelés feladatainak ellátása, a tanulás a játékban elv megvalósitásához az eszközkészlet bővitése, a szociális és intelektuállis hátrányopk csökkentése, az esélyegyenlőség javítása érdekében a differenciált község és képességfejlesztést szolgáló eszközök beszerzése, a családokkal való tevékeny együttmüködés, közös rendezvények szervezésee, az ismeretterjesztés fórumainak kiterjesztése, az óvoda hagyományainak ápolása ... >>

A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4954 Sonkád, Rákóczi utca 36.
képviselő: Róka Edit
A sonkádi műemlék református templom épületének, berendezési tárgyainak folyamatos megőrzése, karbantartása, felújítása. Támogatja a templom környezetének a műemlék templomhoz méltó kialakítását és gondozását. Az alapítvány támogatja a templom műemléki, művészeti és építészeti értékeinek gazdagítását és megismertetését, kulturális értékek közvetítésére irányuló rendezvények szervezését és megtartását. Kulturális, oktatási és szabadidős tevékenységek támogatása. Az alapítvány támogatja a nehéz helyzetben élő gyermekeket és segítséget nyújt a határon túli és határon belüli református gyülekezetek közötti kapcsolatteremtéshez. ... >>

A Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 26.
képviselő: Kalmár István
Az alapítvány célja, hogy az alapítványba befolyó pénzeszközökkel és egyéb támogatásokkal segítse a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolában tanuló diákokat, az önhibájukon hátrányos helyzetbe kerülő tanulókat, a tanulók kulturális, sport és szabadidős tevékenységét, az iskola tárgyi feltételeinek, felszereléseinek bővítését. ... >>

A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány

(kulturális)

1238 Budapest, Táncsics M. u. 90.
képviselő: Szerencsés Zsolt
A Budapest, XXIII. kerület Templom u. 111. szám alatt álló Nagyboldogasszony műemlék templom és műemlék plébánia épületei fenntartásának és rekonstrukciójának támogatása. ... >>

A Sóskúti Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2038 Sóskút, Tulipán u. 9.
képviselő: Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár kuratóriumi elnök (önállóan) (képv.: Kuzselné Schóber Ágnes igazgató, 2038 Sóskút, Petőfi Sándor u. 129.)
A gyerekek szabadidős tevékenységéhez, alkotó munkájához szükséges eszközök biztosítása, a tárgyi feltételek javítása, korszerűsítése (pl. játszó- és sportudvar).
Szakmai tanulmányutak, kulturális, tanulmányi és sportversenyek, programok szervezése, feltételeinek biztosítása, finanszírozása, megyei regionális és országos versenyekre való utaztatás támogatása.
Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása.
Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár tanulói, szüleik, pedagógusai együttműködésének, közös programjainak támogatása (továbbképzések, előadások, fórumok rendezése, szervezése).
Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár tanulói képességének fejlesztése, a kiemelkedő képességű tanulók speciális fejlesztési lehetőségeinek biztosítása, a tehetséges tanulók nyelv- és számítástechnika tanulásának segítése a jól tanuló hátrányos helyzetű tanulók támogatása.
Erdei iskolák, tanulmányi kirándulások támogatása. ... >>

A Söjtöri Gyermekekért" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8897 Söjtör, Deák F. út 140.
képviselő: Gálné Hóbor Tímea, Száraz Gyöngyi
A Söjtör községben élő gyermekek oktatási, kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása, elsősorban a tárgyi feltételek megteremtésének segítésével, illetve az e területeken kimagasló eredményeket elérő gyermekek erkölcsi és anyagi elismerésével. ... >>

A Sümegi Zeneoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.
képviselő: Monostori István képviselő
Elősegíteni a Kisfaludy-Ramasetter Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézménység /továbbiakban : Zeneiskola/ okatatási feltételeinek javítását, biztosítva ezáltal Sümeg város ifjúságának alapfokú zeneoktatását, - a hátrányos helyzetű tehtséges gyermekek zeneoktatásának elősegítése, - az amatőr zenei mozgalom támogatása, - alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartása. ... >>

A Szabadfoglalkozású Színészekért Alapítvány

(kulturális)

1024 Budapest, Margit krt. 35/37. I/2.
képviselő: Koffler Gizella
A szabadfoglalkozású színészek és előadóművészek alapszervezete tagjainak segítése abban, hogy megfelelő fellépési lehetőséghez jussanak és ezáltal jövedelemhelyzetük javuljon. ... >>

A Szabadkígyósi óvodáért és Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5712 Szabadkígyós, Kossuth L. tér 1.
képviselő: Pelyhéné Lipták Gabriella
Nevelő-oktató tevékenység támogatása, tehetséges tanulók képességének továbbfejlesztése, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges tárgyi feltételek bővítése. ... >>

A Szabadság Alapítvány

(kulturális)

1082 Budapest, Baross 61.
képviselő: Cserháti József
"A Szabadság" című lap támogatása, a munkások, a bérből és fizetésből élők, a pályakezdő fiatalok élet-és munkakörülményeinek támogatása. ... >>

A Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Szentendrei út 4. VII.em.36.
képviselő: Dr. Horányi István, Dr.Sztanó Imre
Magyarország gazdaságának gyorsabb ütemű fejlődését pénzügyi- számviteli- banki iskolarendszerű és tanfolyami oktatás megvalósításával elősegíteni. ... >>

A Szebb Belvárosért Egyesület

(kulturális)

2800 Tatabánya, Mártírok út 44.
képviselő: Szódáné Mazalin Éva Paula elnökségi tag, Ujházy Emil elnök, Zsidek Ferenc Sándor elnökségi tag
A Körtéri Közösségi Ház működési feltételrendszerének biztosítása és üzemeltetése oly módon, hogy a körzet lakói civil szervezetei, kisközösségei otthonra leljenek a ház keretei között. Feladatát az Alapító Okirat II. fejezetének 2. pontjában részletezett módon valósítja meg. ... >>

A Szécsényi Kistérség Fejlesztéséért Közalapitvány

(természetvédelem,kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 84.
képviselő: Dulai Barnabásné
Szécsény és Kistérsége gazdasági hátterének fenntartható fejlesztésével a térségre vonatkozó válllalkozás, térség és vidék fejlesztési javaslatok megvalósitásának előmozditásával, az EU integráció támogatásáról, a természeti, kulturális adottságok és erőforrások megőrzésével, védelmével a humán erőforrás szinvonalának emelésével. ... >>

A Szegedi Gyík Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Gyík u.15.
képviselő: Lakos Gáborné kuratóriumi elnök
A Szegedi Gyík utcai Óvoda helyi programjához kapcsolódó eszközigény biztosítása,nevelési körülményeinek javítása,működésével kapcsolatos kiadások kiegészítése,a pedagógusok szakmai továbbképzésének elősegítése,a továbbképzés költségeinek egészben vagy részben történő fedezésével,a pedagógusok pályázatainak,pályaműveinek elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet egészben vagy részben történő biztosítása,az arra szociálisan rászoruló gyermekek és pedegógusok segélyezése,évi egy alkalommal az "Év dolgozója" cím odaítélése és díjazása,a gyermekek harmónikus szellemi és testi fejlődését elősegítő programok költségeinek egészben vagy részben történő fedezése. ... >>

A Szegedi Közéletért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6723 Szeged, Olajos utca 6/A. III/10.
képviselő: Csáki Béla, a kuratórium elnöke, Cseri László, a kuratórium titkára
A szegedi közélet megújítása, fejlesztése, a helyi hagyományok ápolása, továbbá a szegedi polgárok színvonalas tájékoztatásának elősegítése. ... >>

A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 6.
képviselő: Nagy Zoltán Péter, a kuratórium elnöke
A Szegedi Tudományegyetem és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói közösségeinek kialakítása, részükre szakmai, kulturális, sport és rekreációs rendezvények szervezése, koordinálása, lebonyolítása, érdekvédelmük és érdekképviseletük. ... >>

A Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 4.
képviselő: Jancsák Csaba a kuratórium elnöke, Nagy Ferenc a kuratórium titkára
Összefogni a dél-alföldi és a szegedi felsőoktatás hagyományaihoz hű kezdeményezéseket, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Az alapítvány célja segíteni a Szegedi Tudományegyetem polgárainak magas szintű tanulmányi és szakmai munkáját, valamint támogatni az oktatás korszerűsítését, illetve elősegíteni a hallgatói és szakmai érdekvédelmi szervezetek működését. ... >>

A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Torontál tér 1.
képviselő: Ördög Józsefné, kuratóriumi alelnök, Sápi Ágnes, kuratóriumi elnök, Vassné Németh Katalin a kuratórium alelnöke
A Szegedi Vakok Otthonában élők egészségügyi ellátásának elősegítése; szociális életkörülményeinek javítása; művelődési, kulturális és sport lehetőségeik bővítése, ennek keretében kulturális vetélkedők szervezésének díjazásának anyagi biztosítása, az otthonban élők ellátásában résztvevők szakmai továbbképzésének támogatása; szakmai vetélkedők díjazása és a díjazás támogatása, e személyek munkakörülményeinek javítása, az ápolási, ellátási munka szinvonalának javítása; tapasztalatcserék, más hasonló intézmények megismerésének anyagi támogatása. ... >>

A Szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskola Fundamentum Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6720 Szeged, Horváth M. u. 2.
képviselő: Tóth Zoltán, a kuratórium tagja, Törökné Szeles Ildikó, a kuratórium elnöke
A Szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskolában tanulók teljesítményének ösztönzése, így a nehéz helyzetben lévő diákok tanulmányainak, továbbtanulásra való felkészülésének költségeihez, a kiemelkedő tanulmányi sikerek jutalmazásához, a diáksportban, a turisztikában, a kulturális tevékenységben való részvételhez, az idegen nyelv-tanulás szinvonalának emeléséhez, tanulmányutakhoz, az iskola évkönyvének megjelentetéséhez történő hozzájárulás. ... >>

A Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6635 Szegvár, Rozmaring u. 4.
képviselő: Kovács Lajos a kuratórium elnöke
Szegvár község lakóinak a helyi községpollitikai, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport stb. témákban való tájékoztatásának segítése. A közérdekű információk terjesztésének támogatása. A Szegvári Napló című községi tájékoztató kiadvány előállításához anyagi segítségnyújtás. ... >>

A székesfehérvári Piac téri díszkút megépítéséért Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 5.
képviselő: Bender György kuratóriumi elnök
Finanszírozni, illetve támogatni a székesfehérvári Piac tér rekonstrukciójának keretében egy díszkút megvalósítását, növelni a székesfehérvári polgárok komfort-érzetét a tér képének esztétikusabbá tételével. ... >>

A Szeleta Kultúráért Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Városház tér 8.
képviselő: Dr. Ringer Árpád elnök
A közalapítvány elsődleges célja Miskolc-Hámor-Lillafüred térségében egy olyan regionális hatókörrel bíró tudományos és idegenforgalmi, szellemi központ létrehozatala, amely gondoskodik a Szeleta-kultúra és a paleolit-korszak régészeti (muzeális) értékeinek szakszerű feltárásának továbbfolytatásáról, bemutatásáról, megőrzéséről az ezzel kapcsolatos ismeretek gyarapításáról, valamint mindezeknek a jövő nemzedék számára történő átadásáról.
A közalapítvány emellett támogatja azokat az ismeretterjesztő, oktatási, kulturális, idegenforgalmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, közrend- és közbiztonságvédelmi tevékenységeket, amelyek az euroatlanti integráció elősegítése érdekében közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a közalapítvány elsődleges célkitűzéseinek megvalósításához. ... >>

"A Szennai Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7477 Szenna, Rákóczi utca 25.
képviselő: Maku Márta
Előmozdítani a falvak önértékelésének, önbecsülésének, visszaállítását, rangját. Elismerésben részesíteni azokat, akik a falvak megmaradásáért, életképességéért, fejlődéséért, e közösségek szerepéért tevőlegesen áldoznak, aki e felsorolt célok érdekében kiemelkedők vagy elismerésre méltót alkottak. Előmozdítani a közösségi életre való nevelést. Kialakítani és felkarolni a tehetség-gondozást, elismerni azok munkáját, akik e területen kimagasló eredményt értek el. Ösztönözni kívánja a szennai általános iskola kiemelkedő tanulóit, kiemelkedő tanulmányi eredmények elérésére. Elismerni, díjazni kívánja az oktató-nevelő munka területén a pedagógusok által nyújtott kiemelkedő eredményeket. A kimagasló tehetségű tanulók továbbtanulását biztosító ösztöndíjat kíván létesíteni. ... >>

A Szentei Óvodásokért Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

2655 Szente, Kossuth ut 98.
képviselő: Major Lászlóné
Megfelelő fejlesztőbázis, környezetkialakitása, olyan pedagógiai programok kidolgozása, ősszeállitásamelyek alkalmazása lehetőséget nyujt a szentei óvodába járó gyermekek tehetséggondozásához, testi, szellemi fejlődéséhez, elősegiti a gyermekek személyiségfejlődését. ... >>

A szentendrei fiatalok zenei kultúrájáért alapítvány

(kulturális)

2000 Szentendre, Patak u. 11.sz.
képviselő: Kiss Péter elnök
Zenei rendezvények szervezése. Elsősorban fiatalok számára, tanfolyamos szervezése. Kiadványokat jelentet meg. ... >>

A Szentesi Szent Anna Templom Orgonájáért Alapítvány

(kulturális)

6600 Szentes, Erzsébet tér 2.
képviselő: kuratóriumi tag Vidovics Ferenc, Nagy János a kuratórium elnöke
A komolyzene értékeinek terjesztése, az orgonamuzsika népszerűsítése, hangversenyek rendezése, a szentesi Szent Anna templom Rieger orgonájának felújítása. ... >>

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapitvány

(kulturális)

9970 Szentgotthárd, Deák F.u.1.sz. undefined
képviselő: Csukly Gergely ... >>

A Szentlőrinci Brantner-Koncz műemlékház múzeumi működését támogató Alapítvány

(kulturális)

7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 33.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Győrvári Márk
a Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 33. szám alatti múzeális kiállító helyként működő műemlék épület és berendezés állagának megóvása, múzeális gyűjteményként egységben együtt tartása, a múzeumi működés feltételeinek megteremtése, és a múzeumi működés anyagi támogatása. ... >>

A Szépművészeti Múzeum Barátai Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 41.
képviselő: Charles Huebner/eseti megbiz.esetén, Linda Kondor/eseti megbiz.esetén, Linda Vadász, Tünde Szemerey/eseti megbiz.esetén
A Szépművészeti Múzeum hazai és nemzetközi ismertségének és látogatottságának az elősegítése. ... >>

A szeretet erejével Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

2234 Maglód, Mátyás király u. 23.
képviselő: Szigeti Éva elnök
Tartós, közérdekű cél: a beteg és rászoruló gyermekek és egészségügyi intézmények támogatása, betegellátás minőségének javítása, régi, elavult műszerpark felújítása, a gyógyítás tárgyi feltételeinek biztosítása és színvonalának emelése, a diagnosztikai lehetőségek bővítésének támogatása az ország egész területén, ill. Új közterületek, játszóterek kialakítása, városfejlesztés és kulturális programszervezés elsősorban Maglód és térsége környezetében, másodsorban egész Magyarországon. ... >>

A Szeretet Temploma Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7516 Berzence, Szabadság tér 17.
képviselő: Szőke József
A Szeretet Szociális Otthonban lakók gondozásának, ellátásának segítése, magasabb színvonalú elhelyezési és ápolási feltételek biztosítása. A gondozottak magas színvonalú egészségügyi ellátásának támogatása. A lakók közösségi, szabadidős, sport, kulturális, mentálhigiénés tevékenységének, munka-rahabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásának, vallásgyakorlásának segítése, támogatása. A pszichiátriai részlegnek helyet adó műemlék kastély és védett park, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park területén működő Idősek Otthona részleg parkjainak fenntartása, rehabilitációja. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

A Szigligeti Alkotóházért Alapítvány

(kulturális)

1054 Budapest, Báthori u.10.
képviselő: Módos Péter
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány tulajdonában álló szigligeti alkotóház felújítása, fenntartásának támogatása, ezáltal biztosítva a művészeti alkotó munka feltételeit. ... >>

A Szihalmi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3377 Szihalom, Hunyadi u. 138.
képviselő: kuratóriumi elnök Kotánné Szentgyörgyi Szilvia
Elismerni és jutalmazni a kiemelkedően tehetséges gyermekek tanulmányi munkáját; - motiválni és jutalmazni azoknak a tanulóknak a munkáját, akik egy-egy tantárgy területén tehetségesek és kiemelkedő eredményeket érnek el az iskolában, illetve területi versenyeken; - támogatni a kultúra, a művészetek területén kiemelkedő teljesítményt mutató gyermekeket, különös tekintettel a zenei és képzőművészeti tehetségük kibontakoztatására, jutalmazására; - elismerni, értékelni a sport, a mozgáskultúra területén elért eedményeket az iskolai és területi versenyek alapján, - elismerni azon gyermekek munkáit, akik az iskolai élet megszervezésében, a diákönkormányzat működésében, a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában kiemelkedően öntevékenyen közreműködnek; -finanszírozni a tanulmányi versenyeket, sport és művészeti vetélkedők lebonyolítását. ... >>

A szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3800 Szikszó, Malom u. 2-6.
képviselő: Dr. Bene Sándorné elnök
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése /tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás/terén: e tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertesek díjazása tekintetében, valamint az iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása /osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás, sportrendezvény, stb/ terén továbbá diáksportversenyek rendezése, a rendszeres testmozgás ösztönzése érdekében. ... >>

A Szilvásváradi Kerektemplomért Alapítvány

(kulturális)

3348 Szilvásvárad, Aradi Vértanúk u.33.
képviselő: Kárászi Attila Zsolt (kur. elnök), Kovács Lászlóné (titkár, önállóan)
A szilvásváradi műemlék református körtemplom és a hozzátartozó harangláb rendszeres felújításának, karbantartásának és javítási munkálatainak elősegítése, ezáltal a magyar kulturális örökség megóvása. ... >>

A Szombathelyi Székesegyházért Közhasznú Alapitvány

(kulturális)

9700 Szombathely, Széchenyi u. undefined 8.
képviselő: Koltay Ferenc ... >>

A Szőnyi Ottó utcai Német Nemzetiségi Óvoda Gyermekeiért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, Szőnyi Ottó utca 3.
képviselő: elnök Lampert Gáborné
Az Óvoda gyermekeinek érdekében a technikai, tárgyi eszközök fejlesztése, szakmai (nevelési) programjainak színvonalas megvalósítása érdekében a szülői aktivitás növelése, egészséges környezet biztosítása, a gyermekek egészséges életmódara nevelése. Németnemzetisége kultúra ápolása és a nemzetiségi hagyományok őrzése. ... >>

"A tabajdi oktatásért és ifjúságért" Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

8088 Tabajd, Dózsa György út 1.
képviselő: Horváth Judit kuratóriumi elnök
Az oktatásról szóló törvényben megfogalmazott önkormányzati feladatok ellátásának segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>
5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal