Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21467
9. oldal

A Naszályban és Környékén Folytatott Természetközeli Gazdálkodás, Ökotirizmus, valamint a Környezettudatos Nevelés Fejlesztését és a Természet Védelmét Szolgáló Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2600 Vác, Báthori u. 32.
képviselő: Dobó István (önállóan), Kovács Márton (együttesen), Nagy Csaba (együttesen)
Természetvédelem, természetközeli erdőgazdálkodás segítése, állatvédelem, környezetvédelem, természeti környezetünk természetességének növelése. Környezettudatos oktatás, nevelés támogatása. Szabadtéri sporttevékenységek, mozgás, testkultúra támogatása. Szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű személyek támogatása. A Naszályban és térségében a közbiztonság növelése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. Közforgalom számára megnyitott út, híd fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

"A negyven prédikátor" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

9097 Mezőörs, Fő u. 39.
képviselő: Nagyné Takács Tünde
Az alapítvány általános, közvetett célja: az egyházi és a kulturális örökségek megőrzése, védelme, széles körben való megismertetése. Egyházi célú hasznosítású ingatlanok állagának megőrzése, építésüknek, felújításuknak támogatása. Egyházközségek működésének támogatása, egyházi fenntartású intézmények tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, működésüknek biztosítása. Családok támogatása, egészségének megőrzése; gyermekek, fiatalok helyes és egészséges életmódra nevelése; idősek gondozása, ápolása, szociálisan rászorulók, betegek, fogyatékossággal élők, életvezetési problémákkal, szenvedélybetegségekkel küszködők támogatása. Természeti katasztrófák, ár- és belvíz elhárításának és a természeti katasztrófák, ár- és belvíz áldozatainak segítése; jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Fejlesztési, munkahely-teremtési, turisztikai tevékenység, infrastrukturális fejlesztési tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés. Történelmi személyiségek emlékének megőrzése; hagyományőrzés; természet- és környezetvédelem, az épített környezet védelme, támogatása. Közösségi programok szervezése; sport- és turisztikai programok támogatása. A határon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása. Pályázatokon való részvétel. ... >>

"A Nemesbikki Református Egyházközségért Alapítvány"

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3592 Nemesbikk, Alkotmány tér 18.
képviselő: Victorné Kardos Erika
A Nemesbikki Egyházközség hitéletének, tevékenységének előmozdítása. Támogatja a mentálhigéniás tevékenységet, karitatív, emberbaráti feladatokat, idősek, középkorúak, fiatalok, hátrányos helyzetű emberek között, krízisprevenciót munkája veszélyeztetett családok és fiatalok között,gyermek és ifjúság szabadidős hasznos tevékenységét, egészséges életvitelre, sportolásra nevelését, ezek anyagi és eszközi feltételeinek biztosítását, konferenciák szervezését, lebonyolítását, hátrányos és tehetséges diákok támogatását,kultúrális programok,hangversenyek, kirándulások szervezését, az egyházi és a falu történelmi népi hagyományainak ápolását, a nemesbikki történelmi személyeken keresztűl éríntett, a régióba tartozó gyülekezetekkel, településekkel együttműködve, a gyülekezet templomának, épületeinek renoválását, fenntartását, korszerűsítését, a templom és a temető környékének alakításátfejlesztését, az egyház technikai felszereltségének ... >>

"A német és osztrák nép hagyományainak ápolásáért, anyanyelvük oktatásáért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 5. sz.
képviselő: Kovács Zoltánné
Hogy a tanulók jól megtanuljanak németül, ismerjék meg az anyaország történelmét, alakítsanak ki személyes kapcsolatokat a német anyanyelvű emberekkel. ... >>

A Német Kultúr Centrumért Közalapítvány (A Német Nemzetiségi Oktatási,Kultúrális Mentálhigiénés és Környezetvédelmi Közalapítvány)

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kardos Miklós elnök
Az alapítvány elsődleges céljának tekinti a kecskeméti Német Kultúr Centrum létrehozását,felépítését és működtetését. A Német Kultúr Centrum feladata a német nyelvi kultúra megőrzése,fejlesztése és a német nemzetiségi hagyományőrzés megvalósítása. A Német Kultúr Centrum feladata továbbá a német identitás megőrzése céljából a német nemzetiségi oktatás óvodai, általános iskolai, középiskolai szintű beindítása, a német nyelven való művelődés feltételeinek megteremtése és elindítása. Valamint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

A Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány

(kulturális)

1126 Budapest, Dolgos u. 17.III/1.
képviselő: Pálmai Béla
A magyar nemzet kulturális és történelmi örökségének és hagyományainak kutatása, különös tekintettel Zebegény helység történelmi emlékeire. A feltárt emlékek ápolása, azok megismertetése a belföldi és külföldi érdeklődőkkel, a határon túli magyarsággal. ... >>

A népi hagyományok ápolásáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
képviselő: Bistey Attila
Az Igrice Néptáncegyüttes munkájának segítése, koreográfiák vásárlásával, szakmai táborok szervezésével. Ruhatárának folyamatos felújítása, külföldi utazásuk támogatása. ... >>

A Néptánc Kultúra Ápolásáért Alapítvány

(kulturális)

Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
képviselő: Roma Lászlóné ... >>

A Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7561 Nagybajom, Kossuth L. utca 52.
képviselő: Horváth Attila
A hivatalos, hagyományos és speciális nevelőszülők, valamint a velük élő gyermekek érdekeinek védelme, különösen figyelve a nevelőszülői és gyermeki jogokra. Nevezetesen a nevelőszülői hivatás társadalmilag minél szélesebb körben való elismertetése, elfogadása, jogaik gyakorlása kötelezettségeinek megismertetése érdekében képzések, tanfolyamok szervezése. a./ Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. b./ Képzések, tréningek, előadások szervezése. c./ Sport és családi programok szervezése. d./ A nevelőszülői szakma bemutatása társadalmi rétegeknek, és ezek elfogadtatása. 3./ Magyarországi etnikai kisebbségi csoportokkal való kapcsolattartás. f./ Pályázatok figyelése, és a hozzá szükséges eszközök beszerzése. g./ Kapcsolatfelvétel a hasonló célokat és tevékenységeket folytató Alapítványokkal, Egyesületekkel. ... >>

A Nyíregyházi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Nyírgelsei Gyermekek Jövőjéért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

4362 Nyírgelse, Petőfi tér 4.
képviselő: Pintye Magdolna Mária
A nyírgelsei gyerekek támogatása. A gyerekek körülményeinek, környezetének javítása. A gyerekek képességeinek, készségeinek fejlesztéséhez szükséges eszközök, anyagok vásárlása. Az intézmény tárgyi eszközeinek javítása, fejlesztése. Szabadidős foglalkozások, gyermeknapok, kulturális- sportnapok támogatása. Kirándulások, táborozások szervezése, költségeinek támogatása. Hátrányos helyzetű tanulók segítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A Nyugati Pályaudvar Környékén Csellengő Gyermekekért Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1108 Budapest, Harmat u. 162. VI. emelet 35.
képviselő: Kürthy István, Orbán Tamás, Páli Csobán
a Nyugati Pályaudvar környékén csellengő veszélyeztetett gyermekek és fiatalok részére szociális, kulturális, egészségügyi segítség nyújtása. ... >>

A Palotabozsoki Iskoláért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 73.
képviselő: kuratórium elnök Ferencz Emília
a palotabozsoki iskola, a tanulók és a pedagógusok támogatása, jutalmazása. ... >>

A Pápai Nyári Színházért Alapítvány Pápa közhasznú szervezet

(intézményi,kulturális)

8500 Pápa, Fő u. 2.
képviselő: Horváth Tamás kuratórium elnöke, képviselő
Pápa város kultúrális életének színesitése, szinházi előadások, koncertek szervezésével, támogatásával, anyagi feltételeinek megteremtésével. A helyi zsinagóga épülete állaga romlásának megakadályozása koncertek szervezésével. Az "Esterházy Operaesték és a "Pápai Nyári Szinház " működésének támogatása, az ezek keretében létrejött előadások anyagi-, műszaki- egyéb feltételei megteremtésének elősegitése. Az ezek keretén belül, és egyébként Pápa városában rendezett szinházi,zenei és egyéb kultúrális események támogatása, megszervezése, szervezése, feltételei megteremtése, más szinházi, zenei és egyéb előadások Pápa városában való bemutatásának elősegitése. Fentiekkel pályakezdő énekesek zenészek bemutatkozásának elősegítése. Fentiekkel pályakezdő énekese, zenészek bemutatkozásának megkönnyitése. Az Esterházy család zeneművészet terén kifejtett mecénás tevékenységét felele- veniteni, a család és Pápa Városának kapcsolatát a közönségnek bemutatni. Pápa város lakossága zenei,színházi ízlésének alakitása, különös tekintettel a fiataloknak a kultúrális életbe való bevonásával. ... >>

A Pápai Szakképzés Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Erkel F. u. 39.
képviselő: Györke - Horváth Tünde elnök, képviselő
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javitása, műszaki technikai berendezések beszerzése. Nyelvvizsga, nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépitésének segitése. Tehetséggondozás, tanulmányi szakmai és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás,nyertesek dijazása. Iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása. Diáksportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. ... >>

"A Parasznyai Ifjúságért" Egyesület

(kulturális)

3777 Parasznya, Rákóczi F. u. 64.
képviselő: Dienes Zoltán elnök ... >>

A Parlamenti Gyermektalálkozókért Alapítvány

(kulturális)

1152 Budapest, Szentmihályi u.131.
képviselő: Schmuck Andor
Támogassa és segítse az Országházban és a Budapest, V.ker.Kossuth Lajos téren évenként megrendezésre kerülő gyermektalálkozókat, ünnepségeket, programokat. ... >>

A Pataki Iskola Fejlesztéséért és Tehetséges Tanulóinak Támogatásáért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2648 Patak, Rákóczi ut 4.
képviselő: Molnárné Mák Zsuzsanna
Az általános iskolába járók nevelésének,oktatásátnak segitése, sport és kulturális tevékenység megóvása, iskola tárgyi feltételeinek bővitése támogatása pedagógusok ösztönzése, továbbképzés stb. ... >>

A Pécselyi Általános Iskola és Óvoda Gyermekeiért Közalapitvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8245 Pécsely, Iskola u. 18O.
képviselő: Burgyánné Torma Marianna kuratórium titkára, Somosné Farkas Edina kuratórium elnöke
Az oktatás anyagi, technikei feltételeinek javítása, műszaki,technikai berendezések beszerzése. Iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támgatása /táborozások, kirándulások/ Diáksport tevékenység a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. A Npköziotthonos óvoda fejlesztése
az oktató-nevelő munka feltételeinek javítása. ... >>

A Pécsi Polgári Szalon Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Mátyás király utca 5. II//5.
képviselő: elnök dr. Páva Zsolt ... >>

A Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Ércbányász utca 8. I./1.
képviselő: elnök Fedeles Tamás
történettudományokkal foglalkozó központ kialakítása, amely segíti az egyetemi, főiskolai karok diákjait az egyetemhez kötődő tevékenységük folytatásában, illetve hozzájárul a meg nem szerzett tudás elsajátításához. Segítséget nyújtani a magukat tovább képezni akaró diákok és már végzett bölcsészek számára, konferenciákon, rendezvényeken való részvétel útján, kulturális programok szervezése révén. A fiatalok számára könyvek, szakirodalmak, periodikák, újságok terjesztése, amelyek más helyen nem érhetőek el. A történettudomány fiatal kutatóinak segítése. Javítani az egyetemisták, főiskolások tanuláshoz való esélyét, számítógépes adathordozók előállításával, honlap üzemeltetéssel, valamint egyéb eszközök útján. A hallgatók tudományos kutatásban való részvételének elősegítése. Kutatás feltételeinek biztosítása magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyar fiatalok beilleszkedésének előmozdítása az oktatásba, különös tekintettel a felsőoktatásra. ... >>

A Pedagógiai Kultúráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1071 Budapest, Damjanich u. 51. II.16.
képviselő: Ollé János
A magyar pedagógiai kultúra támogatása, tudományos és gyakorlati eredményeinek terjesztése. Az alapítvány támogatni kívánja a magyar neveléstudomány mindazon kutatási területeit, amelyek a nevelés és oktatás pedagógiai eredményességét hivatottak növelni. Támogatja mindazon tudományos és kulturális műhelyeket és intézményeket, amelyek fejleszteni-közvetíteni akarják az ezzel kapcsolatos pedagógiai képességeket, kompetenciákat és ismereteket, és azokat, amelyek ilyen jellegű képzési-továbbképzési prgramokat fejlesztenek ki. Az alapítvány támogatja mindazon törekvéseket, amelyek célul tűzik ki a magyar pedagógiai kultúra szellemi örökségének megóvását. Támogatja továbbá a magyar iskolák minőségközpontú szervezeti-pedagógiai kultúrájának fejlesztését, valamint a magyar köz- és felsőoktatás euro-atlanti integrációját. ... >>

A PETŐFI Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Kiskőrős u. 1.
képviselő: Gécziné Laskai Judit, Kecskeméti Attila
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában folyó oktatási, nevelési és képességfejlesztési munka színvonalának emelése. A tanuló ifjúság ösztönzése pályázatok kiírásával, ösztön- díjjal, jutalmazással és az esetenkénti pályázati nevezési díjak odaítélésével magasabb színvonalú munka végzésére. A kiemelkedő kulturális munkát végző diákok jutalmazása, támogatása, a Petőfi Musical Stúdió munkájának anyagi támogatása, rendezvényeinek ese- tenkénti szervezése. A nyelvi és szaktárgyi szakkörök létrehozása és ezek munkájának anyagi támgatása, tantárgyi versenyek szervezése és lebonyolítása. A szociálisan rászoruló tanulók megsegítése, az iskola hagyományainak és jó hírnevének megőrzése. ... >>

A Petőfi utcai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Petőfi utca 1.
képviselő: elnök Papp Gyöngyi
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

A Piacképes Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1185 Budapest, Bartók Béla utca 10.
képviselő: Bartolák Szilvia
A Magyar Köztársaság területén belül a hagyományos iskolarendszerű oktatás non-profit, iskolarendszerű, illetve felnőttképzéssel történő kiegészítése. Az Alapítvány elsősorban Budapesten és az ország hátrányos besorolású régióiban kíván további tanulási és képzési lehetőségeket teremteni elsősorban, de nem kizárólag a megváltozott munkaképességű és a hátrányos helyzetű, alacsony iskolázottságú tanulni vágyók számára. Az Alapítvány céljául tűzte ki a munkaerő-piaci szempontból nehéz helyzetben levők szakképzését, munkaerő-piaci képzését, integrációjának elősegítését, amelyekhez az iskolarendszerű képzések megvalósításán kívül pályaorientációs tanácsadással, munkaerő-közvetítéssel, tutorálással, mentorálással kíván foglalkozni. Az Alapítvány a fenti célok eléréséhez szükséges tárgyi, szakmai, illetve egyéb feltételeket kívánja megteremteni. ... >>

A Pilisborosjenői Kerekes Táncegyüttesért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2097 Pilisborosjenő, Bajcsy Zs. u.8.
képviselő: Csikós Péterné elnök
A Pilisborosjenői Kerekes Táncegyüttes munkájának elősegítése, az utánpótlás nevelés és oktatás színvonalának emelése a táncegyüttes támogatásán keresztül, a neveléshez, oktatáshoz, képességfejlesztéshez és a hagyományos népi táncokkal, hagyomáyokkal kapcsolatos ismeretterjesztéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésének és bővítésének segítése. ... >>

A Poroszlói Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3388 Poroszló, Alkotmány út 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Szűcs Richárdné
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás támogatása, tanulnmányi és egyéb versenyek támogatása, nyertesek, versenyzők díjazása, iskolai és egyéb kulturális, szabadidős programok támogatása, hagyományok ápolása. ... >>

A Pro Gorsio - Gorsium Barátok Köre "Gorsium" alapítványa

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.
képviselő: Dr.Fitz Jenő elnök
A gorsiumi feltárások és a Régészeti Park tudományos, ismeretterjesztő, kiadványozó, a romterületet fenntartó és továbbfejlesztő tevékenység támogatása. ... >>

A Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Királyi Pál utca 7. 2./5
képviselő: Dr. Fábián Ferenc elnök
Különösen a protestáns jogi oktatás hagyományainak ápolása, történeténk feltárása. ... >>

"A Pusztakovácsi Hagyományápolásért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8707 Pusztakovácsi, Fő utca 145.
képviselő: Csöndörné Gulyás Etelka
Az Alapítvány segítséget kíván nyújtani Pusztakovácsi hagyományainak ápolásában, a településről elszármazottak találkozóinak szervezésében, lebonyolításában, időskorúak, oktatásban résztvevő tanulók -alsó, felsőfokú oktatásig bezárólag - támogatásában. Ehhez a célhoz pályázatok és támoga- tások elnyeréséhez szükséges feltételeket kívánja biztosítani. Segítséget kíván nyújtani a község "Falumúzeum" tárgyi feltételeinek javítására. ... >>

A Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapitvány Balatonfüred közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.
képviselő: Dr. Fazekas Pálné, Filipovics István, Pulsfortné Tóth Ilona
Az oktatás anyagi, technikai feltétele- inek javitása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás külföldi cserekapcsolatok kiépitésének segitése, tanulók utazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásának támogatása. Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők támogatá-sa, nyertesek dijazása. Iskolai és kultúrális szabadidős programok támogatása. ... >>

A Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1174 Budapest, Kép 14.
képviselő: Gyárfásné Zágon Eszter, Miseticsné Széles Zsuzsa
A speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek képzési feltételeinek javítása, az oktatás, a kulturális- és sportélet támogatása. ... >>

"A Regéci Várért Alapítvány"

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3893 Regéc, Fő út 47.
képviselő: Dr. Vissy Zsolt
A Regéci vár feltárásának, újjáépítésének, a feltárt és újjáépített rom védelmének anyagi támogatása, - a határmenti kisrégiók menedzselése, - Határon túli régiófejlesztése, - Munkahelyteremtés, életminőség javítása, - Idegenforgalom fejlesztése, figyelemmel a falu és környezete védelmére, felelevenítve a várhoz kapcsolódó korabeli mesterségeket, várjátékokat, - Ezekhez fűződő infrastruktúra kiépítése, művészeti táborok megszervezése, - Tudományos tevékenység, kutatás, - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

A reménység madara Alapítvány

(szociális,kulturális)

1062 Budapest, Bajza u. 68.
képviselő: Léderer Róbert
Mozgássérült emberek és gyermekek egyéni, szociális és kulturális támogatása. ... >>

A Rétköz és Közép-Szabolcs Felemelkedéséért Alapítvány

(kulturális)

4561 Baktalórántháza, Arany J. u. 31.
képviselő: Dr.Sánta Enikő
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében - különösen a Rétközben és Közép- Szabolcsban - a civil társadalom megerősítése, a térség kultúrájá- nak, műveltségének fejlesztése, a kulturális élet és a közélet színesítése, a közművelődés elősegítése. ... >>

A Révai Miklós Gimnázium Barátainak Köre

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Jókai u. 21.
képviselő: Szabó György
Az egyesület erősíti az öregdiákoknak az egymáshoz, tanáraikhoz és a gimnáziumhoz, valamint a gimnázium iránt rokonszenvezőknek az iskolához fűződő kapcsolatait. Ápolja az iskolai hagyományokat és segíti ezek továbbfejlesztését. A tagok részére rendszeres tájékoztatást ad a tagság és a gimánzium életének fontosabb eseményeiről. Igény és lehetőség szerint segítséget nyújt az iskola oktatási munkájához. Pályázatok és díjak kitűzésével, továbbá - az iskola vezetésének javaslata alapján - a tanulók anyagi támogatásával segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. ... >>

A Reviczky Zenevár kislakói Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Reviczky u. 52-56.
képviselő: Takács Katalin
A Reviczky Óvoda anyagi /tárgyi/ feltételrendszerének javítása, az óvodások testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. ... >>

A Ricsei Pszichiátriai Otthon Lakóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,kulturális)

3974 Ricse, Vasút u.2.
képviselő: Gyulai Judit
A pszichátriai betegek szociális és egészségügyi ellátásának, az ápolás-gondozás, mentálhigiénés ellátás tárgyi feltételeinek javítása, ezáltal az ellátás minőségi színvonalának emelése. Az intézmény külső-belső lakókörnyezetében a tárgyi eszközök pótlása (pl, bútorzat, textília, informatikai eszközök), a szabadidő kultúrált eltöltéséhez, a társadalmi és családi kapcsolatok fenntartásához, a szellemi és szórakoztató tevékenységek biztosításához a feltételek megteremtése (pl. rendezvények megszervezése, játékok,tömegkommunikációs eszközök),kultúrális tevékenységek biztosítása (pl, színház, múzeum, kirándulás, sport és kultúrális rendezvényeken vetélkedőkön, versenyeken való ... >>

A Robogó Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Robogó u. 3.
képviselő: Rigler Zoltán
Az óvoda nevelési-oktatási-gondozási feltételeinek javítása, színvonalának fejlesztése. ... >>

A Rock és Musical Színház Társulatáért Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Rétköz utca 2. 3./4.
képviselő: dr. Miklós Tibor
Fejlessze és magasabb szintre emelje a magyar zenés színház értékteremtő hagyományainak folytatása érdekében az alkotói és előadói kreativitást, elősegítse a tehetségkutatást és képzést, különös tekintettel a fiatalok körében, hozzájáruljon ahhoz, hogy magas színvonalú, zenés színpadi művek színrevitele és játszása valósuljon meg, elsősorban a főváros X. kerületében, Kőbányán. ... >>

A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 37.
képviselő: Kószó Gabriella a kuratórium elnöke
Az alapítvány a Klebelsberg Kuno népiskola programja jeles állomásaként (5000. népiskolai egység) l930. október 25-én átadott szegedi Rókusi Iskola, amely azóta is folyamatosan alapfokú oktatási létesítményként működik, jelenleg a Rókusi 1.sz. Általános Iskola az intézmény tanuló ifjúságának és családjainak, szegedi Öreg-Rókus városrész lakosságának kíván lehetőséget biztosítani a klebelsbergi örökség, szellemiség és hagyományok megőrzésében, méltó folytatásában, a városrész múltjának és jelenének jobb megismeréséhez, az itt élők közéleti tevékenységének javításához, s kulturális és a hagyományőrző rendezvényekbe való bekapcsolódásukhoz, ismereteik bővítéséhez, új ismeretek és közösségi élmények révén érzelmi kötődéseik javításához. ... >>

A Roma Kultúra Értékeinek Megőrzéséért Oktatási - Művészeti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1214 Budapest, Murányi utca 19.
képviselő: Balogh Ernő
a hátrányos helyzetű cigány gyermekek oktatásának, nevelésének, felzárkóztatásának elősegítése. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára az ősi romakultúra értékeinek megóvása, zenei örökségük, hagyományaik megőrzése, folyamatos ápolása. ... >>

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
képviselő: Sütő Mária Márta
A román nemzetiség anyanyelvének, hagyományainak megőrzése, fejlesztése, nemzetiségi jogok védelme, politikai képviselet, közösségek oktatási és kulturális tevékenységének fejlesztése. ... >>

A Rudabányai Óvodákért Oktatási Művelődési Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3733 Rudabánya, Óvoda u.10.
képviselő: Dr. Máté Bálintné
A Rudabánya község területén lévő két Óvodába járó gyerekek nevelésének, oktatásának támogatása. - Az Óvodai nevelés és oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Szemléltető és oktató eszközök, valamint mozgásfejlesztő és sportszerek beszerzése. - A település hátrányos helyzetéből adódó gyermeki esélyegyenlőség oldása - a felzárkóztató (etnikai) program eredményének biztosítása, - esztétikus környezet kialakításának támogatása. - A gyermekek kirándulásokon, szinház-, mozilátogatásokon és egyéb kultúrális programokon való részvételének elősegítése. - A gyermekeknek a természettel való megismertetése, annak megszerettetése és a természetvédelemre való nevelés előmozdítása, - A nevelőmunka feltételeinek javítása, az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

"A Sajó és Tisza menti emberekért" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3714 Sajópálfala, Szabadság út 55
képviselő: Polgári László
a.) A Sajó és Tisza menti települések és a velük határos, román, ukrán és szlovák határ menti magyar települések megsegítése, a köztük lévő kapcsolat fejlesztése, az ott élők támogatása. A szellemileg, lelkileg, szociálisan rászorulók, vagy hátrányos helyzetben élők támogatása. A területen élő nemzeti-, etnikai közösségek támogatása, kulturális csoportok, énekkarok létrehozása, cseréje. Hazai és külföldi adományok gyűjtése és továbbítása. Idősek támogatása. Információs és képzési rendszer kiépítése és működtetése.

b.)Kapcsolat kiépítése a területen működő önkormányzatokkal, egyházakkal, oktatási és kulturális intézményekkel, egyesületekkel, alapítványokkal. A területen lévő helyi és műemléki védettségű épületek felújítása, közösségi és képzési épületek építésének támogatása, azok fenntartása.

c.) Gyermekek, fiatalok és idősek érdekvédelme, közösségeik létrahozása, segítése. A magyar nyelv és kultúra ápolása, összetartozásuk erősítése és kapcsolatuk fejlesztése, a velük együtt élő, más nemzetekhez tartozókkal való barátság ápolása. A területről elszármazott, a világ bármely pontján élő Sajó és Tisza menti emberek összefogása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ... >>

"A Sajóládi Református Egyházközségért Alapítvány"

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3572 Sajólád, József A. u. 1.
képviselő: Bus Attila
Sajólád Református Egyházközség hitéletének előmozdítása. Támogatja a mentálhigéniás tevékenységet, karitatív, emberbaráti feladatokat, idősek,középkorúak, fiatalok, hátrányos helyzetű emberek között, krízisprevenciót munkálja veszélyeztetett családok és fiatalok között, gyermek, és ifjúság szabadidős hasznos tevékenységét, egészséges életvitelre, sportolásra nevelését, ezek anyagi és eszközi feltételeinek biztosítását, konferenciák szervezését , lebonyolítását, hátrányos és tehetséges diákok támogatását,kultúrális programok, hangversenyek kirándulások szervezését, az egyház és a falu történelmi népi hagyományainak ápolását, a sajóládi történelmi személyeken keresztül éríntett, a régióba tartozó gyülekezetekkel, településekkel együttműködve, sajóládi református templom építését, gyülekezeti ház korszerűsítését, az egyház technikai felszereltségének kiépítését, pótlását, karbantartását egészségmegörzés,szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység. ... >>

A SALÓVÁMOSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási,kulturális)

3600 Ózd, Mekcsey István u.205.
képviselő: Váradi gabriella
A Sajóbábonyi Általános Művelődési Központ oktatási, nevelési, közművelődési feltételeinek javítása, az intézmény településrészein betöltött kultúrális szerepének erősítése, szabadidős, sporttevékenységeinek támogatása, az intézmény tehetséges tanulóinak, pedagógusok önképzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal