Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21467
8. oldal

A Mátészalkai 4.sz. tagóvodába járó gyermekekért "Kerekecske dombocska" alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 17.
képviselő: Tárkányiné Budai Éva
A nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása. Óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek segítése. Játékok, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése. Az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A MÁTÉSZALKAI GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKJAIÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey út 12
képviselő: Baráth Szilvia, László Attila, Pankotai Ferenc
A kollégium rászoruló diákjainak anyagi támogatása, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, egyéb az alapszabály szerint ... >>

A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Orczy út 8. III/15.
képviselő: kurátor Zajdó Lajosné
A keresztény kulturális örökség ápolása és megismertetése érdekében a fiatalok, a családok részére az itt zajló tevékenységek keretét szolgáló épület megmentése, karbantartása, bővítése, különös figyelemmel a környezeti adottságok megóvására. ... >>

A "Média Fejlesztéséért" Alapítvány

(kulturális)

1077 Budapest, Izabella utca 6. II./35.
képviselő: Szirmai Magdolna
A kisebbség és emberi jogok propagálása, védelme, minél szélesebb körben való ismeretterjesztés. ... >>

A Megújuló Társadalomért Alapítvány

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

4700 Mátészalka, Munkácsy Mihály utca 25.
képviselő: Dr. Szilágyi Dénes
Kulturális, tudományos, oktatási, környezetvédelmi és állampolgári jogok támogatását, biztosítását célzó tevékenység. ... >>

A Megyer Törzs Déli Gyepűvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
képviselő: elnök Pámer László
középkori lovas és kézműves hagyományaink felélesztése és ápolása. ... >>

A MERLIN-KÖR Egyháza

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7678 Abaliget, Kölessy Vilmos utca 28.
képviselő: képviselő Surjánné Hajdu Erika
vallásos cselekmények, szertartások végzése, nevelési oktatási intézményekben vallásoktatás, hitélethez szükséges kiadványok, kegytárgyak előállítása, értékesítése, egyházi célra használt épületek részleges hasznosítása, vallásgyakorlás hozzáférhetővé tétele szociális, egészségügyi gyermek, ifjúságvédelmi intézményben gondozottak, büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartottak számára, kulturális, nevelés-oktatási, szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézményműködtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

A Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Csendes köz 4.
képviselő: Olejné Mertz Judit
Óvodai kirándulások, színházlátogatások, egyéb kulturális programok költségeinek részbeni, vagy teljes átvállalása estenként. Jó minőségű és tartós berendezési tárgyak (asztalok, székek, fektetők, stb.) beszerzése. Az óvodák udvarának természetbarát, természetes anyagból álló játékszerekkel való felszerelésének támogatása. Az óvodák könyvtárának fejlesztése - szakmai és gyermekirodalmi - könyvekkel. A csoportszobák esztétikus díszítését szolgáló tárgyak, berendezések beszerzése. Olyan tisztító és takarítógépek vásárlása, melyek lehetővé teszik a csoportszobák levegőjének, bútorainak, játékainak hatékony fertőtlenítését, takarítását. Jó minőségű és tartós képességfejlesztő játékok beszerzése. Óvodai fejlesztőszobák, tornaszobák ... >>

"A Mezőcsáti Középiskolásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3450 Mezőcsát, Kossuth u. 12.
képviselő: Gulyás Terézia
Az alapítvány általános célja, hogy segítse a mezőcsáti középfokú oktatás színvonalának fejlesztését, személyi és tárgyi feltételeinek bővítését, a nevelő testület szakmai elhivatottságának elmélyítését, a tehetséges tanulók magasabb szintű képzését, a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének érvényesítését, iskolánk névadója Kiss József mezőcsáti születésű költő, lapszerkesztő életművének ápolását. Az alapítvány nevesített célja: a.) az iskola létesítményének fenntartásának, felújításának, bővítésének támogatása, b.) a számítástechnikai oktatás tárgyi, személyi feltételeinek fejlesztése c.) a nyelvoktatás színvonalának emelése intenzív képzési lehetőségek biztosításával, nyelvi labor kialakításával, külföldi (élő nyelvi területekkel való) kapcsolatok felvételével, csereprogramok szervezésével d.) a hazai és külföldi számítástechnikai, nyelvi és művészeti oktatási és továbbképzési programokhoz való kapcsolódás támogatása e.) a művészeti és környezetvédelmi, valamint az egészséges életmódra nevelés feltételeinek javításával és bővítésével kapcsolatos támogatás f.) a szakmai képzés színvonalának emelése a tárgyi feltételek javításával g.) a képzés profiljának aktualitását a mindenkori munkaerőpiac igényeinek és a szülők elvárásainak megfelelően h.) a kiemelkedően versenyző és pályázó diákok, valamint felkészítő tanáraik eredményeinek elismerése j.) a nevelőtestület pedagógiai, szakmai elkötelezettségét a NAT bevezetéséhez kapcsolódó innovatív tevékenység támogatása j.) a beiskolázás eredményessége érdekében leendő diákok számára vonzó programok szervezése, iskola életének elismertetése (gólyatáborok, nyílt napok, körzeti versenyek, videófilm) k.) Kiss József költői - lapszerkesztői hagyatékának feldolgozása, életútjának iskolai állandó kiállításon való bemutatása, művei összkiadásának előkészítése. Az alapítvány a céljait a mezőcsáti Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában tanuló diákok tekintetében kívánja megvalósítani. ... >>

A Mezőgazdaság Legjobb Tanulói Alapitvány

(kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 90.
képviselő: Nagy Kálmán ... >>

A Mezőnagymihályi Egyházközségért Alapítvány

(kulturális)

3443 Mezőnagymihály, Kossuth L.u.70.
képviselő: Dövényi Nagy Ferenc
Mezőnagymihályon a nagy hagyományokkal rendelkező református egyházi élet működésének támogatása, egyházi ingatlanok (templom, gyülekezeti ház, parókia) karbantartása, felújítása, állagának megóvása, templomi orgona felújítása, területi egyházi rendezvények Mezőnagymihályon történő megszervezésének anyagi támogatása. Az alapítók rögzíteni kívánják, hogy az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, képviselőjelöltet nem támogat, nem állít és mindezen lehetőségektől a jövőre nézve is ... >>

" A MEZŐZOMBORI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3931 Mezőzombor, Kölcsey u.7.
képviselő: Bodnár Bertalanné
A mezőzombori általános iskola tanulóiért és az onnan továbbtanulók tanulmányainak segítése, ösztönzése, támogatása. Anyagi támogatással segíteni a fiatalokat nyelvtanuláshoz,külföldi kapcsolatok tanulmányutak szervezését.Támogatni az iskola kultúrális, szabadidős programjait és sportversenyeit.Segíteni az iskola tanulmányi versenyeit, müvelődést szolgáló rendezvényeit. Közreműködni az élen járó pedagógusok elismerésében, továbbképzésük anyagi támogatása. ... >>

A Mi Bakonyunk Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.
képviselő: Vaderna Melinda
Részvétel Bakonyszentlászló, Bakonygyirót és Fenyőfő községek által alkotott mikrotérség fejlesztési programjának kidolgázásában és az elfogadott fejlesztési célok megvalósításában, ezen települések oktatási, kulturális, szociális, környezet- és természet-és műemlékvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, foglalkoztatási és sportcélú faladatainak megoldásában való részvétellel a népesség-megtartó képesség erősítésében, a helyi közösségépítésben az érintett települések önkormányzatainak vállalkozóinak és a civil szervezeteknek az összefogásával. ... >>

A Mi Falunkért Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3443 Mezőnagymihály, Kossuth u.56.
képviselő: kuratórium elnöke Ilku Imre
Mezőnagy,mihályon a telepűlés fejlődésének elősegítése a lakosság bevonásával. Kultúrális tevékenység, a kultúrélis örökség megóvása. Műemlékvédelem, Környezetvédelem, természet és állatvédelem. Közrend és közbiztonság védelme, mentés, katasztrófa elhárításban való résztvétel. Életmódformálás, a népesség egészségi állapotának javítása. ... >>

A Mi Falunkért Közalapítvány

(sport,kulturális)

2624 Szokolya, Fő u. 83. sz.
képviselő: Csuka Csaba elnök
környezetvédelem, kultúra,faluturizmus, sport, ... >>

A Mi Gyermekeink Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Kovácsné Kiss Piroska
A tanulók tanulását, fejlődését, oktatását elősegítő technikai és egyéb eszközök, felszerelési és berendezési tárgyak, sportszerek beszerzése, korszerűsítése. Tanulmányi versenyeken és kirándulásokon való részvétel támogatása. Idegen nyelvű oktatás, illetve a kreatív készséget elősegítő művészeti és egyéb csoportok, számítástechnikai foglalkozások bővítése, fejlesztése, eszközökkel való ellátásának támogatása.
Több fakultatív sportolási lehetőség elősegítése sportfelszerelési eszközök vásárlásának támogatásával, hogy a gyermekek egészséges életre történő nevelését előmozdítsa. Hozzájárul a fiatalok sport, szabadidős és kulturális lehetőségeinek színvonalasabbá tételéhez. ... >>

"A mi iskolánkért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9082 Nyúl, Jókai u. 21.
képviselő: Kele Ildikó
Az iskola működtetésének elősegítése, a környezeti körülmények és képzési feltételek javítása, a tanulók kulturális életének fejlesztése. Hátrányos helyzetű, de tehetséges fiatalok tanulásának támogatása, táboroztatások szervezése. ... >>

A Mi Kis Falunk Helytörténeti és Községszépítő Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

4564 Nyírmada, Ady Endre utca 9.
képviselő: Juha Bertalanné
Az egyesület segíti a község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, feladata még a lakóhely hegyományainak ápolása, gyűjtése és óvása, a történelmi értékek védelme és megismertetése, a lakosság szülőhely iránti szeretetének erősítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"A MI KÖRZETÜNKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3900 Szerencs, Előhegy utca 20/ a
képviselő: Kopcsó Attiláné
a./ A körzet játszóterének bővítése, új játékok, színpad karbantartása, föld, homok pótlása, játékok újrafestése, kerítés felújítása, tisztán és rendben tartása.
b./ A körzet környezetének szebbé, barátságosabbá tétele (virágosítás, parkosítás).
c./ A körzetben élő gyermekek összefogása közös programokkal (gyermeknap, anyák napja, nyárbúcsúztató, Mikulás, közös kirándulások).
d./ Felnőtteknek és időseknek programok szervezése (színházlátogatás, bál, kirándulások, alkalmanként közös munka megszervezése).
e./ Gyermekek továbbtanulásának támogatása (pályázati elbírálás alapján).
f./ A körzetben lakó emberek támogatása hirtelen bekövetkezett baj esetén (kérelem benyújtása után).

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem. ... >>

"A Miskolci Hermann Ottó Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Gesztenyés u.25.
képviselő: Baloghné Pálfi Gabriella
A kiváló tanulók jutalmazása, az iskolai eszközállomány fejlesztése, az iskolai kulturális és sportjellegű rendezvények hejezettjei és szervezői támogatása. - az oktató nevelő munka színvonalának emelése: - a hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

A Miskolci Jazz Újjáélesztéséért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

3525 Miskolc, Kazinczy u. 10. I/7.
képviselő: Dr. Török Zsolt, Szabó Norbert
Miskolc Megyei Jogú Város hajdan virágzott jazz, ill. jazz-rock könnyűzenei életének újjáélesztése és felvirágoztatása érdekében támogatások nyújtása művészeti csoportok, alkotó közöttségek ill. az alapítványi cél megvalósítása érdekében eljáró jogi és természetes személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek számára. ... >>

A Miskolci Jezsuita Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3523 Miskolc, Fényi Gyula tér 10.
képviselő: Forrai Tamás
A Gimnázium építkezésének, működésének ésfenntartásának anyagi támogatása. Szegény sorsú tanulók megsegítésére alap létrehozás. Tudományos képzés,oktatás,továbbképzés segítése.Tanulmányi, sport és kultúrális ösztöndíjak adományozása. Karitatív tevékenység ... >>

A "Miskolci Jogászképzésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Áll.és Jogt.Kar Dékáni Hiv.A/4
képviselő: Dr. Szabó Miklós
A Miskolci Egyetemen folyó, a korábbi jogakadémiai képzést nem számítva is 15 éves múltra visszatekintő magas szakmai színvonalú jogképzés nehezendő feltételeinek társadalmi eszközökkel való támogatása, ezen belül: a qraduális,posztqraduális regionális jogképzés fejlesztésének előmozdítása annak elismerésével, hogy a képzés az akkreditációval rendelkező MME ÁJTK keretén belül zajlik, állami támogatás hiányában önköltséges, levelező jogi oktatás anyagi feltételeinek biztosítása különösen,, arra a Karnál szereplő tandíj bevételek nem nyújtanak elég fedezetet, a levelezőképes távoktatás irányában való továbbfejlesztés anyagi, szervezeti feltételeinek elősegítése, pl. a számítógépes adatbázison nyugvó jegyzet- és tansegédletkiadás, valamint kölcsönzés felvállalása, ill. más szervezet ilyen tevékenységének anyagi támgoatása, az általános szakmai továbbképzés, szakvizsgára felkészítő képzés feltételeienk biztosítása, elsősorban ügyvédjelölti képzés keretében olyan volt közalkalmazottak foglalkoztatása, akik szaktudásának, oktatói tapasztalatának hasznosítása az alapítók, kurátorok megítélése szerint a leendő jogászok számára nélkülözhetetlen, hátrányos anyagi helyzetben lévő, ill. kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatása pályázatok révén (tandíjtámogatás, ösztöndíjtámogatás, utazási költségviselés, támogatás tudományos ösztöndíjak mellé, publikációs lehetőségek biztosítása hallgatóknak, oktatóknak egyarán) a tudományos, oktatási gyakorlati munkaterületek minél jobb összehangolása, ennek érdekében szakmai rendezvények szervezése, támogatás, hagyományápoló, kulturális értéket hordozó jgoász rendezvények szervezése, támgoatása, ezen belül az ún, öregdiák rendezvények ... >>

A MISKOLCI REFOEMÁTUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK LÉVAY jÓZSEF aLAPÍTVÁNYA

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Kálvin u.2.
képviselő: Dr.Tóthné Kárpule gyöngyi
Anyagi és társadalmi segítséget adjon a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek a volt miskolci református gimnázium ujraindításához és fenntartásához az iskola hagyományos szellemében. Az alapítvány elősegíti az iskola működése tárgyi feltételeinek minél magasabb szintű biztosítását. Az intézmény cserkészcsapatának támogatása. a szociálisan rászoruló, valamint kimagasló eredményeket elérő tanulók jutalmazását. A kimagasló szakmai munkát végző tanárok jutalmazását.Az iskola hírnevét öregbítő tanulmányi, sport- és cserkészversenyek helyezetteinek díjazását. A volt diákok baráti köreinek támogatását. A " Lévay Nívó Díj " anyagi fedezetének megteremtését. ... >>

A Miskolci Széchenyi István Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3524 Miskolc, Hajós Alfréd u. 5.
képviselő: Kárpáti Lászlóné kur.eln.
Az alapítvány támogatja az iskolai tanulmányi versenyeket. Jutalmazási lehetőségeket teremt a különböző területen kiemelkedő erdményt elérő diákok részére. Támogatja az iskolát képviselő eredményt elérő diákok területi, országos versenyeken, vetélkedőkön. A lehetőségekhez képest az alapítvány is rendez és szervez tanulmányi versenyeket, sportrendezvényeket, egyéb vetélkedőket. Támogatja a diákok által vagy részükre szervezett túrákat, kirándulásokat. Közelebb hozza a gyermekekhez a kulturális események, rendezvények lehetőségeit, hozzájárul az iskolai rendezvények rangosabb, színvonalasabb megrendezéséhez. Megteremti illetve fejleszti az egyes szakterületek technikai színvonalát. Elősegíti az iskola környezetének szebbé tételét. ... >>

A Miskolci Urológiáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3535 Miskolc, Bükk utca 9
képviselő: Dr. Pintér József
A Miskolci Megyei Jogú Város Semmelweiss Kórház és Rendelőintézet Urológiai Osztályának Fejlesztése az alábbiak szerint fontossági sorrendben:
a.) Az Urológiai Osztály mindenkori dolgozói (orvosok, nővérek, ápolók) szakmai képzésének, továbbképzésének és fejlődésének elősegítése, támogatása.
b.) Az Urológiai Osztály műszerekkel való ellátásának elősegítése, a már meglévők fejlesztése, karbantartása, szakkönyvek és folyóiratok beszerzésének támogatása,
c.) a képzéseken túl az Urológiai Osztály kohéziójának, összetartásának növelése, ennek érdekében az osztály dolgozóinak szakmai, kulturális és szabadidős programok szervezése, ezek támogatása,
d.) az Urológiai Osztály munkahelyi környezetének, a dolgozók és a betegek élettere minőségének javítása, hogy a betegek és dolgozók komfortérzete javuljon, és az erre irányuló törekvések támogatása, elősegítése. ... >>

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2131 Göd, Fenyves u. 25/a.
képviselő: Horváth Szilárd
A moldvai csángó-magyar családok gyermekeinek támogatása. A magyar népcsoportok közötti kapcsolatok erősítése. Oktatási, kulturális programok szervezése. ... >>

A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Akácfa utca 32.
képviselő: Hári Zsuzsanna
A hagyományőrzáshez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. - Az alapítvány, mint közös fenntartó a Napköziotthonos Óvoda ( 1075. Bp. Holló u. 5-9.) oktatási tevékenységét fejleszti, ösztönzi pedagógiai programjának korszerűsítésével. - Az óvodáskorú gyermekek számítógéppel való megismertetése és az ehhez szükséges eszközök, számítógépek vásárlása minden csoportnak. - Sportnapok, kulturális programok, kiránsulások szervezése, busz bérlése, óvodai programok rendezése. - Az alapítvány céljainak megfelelő foglalkozásokat vezető óvónők tiszteletdíjazása. - Egészségmegőrzés, preventív torna (jóga, úszás, láb- és testtartást javító torna, korcsolya, stb.) feltételeinek javítása, eszközkészlet bővítése. - Egészséges étkezési szokások kialakításához szükséges gasztronómiai ismereteket alapozó konyhatechnikai jártasságot fejlesztő eszközök vásárlása az óvoda részére. - A közösen fenntartott óvoda foglalkozásaihoz szükséges eszköztárának bővítése (pl.:műszaki cikkek, TV, magnó, játékok, mászókák stb.) vásárlása. ... >>

A Munkácsy trilógiáért Közalapítvány

(kulturális)

4024 Debrecen, Piac u. 54.
képviselő: elnök Madarász Gyula, Kósa Lajos tag, Rácz Róber
A Munkácsy Mihály által alkotott Ecce homo, Krisztus Pilátus előtt és a Golgota cimü képek állagának megóvásában és a Magyarországon
történő folyamatos bemutatásukban való közreműködés ... >>

A muzsika hangja a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Rákóczi utca 68.
képviselő: kuratórium elnök Megyimórecz István
a pécsi Városközponti Óvoda, Általános iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Liszt Ferenc Zeneiskolája (Pécs, Rákóczi út. 68.) keretein belül folyó oktató-nevelő munka és művészeti tevékenység támogatása. ... >>

A Működő MEZGÉ-ért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

5900 Orosháza, Kossuth L. tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Varga Emma
Az iskola működésének támogatása, hagyományok ápolása, szakmai kirándulások segítése, szakmai kiállítások rendezése, kulturális, ismeretterjesztő előadások támogatása. ... >>

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Gádor 101-105.
képviselő: Maróthy Miklósné
Támogatást nyújtani az iskolában tanuló gyermekek nyelvoktatásához és egészséges fejlődéséhez. ... >>

"A MŰVÉSZETEKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Egressy út 1/ B
képviselő: Jakab István
A kazincbarcika Kodály Zoltán Állami Zeneiskola működési feltételeinek javítása. Szükséges felszerelési tárgyak beszerzéséhez támogatása, az iskola tanulóinak és tanárainak hazai és külföldi szerepléseihez hozzájárulás, külföldi testvérkapcsolatok finanszírozása, szakmai táborok segítése. Tehetséges tanulók jutalmazása. Zeneiskola hagyományainak ápolása. ... >>

A Művészetért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Kircsi László, titkár Bozóky Anita
a megszűnő állami mecenatúra szerepét pótlandó, a város és a megye művészete szakmai színvonalának megőrzése, a környezet esztétikai arculatának, kultúrájának javítása. ... >>

A Művészetért, Atlétikáért, Magyarságért Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Darvas József u. 15.
képviselő: Hevérné Juhász Anikó titkár, Oláh Ferenc a kuratórium elnöke
A művészet és a sport támogatása, ezen belül is a szentesi szobrászművészet támogatása; a városhoz kapcsolódóan létrehozott szobrok, könyv, művészeti album formában történő megjelentetésének támogatása; közreműködés köztéri szobrok állításának finanszírozásában - az alapítvány céljaival összhangban lévő és kapcsolatban álló reklámanyagok, egyéb nyomtatott vagy képi információs eszközök megjelentetésének támogatása, állandó szobor-tárlat létrehozása; itt a határainkon túl élő, főként magyar művészek alkotóművi tevékenységének bemutatása; művészeti kiállítások szervezése itthon és külföldön, ezek költségeinek részbeni fedezése; a hagyományos "Szentesi Dobóatlétikai Verseny" felújítása. ... >>

"A Művészeti Szakképzésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Ifjúság út 16/20
képviselő: Dr. Bistei Attila Dr. Univ.
A Szemere Bertalan Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium az Országos Képzési Jegyzékben szereplő művészeti szakokon a képzésben résztvevők számára anyagi támogatás biztosításával olyan klasszikus műveltségű, de ugyanakkor a kor problémáira és reagálni tudó szakemberek útjára bocsátása, akik egy-egy szakma múltját ismerve, annak legjobb hagyományait művelve, azt időnként újrafogalmazva nyújtsanak többet, mint esetleg ... >>

A Művészetoktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.
képviselő: Dr. Tóthné Nagy Beatrix elnök, Vadászné Ablonczy Emőke
Kiemelkedő tehetségek támogatása. Tárgyi eszközök fejlesztése. Tanulmányi utak és vidéki kiállítások látogatásának megszervezése. Vendégtanárok, vendégművészek fogadása. Kiállítások szervezése, lebonyolítása. Kiadványszerkesztés. ... >>

A Művészetoktatásért Újfehértón Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4244 Újfehértó, Bem apó út 143.
képviselő: Daróczi Sándor a kuratórium elnöke
A tanulók számára növendék hangversenyek szervezése, azok tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. A tanulók versenyeztetéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, versenyek szervezése; hangszerek beszerzése, felújítása, művészeti fesztiválok, táborok szervezése, a tehetséges növendékek tandíjának átvállalása, jutalmazásuk biztosítása. ... >>

A Nácizmus Üldözöttei Bizottsága Működését Támogató Alapítvány

(kulturális)

1081 Budapest, Népszínház utca 27. I./6.
képviselő: Réti Józsefné
A Nácizmus Üldözöttei Bizottsága működésének támogatása. ... >>

"A Nagyatádi Babay József Általános Iskola gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Petőfi utca 51/a.
képviselő: Boros Bálint
A Nagyatádi Babay József Általános Iskola gyermek- és ifjúsági közösségei működésének támogatására segítségnyújtás programjaik megvalósításához, továbbfejlesztéséhez, sport és közművelődéshez. A táborozások és turisztikai programok támogatása. A tehetséges tanulók támogatása. ... >>

A Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 7.
képviselő: Lescsisin Marianna
Nagyatád város zeneoktatásának támogatása, különös tekintettel a tehetséggondozásra. Az alapítvány célja, hogy a természetes és jogi személyek támogatásával - akik elkötelezettek a magyar zene-kultúra, a magyar zeneoktatás ügye iránt és készek ezért a célért saját városuk érdekében anyagi áldozatot is hozni - olyan pénzalap megteremtése, amely lehetőséget nyújt a zeneoktatás támogatására. Középpontjában a tehetséggondozás áll, melynek érdekében meglévő pénzeszközeivel hozzájárul az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek minőségi javításához. Támogatja továbbá: - a tanulók szakmai rendezvényeken,versenyeken való részvételét, - a kiemelkedő eredmények ösztönzése a tanulók jutalmazásával, - kiemelt támogatás biztosítása a zenei pályán továbbtanulásra készülő növendékek részére, - az iskola által rendezett versenyek helyezettjei dijainak finanszírozása és hozzájárulás e versenyek megrendezésének dologi kiadásaihoz, - az arra rászoruló legtehetségesebbek minél szélesebb körü támogatása. ... >>

"A Nagydobosi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4823 Nagydobos, Fő utca 131.
képviselő: Barna Zoltánné
A nagydobosi óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése, a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, a tehetséges gyermekek felkarolása, a hátrányos helyzetű és a nagy családban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása. Az óvodai gyermekrendezvények gazdagítása, támogatása, az óvodai nevelő munkához szükséges eszközök, technikai berendezések bővítése illetve az óvodai pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülésének javítása, a teljesítményhez igazodó ösztönző rendszer kialakítása. ... >>

A Nagykökényesi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3012 Nagykökényes, Petőfi út l4.
képviselő: kuratóriumi elnök Hoffmann Józsefné
Az óvoda fűtésének korszerűsítése, oktató - nevelő munkát segítő korszerű eszközök beszerzése, kirándulások, nyelvoktatás támogatása, környezetbarát játékok beszerzése és a korszerű konyhai eszközök beszerzéséhez való támogatás nyújtás. 10. sz. végzéssel cél kiegészítés: - a minőségi oktatás és nevelés biztosí- tása, - hátrányos helyzetű tanulók tanulmánya- inak segítése, - az intézmény kulturális és sport rendezvényeinek támogatása. ... >>

A Nagymajtényi Falumúzeumért és a hagyományok ápolásáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Balassi B. utca 45. III/2.
képviselő: Pap János
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek. Kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Műemlékvédelem. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"A Nagyrozvágyi és Kisrozvágyi Oktatásért, Ifjúságért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3965 Nagyrozvágy, Zrínyi utca 3.
képviselő: Keserű György
Az oktatásról szóló törvényben a megfogalmazott önkormányzati feladatok ellátásának segítése céljából, a Ptk. 74/G.§ (2) bekezdésében írtaknak megfelelően. Az oktatás tárgyi és technikai feltételeinek javítása. Az iskolai szabadidős programok, vetélkedők, tanulmányi, sport- és kulturális versenyek anyagi támogatása. Az iskolai tehetséggondozás. Az arra rászoruló diákok esetenkénti anyagi támogatása. ... >>

A Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

5931 Nagyszénás, Hősök útja 12.
képviselő: elnök Gilyén Irén Katalin
A hitélet, az oktatás és a szociális munkák támogatása, a nagyszénási Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébániatemplom belső felújítása, a plébánia és egy új közösségi ház létrejöttének anyagi alapjainak megteremtése. Kulturális események szervezése, lebonyolítása. ... >>

A Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4812 Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.
képviselő: Szűcs Istvánné
A nagyvarsányi iskolába járó tanulók támogatása, jutalmazása, elismerése. Az iskola éves munkatervében támogatott tanulmányi versenyekre való benevezés finanszírozása. A szervezett szaktárgyi táborokban való részvétel költségeihez való hozzájárulás. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, az iskola által alapított elismerések anyagi vonzatának bitosítása, szemléltető eszközök vásárlása. A rászoruló gyermekek támogatása. ... >>

A Nap Harcosai Debreceni Hagyományőrző Íjász és Művészeti Közhasznú Egyesület (A Nap Harcosai Debreceni Hagyományőrző Íjász Egyesület)

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4034 Debrecen, Gogol u. 21.
képviselő: elnök Bíró István
Az íjászat és a haditornászat, mint sportág népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés. Az íjászat, és az ehhez kapcsolódó hagyományok népszerűsítése. E cél megvalósítása érdekében vállalja, hogy lehetőséget teremt minden érdeklődő számára, hogy a sporttal versenyszerűen tudjon foglalkozni. Az egyesület célja továbbá, hogy létrehozzon és versenyeztessen egy olyan csapatot, amely gyermekekből és felnőttekből áll, és akiknek anyagi lehetőségeihez mérten felszerelést, edzési lehetőséget és színvonalas képzést biztosít annak érdekében, hogy jó eredménnyel tudjanak szerepelni mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeken. Az egyesület célja továbbá a magyar történelem, a magyar hagyományok, az ősi magyar kultúra és művészet megismerése és népszerűsítése Magyarországon és külföldön egyaránt. ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal