Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21467
1. oldal

...............

(kulturális)

8960 Lenti, Zrínyi út 4.
képviselő: Bence Lajos
A szlovénia területén, elsődlegesen a Mura vidéken élő magyar nemzetiségű lakosság nemzetiségi, anyanyelvi kultúrájának megőrzése, ápolása, fejlesztése, a Mura vidéki magyarok kultúrájának, hagyományainak magyarországi megismertetése. ... >>

.HU Kulturális Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 6.
képviselő: Horváth Vanda
magyar kultúra (zene, képző- és iparművészet, történelem, kreativitás), annak szereplőinek támogatása, képviselői számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, hírnevük, munkáik népszerűsítése, érdeklődők számára ismeretterjesztés, kultúrák közötti párbeszéd közvetítése. ... >>

.Nők Felsőörsért Egyesület

(kulturális)

8227 Felsőörs, Csalogány út 14.
képviselő: Dr. Pudmer Erzsébet elnök
Kultúrális-, környezetvédelmi tevékenység. ... >>

(H)ŐS Magyarok Alapítvány

(kulturális)

2536 Nyergesújfalu, Tó utca 2. I/1.
képviselő: Birosz Botond kuratóriumi elnök
Az ősi magyar hagyományok őrzése és ápolása, ennek keretében az ősmagyar kultúra (zene, étkezés, életmód, hitvallás) bemutatása, e célból rendezvények szervezése. ... >>

"1-es Ovis Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, József A. u. 9.
képviselő: Bócsiné Mészáros Anna kur. elnöke
A bicskei 1.sz.Óvoda óvodai ellátásának támogatása, a tárgyi működési feltételek javítása, az ebbe az óvodába járó gyermekek kulturális, oktatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, szabadidő, sport tevékenységének a támogatása, valamint az alapító okiratban foglaltak. ... >>

1. Magyar Faluért Alapítvány

(kulturális)

1145 Budapest, Bácskai utca 53. 1./1.
képviselő: Keller Mónika
Hagyományok megőrzése, újjáélesztése, támogatása és bemutatása; íjászat, vadászat, halászat, horgászat, erdőgazdálkodás, erdészet, lovászat, állattartás, állattenyésztés, kézművesség, növénytartás, növénytermesztés, népi tevékenységek bemutatása, a környezet védelme. ... >>

1.sz. Óvoda Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2132 Göd, Pozsonyi u. 12.
képviselő: Kékesi Annamária elnök
A óvodában nevelt gyermekek fejlődésének elősegítése, művészetek iránti fogékonyság, érdeklődés feltételeinek megteremtése, óvodai játékok fejlesztése, kirándulások szervezése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítése, illetve ezek támogatása, az óvoda játszóudvarának fejlesztése. Minden olyan tevékenység, amely az óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. ... >>

10 x 10 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Rungné Benedeczki Erzsébet
A hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi munkájának és szabadidős tevékenységének segítése.A tehetséges tanulók képességei kibontakoztatásának elősegítése, kiemelkedő eredményeik elismerése. A tanulók kulturális, művészeti, turisztikai és sporttevékenységének támogatása, mely az egyes tanulók anyagi támogatásán túl magában foglalja az iskolában lévő és a tanulók által használt eszközök vásárlását és karbantartását is. ... >>

100 Király Alapítvány

(kulturális)

1086 Budapest, Király utca 100. II./11.
képviselő: dr. Antalóczy Tímea, dr. Vágó Laura
A művészetek, a média valamint a gazdasági szereplők együttműködésének elősegítése és erősítése, mind a jelenben, mind a jövőre nézve. ... >>

100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület

(kulturális)

1161 Budapest, Kornél 2.
képviselő: Ifj.Szénási Sándor ... >>

1000 éves Visegrád Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2025 Visegrád, Sziget utca 1.sz.
képviselő: Szőke Mátyás
Visegrád és környéke történelmi és kulturális hagyományainak ápolása. Ismeretterjesztés megszervezése e körben. Nemzetközi rendezvénysorozat szervezése. Az egyetemes kultúrális örökségek felkutatása, archiválás, közzététele, kiállítások szervezése. ... >>

105. Alapítvány

(tűzoltó,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Deák F. utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Bíró Zoltán
A szarvasi Tűzoltóparancsnokság támogatása, tűzvédelmi programok támogatása, technikai és működési feltételek javítása, fejlesztése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. Kulturális és sportrendezvények szervezése, támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Oktatás, szakmai továbbképzések szervezése. ... >>

108. gépesített lövész Ezred Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Kodály utca 11. fszt./1.
képviselő: Póti Zoltán elnök
Ápolni a katonai hagyományokat, összetartani a Bajai helyőrségben szolgálatot teljesített tiszteket, tiszthelyetteseket, közallkalmazottakat, a szimpatizáló egykori tartalékosokat és honvédeket. ... >>

111 Kóbor Kutyák Motoros Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9029 Győr, Ladik utca 28.
képviselő: Ifj. Schwarcz Ottó
Az egyesületi, közösségi élet szervezése. Az egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai részére a kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Motoros túrázás, motoros találkozók, motoros közlekedés biztonsági rendezvények szervezése. A motoros közlekedés balesetbiztonságát elősegítő tevékenység. A motoros hagyományőrzés, motoros vezetéstechnikai ismeretek, motoros műszaki ismeretek, motorsport népszerűsítése. Motoros műszaki segélyszolgálat működtetése. Történelmi országjárás, természetjárás, üdülés és a szabadidő kulturált eltöltésének népszerűsítése. Jótékony célú adományozó, adományközvetítő tevékenység. Nemzetközi tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. Biztosítja tagjai és pártoló tagjai számára az egyesületi élethez szükséges feltételeket. ... >>

13 Harcos Sportegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1105 Budapest, Bolgár utca 13. fszt./1.
képviselő: Lontai Márton, Városi József
Szervezett lehetőséget biztosítani minden érdeklődő számára a harcművészetek és egyéb szabadidős sportok mozgásanyagának elsajátítására, szellemiségükben való elmélyülésre. Közreműködni olyan sportágak művelésében, amelyek az egészséges és harmonikus élet egységének fenntartását közvetlenül elősegítik, különös tekintettel a kondícióra, a ciklikus sportágakra és a lélek harmóniájára. Biztosítani a sportegyesületi kereteket a sportági szövetségek/szakszövetségek versenyrendszerében versenyezni kívánó sportolói számára és elősegíteni a nemzetközi versenyeken való részvételt. Harcművészeti, tömegsport és egyéb aktivitásra serkentő rendezvények, sporttanfolyamok és táborok szervezésével nevelni az erkölcsös, egészséges életmódra, a sport szeretetére. ... >>

15. Második Székely Határőr Gyalogezred Hagyományőrző Társaság

(kulturális)

1066 Budapest, Oktogon tér 1.II.9/A.
képviselő: Dr. Budai Gábor, Lodzsun József ... >>

16 Faluért-Somogyért Egyesület

(kulturális)

7478 Bárdudvarnok, Zsippó lakótelep 3.
képviselő: Svenda Istvánné
Az egyesület olyan politika- és ideológiamentes civil szerveződés, amely pártokhoz nem kötődik. Tevékenységével, közéletiségével Bárdudvarnok települései történeti hagyományépítését, a közösségi erőre támaszkodó működését, a környezetével történő tudatos és korszerű fejlesztését segíti elő. ... >>

16. Postagalambsport Tagszövetség Esztergom (52065/2002)

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Tartsai u. 5.
képviselő: Konrád János
Postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a tenyésztés és versenyzés szakszerű irányitása, röptetések, kiállitások meglszervezése, eszközök biztositása. ... >>

1848-as Nemzetőrők Hagyományőrző Közhasznú Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8122 Csősz, Bartók B. u. 8.
képviselő: Salamon Péter elnök
Nemzeti hagyományok, nemzetőrség hagyományainak ápolása, haza védelmének támogatása, ifjúság hazafias nevelése, nemzeti tudat erősítése, közérdekű feladatok megoldása, bűnmegelőzés, tagok érdekvédelme, érdekérvényesítése. ... >>

1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület

(sport,kulturális)

1183 Budapest, Nyitra utca 10.
képviselő: Pintér Béla
A sporttevékenység - különös tekintettel a labdarúgás sportágra - segítése meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlen vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását és fejlesztését szolgálja. Elsősorban a labdarúgás sportágban tevékenykedve kívánja elősegíteni az alapító tagok, a felvett tagok, a pártoló tagok, a tiszteletbeli tagok, továbbá a székhely szerinti szűkebb, illetve tágabb környezetben más személyek részére a sportág rendszeres, szervezett formában történő továbbművelését, a szabadidő hasznos eltöltését, különös tekintettel az aktív pályafutásukat befejező tagok számára. A sportegyesület szervezett formában részt kíván venni a BLSZ által kiírt öregfiúk, illetve Old Boys bajnokságon, valamint a meghirdetett különböző korosztályos tornákon. Olyan rendezvények, versenyek szervezése és az azokon való részvétel, mely a 35 év felettiek részére új típusú kihívásokat nyújtanak a sportághoz kapcsolódóan, ezzel is elősegítve a közösségi élet kibontakozását, nyitott elérhetőségét. A sportegyesület alapító tagjainak a sportág lakókörnyezetéhez kapcsolódó hagyományőrzése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítésének és fenntartásának érdekében támogatni és segíteni kívánja tagjai. ... >>

1920/1992 Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1135 Budapest, Kisgömb u.30.I.em.1.
képviselő: Csáji Attila
Színyei Merse Pál festő, és a Színyei Merse Pál Társasághoz tartozó művészek életművének kutatása. ... >>

"1956 Öröksége" Alapítvány

(kulturális)

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 155.
képviselő: Szécsi István
A magyarországi 1956-os forradalom emlékét őrizze és megőrizze, eszmeiségét ápolja és minden érdeklődő számára nyilvánossá tegye. Az alapítvány célja egyrészt a múlt eseményeinek hiteles feltárása, az emlékek, a tények összegyűjtése, rendezése, megőrzése és hozzáférhetővé tétele a következő nemzedék számára. ... >>

1Nem Művészettel a Nemek Közti Egyenlőségért Alapítvány

(kulturális,szociális)

1131 Budapest, Visegrádi utca 91/E. 1./6.
képviselő: Marczali Ferenc
a nők elleni erőszakos cselekmények, az erőszakos és szexuális bűncselekmények, a családon belüli és párkapcsolaio erőszak áldozatainak a művészet eszközeivel is történő segítése, jogvédelmük előmozdítása, az ilyen irányú bűnmegelőzés támogatása, a fiatal művészek társadalmi felelősségvállalásának elősegítése. ... >>

2 Step Tánc-Sport Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 2. 6./38.
képviselő: Asztalos Gyula
A hip-hop táncstílus népszerűsítése, oktatása, közvetítése. A táncok segítése, felkészítése. Fellépések szervezése. Rendezvényeken való részvétel biztosítása. ... >>

2.sz. Telep Munkástanácsa

(kulturális)

1140 Budapest, Erzsébet királyné 104.
képviselő: Nyitrai Valentin ... >>

2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2162 Őrbottyán, Domb u . 8.
képviselő: Muzslai Gábor
A keresztény alapokon álló, a keresztény értékrendre épülő házasságra való felkészítés, jegyességgondozás, házasság gondozás, családgondozás, válságba jutott családok segítése, a válás megelőzése. Hátrányos helyzetű, vagy nehéz szociális helyzetbe kerülő emberek lelki, szellemi segítése. A fiatalok hagyományos értékeken alapuló családi életre való nevelése, családközpontú gondolkodás erősítése, Az élet, a család, az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. Felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a családok képviselnek. Gyermek-, és ifjúságvédelem, valamint a társadalom peremére sodródott fiatalok támogatása. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek fejlődésének, tanulásának, tehetséggondozásának segítése, az analfabétizmus és a szegénység elleni küzdelem. A többségi és kisebbségi társadalom - különösen a magyarok és romák - egymás mellett éléséhez, egymás elfogadásához való segítségnyújtás és felvilágosítás, a családi és a tágabb közösségek segítése a közösség fejlődése érdekében. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás, továbbképzés elősegítése különböző állami, illetve civil oktatási és segítő intézmények, szervezetek tevékenységének bekapcsolása, szolgáltatásaikhoz való hozzáféréshez elősegítése. ... >>

2016 Junior Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

2016 Leányfalu, Hunyadi János u. 32.
képviselő: Bernhardt Gyula elnök
sportolás, természet- és környezetvédelem, esélyegyenlőség elősegítése, nevelés, ismertterjesztés, közrend, közlekedésbiztonság védelme, kulturális tevékenység ... >>

208.sz. Csonka János Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2313 Szigetszentmiklós, Pf. 27.
képviselő: Czapek Tamásné elnök bármely kuratóriumi taggal együtt
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

21. számú Általános Iskola "Együtt, Egymásért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Tóth Á. u. 12.
képviselő: elnök Katona Gizella
A Miskolc városi 21. számú általános iskola tanuló ifjúsága bevonásával az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása. a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, az iskola diák-egyesületének létrehozásában való tevékeny közreműködés, közreműködés a diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében , gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése az iskolán belül, a diáksport támogatása, szociálisan rászorult gyermekek segítése, az iskola kulturális és kiegészítő oktatási programjainak támogatása, hátrányos helyzetű, tehetséges diákok támogatása. ... >>

21. Századért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3360 Heves, Dobó út 29. (Eötvös Középisk.)
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Károlyné
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; felnőttek képzése, átképzése, továbbképzése. 12. VÉGZÉSSEL TOVÁBBI CÉLOK BEJEGYEZVE: szociális tevékenység, családsegítés. Tudományos tevékenység, kutatás. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Természet- és környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

212.sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány

(kulturális)

3300 Eger, Cserkészotthon
képviselő: Dr. Báthory László, Permay Zoltán
A 212. sz. BGCS csapat fenntartása és működésének anyagi támogatása. A Cserkészotthon és a Bervai Cserkészpark karbantartási költségeinek fedezése. Nemzetközi cserkészcsapatok kapcsolatának elősegítése, cseretáborozások anyagi hozzájárulása. Az alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében - gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt, - együttműködik a helyi gyermek és ifjúsági intézményekkel és alapítványokkal, - kapcsolatot tart fenn külföldi alapítványoakkal. ... >>

23.sz. Állami Építőipari Vállalat Jóléti-Szociális Alapítvány

(kulturális,szociális)

1036 Budapest, Pacsirta mező utca 3-11. A. II. 1/8
képviselő: Horváth Imre
A vállalatnál dolgozók és nyugdíjasai jóléti-, kulturális- és szociális igényeinek szolgálata. ... >>

24. Harckocsiezred Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

6300 Kalocsa, Foktői út 3. II/5.
képviselő: Cserháti Ákos elnök
Megőrizni és ápolni a harckocsizó szellemet, hagyományokat, különös tekintettel a Kalocsa helyőrségben szolgálatot teljesített tisztek, tiszthelyettesek, közalkalmazottak, sor- és tartalékos szolgálatot teljesítettek tekintetében. Ennek keretében az egyesület: feldolgozza az alakulat történetét, a korábban kiadott történeti dokumentáció felújított, kiegészített, könyv formában történő megjelentetését tervezi. Összegyűjti és rendszerezi az alakulat működésével kapcsolatos régi ereklyéket, fényképeket, kiadványokat és egyéb dokumentumokat. Évente rendszeresen bajtársi találkozókat szervez. Együttműködik és folyamatos kapcsolatot tart fenn az országban működő, más katonai emlékeket és hagyományokat ápoló szervezetekkel. Megemlékezést szervez a Magyar Honvédség Napjáról (szeptember 29.). Megemlékezik az alakult harckocsizó bajtársainkról. ... >>

2B Kulturális és Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1123 Budapest, Ráth György u. 8.sz. II/3.
képviselő: Böröcz László, Dinnyés Dániel, Hegyi Dóra, Kovács Péterné Kovalovszky Márta, Pataki Gábor, Roskó Gábor
A magyar művészek, művészeti alkotások és kultúra megismertetése és népszerűsítése Magyarország határain kivül. ... >>

3 T Civil Szervezet

(kulturális)

7054 Tengelic, Rákóczi utca 11.
képviselő: elnök Mészárosné Kömüves Mónika
A több nemzetiségű község lakóiban az összefogás, összetartás növelése, egységessé kovácsolása, a nemzedékek között jelentkező szakadékok áthidalása, megszüntetése; emberek egymás iránt érzett felelősségtudatának fokozása, környezet tisztaságának védelme, a község elnéptelenedésének megakadályozása, ünnepségek, programok, fesztiválok szervezése, bonyolítása. ... >>

30 éven felüli egyedülállók köre Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 2.
képviselő: Székely Lajosné ... >>

305-ös Szent István Cserkész Alapítvány

(kulturális)

1144 Budapest, Álmos vezér tér 1.
képviselő: Decsi Attila
A rákosfalvi székhelyű " 305-ös Szent István Cserkészcsapat " támogatása. ... >>

32-es Baka Vagyok Én Alapítvány

(kulturális,érdekképviselet)

1081 Budapest, Asztalos S. u. 5-7.
képviselő: Máthé Tibor
A 32-es császári-királyi sorgyalogezred, valamint a székely határőrség katonai- és kulturális örökségének felkutatása, ápolása, megjelenítése rendezvényeken, emlékünnepségeken és az európai hagyományőrző szövetségbe /E.U.R.S./ való betagozódás révén. ... >>

32-es Gyalogos Kompánia Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

1055 Budapest, Markó utca 7. IV./2.
képviselő: Barabás Ákos
A magyar katonai hagyományok őrzése, a dicső elődök emlékének megőrzése, ezen célok és feladatok széles körben való megismertetése. A magyar fiatalok nemzeti öntudatra nevelése, a határon túli magyarság identitástudatának erősítése, a katonai hagyományok kutatása és ápolása. ... >>

" 32.sz. Ady Endre Általános Iskoláért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3532 Miskolc, Miklós u.13.
képviselő: Fodor Ágnes
Az alapítvány támogatja: 1. az oktatás tárgyi feltételeinek javítását, 2. az iskola tanulói részére szervezett szaktárgyi versenyeket és pályázatokat, fakultatív formában szervezett speciális és kiegészítő ismereteket nyújtó foglalkozásokat, sport, kultúrális, művészeti és más szabadidős rendezvényeket, táborozást, szaktárgyi versenyeket, 3. testvériskola kapcsolat keretében szervezett programokat, 4. a szociálisan rászoruló és arra érdemes diákokat, 5. az intézmény belső tereinek és udvarának szépítésére szervezett ... >>

36 JÓ PALÓC Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

3123 Kazár, Diófa utca 13.
képviselő: Molnár Katalin
Az egyesület tevékenységével hozzájárul azokhoz az európai programokhoz, amelyek hozzásegítik a vidéki térségeket a konkrét fejlesztésekhez, a népességmegtartó képesség javításához. A helyi közösségek részvételén alapuló fejlesztések megvalósításához szükséges képességek, ismeretek és tapasztalatok megismertetése, hozzáférhetővé tétele a helyi önkormányzatok, vállalkozások, valamint más társadalmi szervezetek számára. A fenntartható fejlődés gondolatának társadalmi tudatba történő integrálása. Hozzájárulás az innovatív vidéki közösségek kialakulásához, együttműködési képességek és szervezettség javításához. A vidékfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése, a fenntartható fejlődés elősegítése. A vidék gazdasága fellendítésének, a a munkalehetőségek érdemi bővülésének, a megélhetés biztonságának támogatása, a szövetkezés és újraszövetkezés elősegítése. Hozzájárulás a fejlesztési források hozzájutásához, azok hatékony felhasználásához. A vidék értékeinek, tárgyi és szellemi kultúrájának megismertetése a helyi közösségekkel, a vidék vonzóbbá tételének elősegítése. Ismeretterjesztés, felvilágosítás. A vidékfejlesztés és leader-módszertana hazai és uniós tapasztalatainak megismertetése. A tapasztalat és információcsere biztosítása részben leader akciócsoportot, részben hazai és további uniós tagországok között. Különféle rendezvények, ismeretterjesztő programok, konferenciák, képzések tapasztalatcserék, szakkörök, táborok szervezése. Tájékoztatás az írott és elektronikus sajtón keresztül. Kiadványok, könyvek, tanulmányok, kutatások készítése, terjesztése, elektronikus információs szolgáltatások. Szakemberek megnyerésével és bevonásával tanácsadás nyújtása, mentori tevékenység folytatás. ... >>

3R Spartacus Calcio Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Ady E. utca 147 /A.
képviselő: Szabó László
Sportbéli hagyományteremtés a labdarúgás támogatásával, létrehozásával, a tagság szervezésével. Felkészítés az egyesület tagjai számra amatőr labdarúgó bajnokságokon való részvételre. Ehhez kapcsolódó oktatás. Különböző labdarúgó versenyek szervezett megtekintése. Ismert sportolókkal találkozók megszervezése. Szakmai összejövetelek, előadások szervezése, létrehozása, támogatása. ... >>

4 FOR DANCE Tánc, Sport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Jó út 11/a.
képviselő: Gál Sándor
kulturális tevékenység, egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

4-Dance Club Tánc Stúdió Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

3531 Miskolc, Vászonfehérítő utca 14 II/1
képviselő: Hutter Linda ... >>

4. Dimenzió Közhasznú alapítvány

(kulturális)

3530 Miskolc, Petőfi utca 11 B
képviselő: Hubicska Károly
Az esélyegyenlőség és az életminőség javítása, az egyéni és a közösségi igényekhez igazodó tudás-mint az emberi erőforrás alap értéke-növelése, az egész életen át tartó tanulás gyakorlattá tételével elősegíteni a kulturális, társadalmi és gazdasági integrációt, egyenlőséget, mint több személy életmódjának központi elemévé tenni a szélesebb értelembe vett- formális, nem formális, és informális-tanulást, a művészi és tudományos módszerek egyaránt alkalmazó, a kreatív, és alkotó szemléleten nyugvó tartalomfejlesztés, tudás- érték- termék előállítás és szolgáltatás, az elektronikus, digitális médiumok nyelvi (Irás olvasás,hálózat- kezelés) kultúrájának - mint az általános kommunikáció és mint a tanulási kommunikáció új nyelvi eszközeinek-terjesztése,fejlesztése, kezdeményező, innovatív, és aktív közreműködés a tudás alapú, a tanuló a nyitott tanulási tereket, tudás központokat és tudáshálót működtető társadalmi, közösségi és egyéni tanfolyamok létrejövetelében, létrehozásában, működtetésében, fejlesztésében. ... >>

42 Civil Kezdeményezés Kultúrális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6000 Kecskemét, Matkói út 16.
képviselő: Habináné Tuza Klára titkár, Petőfi Sándor elnökhelyettes, Szekeres Gábor elnök
A helyi társadalmat erősítő kiállítások támogatása, megvalósítása. Hagyományokat ápoló, azaz hagyományos technikákon, technológiákon, kézművességen alapuló, az alkotó ember kreativitására épülő társadalmi, természeti környezettel szerves egységet képező, fenntartható tevékenységek, közösségi programok megtervezése, szervezése, lebonyolítása. A hagyományos termékek, szolgáltatások megismertetése, társadalmi presztízsének emelése és integrálásuk elősegítése a jelenkor ipari, társadalmi környezetébe. A fenti célokkal kapcsolatos meglévő tudások, tevékenységek, gyakorlatok érvényre juttatása, hatásaik multiplikálása, ezekhez forrásteremtés és a források rendelkezésre bocsátása. ... >>

42. Állomás! Kulturális Egyesület

(kulturális)

2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.
képviselő: Rajcsányi Zoltán elnök
Helyi kulturális események szervezése, rendezése. ... >>

43.sz. Építők Sportköre

(sport,kulturális)

1116 Budapest, Fegyvernek utca 8. II./20.
képviselő: dr. Hevesi György, dr. Hevesi Tamás
Az öntevékeny sport támogatását tekinti céljának, alapvetően sport, szociális, kulturális céllal alakult meg. Felvállalja, hogy segít a szabadidő megszervezésében, sport és kulturális programok szervezésében. ... >>

44-es BÁZIS Kulturális- és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Mester utca 40-44.
képviselő: Kovács Balázs
Az egyesület célja elsősorban a Magyar AirSoft mint sport támogatását tekinti céljának, alapvetően mint sport propagáló céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a fiatalok számára szabadidő megszervezésében, továbbá a lakosság számára a kulturális és verseny szervezésében, az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal