Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 1995
10. oldal

Első Magyar Ökológiai Kultúra Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7843 Szaporca, Dózsa Gy. utca 24.
képviselő: elnök Vaszari Csaba
az ökológiai mezőgazdálkodás és fogyasztás népszerűsítése; az ökológiai termelők érdekeinek egyeztetése; az ökológiai felfogást és az egészségtudatos cselekvést pártolók összefogása; az ember és a természeti környezet harmonikus kapcsolatának fejlesztése. ... >>

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság

(környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Damjanich út 4-6.
képviselő: Dr. Kovács Ferenc elnök, Lipők Sándor alelnök, Nagy Sándor alelnök, Váradi Zsuzsanna
érdekképviselet és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Elsősegély Állatvédő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Római Sánc u. 2/b.
képviselő: Dr. Szolnoki János
Anyagi támogatás biztosításával segítség nyújtása az állategészségügy területén dolgozóknak, az oktatásban résztvevők közvetlen (ösztöndíj, anyagi támogatás) és közvetett (felsőfokú képzésben résztvevőknek gyakornoki hely biztosítása) támogatása, állatgondozási, állategészségügyi ismeretterjesztő tevékenység végzése kiadványok, szórólapok terjesztésével, kurzusok szervezésével, gazdátlan állatok egészségügyi ellátása, egészségvédelme, macskaotthon létrehozása, fenntartása megunt kisállatok átmeneti elhelyezése, új gazda keresése, külföldi és hazai állatvédő szervezetekkel kapcsolat kiépítése, fejlesztése. ... >>

Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány

(környezetvédelmi)

1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 8.
képviselő: Dr. Varga József
A rászoruló állatok egészségmegőrzése, orvosi ellátása, közérdekű állategészségvédelem. ... >>

Ember a Városban Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Bogdáni út 1.
képviselő: Belinskaya Daria Alexandre, Ort Attila Ákos
Annak elősegítése, hogy a városi és regionális gazdasági fejlődés hosszútávon fenntartható és környezettudatos módon valósuljon meg. Az ember és a város kapcsolatát meghatározó környezeti nevelés mellett ismeretterjesztő, oktató, nevelő, képességfejlesztő tevékenységgel ösztönözni a várostervezésben, építészetben és településfejlesztésben történő ökologikus szemléletű fejlődést, bővíteni a lakosság ismereteit, elősegíteni és támogatni a fenntartható viselkedésformák elterjedését. ... >>

Emberek az Állatokért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

9028 Győr, Pannónia u. 46.
képviselő: Jahoda Maja
A Győrben élő kóbor ebek elhelyezése, betegségmegelőző, gyógyító ellátása, táplálása, részükre otthon biztosítása. ... >>

EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására

(oktatási,környezetvédelmi)

1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1.
képviselő: Sándor Csaba elnök
A környezetvédelmi oktatás támogatása. ... >>

Energia és Környezet Alapítvány

(környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Malom út 18/a
képviselő: Zalatnay László
az energiahatékonyság és megújuló energiaforrások felhasználásának előtérbe helyezése a környezetvédelem érdekében. A megújuló energiaforrások felhasználásának bemutatása, az ilyen irányú kutatások támogatása, környezetvédelem és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Energia Információs Központ Egyesület

(környezetvédelmi)

1152 Budapest, Arany János utca 44.
képviselő: Szántai Sárközi Ambrus
az energiatakarékos és környezetkímélő építészeti megoldások, valamint a megújuló energiák alkalmazásának megimertetése és széleskörű elterjedésének elősegítése. ... >>

Energiakontakt Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

2040 Budaörs, Bor u. 8.
képviselő: Simándi Szelim elnök (önállóan)
A magyar és az európai energiapolitikai diskurzusok követése, generálása. A szakpolitikai párbeszéd élénkítése, technológiai újítások bemutatása. Az energetika kérdéseinek megismertetése minél szélesebb tömegekkel, ezáltal a környezettudatos életmód terjesztése. Az energiapolitika köré csoportosuló civil, tudományos, gazdasági és politikai szervezetek érdekartikulációjának segítése. ... >>

EOGEO Magyarország Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

1076 Budapest, Szinva utca 6. fszt. 1.
képviselő: Pusztai Viktor Pál
Segítség nyújtása informatikai, környzetvédelmi információs rendszerek fejlesztéséhez. ... >>

Épületgépészet a Környezetért Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

6724 Szeged, Pulz u.10.
képviselő: Domonkos László kuratóriumi elnök
A korszerű, energiatakarékos épületgépészeti technológiák, alternatív, környezetbarát energiahordozók megismertetése, népszerűsítése; az épületgépészeti szakmákban folyó szakképzés legmagasabb szintre emelése; rendezvények, szakmai napok szervezése. ... >>

EQUUS HUNGARICUS Alapítvány a Magyar Lovak Védelmében

(intézményi,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

3300 Eger, Foglár u.4/B.
képviselő: Deák Terézia Emese
Segítségnyújtás a lovak kellő szükségleteinek megteremtésében. A lovak orvosi és kórházi ellátásához szükséges infrastuktúra javítása. Javaslatkészítés az új állatvédelmi törvények megalkotásához. Megmentésre szoruló lovak gyógyítása, rehabilitációja (állatkínzások felfedése). Köztenyészetek és magán lótartók egészségügyi - szakmai tudnivalókról való ellátása. Lovászképzés kiterjesztésének támogatása. ... >>

"Ercsi település szépítése és műemlékvédelmére"

(környezetvédelmi)

2451 Ercsi, Fő u. 20.
képviselő: Dobi József kuratórium elnöke
A település szépítése, tisztaságának, rendezettségének megteremtése és ápolása, valamint műemlékeinek megóvása, védelme. ... >>

"Erdőgazdaság azokért, akik az erdőért" Alapítvány

(környezetvédelmi)

7563 Somogyszob-Kaszó, Kaszó
képviselő: elnök Hajdu Tibor, titkár Galamb Gábor
A HM Kaszói Erdőgazdaság kezelésében és tulajdonában lévő erdőterületek és egyéb létesítmények megóvása, védelme. E cél elérése érdekében anyagilag is támogatja mindazokat az egyéneket és közösségeket, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az erdők és a környezet védelme terén. ... >>

Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2421 Nagyvenyim, Bem József utak 6/1.
képviselő: Németh László elnök
A természet- illetve a környezetvédelem kialakítását, elterjesztését és fenntartását; támogassa a környezet- és természetvédelem érdekit szolgáló törekvéseket, kiemelten foglalkozva Nagyvenyim és környéke természeti és kulturális értékeivel (pl. Szent Bernát Arborétum).
Az ökológiai gondolkodás elterjedését és megvalósítását.
Az egészséges életmód kialakítását, elterjesztését és fenntartását (az egészség megőrzésével és a sportolás lehetőségével)
A hazánkban és határainkon túl is fellelhető természeti szépségek, történelmi emlékhelyek, az ember által alkotott létesítmények és kulturális látnivalók megismerését, illetve a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítését.
Felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására.
Gondozza és fejlessze a Nagyvenyim és Nagykarácsony közötti, a tagok által kialakított zöld sávval jelzett turistaútvonal hálózatot. ... >>

Erdőszőlőiek Baráti Köre

(környezetvédelmi)

2760 Nagykáta, Erdőszőlő 98.
képviselő: Berényi Ferenc ügyvezető titkár, Kántor György elnök, Mester Pál elnökhelyettes
Közrend kultúra, környezetvédelem. ... >>

Értékközvetítő Környezetvédő Kanizsa Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Boróka út 2.
képviselő: Hoffmann Szilvia, Subics Mónika
Értékközvetítő, művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék és közösségfejlesztő programok szervezése. Természeti környezet védelme, épített környezet védelme. Állatvédelem. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Fogyasztóvédelem fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

"ESÉLY" Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5630 Békés, Hőzső utca 4.
képviselő: elnök Kocsor Gáborné Szabados Erika
Környezet és természetvédelem, Békés város területén gazdátlanul hagyott ebek gondozása, állatvédelem. ... >>

Észak-magyarországi Integrátor Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

1055 Budapest, Falk Miksa utca 4.
képviselő: Dr. Kocziszky György
A hátrányos helyzetű Észak-magyarországi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, valamint Nógrád megye) településeinek, civil szervezeteinek, gazdasági társaságainak együttműködésben rejlő régiófejlesztési lehetőségek feltérképezése és becsatornázása. ... >>

Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 11.
képviselő: Dr Magda Sándor
Az alapítvány általános célja szakmai, gyakorlati és tudományos tevékenység végzése és koordinálása a környezetvédelem területén. Oktatás és ismeretterjesztés, ennek keretében előadássorozatok, konferenciák szervezése, a szakmai közönség részére ismeretterjesztő előadások és szermináriumok tartása. Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok előkészítése, tanácsadás. A környezetvédelmi prblémák megoldása, ehhez szükséges segítségnyőjtás és feladatvállalás. ... >>

Észak-Mátra Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 8.
képviselő: Földi Balázs
Az egyesület célja, hogy létrejöjjön egy fenntartható természeti és épített környezet, benne a helyi - természeti, kulturális és gazdasági - erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom. Az egyesület célját oktatás, nevelés szemléletformálás, ismeretterjesztés, tájékoztatás, valamint a természeti és épített környezet állapotának javítására irányuló gyakorlati tevékenységek segítésével kívánja elérni. ... >>

ÉSZENERGIA Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1048 Budapest, Járműtelep utca 6/2.
képviselő: Hák Viktor
Az egyesület célja, hogy a fenntartható fejlődés jegyében, az élhető jövőért tevékenykedve segítse a következő generációkat abban, hogy az egészséges és biztonságos környezetben élhessenek. Ennek érdekében elsősorban a környezetvédelem és a természetvédelem, valamint a kapcsolódó tudományterületek művelésével folytatja tevékenységét. ... >>

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület (51555/2002) Angol neve: Esztergom Environmental Culture Association - német: Verein für Umweltkultur von Esztergom

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2500 Esztergom, Zamárd u. Hrsz. 11275.
képviselő: Horváth Zoltán
Környezetvédelem, környezeti nevelés és fogyasztóvédelem, természetvédelem, területfejlesztés ... >>

Eszterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület (1505/2004)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2836 Baj, Táncsics u. 10.
képviselő: Wéber Rudolf
Baj község utókor számára való fenntartásában munkálkodás, a természeti környezet védelme, a helyi szőlő és bor termelő kultúra ápolása, megismertetése, borverseny ... >>

Esztramos Kalandtúra Egyesület

(környezetvédelmi)

1132 Budapest, Visegrádi utca 40. mfszt./1.
képviselő: Dani László, dr. Féner Viktor, Pásztor Zsuzsa
az Aggteleki Nemzeti Parkban levő Esztramos hegy és környékénak megóvása és fejlesztése. ... >>

EUJÁGER Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8623 Balatonföldvár, Babits M. utca 18.
képviselő: Bozóki László
A tagok vadászattal kapcsolatos érdekeinek képviselete Magyarország és Európa területén. A vadászat és a természetvédelem közötti szoros kapcsolat fenntartása, ápolása, valamint ennek publikálása a közvélemény felé. A magyar és az egyetemes vadászati etika betartása, valamint a vadászati hagyományok ápolása. A vadászatban elért eredmények, adatok egységes szerkezetű írásba foglalása, kiadásra előkészítése katalógus formájában, azt az utókor számára megőrizhetővé téve. ... >>

EURO-ÖKOLAND Hungary Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

9025 Győr, Beér köz 2.
képviselő: Csepi Károly
Környezetvédelem és az egészséges életmód javítása területén ismeretterjesztő és gyakorlati tevékenység végzése és terjesztése az egészségügyi problémákkal küzdő személyek ? különös tekintettel az óvodás, általános iskolai, középiskolait és felsőfokú tanulmányokat folytató korosztályok ? számára, annak érdekében, hogy a környezetvédelem és az egészséges életmód Magyarországon az európai megoldásokhoz felzárkózzon. ... >>

"Európa vadvilágának megmentéséért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1112 Budapest, Brassó út 42.
képviselő: Horkai Zoltán
A vadon élő állatokkal kapcsolatos közérdekű természetvédelmi tevékenységek végzése, így különösen:
a vadon élő fauna megőrzése, természetes, vagy természetközeli állapotában való fennmaradásának biztosítása, különös tekintettel az európai, ezen belül is a hazai, illetve a környező országokbeli állatvilágra,
a védett és fokozottan védett állatok egyedszámának növelése, a faj életben tartása és élőhelye fennmaradásának biztosítása,
a hazánkban - és a környező országokban - (ős)honos ragadozók eredeti környezetükbe való visszatelepítése, fajfenntartásuk biztosítása,
a fogságban rossz körülmények között tartott vadállatok megmentése,
talált és sérült vadállatok állatorvosi ellátása és a természetes környezetükbe való visszatelepítése,
természetes környezet kialakítása háziállatok részére,
a természet védelmével, az állatok védelmével és kíméletével kapcsolatos kutatási, bemutatási, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és tudományos tevékenység folytatása. ... >>

Európai Gyöngyök Roma Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Huszti út 37. X./91.
képviselő: Sárközi Sándor
Kulturális , jogi , szociális érdekvédelem ... >>

ÉVISZ 94 Alapítvány

(környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Vasvári P. utca 16.
képviselő: Fazekas Zsigmond
A környezet védelme és ápolása érdekében folyamatosan segíti és támogatja a minél magasabb szakmai színvonal elérését, elősegítését. Továbbá az alapítvány alapító okiratának I. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Ezüsthegyi Földbérlők, Kertbarátok és Környezetvédők Egyesülete

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1039 Budapest, Lukács Gy. u. 1.
képviselő: Kálmán Péter
Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer és Budakalász önkormányzata területén az ezüsthegyi kerttulajdonosok, földbérlők és környezet- védők érdekvédelme, törvényes jogainak biztosítása és képviselete, érvényesítése az Uniós környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban. ... >>

Ezüstkanál Nyugdíjas Társasági, Környezet- és természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

6723 Szeged, Erdő utca 3. fsz. 2.
képviselő: Szűcsné Putics Anikó Márta, elnök
Az élhető és egészséges földért környezetvédelmi tevékenység, az idős korosztály kulturális és szórakozási igényeinek kielégítése. ... >>

F6 Fenntarthatóságért Egyesület

(környezetvédelmi)

1145 Budapest, Utász út 7.
képviselő: Horváth Zsuzsanna, Vincze Judit ... >>

Fagyöngy Alsózsolcai Öko- és Szabadidősport Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

3571 Alsózsolca, Dózsa György út 31
képviselő: elnök Supák Béla, elnökhelyettes Zsíros Sándor, elnökségi tag Gulyás János ... >>

FÁK és MI Alapítvány

(környezetvédelmi)

1147 Budapest, Argentína tér 11. fszt./1.
képviselő: Aszalai Imre
Hatásos program kidolgozása a magyarországi erdőkárosítók ellen. A faállomány szaporítása és növelése. Életterünkben lévő fák pusztulásának prevenciója, zöldterületek kialakítása. ... >>

Falu Építő Egyesület

(környezetvédelmi)

3261 Abasár, Aba tér 1.
képviselő: Hársfalvi Andor (titkár), Szabó Miklós (elnök) ... >>

Falukertész Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2713 Csemő, XIV dülő 7.sz.
képviselő: Horváth Zsuzsanna elnök
Környezetvédelem, természetvédelem a kulturális hozzájárulások megóvása és védelme, településfejlesztés elősegítése. ... >>

Falunk Fejlesztéséért Egyesület

(környezetvédelmi)

Székely, Veres P.u.1.
képviselő: Dr.Faragó György ... >>

Faluvédő és Faluszépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

3579 Kesznyéten, Béke tér 17.
képviselő: Mészáros Barna ... >>

Faluvédő és Szépitő Egyesület

(környezetvédelmi)

5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 9.
képviselő: Szűcs Gergelyné ... >>

Faluvédő-szépítő és fejlesztő Egyesület Patalom

(környezetvédelmi)

7463 Patalom, Kossuth L.u.58.sz.
képviselő: Egri Beáta Krisztina ... >>

Fauna Egyesület

(környezetvédelmi)

1140 Budapest, Tengerszem utca 6.
képviselő: Csom Szabolcs Levente
Az élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítása minden területen , amelyre az állatok védelméről szóló 1998.évi XXVIII. törvény 2. §-a kiterjed. ... >>

Fauna és Flóra Természetvédelmi Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

7561 Nagybajom, Rózsalugas, Nagybajom külterület hrsz.0423/1.
képviselő: Sumbzky Gábor
A természet- és környezetvédelem népszerűsítése, az ehhez kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek, intézmények, Nemzeti Parkok, egyesületek, alapítványok, szervezetek tevékenységének segítése, kapcsolataik fejlesztése. Az őshonos környezet értékeinek felkutatása, az ehhez kapcsolódó kutatások, tudományos munkák, hatástanulmányok elkészítésének elősegítése, a természet értékeinek népszerűsítése. A vizes élőhelyek, lápok revitalizációjának elősegítése, a vízhez kötődő őshonos erdőállományok értékmegőrzése. A környezetvédelembe illeszkedő vadgazdálkodási-, vadászati tevékenység elősegítése, a hagyományos vadászati kultúrák felkutatása és helyreállítása. A mindenkori agrárgazdálkodási keretbe illő vadgazdálkodási módszerek fejlesztése, üzemi bevezetése, kül- és belföldi elterjesztése. A vadászati hagyomány és kultúra őrzése, gondozása, az őshonos állatfajok fennmaradásának elősegítése. ... >>
5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal