Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 1995
9. oldal

Egészséges Kutyákért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1112 Budapest, Őrmezei út 17.
képviselő: Dr. Lévai Piroska
Az állatvédelem keretében (Khtv. 26.§ (8) bek.) támogassa a kutyák örökletes betegségeinek, elsősorban a csípőizületi diszplázia szer- vezett szűrését, s az egészséges egyedek adatainak nyilvánosságra hozatalával fontos információkat szolgáltasson mind a kutyát vásá- rolni, mind a kutyát tenyészteni kívánók számára, elősegítve ezál- tal az örökletes betegségek megszűnését, illetve csökkenését Ma- gyarországon. Az örökletes betegségek kiszűrésének a jelentőségét jellemzi, hogy a csípőizületi diszpláziát - a kutyák leggyakrabban előforduló örökletes betegségét - a világ minden fejlett kutyate- nyésztéssel rendelkező országában szervezetten szűrik, a legtöbb országban e szűrés a kutyák tenyésztésének, az utódok törzskönyve- zésének nélkülözhetetlen előfeltétele. A csípőizületi diszplázia visszaszorítása nem csak egyéni érdek, de az állatvédelem egyik fontos célkitűzése is, mivel a kutyatartók a beteg állataikat kiir- tatják vagy kicsapják az utcára. ... >>

Egészséges Palotáért Egyesület

(környezetvédelmi)

8100 Várpalota, Pipacs út 10.
képviselő: Vancsek Ferenc elnök ... >>

Egészséges Pesterzsébetért Egyesület

(környezetvédelmi)

1205 Budapest, Asztalos Sándor utca 17.
képviselő: Zólyomi Mátyás
Az egyesület fő céljának tekinti környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés, valamint környezetkárosítás esetén a környezet védelme érdekében történő fellépést, továbbá az egészséges, lakható környezet megteremtésében való közreműködést. ... >>

Egészséges, Tiszta Somosért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3121 Salgótarján, Szikszó út 18.
képviselő: Bihary Lajos
Aktív alkotóközösség formálása, működtetése, Somoskőújfalun és annak környékén élők egészségének megóvása, javítása - az ezt elősegítő valamennyi körülmény befolyásolása - érdekében. A természeti és épített környezet megóvása, védelme lehetőség szerinti fejlesztése, bővítése, az idegenforgalom, a turizmus, a falukép formálása, rendezettebbé tétele, a szabadidő hasznos kihazsnálása. ... >>

Egészségesebb Városért Alapítvány Paks

(egészségügyi,környezetvédelmi)

7030 Paks, Dózsa Gy. utca 55-61.
képviselő: elnök Dr. Mészáros Zsuzsanna, Koczák Szendike elnökhelyettes
A város egészségügyi alapellátásának folyamatos fejlesztése. ... >>

"EGÉSZSÉGÜNKÉRT" Alapítvány

(környezetvédelmi)

Nyírbátor, Füveskert u. 8.
képviselő: Kenézi Miklós ... >>

"Egy tiszta levegőjű bolygóért" közhasznú alapítvány

(környezetvédelmi)

1052 Budapest, Bécsi út 1-3 V./3.
képviselő: kuratóriumi elnök Németh Zoltán
A Föld bolygó, különös tekintettel Magyarország levegőszennyezettségének megállítása és a káros folyamat visszafordítása,
olyan módszerek és alkalmazások támogatása, melyek a kitűzött cél megvalósítását támogatják, különösen a gépjárművek károsanyag kibocsátásának csökkentése területén. ... >>

EGY TISZTÁBB JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4029 Debrecen, Virág u. 34. D/11.
képviselő: elnök: Végh Gábriel
A környezetvédelmi tudatosság kialakítása, növelése, a környezeti terhelések csökkentését eredményező mindennapi életvitel, vásárlói-fogyasztói kultura kialakítása, a hulladékgazdálkodás területén a hulladékok mennyiségének csökkentése, a hulladék szelektív gyűjtése, kezelése, új, a természeti környezet védelmét fokozottan szolgáló hulladékkezelési technológiák kidolgozásának támogatása, a környezet védelmét fokozottan szolgáló hulladékkezelési, feldolgozási technológiák széleskörű elterjedésének elősegítése. ... >>

Egyensúly Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1.
képviselő: Dr. Reichert Péter elnök
Közreműködés a környezeti management, környezetvédelmi jog, környezetgazdasági és a környezetvédelem igazgatási kérdései területén a szakmai színvonal, a tevékenység eredményességének és hatékonyságának növelésében. ... >>

Egyesület a Római Partért

(sport,kulturális,környezetvédelmi)

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 14.
képviselő: Búzás Antal Győző, Egri Gábor Zoltán, Ésik Zsolt, Galgóczi Csaba, Rátkainé Fehér Ágnes
A dunaparti árvízvédelem támogatása, ezen belül a Budapest III. kerületi Római-parton mobil árvízvédelmi védmű közvetlenül a Duna-parton történő megépítésének szorgalmazása az illetékes állami és önkormányzati szerveknél;
a Római-part hagyományainak megőrzése, a sportolási, szórakozási, idegenforgalmi és lakófunkciók megtartásával az itt lakók, a sportolni, kikapcsolódni vágyók, valamint a befektetők és a vállalkozások tulajdonosai érdekeinek összehangolásával és képviseletével;
a Duna III. kerületi ? Pünkösdfürdő és Hajógyári sziget közötti ? szakaszának nyugat-európai szintre történő fejlesztésében való közreműködés, valamint az elvárásoknak megfelelő szinten tartásának elősegítése. ... >>

Egyesület a Városközpontért

(sport,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.
képviselő: Fejesné Bedő Eszter
A városközpont területén élők aktivizálása, együttműködésre késztetése az épített és természetes környezet célszerű fejlesztésére, használatára, védelmére, a lakókörnyezet otthonossá tételére. Érdekérvényesítő tevékenység elősegítése és biztosítása. A városközpont lakosságát érintő összes befolyásoló körülmény feltárása, megismertetése, a vélemények és javaslatok figyelembe vételével a döntésre jogosult szervek kedvező irányba történő befolyásolása, a városközpontban élők sportolási, öntevékeny, kulturális és művészeti (a városi városközponti rendezvények keretein belül felnőtt és ifjúsági kiállítások, programok szervezése, lebonyolítása) tevékenységének fejlesztése, támogatása. Közhasznú tevékenységét az 1997. CLVI. tv. 26. § c. 5., 8., 9., 14. alpontjai alapján fejti ki. ... >>

Egyesület Csillebércért

(környezetvédelmi)

1121 Budapest, Magas út 30.
képviselő: Dr.Fahidi Gergely/kettő együtt, Guttmayer József/ kettő együtt, Haraszti Kinga/ kettő együtt, Kiss Miklós/kettő együtt, Szigeti Andrásné/kettő együtt ... >>

Egyetértés Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Pannonhalmi út 52. fsz./1.
képviselő: dr. Tuka Katalin, Fügedi Péter
természeti értékek megismerése, feltárása, kutatása és védelme; Magyarország kulturális örökségének megóvása. ... >>

Együtt a Környezetünkért Egyesület

(környezetvédelmi)

1188 Budapest, Lujza u. 7.
képviselő: Lakatos László ... >>

Együtt a Zöldebb Környezetért

(oktatási,környezetvédelmi)

7761 Kozármisleny, Kossuth u. 16.
képviselő: elnök Kölcsey-Gyurkó László
A meglévő környezeti értékeink megőrzése, védelme, az egészséges környezetünk megteremtése, az egészséges és környezettudatos közösségünk, társadalmunk megteremtése, gyakorlati tapasztalatok és az elmélet összhangjának megteremtése a környezetvédelmi kérdésekben, városunkban, régiónkban lévő önkormányzati oktatási és közösségi szervezetekkel való hatékony együttműködés. ... >>

Együtt az Állatokért Állatvédelmi Alapítvány

(környezetvédelmi)

1044 Budapest, Bezerédi u. 19.
képviselő: Dr. Csölle Anita
Az állatvédelem elméleti és gyakorlati fejlesztése és szolgálata. ... >>

Együtt az Értékeinkért Egyesület

(környezetvédelmi)

4066 Tiszacsege, Homok út 1. sz.
képviselő: elnök Mártonné Rózsa Marianna
környezetvédelem, kultúra, szabadidős programok ... >>

Együtt egyetértésben a győri Gyöngyvirág utcaiakért Egyesület

(környezetvédelmi)

9028 Győr, Gyöngyvirág u. 34. fsz. 2.
képviselő: Németh László
Szervezni a győri Gyöngyvirág utca és Lepke utca sarok és közvetlen környéke virágosítási, fásítási munkáit, a szép városkép biztosítása érdekében. A KOMSZOL Kft.-vel is együttműködve biztosítani a Gyöngyvirág utca és Lepke utca sarkának közelében lévő szelektív hulladékgyűjtő, s a mellette található kerti komposztálható hulladéklerakó környezetének tisztaságát és rendjét, valamint propagálni a környéken élők körében a szelektív hulladékgyűjtés fonotsságát és részt venni annak hatékonysága növelésében. Részt vállalni a Gyöngyvirág utca és Lepke utca sarkán lelvő telken kialakított játszótér és eszközei folyamatos karbantartásában, a zöld környezet fejlesztésében, védelmében és szépítésében. ... >>

Együtt Külsővatért Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

9532 Külsővat, Paetőfi út 32.
képviselő: Lengyelné Hőbe Katalin elnök
Környezetvédelem, hagyományőrzés ... >>

Együtt Lajosmizse Jövőjéért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,környezetvédelmi)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 5.
képviselő: Dr. Nagy József Károly elnök
Lajosmizse város településfejlesztési tevékenységének segítése, a természeti és az épített környezet védelme, fejlesztése. A kulturális örökség védelme, az idegenforgalom fejlesztése. Az ifjúsági, sport és művelődési tevékenység támogatása. Az egészségügyi szolgáltatás bővítése. A szociálisan rászorultak segítése. A tanyán élő emberek élet- és munkakörülményeinek javítása. A társadalmi szervezetek, alapítványok egymás közötti kapcsolatának erősítése. Hatékony részvétel a települési önkormányzat munkájában. ... >>

Együtt Szekszárdért Egyesület

(környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Wossinszky ltp. 26.
képviselő: Liebhauser János, Papp Aranka ... >>

Együtt Szűcs és Kernács Telepért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Fűtőház u. 5.
képviselő: Polónyi Melinda elnök
A településrész tisztaságának biztosítása. A természetes környezet gondozása. Fiatalok környezeti nevelése. Etnikkai kisebbségekkel kulturális kapcsolat kiépítése. ... >>

Éjjeli Bagoly Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1114 Budapest, Bartók Béla út 66. I./5.
képviselő: Tóth István
A természetvédelem, tájvédelem, különös tekintettel a környezetvédelmi-, táj-, és természetvédelmi szemlélet kialakításával összefüggő feladatokra, illetve szűkebb régiónk, valamint hazánk természeti értékei megismerésének elősegítésére. ... >>

Eleki Állat- és Környezetvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

5742 Elek, József A. utca 9. II./9.
képviselő: elnök Kovács János, elnökhelyettes Gróh András Mihály, titkár Borbélyné Sarkadi Enikő
Eleken az állat- és növényvilág védelme. ... >>

Élet Vize az Egészségért és Egészséges Élővilágért Közhasznú Egyesület

(oktatási,környezetvédelmi)

2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 3.
képviselő: Fajt István ( elnök )
Környezettudatos nevelés, különösen az élővilág és az élő vÍz fogalmára, annak megőrzésére. Gyermek- és felnőttoktatás, tanösvények látogatása, szervezése, kialakítása a vízi és vízparti élővilág bemutatása. Környezetvédelmi kutatás, fejlesztés, konferenciák szervezése, szabadidő tervezés, táboroztatás a vízi és vízparti tevékenységekre vonatkozóan. ... >>

Élet-Cél-Indító Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1121 Budapest, Zugligeti 113.
képviselő: Szabó Károlyné
Iványi Éva pedagógus emlékének az őrzése a hozzá lelkivilágában közelálló természetszerető és állatokat védő tanuló anyagi támogatása révén. ... >>

Élet-Út Egyesület

(környezetvédelmi)

4405 Nyíregyháza, Kökény út 62.
képviselő: Gyüre Zita, Lakatos Anita
környezetvédelem, vidékfejlesztés és egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

Életfa Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3424 Kács, Fő út 65.
képviselő: Simon Csaba elnök
A társadalom egészséges, környezetkímélő, fenntartható fejlődést szolgáló életmódra, gondolkodásra történő nevelése.
Környezetbarát, fenntartható életmód bemutatása, a társadalom ilyen irányba történő nevelése,
Közösségi munkálkodás, közösségfejlesztés
Környezetvédelem, természetvédelem
Különféle mozgáskultúra és mozgásigény kialakítása,
Kézműves hagyományok őrzése, ápolása, átörökítése
Alternatív gyógyterápia alkalmazása, betegségmegelőző módszerek ismertetése, terjesztése,
céljaival összhangban lévő táborok, képzések, előadások szervezése
Kapcsolatépítés a más hasonló célokért tevékenykedő hazai és nemzetközi társadalmi szervezetekkel, valamint együttműködik mindazokkal, akik a fentebb részletesen körülírt céljai elérését elősegítik.
Oktatás
Gyógynövények termesztése, a természet gyógyító erőinek kutatása, terjesztése, bemutatása.
Gyerekprogramok szervezése, gyerekek nevelése környezettudatosságra.
Vizi és szárazföldi szabadidősportok terjesztése, eredményes működésének biztosítása. ... >>

Életgazda Alapitvány

(környezetvédelmi)

képviselő: Ferencz Tibor, Ferencz Tibor ... >>

Életvíz Egyesület

(környezetvédelmi)

6915 Csanádalberti, Jókai u. 13.
képviselő: Mészáros György alelnök, Szuda György elnök, Szuda Zoltán alelnök ... >>

"Elhagyott Állatokért" Alapítvány

(környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Gyár u. 7.
képviselő: Soós Csilla kuratórium elnöke
Az elhagyott, kóborló állatok megsegítése, új otthonhoz juttatása, érdekképviselet biztosítása, az állatok jogainak védelme érdekében, az állatvédelmi törvény betartásának támogatása, felvilágosítás, az állatmenhelyek támogatása az alapító okirat szerint. ... >>

ÉLHETŐ BADACSONY Társaság

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8262 Badacsonylábdihegy, Római út 93. undefined
képviselő: Szeremley Huba
Badacsony, Badacsonylábdihegy tájképi, természeti és építészeti értékeinek, valamint kulturális örökségének megóvása, védelme. ... >>

"Élhető Bátaszékért" Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7140 Bátaszék, Babits utca 1/a.
képviselő: elnök Dr. Hegedűs Gyula
Bátaszék és környéke egészséges környezete fenntartásának elősegítése;
- Bátaszék és környezetének környezetvédelme;
- Környezettudatos magatartás értékeinek és szükségességének megismertetése és terjesztése;
- A környezet és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztése;
- Életmód, életviteli tanácsadás, egészségvédelem, valamint prevenciós tevékenység;
- Környezet és természetvédelmi programok szervezése a fentiek érdekében ismeretterjesztő és kulturális tevékenység folytatása;
- Közös fellépés az egyesület által elhatározott konkrét célok és programok megvalósítása érdekében a különböző hatóságok irányában. ... >>

Élhető Hegyvidékért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1126 Budapest, Márvány utca 23. fszt./7.
képviselő: Tulcsik Edit
A Hegyvidék-Budapest XII.kerülete-természeti és épített környezetének védelme. A Hegyvidéken élők egészséges környezethez való alkotmányos alapjog védelme. ... >>

Élhető Környezetünkért Egyesület

(környezetvédelmi)

2315 Szigethalom, Temesvári u 8.
képviselő: Marton Péter
Elsődleges célja a tököli ideiglenes, nem nyilvános repülőgép leszállóhely és tovább hasznosítás által okozott környezeti hatások - különösen a zaj-, légszennyezés, légköri hatások és más egyéb káros következmények - csökkentése, megszűntetése. Az egyesület további célkitűzése a Csepel-sziget és környéke lakóinak életminőségét rontó, mindennapi életvitelüket, egészségüket és környezetüket károsan befolyásoló, alakító tevékenységek, hatások csökkentése, kiküszöbölése. ... >>

Élhető Medgyesegyházáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky utca 43/A.
képviselő: Halász Mihály
A település természetes és épített környezetének védelme, helyi hagyományok ápolása. ... >>

Élhető Városföldért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6033 Városföld, Felszabadulás útja 17.
képviselő: Kertész Éva elnök, Ortutai János alelnök
A civil élet minőségét minden eszközzel javítsa, példaértékű összefogást hozzon létre a helyi telepített és eredeti környezeti értékek védelmében, elsősorban a környezetvédelmi szempontok szellemében., Városföldön és környékén egy átfogó szemléletű környezetvédelmi tevékenység folytatása, mely lehetővé teszi a térség természeti értékeinek megtartását, gondozását., Megfelelő eszközöket keres a környezetvédelem helyi feladatainak és eredményeinek széles megismertetésére, a környezettudatos gondolkodásmód erősítésére., Célja az élhető, tiszta község és lakókörnyezet megteremtése, a környezet és természetvédelmet olyan tágan értelmezve, hogy az a közéletben is mielőbb megjelenjen. ... >>

Élhetőbb Gödöllőért Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2100 Gödöllő, Dessewffy A. u. 32.
képviselő: Lengyel Szilvia
Lakossági összefogással erősítse Gödöllő Alvég nevű városnegyedében élők környezetvédelmi problémáinak megoldását. Erősíteni kívánja a környezetért viselt felelőségtudatot, a természetes és az épített környezet védelmét, az emberi és állampolgári jogok védelmét. Társadalmi szervezetként részt vesz Pest Megye, kiemelten Gödöllő területén a lakosság érdekképviseletének ellátásában, az állampolgári jogok védelmében, különösen a környezetvédelmi, településfejlesztési, területfejlesztési, ügyekben. Az Egyesület általános célja, hogy lakossági összefogással elősegítse Gödöllő városfejlődését, a lakosság közérzetének és komfortjának javítását, a demokratikus közélet megteremtését és fejlesztését,fórumot kínáljon mindazoknak, akik készek a köz érdekében együttműködni ideológai és pártszempontoktól függetlenül. ... >>

Élhetőbb Városunkért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2364 Ócsa, Kiss János u. 4/b.
képviselő: Fentor László alelnök, Inczeffy Zsuzsanna alelnök, Nyerges Sándorné elnök
Ócsa természeti és lakó környezetének, termőföldjének, vizeinek védelme a szennyezéstől, a szennyező források felkutatása, mérése, természeti értékeinek népszerűsítése, kulturális és közösségi élet fejlesztése ... >>

ELIXÍR Környezet és Egészségvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

2750 Nagykőrös, Zrínyi u. 1.
képviselő: Ócsai Gergely elnök
Környezetvédelem ... >>

Élni Veresegyházon Egyesület

(környezetvédelmi)

2112 Veresegyház, Nádor u. 15/a
képviselő: Zsolt Péter
Az egyesület célja a helyi és térségi lakosok gazdasági, településfejlesztési és környezetvédelmi érdekeinek feltérképezése, megismertetése és képviselete a mindenkori helyi, térségi és országos közigazgatási, önkormányzati szervek, illetve hatóságok felé annak érdekében, hogy biztosított legyen ezen érdekek mindenkori megejelenítése és egyensúlya az aktuális politikai, gazdasági szempontok által termalizált érdekekkel szemben. ... >>

Élő Bolygó Alapítvány

(környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 3.
képviselő: Gál István ... >>

ÉLŐ MINI-VILÁG Környezetvédelmi Bemutatópark és Tábor Alapítvány

(környezetvédelmi)

2381 Táborfalva, Arany János utca 78.
képviselő: Kecskés Zsolt, Major Györgyi Andrea, Majorné Lapu Ágnes, Nyers Marcell
A környezetvédelmi tudat formálása azáltal, hogy Magyarország védett műemlékeit, ismert épületeit és létesítményeit bemutatja egy - Magyarország földrajzi és domborzati viszonyait tükröző módon kialakított -parkban.
Az alapítvány célja kiegészül környezetvédelmi terepasztal létrehozásával egy busz belsejében. ... >>

Élő Táj Környezet-,Természet-,Tájvédelmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Frangepán u. 16.
képviselő: Dukay Igor elnök
kiemelt célja a környezet-, természet-, tájvédelem és kulturális tevékenység ... >>

Élőlánc a Városért Közhasznú Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

1022 Budapest, Tulipán utca 17.
képviselő: Gerle János
Az Élőlánc a Városért Közhasznú Egyesület célja, hogy a főváros környezet- és városvédelmi problémáinak feltárásával, szakmai megoldási javaslatok kidolgozásával és képviseletével hatékonyan elősegítse a városvédelmi és ökológiai szempontok önkormányzati döntéshozatalban való érvényre juttatását. Célja továbbá, hogy a főváros kulturális értékeinek megóvása érdekében saját eszközeivel erősítse a társadalmi önszerveződést. ... >>

Előszállási Polgárok Érdekvédelmi Szervezete

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

2424 Előszállás, Petőfi S. út 156.
képviselő: Stern László elnök
Az egyesület működése során érvényre juttatja a településen élő polgárok és az ott fellelhető természeti értékek, valamint növény- és állatvilág maximális védelmének elvét. Gondoskodik minden etnikai hovatartozás nélkül az Előszálláson élő lakosság védelméről, tudatosan törekszik a természetvédelmi előírások maradéktalanul történő betartására és betartatására. ... >>

Első Erzsébetvárosi Lakóegyesület

(környezetvédelmi)

1070 Budapest, Nagydiófa 34.
képviselő: Szenczi Géza dr. ... >>

Első Lépcső Egyesület

(környezetvédelmi)

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
képviselő: Simon Gábor
az innováció elősegítése, a hatékony és fenntartható fejlődést biztosító vállalatirányítás kidolgozása és folyamatos ellenőrzése. ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal