Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 1995
8. oldal

Dombóvári Kutyás Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7200 Dombóvár, Kosztolányi utca 5.
képviselő: elnök Gyenei Ferenc
Az FCI (Federation Cynologique Internationale) által elismert fajtájú kutyákat kedvelő, tartó és tenyésztő jogi és természetes személyek tömörítése. ... >>

Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,környezetvédelmi)

7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.
képviselő: elnök Dávid Gyula
Dombóvár város városszépítése, meglévő természeti területek és természeti értékeinek védelme; a város természeti értékeinek feltárása, védelme; a védett természeti területek őrzése; a védett természeti területek látogatóinak tájékoztatása, a természetvédelem szabályainak ismertetése; a természetvédelemmel kapcsolatos kiadványok, pályázatok gondozása, szakemberek, illetve szakmai szervezetek bevonásával a város természeti területek, természeti értékekkel kapcsolatos szakmai tervek véleményezése, vagy ennek kezdeményezése. ... >>

Domino Kutyamenhely Alapítvány

(környezetvédelmi)

2089 Telki, Kamilla u.14.
képviselő: dr. Szilágyi Gábor elnök, Kövesdi László alelnök, Strausz János tag
Kóbor és gazdátlan kutyák számára állatmenhely létesítése. Nyilvántartási rendszer kiépítése. Az állatok részére új gazdák keresése. ... >>

Domonyvölgyi Természetvédő és Értékőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2182 Domonyvölgy, Akác u. 44-46.
képviselő: Dr. Lányi Gábor elnök, Vizi Csaba elnökhelyettes
Természet- és környezetvédelem ... >>

Dorog Tisztaságáért Környezetvédelmi Alapítvány (50950/2002)

(környezetvédelmi)

2510 Dorog, Iskola u.2.(Petőfi Óvoda)
képviselő: Gremsperger Jánosné kuratór.elnök
Az alapítvány célja: Dorog város és közvetlen környéke ökológiai állapotának figyelemmel kísérése, véleményezése, a társadalmi-gazdasági folyamatok befolyásolása, a környezetvédelmi helyzet javítása érdekében. A lakosság környezetvédelmi szemléletének fejlesztése. ... >>

Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

2510 Dorog, Bécsi út 71.
képviselő: Dr. Bartalos József kuratóriumi elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés stb. ... >>

Dorogi Környezetvédelmi Egyesület (50798/2002)

(környezetvédelmi)

2510 Dorog, Bécsi út 42.
képviselő: elnök Balogh Zoltán
Dorog város és közvetlen környéke ökológiai állapotának figyelemmel kisérése, véleményezése, a társadalmi-gazdasági folyamatok befolyásolása a helyzet javítása érdekében. A lakosság környezetvédelmi szemléletének fejlesztése. ... >>

Dömsödi Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.sz.
képviselő: Ispán Ignác elnök ... >>

Dörgicséért Közalapitvány

(környezetvédelmi)

8244 Dörgicse, Fő u. 121.
képviselő: Szini Erzsébet
A falu fejlődésének elősegitése. ... >>

Dörgicsei és Leshegyi Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

8244 Dörgicse, 1635/2. hrsz. alatti ingatlan
képviselő: Dr. Kopp Mária elnök ... >>

Döri Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

Dör, Petőfi u. 3.
képviselő: Dóczy Géza, Nagy Zsuzsanna
Dör községben tűzvédelmi feladatok helyi megvalósítása, szervezett keretek között tűzmegelőzési, tűzoltái tevékenység biztosítása. ... >>

Dötki Góbor-hegy Túra Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8799 Dötk, Fő út 41.
képviselő: Boda Róbert
A terepet bármilyen formában járók összefogása annak érdekében, hogy minél kevesebb környezeti kár keletkezzen. A környezeti értékek megóvása, az esetleges környezeti károk helyreállítása. Környezeti károk helyreállításával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása. Segítségnyújtás és együttműködés a térség érdekében tevékenykedő szervezetekkel (polgárőrség, tűzoltóság, mentők, katasztrófavédelem, rendőrség, vadásztársaság, önkormányzat, környezetvédők és egyéb egyesületek, szövetségek, alapítványok). Kikapcsolódási lehetőség megvalósítása szervezett formában, szabadidős tevékenységek és ehhez kapcsolódó rendezvények szervezése (túraútvonal, szervezett programok) hazai és nemzetközi szinten. Terepjáróval kapcsolatos szolgáltatások nyújtása (szállítás, mentés), programok szervezése és népszerűsítése hazai és nemzetközi szinten. ... >>

Dr. Egyed István Közhasznú Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

6500 Baja, Szent Imre tér 2.
képviselő: Zagyi László elnök
Az alapítók elő kívánják segíteni a magyar vadgazdálkodási szakemberképzést, elismerve az oktatás területén kiemelkedő terjesítményt nyújtó kutatókat, oktatókat és diákokat.Az alapítvány segíti és támogatja a vadon élő állatok élőhelyének, génállományának megőrzését szolgáló kutatás-fejlesztést, és a közép és felsőfokú intézményekben folyó vadgazdálkodási szakemberképzést. ... >>

Dr. Foltényi Imre Állatotthon Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Tinódi utca 3
képviselő: dr Zomborszky Zoltán, Molnár Tibor
Állatvédelem, állatotthon üzemeltetése
- elhagyott kisállatok átmeneti időszakos megőrzése, elhelyezése, gondozása, örökbeadása
- állatmegőrző panzió létrehozása
- állatok kiképzése, képzése
- oktatások, ismeretterjesztő előadások tartása
- állatok gyógykezelése.

Az alapítvány támogatja mindazokat az egyéni és közösségi kezdeményezéseket, amelyek a fenti célok megvalósítását tűzik maguk elé, vagy megvalósításukban közreműködnek. ... >>

Dr. Horváth Béla Környezetvédő és Érdekvédő Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7800 Siklós, Kossuth tér 3.
képviselő: elnök Becze Gábor
A természetes és épített környezet védelme; a természetes környezet védelmére nevelés; az emberek szemléletének átalakításában részvétel; környezetvédelmi eljárások népszerűsítése; abban való közvetlen részvétel; a környezetvédelem érdekében akciók kezdeményezése és részvétel ilyen akciókban; az állampolgárok ismeretszerzésének, művelődésének elősegítése érdekében Népfőiskola, Teleház létrehozása és működtetése, egyes állami és önkormányzati feladatokat átvállalva; gyermek és ifjúsági állampolgári jogok érvényre juttatása, védelme; Diák Önkormányzat létrehozása Siklóson és térségében; ennek érdekében önálló szekció működtetése, ismeretszerzés és művelődés, drogellenes munka, egyes állami és önkormányzati feladatokat átvállalva; hátrányos helyzetű állampolgárok képzése, továbbképzése, munkahelyhez segítése. Az állatvédelmi törvények betartásának elősegítése, akciók szervezése az állatok életének megmentése. ... >>

Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet

(kulturális,környezetvédelmi)

2543 Süttő, Dózsa Gy. u. 2.
képviselő: Báthory Péter tag, Kunfalvi Norbert elnök
Süttő község hagyományainak kutatása, újjáélesztése, ápolása, a környezet megóvása, szépítése, a kulturális élet fellendítése. ... >>

Dráva Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

8851 Gyékényes, József A. utca 1.
képviselő: Toldi Miklós ... >>

Dudar Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

8416 Dudar, Rákóczi u. 19.
képviselő: Földesi László, Jordánné Simon éva ... >>

Duna Charta Egyesület

(környezetvédelmi)

1052 Budapest, Deák tér 3.
képviselő: Bárdos Deák Péter, Czakó Gábor Csaba önálló, Karátson Gábor önálló
A Duna vízgyűjtő területének megóvása és a szellemi környezet- védelem. ... >>

Duna Kör

(környezetvédelmi)

1111 Budapest, Kende utca 12.
képviselő: Andics József, Csillag Ádám, Droppa György, Klein Károly, Kretschmer István, Nagy Antal, Pánzél Gáborné (Zsuzsa), Simonyi Péter, Tóth Csaba
A bioszféra és a társadalom együttélése lehetőségeinek feltárása és ennek megvalósítása egy fenntartható világ elérésnek érdekében. ... >>

Duna Környezetvédelmi Fórum

(környezetvédelmi)

6500 Baja, Déry sétány 13. III/4.
képviselő: Tamás Enikő Anna elnök, Várnagy Dávid főtitkár
A társadalmi részvétel elősegítése az Európai Unió Víz Keretirányelve (60/2000/EK) céljainak megvalósulásában a Duna vízgyűjtő területén. ... >>

Duna Településszövetség

(kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1054 Budapest, Vadász u. 29.
képviselő: Molnár Gyula elnök, Nagy Gáborné/alelnök kettő együtt, Ronyecz Péter ügyvezető alelnök, Schrick István/alelnök kettő együtt
A Duna-menti települések, valamint a Duna térség ökológiai, kulturális és településfejlesztési érdekeinek az összehangolása. ... >>

Duna Vize Alapítvány

(környezetvédelmi)

2131 Göd, Szent István u. 18/B.
képviselő: Dr. Horváth László elnök
Annak vizsgálata, hogy az 5 hektáros, vagy annál nagyobb Duna-völgyi holtágak vizminúsége,mérete, állapota, hasznosí- tási funkciója, tulajdoni viszonya ho- gyan alakul a Duna északi partján, Bu- dapest, és Szob között. ... >>

Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete

(környezetvédelmi)

2023 Dunabogdány, Fácános út 1650. hrsz.
képviselő: dr. Nemesi Miklósné gazdasági felelős, Hári Ferencné alelnök, Sápi András elnök
Dunabogdány melletti hegyen környezetvédelem és az épített környezet védelme ... >>

Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesület

(környezetvédelmi)

2330 Dunaharaszti, Tinódi u. 6.
képviselő: Drscsákné Kerekes Gabriella ( elnök )
Összefogás a környezet védelméért Dunaharasztin. ... >>

Dunakanyar Kilátó Környezeti Nevelési Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2627 Zebegény, Kossuth u.6
képviselő: Pánczél Éva elnök
Környezeti nevelés. A környezet- és természetvédelem fontosságának tudatosítása ... >>

Dunakanyar Szarvasgombász Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2623 Kismaros, Nyúl u. 26
képviselő: Pribil György, Soós Sándor, Zagyva Imre
A honos szarvasgomba fajok és lelőhelyeik általános védelme, szakszerű kezelése, megismertetésüknek és fenntartható használatuknak elősegítése, az ezeket veszélyeztető jelenségek feltárása, a károsodásuk megelőzése, bekövetkezése esetén csökkentése, illetve megszüntetése. A természetvédelmi oltalommal kapcsolatos jogi szabályozás végrehajtásának elősegítése. A szarvasgombászó baráti társaságunk egyben tartása, bővítése, új szakmai kapcsolatok kialakítása. A szarvasgombák gyűjtésének, ültetvényes szaporításának, feldolgozásának és hasznosításának elősegítése, az ezzel kapcsolatos kutatás, ismeretterjesztés segítése. Helyet adni a szakmai ismertek cseréjének, nyitott szakmai vitáknak és a szakma érdekeinek megfogalmazásához (találkozók, előadások, vitaestek szervezése, internetes és nyomtatott fórumok megteremtése). A földalatti gombák ismeretterjesztésének minden szinten való előmozdítása. ... >>

Dunakanyar Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2163 Vácrátót, Haraszti puszta 36/1.
képviselő: Berty Mihály elnök
épített és természetes környezet védelme ... >>

Dunakeszi Környezet és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Május l.u. 26.
képviselő: Kiss Ernő elnök, Lászik Ferenc titkár
Környezetvédelmi tevékenység, természeti-, környezeti védelem, épített környezet védelme ... >>

Dunántúl Környezetvédő Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

7624 Pécs, Szigeti út 124.
képviselő: elnök Zentai Gábor ... >>

Dunaparti Környezetvédők Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Szilágyi u. 31.
képviselő: Radvánszky György elnök
A természeti és épített környezet védelmével, valamint a közösségi érdekvédelemmel kapcsolatos mindennemű tevékenység felvállalása, szervezése és végzése. ... >>

Dunaszentpál Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,környezetvédelmi)

9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.
képviselő: Mészáros József
helyi tűzvédelmi feladatok ... >>

Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6326 Harta, Templom u. 68.
képviselő: Berdó József kuratóriumi titkár, Kriskó László kuratóriumi elnök
Hazánk természeti, táji és kulturális értékeinek megőrzése, -a biológiai sokféleség megőrzése és hazánk természeti képe szempontjából fontos és természeti értékekben gazdag, veszélyeztetett területek megvásárlása és fenntartása, -egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme, -a természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és előterjesztésének ösztönzése, megvalósítása, - természetkímélő turizmus támogatása, -a fentieket elősegítő környezeti nevelés, oktatás, ismeretterjesztés. ... >>

Dunavarsány Tiszta Levegőjéért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2336 Dunavarsány, Jókai u. 15.
képviselő: Sticzay Rezső elnök, Sticzayné Pálfi Mária alelnök
Dunavarsány tiszta levegőjének kiharcolása, a település és a környezet élhetőbbé tétele. A környezetszennyezés elleni küzdelem, tisztább környezet megteremtése és a település természeti értékeinek megóvása. ... >>

Dunavölgy Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9025 Győr, Selyem u. 1/b.
képviselő: elnök Szíj Zoltán, tag Barcsai Éva, tag Kazó Pál
A Szigetköz környezeti, természeti értékei és a hozzájuk kötődő helyi társadalmi hagyományok megőrzése, ápolása, fenntartása és rehabilitálása, környezettudatos hasznosítása és fejlesztése érdekében végzendő kutatói, ismeretterjesztői, műszaki, gazdasági és érdekképviseleti tevékenység. ... >>

E-misszió Természet- és KörnyezetvédelmiEgyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Szabolcs út 6
képviselő: Tömöri László
környezet és természetvédelem és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

EB OVO Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1065 Budapest, Hajós utca 43. I./23.
képviselő: Csonka Berta
az egyesület célja, hogy népszerűsítse, tudatosítsa, elismertesse és elmélyítse
a kutyáknak és a kutyatartásnak az egyének életében, és egyben a társadalomban is kiemelt szerepét, különös tekintettel a kutyák tudományosan igazolt életminőség-javító hatására;
a kutyákkal, mint érző lényekkel való együttérzést az állatvédelem e területének kiemelt jogérvényesítésében való közreműködés által hatósági és nem hatósági eljárásokban;
az ebtartók és a kutyát nem tartók közötti köznapi konfliktusok felszámolásának lehetőségeit egy olyan szemléletmód kialakításával, amely biztosítja a kutyák és emberek harmonikusabb együttélését, a kutyával nem rendelkezők és az ebtartók jogegyenlőségét.
Ezért az egyesület az ebtartókat és az ebtartással kapcsolatba kerülő különböző társadalmi csoportokat megszólító közösségi programokkal, nyílt vitafórumokkal, ismeretterjesztéssel (honlap és kiadványok útján), nevelési propagandával a kutyák és a kutyatartók iránti rokonszenv és a szolidaritás felébresztésére törekszik, míg a kutyatartók fokozott felelősségvállalásának az érdekében egy olyan etikai-magatartási kódexet kíván kidolgozni és népszerűsíteni, amely csökkenti a feszültséget az ebtartók és a kutyát nem tartók között. Ennek egyik preferált eleme az, hogy az ebtartók önként kövessék a kutyapiszok eltakarítását, amely egyben ezen közegészségügyi probléma elsődleges kezelését is jelenti. ... >>

Ebergőc Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,környezetvédelmi)

Ebergőc, Kossuth L. u. 34.
képviselő: Rozsonits Miklós, Szigethi Jenő
helyi tűzvédelmi feladdatok ... >>

Ebvédelmi Regisztrációs Egyesület

(környezetvédelmi)

1122 Budapest, Városmajor u. 7-9.
képviselő: Gaál Péter ... >>

ECONÓGRÁD Ökoturisztikai Fejlesztési, Képzési Alapítvány Nógrád és Környékének esélyegyenlőségéért és fenntartható fejlődéséért

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1061 Budapest, Jókai tér 8. fszt./4.
képviselő: dr. Kricsfalvi Anita
Az alapítvány célja, hogy elősegítse Nógrád és környéke fenntartható fejlődését, ennek érdekében olyan tevékenység folytatása, amely egyszerre valósítja meg a helyi értékek (környezetvédelem, helyi vár és környéke) védelmét és a helyi ökoturizmus és biogazdálkodás fejlesztését, ezáltal esélyegyenlőséget biztosítva a helyi elsősorban női és elhelyezkedési gonddal küzdő, vállalkozni kívánó lakosok e tevékenységbe történő bevonásához. Az alapítvány fontos céljának tekinti továbbá, hogy ennek érdekében olyan társadalmi tevékenységet folytasson, amely képzésekkel, előadássorozatokkal, helyi kulturális programok szervezésével bevonja, ill. érdekeltté tegye a helyi lakosság, szervezetek aktív részvételét e tevékenység végzésében. Az alapítvány Nógrád és Környéke fenntartható fejlődéséért kíván tevékenységet végezni, támogatni azon személyeket és szervezeteket és együttműködni mindazon személyekkel, szervezetekkel, akik e cél érdekében hasonló tevékenységet folytatnak Nógrádban és a rétsági kistérségben. Az alapítvány nemzetközi tevékenysége keretében szakmai együttműködést kíván kiépíteni olyan külföldi szervezetekkel, amelyek az alapítvány céljával összhangban tevékenykednek. Az alapítvány erősíteni kívánja a szlovák határ mentén élők közötti együttműködés fejlesztését is az ökoturizmus fejlesztésében és a kulturális örökségvédelem terén. Az alapítvány fontosnak tartja olyan tájékoztató anyagok készítését (prospektus, film stb.), amelyek felhívják a figyelmet Nógrád és Környéke értékeire, környezetvédelmi szempontokból fontos és védelmet igénylő műemlékeire, a helyi szokásokra, a helyi erőforrások kihasználásra fenntartható fejlődés érdekében, amelynek eléréséhez más támogatókat, pályázati lehetőségeket is igénybe kíván venni. ... >>

Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

2233 Ecser, Bajcsy Zs. u. 3.sz.
képviselő: Császár Zoltán elnök, Tabányi Jánosné alelnök, Tárrai Ferenc alelnök ... >>

Eger Város Díszvilágításáért Alapítvány

(környezetvédelmi)

3300 Eger, Kossuth u. 6.
képviselő: Soós István
Eger város kiemelt fontosságú műemlék épületei díszvilágításának javítása. - A város idegenforgalmi szempontból fontos részeinek eseti látványkép javítása. - E kezdeményezésekkel a város további szépítése a városlakók, a várost tisztelő polgárok érdeklődésének felkeltése, aktivizálása, városszeretetük és lokálpatriotizmusuk ápolása. - Intézmények, vállalatok, vállalkozások és magánszemélyek mozgosítása létesítmények, épületek, épületegyüttesek és környékük szépítésére. - Az alapítvány anyagi lehetőségeihez mérten közvetlen anyagi támogatás nyújtása egy-egy elképzelése megvalósításához. ... >>

Eger Város Játszótereiért Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

3300 Eger, Kossuth Lajos u.4.
képviselő: Ágoston Ottóné
Eger város gyermektársadalma részére az alapítványi forrásból olyan játszótéri eszközök beszerzése, amelyek elősegítik a gyermekek mozgásigényének kielégítését és normális testi fejlődését, fejlesztik kreativitásukat, esztétikusak mind önmagukban, mind a városképi környezetükbe illesztve; a hagyományos játszótéri eszközökhöz képest kevésbé balesetveszélyesek. ... >>

Egerszóláti Faluszépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

3328 Egerszólát, Egri út 2.
képviselő: Fülöp Julianna (elnök), Komlós Marianna dr. (titkár) ... >>

Egészséges Ivóvízért és Környezetért Egyesület

(sport,szociális,környezetvédelmi)

7145 Sárpilis, Zrínyi utca 3.
képviselő: elnök Keresztes Sándor
Az egyesület a rendelkezésére álló eszközeivel elősegíti elsősorban a székhelye szerinti település lakosságának állampolgári jogai szerinti egészséges környezetben való élhetését. Egészségre ártalmas forrásokat kutat és tár fel. Folyamatokat, eljárásokat és tárgyi eszközöket, felhasznált anyagokat, anyagvizsgálatokat, minőségvizsgálatokat tanulmányoz, tanulmányainak eredményéről értesíti a szakhatóságokat, szolgálatokat, szolgáltatókat, a lakosságot és egyéb hasonló céllal létrejött egyesületeket, alapítványokat. Indídtványokat tesz kutatásokra, az egészségre és környezetre ártalmas jelenségek megszüntetésére, hibaforrások kiiktatására, környezeti ártalmak felszámolására. Egészséges életmódra nevelés, ennek keretében a település fiatalságának és elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekeknek a szervezett formában történő sportolási lehetőség biztosítása. ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal