Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 1995
13. oldal

Gönc Kistérségi Fejlesztési Egyesület

(környezetvédelmi)

3895 Gönc, Kossuth L. u. 71.
képviselő: Meskó Zoltán ... >>

Green Globus Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1026 Budapest, Hermann O. út 32
képviselő: Dr. Láng Péter
A természeti örökség és a környezeti értékek megőrzése, védelme az élővilág és az ember egészsége, életminősége szempontjából alapvető fontosságú, s egyben garanciát jelent az emberi tevékenység és a természet közötti összhang, a jövő generáció életfeltételeinek biztosítása érdekében (1995. évi LIII. tv.) a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósítására törekszik. ... >>

Green is Good Környezettudatos Gondolkodásért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3711 Szirmabesenyő, Kölcsey Ferenc utca 32.
képviselő: Vermesné Simon Zsuzsanna
Az alapítvány a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezetetikájának fejlesztését tűzi ki célul, oly módon, hogy a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztésében nyújtson segítséget. Fő célul tűzi ki az alapítvány, hogy elősegítse a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását és elterjedését, továbbá mindazon törekvések megvalósítását, amely célja, hogy az emberi tevékenységek hatásai ne haladják meg a természet teherbíró képességét, illetve arra a szintre szoruljanak vissza. Ennek érdekében alternatívát mutat az egészséges és környezettudatos életkörülmények kialakítására, fenntartására, illetve visszaállítására az épített környezetben. Az alapítvány célja, hogy a társadalom legkülönbözőbb csoportjai számára tegye vonzóvá a környezettudatos életmódot és a magyarországi vállalkozásokat is segítse abban, hogy megismerjék és alkalmazzák a környezettudatos működés módszereit. ... >>

GreenDependent - Fenntartható Megoldások Egyesületete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2100 Gödöllő, Éva u. 4.
képviselő: Vadovics Edina elnök
környezet-, természet- és állatvédelem ... >>

GREENSIDE Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3300 Eger, Sas út 6.
képviselő: Kovács András (elnök)
Környezetvédelem, a fiatalok megismertetése az egészséges életmód és a természet értékeinek fontosságával, bevonása az urbanizáció káros hatásai elleni tevékenységbe. ... >>

Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Fő tér 3.
képviselő: Lorberer Árpád dr.
Óbuda-Békásmegyer pusztuló - és ezért védelemre szoruló - természeti értékeinek, a kerület természeti múltját őrző területeinek megóvása és lehetőségek szerinti rehabilitálása. ... >>

Gulipán Természetvédő, Kulturális és Életmód Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4183 Kaba, Batthyány u. 75.
képviselő: elnökhelyettes Molnár Ferenc
környezetvédelmi tevékenység ... >>

Gyalogút Alapitvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7694 Hosszúhetény, - 2687/2. hrsz.
képviselő: kuratórium elnök Kaáli Nagy Zsombor
az alapítvány támogat és fórumot biztosít minden olyan gondolatnak, kezdeményezésnek, amelyet a Pécsett és a régióban élő embereknek a környezetbarát és természetes életmód alternatíváját kívánja a fogyasztói élet és szemléletmóddal szemben. Őko-információs központ létrehozása, ehhez kapcsolódó teaház üzemeltetése, a környezetbarát ötletek, technológiák, a helyi kismesterségek, a vegyszermentesen termelt, illetve előállított élelmiszerek és egyéb környezetbarát termékek, szolgáltások feltérképzése, támogatása, népszerűsítése. A térségben működő alternatív kezdeményezéseknek, szervezeteknek megjelenési, bemutatási lehetőség biztosítása, információ áramoltatása, fordító és internetes keresőszolgálat. Előadások, előadássorozatok, tanfolyamok, táborok szervezése, a természetes életmód filozófiai, spirituális hátterének megismerése és megismertetése. Az alapítvány hosszú távú célja egy alapítványi óvoda, illetve egy ökológia szabadiskola létrehozása, működtetése. ... >>

"Gyarmat Község Vízbázisának Védelméért" Közalapítvány

(oktatási,szociális,környezetvédelmi)

9126 Gyarmat, Magyar utca 14.
képviselő: Elnök Erdős József
A Közalapítvány célja Gyarmat Község lakossága infrastrukturális helyzetének javítása, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megoldásában való közreműködés. A településen megvalósítandó szennyvíz közműberuházás során, a lakosságra eső terhek csökkentése. A település csapadkévíz elvezetésének megoldásában való közreműködés. A térségben élő munkanélküli munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése. A közalapítvány jelen pontban megjelölt célját akként látja el, hogy tevékenysége keretében a közalapítványi célok megvalósításával összhangban lévő beruházások kivitelezésének lakossági finnanszírozásához nyújt pénzügyi támogatást. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése érdekében folytat szervező tevékenységet. ... >>

GYEREGYALOG.HU ÖSZEFOGÁS A DÉL-DUNÁNTÚLI AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUSÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

7477 Patca, Fő utca 9.
képviselő: elnök Handó János
A természeti, környezeti, történelmi és kulturális értékek védelme, a hagyományőrzés iránt elkötelezett magányszemélyek, civil szervezetek, gazdasági társaságok, önkormányzatok összefogása, szolgáltatásai piacra vitelének támogatása, érdekképviseletük és szolgáltatásaik fejlesztése. Az Egyesület egy közös honlapon, egy a szolgáltatókat bemutató adatbázison, térképeken és egyéb kiadványokon keresztül népszerűsíti a régiót, amelyet Magyarország természeti oktatási központjává kíván tenni. A környezettudatos magatartás, életmód fejlesztése, népszerűsítése. Környezet- és természetvédelmi tevékenység. A életminőség, az egészséges életmód, a testi-, lelki- és szociális egészség javítása. Megelőzés, megőrzés és rehabilitáció a környezettudatos, természetes értékek bemutatása, oktatása révén. A családok szerepének erősítése, közös családi programok szervezése. A tudatos, környezetbarát fogyasztási attitűd kialakítása és fejlesztése. A felelős állattartással kapcsolatos ismeretterjesztés, figyelemfelhívás. A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás, a környezetbarát, enegiatakarékos megoldások népszerűsítése. A hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének elősegítése, bevonása az egyesület tevékenységébe. Kulturális, sport és egyéb szabadidős ismeretterjesztő programok szervezése, ahol a tankönyvön kívüli gyakorlati, aktív és saját élmény alapú a tanulás. Az egyesület céljaoval összhangban lévő képzési, oktatási tevékenység szervezése. Ismeretterjesztő, a nevelő-oktató munkát segítő kiadványok összeállítása és kiadása. Együttműködés kialakítása az állami és önkormányzati szervekkel, oktatási-nevelési, művelődési és sport intézményekkel, a hasonló tevékenységű civil szervezetekkel. Közreműködés az egyesület céljaival megegyező hazai és nemzetközi célkitűzések megvalósításában. Kapcsolat kialakítása és együttműködés a hasonló jellegű hazai és külföldi civil szervezetekkel. Az egyesület céljaival összhangban lévő gazdálkodó és vállalkozói tevékenység végzése a tevékenység gazdasági megalapozása érdekében. ... >>

Gyermekeink egészségéért, környezetünk védelméért Alapítvány (51347/2002)

(környezetvédelmi)

2840 Oroszlány, Radnóti u. 1.
képviselő: Dr. Markó Timea
A gyermekek egészségének megóvása, környezetvédelemre nevelése. ... >>

Gyermekeink egészségéért" Alapítvány

(környezetvédelmi)

7630 Pécs, Felszabadulás utja 42.
képviselő: Dr. Gárvánné Garzó Beatrix ... >>

Gyermekek Világöröksége Alapítvány

(környezetvédelmi)

1046 Budapest, Lahner György utca 6. fszt./7.
képviselő: Mekkey Péter
a környezetvédelem, a környezeti értékek megismertetésével és népszerűsítésével a felnövekvő generációkban - különösen: a 10-14 éves korú gyermekekben - a környezettudatos szemlélet és magatartás kialakulásának elősegítése. ... >>

Gyermekláncfű Környezet-Természet-Hagyomány és Egészségvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2315 Szigethalom, Dobó K. u. 27/a.
képviselő: Dr. Békássyné Kocsis Györgyi elnök, Lotaller Viktorné elnökhelyettes, Szecsődi György titkár ... >>

Gyimesbükk Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

2015 Szigetmonostor, Galagonya tér 845/4.
képviselő: Kerekes Zoltánné ( titkár ) - önállóan -, Szűr Tímea ( elnök ) - önállóan -
Környezetvédelmi tevékenység ellátása. ... >>

Gyógy Oázis Természet és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6726 Szeged, Óbébai utca 16.
képviselő: Farkas Csaba Zoltán, főtitkár, Sasvári László, elnök
A környezetvédelem iránt elkötelezett emberek szakmai összefogásának, tevékenységük elismertségének elősegítse oktatási, ismeretterjesztési és gyakorlati képzések által. ... >>

Gyomai Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5500 Gyomaendrőd, Kiss Lajos üdülőtelep 53.
képviselő: Bozóki László
A Falualja holtág és természetes környezetének megóvása, Gyomaendrőd várost körülvevő tavak védelme, az Erzsébet liget értékeinek őrzése, fejlesztése. ... >>

Gyopárosfürdőért Alapítvány /Orosháza/

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

5900 Orosháza, Gyopár u. 5.
képviselő: Dr. Abonyi Lajos
A gyopárosi tórendszer és a kapcsolódó természetes gyógyhatású és gyógyvizek és környezetük védelme, hasznosítása gyógycélokra és szabadidősportra. ... >>

GYÖMRŐ VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.sz.
képviselő: Tölli László
Az alapító önkormányzat felhatalmazása és a vele kötött megállapodás alapján az 1990. évi LXV.tv.8§ (l) bekezdésében megjelölt közszolgáltatások közül az épített és természeti környezet védelmével, a helyi közterületekről való gondoskodással, a sport támogatásával, az egészséges életmód komplex feltételeinek szervezésével kapcsolatos egyes feladatok önálló szervezése, ellátása. ... >>

GYÖNKI NIMRÓD Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7064 Gyönk, József A. u. 530/1.
képviselő: Balla András elnökségi tag, Hegyi József elnökségi tag, Jámbor Győző elnök /önállóan/, Krép László elnökségi tag, Lickert Henrik elnökségi tag
Az egyesület a vadgazdálkodást, a vadászatot, a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel, valamint a környezet és természetvédelemmel összhangban gyakorolja, tagjai részére biztosítja a sportvadászat lehetőségét. Vadkár megelőzés érdekében az elhárításhoz szükséges intézkedéseket megteszi. Folyamatosan kapcsolatot tart a vadászati hatóságokkal és hivatalokkal. A tagok érdekeinek képviseletét ellátja, együttműködést szervez más magyar és nemzetközi társadalmi szervezetekkel. Az egyesület szakmai tanácsadást végez és továbbképzéseket szervez. ... >>

GYŐRI CIVIL CSALÁDOK EGYESÜLETE A KÖRNYEZETÜNKÉRT

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
képviselő: Kári-Horváth Erika
A családon belüli környezettudatos nevelés megteremtése. Környezetünk tisztántartásának elősegítése, elvárosiasodott világunk visszavezetése a természetbe. Közvetlen környezetünk megóvása, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangoztatása. ... >>

Győri Pro Natura Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

9029 Győr, Sárási út 10 B
képviselő: Keserü Balázs
Magyarország, de különös tekintettel a szigetközi régió és Győr városának környezetvédelmi természetvédelmi és kulturális értékeinek védelme fejlesztése és megismertetése az oktatás, az ismertetés, a kutatás és a fejlesztés révén, valamint a térség rekreációs és szabadidő-sport tevékenységének fejlesztése és támogtatás. A helyi és országos természet és kulturális védelemre érdemes értékeinek feltárása és védelemre való javasolása. A Kisbácsán található Bálványosi nádas (11718/6. hrsz.), a Bálványosi erdő (11718/2. hrsz.) Sárás melletti erdő (11718/5 hrsz.) és az ezekhez kapcsolódó területek természet és tájvédelme, rehabilitációja és az ezekhez kapcsolódó kulturális, ismertterjesztő és érdekvédelmi tevékenység. ... >>

Győri Városszépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

Győr, Árpád u. 47.
képviselő: Dr. Winkler Gábor
környezetvédelmi tevékenység ... >>

Györkönyi Pincehegyért Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

7015 Györköny, Fő utca 494.
képviselő: elnök Braun Zoltán
Györkönyi Pincehegy építészeti és kulturális örökségének ápolása, továbbvitele és a Pincehegyhez kapcsolódó turizmus fejlesztése, a Pincehegy környezete, közterületi tisztaságának megőrzése, úthálózatának fejlesztése. ... >>

Győrladamér Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,környezetvédelmi)

Győrladamér, Petőfi tér 2.
képviselő: Burján István, Foltányi László, Id. Rádi József, Kránitz Gyula, Nagy Béla, Rigó Sándor, Varga Lajos
tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése ... >>

Győrsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

9084 Győrság, Dózsa u. 5.
képviselő: Balogh Mihály
A tűzvédelem, ezen belül a megelőző, mentő és felderítő szolgálat biztosítása. ... >>

Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

5700 Gyula, Petőfi tér 3.
képviselő: elnök Cseke János
Bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények megelőzése, közrend és közbiztonság védelme, környezetvédelem, mentés, katasztrófa elhárítás. ... >>

Gyulai "Váraljai Kutyakiképző" Sport és Szabadidő Alapítvány /Gyula/

(sport,környezetvédelmi)

5700 Gyula, Hódi utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Bajnok Attila
A Gyulai és környéki, a győrújbaráti és Győrújbarát környéki kutya tulajdonosok sport- és szabadidős rendezvényeinek megszervezése és anyagi támogatása, versenyek szervezése, kutyamenhely létesítése, fenntartása, stb. ... >>

Gyurgyalag Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4.
képviselő: Balázs Bernadett titkár, Molnárné Szabó Szilvia elnök
természetvédelem, környezetvédelem, állatvédelem, sport, területfejlesztés ... >>

Hagyományfeltáró és népszerűsítő Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

2330 Dunaharaszti, Magyar u. 47.sz.
képviselő: Mannheim Lénárd
Dunaharaszti és környékén a hagyományok feltárása, dokumentálása és népszerűsí- tése . Az új hagyományok elterjesztése, környezetvédelem és ennek tudatosítása. ... >>

Hajdú-Bihar Megyei Tiszamenti Települések Területfejlesztési Társulása

(környezetvédelmi)

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
képviselő: elnök Németh József, titkár Hajdú Bálint ... >>

Hajdúsági Vándorok Túraegyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4200 Hajdúszoboszló, Hathy János u. 21.
képviselő: elnök Dr. Varga Enikő
A természetjárás, mint egészségmegőrző, környezetvédő tevékenység népszerűsítése. Hazánk lakosságának egészség-, illetve környezettudatos szemléletének kialakítása, fejlesztése, hazánk és a környező országok vizei iránti érdeklődés felkeltése a vizek és környezetük természeti értékeinek, kulturális hagyományainak és történeti emlékeinek megsimertetésével ... >>

Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

4080 Hajdúnánás, Fő u. 9.
képviselő: Török Sándorné
Rendszeres sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása, természetvédelem, vidék- és területfejlesztés, megújuló energiaforrások kutatása és fejlesztése. Állatvédelem. ... >>

Haladék Környezetvédö Alapítvány

(környezetvédelmi)

1082 Budapest, Üllöi 66/b.I.
képviselő: Zsakóné Gellért Ildikó ... >>

Halasi Állatsegítő Alapítvány

(környezetvédelmi)

6400 Kiskunhalas, Felsőszállás puszta 120.
képviselő: Ákossy Zoltán kuratóriumi elnök, Stefan Ingrid kuratóriumi tag
Alapvető célja (közhasznú tevékenységként) állatotthon működtetése ?elsődlegesen nem gazdasági tevékenységként -, a kóbor állatpopuláció csökkentése, valamint a szemlélet formálása az állattartással kapcsolatban. ... >>

Halászlakért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5540 Szarvas, Halászlak 10814.
képviselő: Géczi Béla Tibor
Szarvas és környéke természeti- és épített környezetének védelme, Halászlak infrastruktúrájának fejlesztése. ... >>

Hanság Kapuja Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9154 Mosonszentmiklós, Szeszfőzde u. 1.
képviselő: Maasz Lászlóné
Környezeti és természeti értékek megismerése, óvása a hansági térségben. Épített és természetes (védett) örökségvédelem. Őshonos állat- és madárfajok megismerése, védelme a Hanságban. Tudatos gondolkodás formálás, környezeti és természeti értékek óvására való nevelés, környezeti és természetvédelmi oktatás, natúrpark és tanösvény kialakítása. Szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása. Kulturális hagyományok kutatása, őrzése, ápolása. Alkotó és képzőművészeti táborok fejlesztése. Megújuló, alternatív energiaforrások kihasználása, bemutatása. A térség idegenforgalmának, turisztikai termékek kínálatának megteremtése, bővítése, összekapcsolása. ... >>

Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

2434 Hantos, Köztársaság tér 5.
képviselő: Bolye Ferenc elnök ... >>

Happy Cats - Vidám Cicák Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1173 Budapest, Pesti út 49. fszt./1.
képviselő: Szabó Piroska
Elhagyott, gondozásra szoruló macskák elhelyezésének biztosítása, a beteg állatok orvosi ellátásának megszervezése. Állatbarátok együttmüködésének támogatása. ... >>

Harkány-Siklós Állat és Természetbarátok Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 11-13.
képviselő: Rapp Mária elnök
az állat és természetvédelemmel kapcsolatos helyi és térségi feladatok megoldása. Az állatvédelmi törvény betartása, megismertetése. Ismeretterjesztés. Minden állat védelmének előmozdítása és felelős tartásuk iránti igény előmozdítása. Állatmenhely létrehozása a gazdátlan és sérült állatok befogadására, illetve új gazdához történő közvetítése. A menhely folyamatos üzemeltetése, bővítése, fejlesztése a kör igényei szerint. ... >>

Harmadik Ütem Területfejlesztési Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Katona József u. 11.
képviselő: Szolga József elnök
Pomázi és Kálvária út körüli részének területfejlesztése és a kulturált környezetének kialakítása, fejlesztése, az épített és természeti környezet védelme ... >>

Harmóniában az Életért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1089 Budapest, Kálvária tér 6. I.em.5.
képviselő: Ifj.Csehi István
Az emberek és a természet harmóniájának az elősegítése. A biogazdálkodás és biokultúra népszerüsitése. A környezetvédelmi technológiák és természetes módszerek népszerüsitése. ... >>

Három Hegy Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8353 Zalaszántó, Keszthelyi út 50
képviselő: Hegedűs Ágoston
A mesterséges és a természetes környezet megóvása és megismertetése a helyi lakosokkal és a vendégekkel. ... >>

"Három Község Lakosaiért Alapítvány"

(környezetvédelmi)

3971 Tiszakarád, Engels u. 13.
képviselő: Ungvári József
Az önkormányzati közműberuházások megvalósítása - A közműberuházások során az önkormányzatok területén élő lakosságra eső terhek csökkentése, a lakosság közmű-beruházás támogatása - A beruházások megvalósítása során felmerülő egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati jellegű elősegítése. - Önkormányzat térséségében a megvalósításra váro közműberuházások támogatása - Az önkormányzatok területén élő lakosság egyéb jellegű közműterheinek csökkentése. ... >>

Három madár a négyes tónál Egyesület

(környezetvédelmi)

2337 Délegyháza, Fecske u. 10.
képviselő: Paár György ( elnök )
A délegyházi IV-es tó és környékének környezetvédelme. Településfejlesztés. Szabadidős tevékenységek szervezése. ... >>

Háromhegyek Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

1031 Budapest, Saroglya utca 22745.hrsz.
képviselő: Bánhegyiné Kolonics Marianna titkár, Kővári Krisztina Mónika elnök
önszerveződő társadalmi szervezetként részvétel Budapest III. kerület Aranyhegy Péter-hegy, Ürömhegy kerületrészek környezeti értékeinek megóvásában és a lakosság ?élő lelkiismereteként? hozzájárulni a környezetbarát településfejlesztés megvalósításához. ... >>

Hársas Patak Bérkilövő Vadásztársaság

(környezetvédelmi)

9970 Szentgotthárd, Kethelyiút undefined 66.
képviselő: Gyurits István ... >>
8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal