Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 1995
12. oldal

FŐNIX Tűzvédelmi Ismeretnyújtás a Lakosságért, az Oltás és Segítségnyújtás Megelőzéséért Közhasznú Alapítvány

(tűzoltó,oktatási,környezetvédelmi)

2370 Dabas, Szent István út 47.sz.
képviselő: Lórántfy László
Tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás, a hivatásos tűzoltóság technikai felsze- reltségének gyarapítása, fejlesztése. ... >>

FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítványa

(környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Vasvári Pál utca 63.
képviselő: Vajdovichné Visy Erzsébet Dr.
Környezeti neveléssel foglalkozó Tereptanulmányi Központ létrehozása Magyarországon. ... >>

Futár Utcai Park Alapítvány

(intézményi,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Futár u. 7.

Park kialakítása, fenntartása, gondozása a Futár utcai Óvodában. ... >>

Futrinka utca Kutyavédő és Kutyás Szabadidősport Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

1115 Budapest, Fraknó utca 14/B. B. 8./27.
képviselő: Köteles Ágnes
állatvédelem ... >>

Független Környezetvédők Egyesülete

(környezetvédelmi)

6500 Baja, Kodály Z. utca 5. II/7.
képviselő: Kristó Mihály Zoltán titkár, Szöllősi Ildikó elnök
A közvélemény környezetvédelmi szemléletének kialakítása és erősítése, rendezvények szervezése., Gyakorlati hozzájárulás a Baja és vonzáskörzete környezeti állapotának fenntartásához, illetve javításához. Környezetvédő kezdeményezések felkarolása és támogatása., A tagság által észlelt környezetvédelmi problémák illetékes fórumokhoz és a nyilvánossághoz való eljuttatásának elősegítése., A régió településein működő hasonló tevékenységű egyesületekkel és más csoportokkal kapcsolatok fenntartása. ... >>

Függetlenek Együtt Dunaharasztiért Egyesület

(környezetvédelmi)

2330 Dunaharaszti, Klapka György utca 29.sz.
képviselő: Makay László elnök ... >>

"Függetlenek Kisvárdáért" Egyesület

(környezetvédelmi)

4600 Kisvárda, Fáy A. út 2.
képviselő: Dr. Oláh Albert
Kisvárda térség társadalmi felemelkedése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Füleskuvik Környezet- és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2162 Őrbottyán, Kvassay telep 6.
képviselő: dr. Kertész Péter elnök bármelyik kuratóriumi taggal együtt
A környezetvédelmi kultúra terjesztése. Gyermekek lovaglási oktatása és foglalkoztatása. Természetvédelem. ... >>

Fülöp Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

4266 Fülöp, Arany J. u. 19. sz.
képviselő: elnök Furó Tibor
önkéntes tűzoltás, tűzvédelmi feladatok, katasztrófa elhárítás helyi megvalósításának társadalmi elősegítése. ... >>

Fülöpszállási Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2.
képviselő: Cseh-Szakál József elnök
Azoknak a fülöpszállási polgároknak a szervezése és tömörítése, akik a község közbiztonsági életének javítása érdekében erkölcsi és szakmai segítséget nyújtanak a rendőrség munkájához. Az egyesület a közbiztonsági munka folyamatában hosszútávon (szakmailag felkészült tanácsadókkal való konzultációs lehetőséget biztosítva) a község lakosságának és többségének érdekével megegyezően segítik a rendőrség munkáját az alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Fürkész Természetbarát és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6060 Tiszakécske, Templom tér 3.
képviselő: Bekő Márta titkár, Dobos Tibor elnök, Dombiné Szendre Emese elnökhely.
Magyarország területén tanösvény(ek) létrehozása, amelyen bemutatható az adott terület és annak élővilága, valamint az élettelen természeti és épített értékek is. A tanösvénye(ek)en a tagok oktatása, nevelése, az ország más területéről érkező, hasonló jellegű tevékenységet folytató egyesületek fogadása, cseretáborok szervezése. Élőhelytérképezés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Természetvédelem, környezetvédelem, környezeti nevelés. Gyalogos, kerékpáros és vízi túrák szervezése és lebonyolítása az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Füves Puszták Természetvédelmi, Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3394 Besenyőtelek, Tepélypuszta
képviselő: Kiss Zoltán dr. (kuratóriumi elnök)
A természet- és környezetvédelem népszerűsítése, az eredeti természetes környezet értékeinek felkutatása, az ehhez kapcsolódó kutatások, tudományos munkák, hatástanulmányok elkészítésének elősegítése. A környezetvédelembe illeszkedő vadgazdálkodási - vadászati tevékenység elősegítése, az őshonos vadászati kultúrák felkutatása és visszaállítása. A nagyüzemi mezőgazdaság és a vadászat, természetvédelem összhangjának megkeresése és helyreállítása. A vadászati hagyomány és kultúra őrzése és gondozása. ... >>

FŰVÉSZKERT TÁRSASÁG

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4355 Nagyecsed, Munkácsy utca 2.
képviselő: Somlai Tibor
Természetvédelmi, biológiai és földrajzi ismeretterjesztés, kutatás, kezelés, bemutatókert és bemutaóház hálózat kialakítása és üzemeltetése, valamint a témákhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek, kiadvány készítés, táboroztatás. ... >>

Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3390 Füzesabony, Petőfi út 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Zsanett, kuratóriumi tag Molnár Izabella
Állatvédelmi Őrszolgálat létrehozása, kezdetben Füzesabonyban, később pedig a kistérségre (19 település) kiterjesztve.
- Szemléletformálás, a felelős állattartás formáinak átadása, tanácsadás, ezen célok intézményesített keretek közötti terjesztése (óvoda, iskola).
- Természetvédelem, állatvédelem.
- Kóbor állatok begyűjtése, azok altatási arányának csökkentése, az örökbefogadás elősegítése.
- Magánszemélyek segítése a szaporulatok örökbe adásánál, ideiglenes otthon keresése, orvosi ellátáshoz való juttatás.
- Ivartalanítási akciók szervezése.
- Kutyafuttató kialakítása Füzesabonyban.
- Menhely létrehozása. ... >>

Gaja Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor u. 5.
képviselő: Varga Gábor elnök
A természetes és a mesterséges környezet védelme.
... >>

Galga-Zagyva Zöldút Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2173 Kartal, Petőfi Sándor u. 39.
képviselő: Deák Istvánné ( elnök )
A Galga-Zagyva természetes vízfolyásának mentén Zöldút mozgalom kialakítása és támogatása, környezet- és természetvédelmi céllal. A Galga és Zagyva mente kulturális - és természeti kincseinek, nevezetességeinek és helyben előállított termékeinek összegyűjtése és népszerűsítése. A falusi-, öko-, és természetbarát szabadidős turizmus kialakítása és létrehozása. A kulturális örökségvédelemmel, környezetvédelemmel, a társadalmi fenntarthatósággal, valamint a vidéki- és városi életminőség javításával kapcsolatos problémákra egységes megoldást nyújtó Zöldút mozgalom támogatása. A Galga-Zagyva mentén a mozgalomban résztvevő települések területén az élet minőségének javítása. A zöldutas szemléletű fejlesztések és kezdeményezések számára szervezési, szakmai vagy anyagi támogatást biztosító szervezetek együttműködési hálózatának létrehozása. ... >>

Galgamenti természetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2192 Hévízgyörk, 0142/22 hrsz.
képviselő: Gólya József
A Galga mente természetvédelmi értékeinek védelme, növény és állatvilágának megőrzése, az ahhoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a tagok ismeret szerzésének segítése, a természetes környezet megóvása, fiatalok oktatása, képzése, a természetvédelemhez kapcsolodó kulturális tevékenység ápolása. ... >>

Gara Épített Öröksége Megőrzéséért Alapítvány

(környezetvédelmi)

6522 Gara, Köztársaság utca 23.
képviselő: Coborné Beck Rita kuratóriumi elnök
A műemléki védettségű Római Katolikus templom restaurálási munkálataiban a település képét meghatározó épület megóvása végett, anyagi eszközökkel segítsen, Valamint a műemléki jellegű temető kápolna felújítási és fenntartási költségeihez hozzájáruljon, segítse a stáció képek és az orgona felújítását is, és segítse a falukép megőrzését. ... >>

Gáspár Attila Zöld Kerekasztal Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Rádió utca 3/b. I./5.
képviselő: Határhegyi Krisztián elnök
A Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület védelme, egységének megőrzése; továbbá a környezeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásra nevelés, hulladékszegény életmódra nevelés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés; ökoturizmus, stb? ... >>

GATE Zöld Klub

(oktatási,környezetvédelmi)

2100 Gödöllő, SZIE Kollégium
képviselő: Geiger Barbara elnök (önállóan), Hegyesi József elnökhelyettes (az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén önállóan)
Nonprofit jelleggel környezetvédelmi tevékenység folytatása, a környezetbarát értékek terjesztése, környezetvédelmi oktatás-nevelés. Ennek érdekében akciókat és előadásokat szervez, bel- és külföldi szervezetekkel aktív kapcsolatot tart. ... >>

Gávavencsellő Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 1.
képviselő: Dr. Karakó László
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, tagjainak közösségi életre történő nevelése, szervezett keretek között tagjainak a tűzvédelmi szakismeretei rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási, műszaki mentési tevékenység biztosítása. ... >>

GAZDAGRÉTI CIVILEK EGYESÜLETE

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Nagyszeben tér 2. 10./109.
képviselő: Suszter András
A városi lakókörnyezet helyi értékei, zöld területei, az épített és természeti környezet védelme, megőrzése és ápolása, környezeti- és kulturális fejlesztése a tájékoztatás, az önszerveződés, a helyi érdekképviselet és érdekérvényesítés minnden demokratikus eszközének felhasználásával, valamint az emberi és állmpolgári jogok védelme politikai pátoktól és politikai szerveződésektől függetlenül. ... >>

Gazdátlan Cicákat Segítő Egyesület

(környezetvédelmi)

Debrecen I. ker., zártkert 54033/139. hrsz.
képviselő: Kerékgyártó Ferenc Gyuláné, Láng Lászlóné, Magyarné Futó Róza
A Debrecenben és környékén élő gazdátlan, segítségre szoruló macskák támogatása, segítése, illetve ennek megszervezése. ... >>

Gazdikereső Közhasznu Alapitvány

(környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Faiskola út 24.
képviselő: Hidvégi Ottóné
Gazdátlan kutyákideiglenes elhelyezéséről való gondoskodás. A kutyák végleges elhelyezéséig a tartásukról való gondoskodás és szükség esetén állatorvosi kezelésben való részesités.Egyéb kedvtelésből tartott állatok számára szükség esetén segitségnyujtás. Az állatvédelmi törvény betartásának figyelemmel kisérése, szükség esetén hatósági intézkedés kezdeményezése. ... >>

Gecsei Polgárőr Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

8543 Gecse, Kossuth u. 46.
képviselő: Tótfalusi Csaba képviselő
A közrend és közlekedésbiztonság védelme, a bűncselekmének megelőzése, a gyermek -és ifjúségvédelem érdekében kifejtett tevékenység; a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munka végzése; vagyonvédelem, a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében végzett tevékenység. ... >>

Gellérthegyvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Somlói út 4. 1./2.
képviselő: dr. Entz Géza
összekötő kapocsként működik az önkormányzatok és a hegy lakói között; a Gellérthegy természetes és épített környezetének a védelme. ... >>

Gemenci Tájvédelmi Körzetért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6500 Baja, Szent Imre u. 2.
képviselő: Horváth Máté
A Gemenci Tájvédelmi Körzet környezet és természetvédelmi értékeinek megőrzése és védelme. A Tájvédelmi Körzet megismertetése iskolásokkal és érdeklődőkkel, látogatások és ismertetők szervezése. Az őshonos növény és állatvilág, vad- és madárállomány megőrzése. A Tájvédelmi Körzet megörökítésének és kutatásának A Gemenci Tájvédelmi Körzet környezet és természetvédelmi értékeinek megőrzése és védelme. A Tájvédelmi Körzet megismertetése iskolásokkal és érdeklődőkkel, látogatások és ismertetők szervezése. Az őshonos növény és állatvilág, vad- és madárállomány megőrzése. A Tájvédelmi Körzet megörökítésének és kutatásának támogatása, az alapító okirat 1. pontja szerint. ... >>

GENEA Természet és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3235 Mátraszentimre, Maléter Pál utca 13
képviselő: elnök Szlovák Gábor, főtitkár Urbán Zoltán
A környezetvédelem iránt elkötelezettek összefogása; a környezetvédelem népszerűsítése; természetvédelem; allergiát kiváltó növények visszaszorítása; hulladékkal illetve környezetre káros anyagokkal terhelt élőhelyek kármentesítése, hulladék újrahasznosítása, megújuló, illetve újrahasznosítható energiaforrások használatának elterjesztése. ... >>

GEO Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

1140 Budapest, Kacsóh Pongrácz 99.
képviselő: Rátonyi Gábor ... >>

GEO-ENVIRON Környezetvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

6726 Szeged, Csíz u. 5.
képviselő: Dr. Tóth Imre elnök ... >>

GEOLINO Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8452 Halimba, Kossuth u. 99.
képviselő: Paksa Milán elnök
A természetjárás népszerűsítése, a Déli-Bakony természeti és kultúrtörténet kincseinek bemutatása, ápolása, túrák szervezése, táboroztatás. ... >>

GERECSE Barlangkutató és Természetvédő Egyesület (50781/2002)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Gál István ltp.405/A.
képviselő: Farkas Román Barnabás elnök, Tolnai András ... >>

Gerecsei Karszt (51090/2002)

(környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Köztársaság u. 34. I/2.
képviselő: Polacsek Zsolt
A Gerecse hegység karsztterületei szennyezettségének megszüntetéséhez, megelőzéséhez szükséges anyagi és technikai eszközök megtemertése. ... >>

Gerence Völgy Ökológiai Park Alapítvány Bakonybél kiemelkedően közhasznú szervezet

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

8427 Bakonybél, Gerence puszta
képviselő: Baky György, Fejes Lászlóné, Lengyel Ferenc képviselő
Magas-Bakony térség településeinek ösz- szefogása, felkészités az euróatlanti csatlakozásra, ennek során :- a 4/1991./III.22./KTM.sz rendelettel védetté és fokozottan védetté nyilváni- tott természetvédelmi területek megőr- zése, - ezzel párhuzamosan a területen élő lakosság számára fenntartható fej- lődés biztositása, a foglalkoztatás elősegitése,- a térségben élő nemzeti kisebbségek kultúrális örökségének a megőrzése, - a térségben található természeti értékek és műemlékek környezetvédelemmel párosuló megóvása, - a térségben az ökoturizmus megvalósi- tása,- a felsorolt alapitványi célok megvalósitásához szükséges ismeretter- jesztés és oktatás. ... >>

"Gergely-hegyi Tájvédelmi és Vidékfejlesztési Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

3893 Fony, Fő u. 3.
képviselő: elnök Dr, Ódor Ferenc
Növény és állattani bemutatóhely és tansövény létrehozása, működtetése, az ehhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése. Az ezzel összefüggő oktatási, nevelési és kulturális tevékenység ellátása. Környezetvédelmi ismeretterjesztés elősegítése. A létesítmény működtetéséhez szükséges munkahelyek megteremtése, ezzel a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatása. A fenntartható vidékfejlesztéshez kapcsolódó és ezzel összefüggő tevékenységek és beruházások megvalósítása és menedzselése.A közalapítvány a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8§/1/1/ bekezdésben felsorolt önkormányzati feladatok közül elsődleges céljának a foglalkoztatás megoldását jelöli meg, melyet a növény és állattani bemutatóhely müködtetéseinek keretein felül a helyi lakosság foglalkoztatásba történő bevonásával kíván megoldani. Másodlagos célként a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8§/1/ bekezdésben rögzített szociális ellátásban az állatani bemutatóhely működtetése során befolyt bevételeiből a hátrányos helyzetű családok részére a természetben nyújtott szociális támogatás formájában, továbbá az oktatás színvonalának emelése formájában. ... >>

Gerje KlímaBarát Egyesület

(környezetvédelmi)

2730 Albertirsa, Pesti u 85.
képviselő: Marosvölgyi Katalin (elnök)
Általános klímavédelem tudatosítása, ismerettejesztés, közös klímavédelmi feladatok szorgalmazása. ... >>

"Gerje-Perje" Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

5091 Tószeg, Attila út 10/A.
képviselő: elnök Donkó Károly, elnökhelyettes Martossy Szilárd, elnökségi tag Dr.Selmeczi Géza, elnökségi tag Lifka József, titkár Dr.Bedekovics László
környezetvédelem ... >>

Gerjeni GE-FA Vadásztársaság

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7134 Gerjen, Szent István utca 61.
képviselő: elnök Domsa Ferenc
A hasznos a vadállomány fejlesztésére tervszerű vadtenyésztési és a vadvédelmi tevékenységet folytat, mindenkor a természetvédelemmel, a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel összhangban gyakorolja a vadászati tevékenységet; gondoskodik a vadászterület és vadállomány őrzéséről és megfelelő vadgazdálkodási berendezéseket létesít, a vadásztársaság tagjait korszerű vadgazdálkodásra, kultúrált vadászatra és fegyelmezett magatartásra neveli. ... >>

Gesztenyekék Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9730 Kőszeg, Forrás u. undefined 6797.hrsz.
képviselő: elnök Gertner Brigitta
Természetjárás szervezése, népszerűsitése, érdekérvényesitése, különösen - teljesitménytúrák, jelvényszerző mozgalmak, táborok, az Országos Kéktúra Mozgalom. ... >>

Gesztenyésért Közhasznu Egyesület

(környezetvédelmi)

7720 Zengővárkony, Ady Endre u. 2.
képviselő: Dr. Sebestyén Ildikó, Ördög Béla elnökhely., Zsáli János elnök ... >>

Glóbusz Kutató-innovációs és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Mátyás király u. 16. 13. III//3
képviselő: elnök Szuromi Zsolt
A természeti és épített környezetünk megóvása érdekében egy igazságosabb, környezettudatos világ, a természettel harmóniában élő, emberközpontú társadalom megvalósítása, széleskörű tájékoztatás és környezettel kapcsolatos programok szervezése útján.
Célja továbbá a kutató-innovációs tevékenység szervezése, folytatása és támogatása, különösen az alábbi területeken: Marketing; Oktatás; Vállalatirányítási folyamatok; Üzleti folyamatok; Energiamenedzsment, megújuló energiaforrások kutatása; Informatikai megolkdások fejlesztése; Adattovábbítási eljárások; Környezetvédelem; Integrált piacra tételi rendszerek; Projekt menedzsment eljárások, módszerek, technikák: people-to people kapcsolatok, szervezeti és humán erőforrás, társadalom tudomány kutatás, controlling és pénzügyi kutatás. ... >>

Göcsej Kutyaklub (60008)

(sport,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Andráshida út 11.
képviselő: Dr. Gombos László
Elsődlegesen a kutyás sportok (munkakutya sport, Agility, stb...) iránt érdeklődők részére a sportolási lehetőség megteremtése. Zalaegerszegen sportkutya kiképző központ létrehozása, és fenntartása. Versenyekre, vizsgákra való felkészítés, valamint versenyek, vizsgák és sportkutyás szakmai továbbképzések szervezése, valamint a tagok támogatása az ilyen rendezvényeken való részvételben. Ezen túlmenően az összes kutyafajta tenyésztésében és képzésében való segítség. Más egyesületekkel való kapcsolat felvétel és azok munkájának esetleges segítése. Az egyes kutyafajták fajteleírásának (Standard) megismertetése a klubtagokkal. Tagjai részére a klubélet biztosítása. A klub rendezvényein és más klubok rrendezvényein való részvétel biztosítása. Kiállításokon és egyéb rendezvényeken való részvétel, illetve azok lebonyolítása, szervezése. Tagjai érdekvédelmének ellátása. ... >>

Göcsej Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8932 Pókaszepetk, Zala út 9.
képviselő: Darázsi Zsolt
Zala megyei, különösen Göcsej, mint tájegység természeti értékeinek fenntartását szolgáló szellemi és gazdasági tevékenységek ösztönzése. ... >>

Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.sz.
képviselő: Berta Sándor elnök, Nagy Árpád elnökhelyettes, Nagy László titkár ... >>

Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2100 Gödöllő, Patak tér 7.
képviselő: Bárd István (ügyvezető elnök ), Perna Pál ( elnök )
Környezeti és természeti értékek védelme. ... >>

Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3726 Szuhafő, Kossuth L. út 36.
képviselő: Sándor Judit
működési körének jellege: környezetvédelem, természetvédelem, kulturális és tudományos ... >>
7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldal