Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 1995
11. oldal

"FAUNA" MARCALI ÉS KÖRNYÉKE KÖRNYEZETÜGYI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8700 Marcali, Rákóczi u.11
képviselő: Dr.Petrekovich-Perjés András
Marcali városban és környezetében elő- segítse a környezetüggyel kapcsolatos feladatokat és a természet élő és élet- telen tárgyainak /földtani alakulatok és képződmények, vízfelszíni formák,nö- vényfajok,növénytársulások,állatfajok, jellegzetes tájak vagy tájrészletek, gépkészletek, régészeti lelőlehelyek,történelmi emlékhelyek természeti környezete/renaturalizálá- sát,óvását és fenntartásukhoz szükséges feltételek biztosítását. A cél megvaló- sítása érdekében felmérési, tervezési, felhasználási, kivitelezési munkálatok elvégzése, elvégeztetése, illetve azok managelése. Az alapítvány - céljai meg- valósítása érdekében - együttműködik a hasonló közfeladatokat ellátó állami,társadalmi szervezetekkel. ... >>

Fehér Holló Ökológiai Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3752 Szendrő, Naygállomás utca 14
képviselő: Fasimonné Szabó Erzsébet
A ökológiai gazdálkodás alapelveinek magyarországi ismertetése és eredményeinek gyakorlati bemutatása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- természetvédelem,
- környezetvédelem. ... >>

Fehérszarvas Vadászegyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8254 Kékkút, Fő út 58.
képviselő: Horváth Dezső
Tagjai részsére sportvadászati lehetőségeket biztositani az egyesületi, vadászati, természetvédelmi
valamint a fegyverekre vonatkozó törvények és jogszabályok betartásával. ... >>

Fejér Megyei Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
képviselő: Asbóth Katalin elnök
A természetjárás útján elősegíti az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, az egészség megőrzését, a természet és környezet védelmét, a sportolás lehetőségét, és mindezekhez szükséges feltételek biztosítását. ... >>

Fekete István Állatvédő Egyesület

(természetvédelem,szociális,környezetvédelmi)

9700 Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál út 39
képviselő: Vértesi Andrea
A már működő állatmenhelyek működésének, bővítésének korszerűsítése, karitatív tevékenység keretében. A panzióztatás biztosítása, és menhelyek létesítése. Környezet, természetvédelem, az ifjúság élővilág szeretetére való nevelése. az Élővilág korszerű védelmének elősegítése. Az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásában való közreműködés. Zala megye és Zalaegerszeg város belterületének és külső környezetének környezetvédelmi és természetvédelmi feladatainak meghatározása, a megvalósítás módjal országosan pedig a fenti feladatok elvégzése. Az állattartási kultúra fejlesztése. ... >>

Fekete István Természetjárók Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4241 Bocskaikert, Dienes János u. 9-1.
képviselő: elnök Fejes Tibor
az erdő- és természetjárás népszerűsítése, művelése, az aktív életmód népszerűsítése, a természettudatos gondolkodásmód terjesztése, egészségmegőrzés, környezetvédelem, természet- és állatvédelem, ismeretterjesztés. ... >>

Felelős Állatbarátok Közhasznú Egyesülete

(intézményi,oktatási,környezetvédelmi)

1211 Budapest, Kossuth L. utca 62. fszt./2.
képviselő: dr. Pallós László, Mayer Zsolt, Temesvári Kriszta
A hobbyállat-tartás népszerűsítése az iskolás kortól az idős korosztályig. A kiszolgáltatott kedvencállatok iránti felelőségérzet erősítése, örökbefogadások és kutyamenhelyek működésének segítése korszerű kommunikációs eszközök és népszerű közéleti emberek bevonásával. A felelős állattartás tudományos szintű feltárása, és az eredmények széles körű hozzáférhetővé tétele előadások, publikációk, rendezvények útján. Az egyesület szellemiségével harmonizáló jogalkotási és adminisztrációs eszközök, folyamatok ösztönzése. Együttműködés a hasonló célú kül- és belföldi szervezetekkel. ... >>

Felelős Gondoskodás, Összhangban a Környezettel Alapitvány

(környezetvédelmi)

8220 Balatonalmádi, Dobó I. u. 8.
képviselő: Baracskai József
Környezetvédelmi tevékenység széleskörű támogatása. ... >>

Felelősséggel a természetért Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 11. IV./2.
képviselő: elnök Siklósi Máté Mihály
Természeti környezeti és kulturális értékek elsőbbségét és védelmét szolgáló közhasznú célok megvalósítása, támogatása. ... >>

Felső-Mátráért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3235 Mátraszentlászló, Július Fucik u. 5.
képviselő: elnök Szabó László
Az egyesület célja a Felső-Mátra (Ágasvár, Bagolyirtás, Fallóskút, Galyatető, Mátraszentlászló, Mátraszentistván és Mátraszentimre) lakosai számára az összefogás és a hatékonyabb érdekérvényesítés elősegítése a felső-mátrai táj, a természeti adottságok és kincsek védelme, óvása, és megismertetése révén, valamint a gyermekeknek és az ifjúságnak az egészséges életmódra, a környezettudatos életvitelre való felkészítése. ... >>

Felső-Tisza Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Damjanich utca 4-6. I
képviselő: Dr. Legány András
Támogatni, elősegíteni és kezdeményezni minden olyan tevékenységet, amely elsősorban a Felső-Tisza vidék környezetének, természeti értékeinek, eredeti tájképének megőrzését, illetve az ökológiai viszonyokkal összhangban álló fejlesztéseket szolgálja. Továbbá környezetvédelmi tevékenység, ismeretterjesztés, kutatás, védett természeti értékek feltárása, megőrzése, szakkezelése és bemutatása. ... >>

Felsőnyéki Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7099 Felsőnyék, Marx körút 20/1.
képviselő: elnök Simon Gábor
Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. ... >>

Felsőoktatás és Gazdaság Együttműködéséért Egyesület

(oktatási,környezetvédelmi)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21 (Professzorok Háza)
képviselő: dr. Roóz József
A hazai felsőoktatás kutatási és fejlesztési eredmányeinek a gazdaságban történő hasznosítása. A fejlett piacgazdaság igényeinek, gyakorlati tapasztalatainak tükrözése a hazai felsőoktatási képzésben. A gazdaság által megfogalmazott kutatási-fejlesztési igények megfogalmazása. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzésének elősegítése. Az egyesület közhasznú tevékenységében megjelölt célok megvalósítása. ... >>

Felsőszentiváni Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

6447 Felsőszentiván, Rákóczi u.60.
képviselő: Füstös Kálmán titkár, Mészáros József elnök ... >>

Felsővadászi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

3814 Felsővadász, Rákóczi tér 1.
képviselő: Hoskó Istvánné titkár, Kvaszta Zsoltné Ladányi Edit Margit, Németh Józsefné elnökhelyettes ... >>

Fenékpuszta Értékeiért Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8360 Keszthely, Tőzegtelep 4/1
képviselő: Laki István
Kis-Balaton és Fenékpuszta történelmi, irodalmi, kulturális értékei feltárása, műemlékeinek védelme, mindezek bemutatásának és népszerűsítésének elősegítése.
A Kis-Balaton térsége természet-, környezet- és állatvédelmi munkáinak elősegítése. ... >>

Fenntartható Fejlődéséért Innovációs Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Radnóti u. 10.
képviselő: Dr. Nagy Dániel
A fenntartható fejlődés technikai és társadalmi feltételeinek kialakítása illetve javítása, környezettudatos gazdálkodást és életmódot elősegítő tájékoztató programok megtervezése és megvalósítása, újszerű környezetkimélő technológiák kialakítása és gyakorlati átültetésének támogatása, forráshiányos kutatóhelyek részfinanszírozásának biztosítása, környezeti károk szocio-ökonómiai hátterének feltárása, megoldási alternatívák kidolgozása, szakmai viták, konferenciák lebonyolítása. ... >>

Fenntartható Fejlődésért Egyesület

(környezetvédelmi)

8882 Eszteregnye, Csíkfa út 15.
képviselő: Burján Emese
A környezetvédelem, mint közhasznú tevékenység megismertetése, különös tekintettel a fenntartható fejlődésre és az energiagazdálkodás új alapokra helyezésének elősegítésére, a megújuló energia különféle típusai használatának elterjesztésére, a külföldi, elsősorban európai tapasztalatok és best practice átvételére. ... >>

Fenntartható Jövőért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Veres P. út 1
képviselő: Musits Róbert
A környezet védelme, ehhez kapcsolódóan a lakosság fenntartható életmódra való környezeti nevelése, oktatása, képességfejlesztése, a természeti értékek megóvása, az állatok védelme és a természeti erőforrások megőrzése. A fenntartható fejlődés érdekében a klíma védelme, energiahatékonyság és energiatakarékosság terjesztése. Az egyesület célja továbbá a lakosság egészségének megőrzése, drogprovenció, az egészséges életmódra való nevelés, az idősekkel való foglalkozás, sporttevékenység végzése. Kulturális együttműködések kiépítése, erősítése, hagyományápolás, nemzetközi kapcsolatok ápolása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Fenntarthatóság Felé Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 15. III./2.
képviselő: Dönsz-Kovács Teodóra
a természettel harmóniában élő, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően működő társadalom és fenntartható fogyasztási struktúrák kialakításának elősegítése. ... >>

Fenyőfőért Alapitvány

(környezetvédelmi)

8432 Fenyőfő, Kosssuth u. 10.
képviselő: Sasvári Gyula
Fenyöfö község táji és környezeti értékeinek megóvása, fejlesztése. ... >>

Fenyőgyöngye Környezetvédő és Területfejlesztő Egyesület

(környezetvédelmi)

1020 Budapest, Szépvölgyi út 165.
képviselő: Szegedy Krisztina dr. ... >>

Ferencváros Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,környezetvédelmi)

1097 Budapest, Vágóhíd u.11-13.
képviselő: Mezei József
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX.kerületi Parancsnokságának illetékességi területén végzett alaptevékenység (tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés, tűzvizsgálat) szinvonalának emelése. ... >>

Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1092 Budapest, Knézits u. 4.
képviselő: Dr. Horváth Dávid, Dr. Szíjártó Csaba László
A ferencvárosi kutyatartók és a kutyát nem tartók közötti távolság csökkentése; A kutyatartás könnyítése a IX. kerületben ( olyan parkok kialakítása, melyek alkalmasak arra, hogy ott a kutyák póráz nélkül szabadon engedhetők legyenek, a kutyatartásra vonatkozó önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételek javítása, az indokolt szigorítások támogatása és a kutyatartókkal történő megismertetése, önkéntes betartásuk elősegítése, az indokolatlan szigorítások módosításának kezdeményezése az önkormányzatnál); A köztisztaság biztosításának elősegítése (frekventált helyeken kutyabélsár gyűjtő zacskók elhelyezése és ingyenes igénybevételi lehetőségük biztosítása a kutyatartók részére, pozitív kampány folytatása példamutatással, hirdetőtáblák elhelyezésével, újságcikkekkel a zacskók használatának érdekében); A kutyatartók tájékoztatása a kutyatartás közegészségügyi és környezeti kívánalmairól (újságcikkek megjelentetése, előadások szervezése).
- kutyakiképzés a Ferencvárosi Kutyakiképző Iskolában,
- kerületi állatvédelmi célok erősítése,
- szegényebb kutyatartók eltartási költségeinek átvállalása. ... >>

Fertő menti Madárbarátok Egyesülete Fertőszéplak

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9436 Fertőszéplak, Soproni út 3
képviselő: Gergácz Imre, Kiss László, titkár Ternyák Melinda
A magyar díszmadártenyésztés egységes, tudományos igényű irányítása, a madárvédelem elősegítése, az ifjúság természettudományos szemléletű, környzet- és madárvédelemre történő nevelése, az egyesületi tagság érdekeinek védelme, kiállítások, versenyek, bemutatók szervezése, nemzetközi szakmai kapcsolatok létesítése és fenntartása, tenyésztői tapasztalatcserék, vérfrissítést célzó madárcserék előmozdítása. ... >>

Fertőszentmiklósi Községvédő és Szépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

9444 Fertőszentmiklós, Szent Istáván u. 19.
képviselő: Istvánffy Miklósné, Kuslics Péter
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni a község és vidéke építészeti és természeti értékeinek védelmében, e település szépítésében, és fejlesztésében. Segítse a község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű, és esztétikus fejlesztését, szépítését, ápolja a lakóhely hagyományait, erősítse a lakosság szeretetét szülőhelyéhez, otthont adó környezetéhez. ... >>

FÉSZEK Természetvédő és Közösségi Életforma Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1067 Budapest, Csengery u. 62/b. fszt.1.sz.
képviselő: Bolya István elnök, Zoltán Éva főtitkár ... >>

Fiatal Ökológusok Természetvédelmi Egyesülete Young Ecologists Environmental Society

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
képviselő: elnök dr. Horváth Győző, képviselő és pénztáros Sárkány Henrik, titkár Schäffer Dávid
természet-és környezetvédelmi célú kutatások és oktatás támogatása. Az ökológiával és természet-védelemmel foglalkozó diákköri műhelyek szellemi és gyakorlati tevékenységeinek ösztönzése. A bio-diverzitás kutatására és fenntartására kidolgozott programok szervezése és támogatása. A kutató-helyek közötti kommunikáció elősegítése, kapcsolattartás az ökológusok és a környezet-és természetvédők szervezeteivel. A természet- és környezetvédelem eredményeinek népszerűsítése. ... >>

Fiatalok a Környezetért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2711 Tápiószentmárton, Dózsa György út 25.
képviselő: Székely József elnök (önállóan, a bankszámla felett egy másik elnökségi taggal együttesen)
Környezetvédelemmel kapcsolatos képzések, rendezvények szervezése,természetjárások szervezése, mobilitás, családi szabadidős programok szervezése, energetikai témájú, fenntarthatósággal kapcsolatos képzések, rendezvények szervezése, környezetbarát eljárások technológiák népszerűsítése a lakosság körében, esélyegyenlőségi csoportok segítése, erdei iskola hálózat támogatása, a környezeti fenntarthatóság jegyében. ... >>

Fiatalok a Vidék Felemelkedéséért

(kulturális,környezetvédelmi)

4621 Fényeslitke, Béke utca 6.
képviselő: Gyüre Lajos
környezetvédelmi tevékenység, kulturális tevékenység, egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

Fiatalok Egy Élhetőbb Környezetért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6750 Algyő, Korsó utca 34.
képviselő: Kozma Gábor, alelnök, Pongrácz Tamás, elnök, Szalai Hetényi Ákos, alelnök
A helyi fiatalok környezettudatos életmódra való nevelése, az épített és természeti környezet épségének megőrzése, fejlesztése. ... >>

Flexum Dolgozói Alapítvány, Mosonmagyaróvár

(környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 2.
képviselő: Orosz Sándor, Takács István
Mosonmagyaróvár város településfejlesztésének és működésének elősegítése és támogatása. A Flexum dolgozók, mint kedvezményezettek részére szociális szolgáltatások és juttatások biztosítása. A Flexum dolgozóknak - munkaviszonyuk nekik fel nem róható okból történő megszűnése esetén - foglalkoztatási lehetőség ... >>

Florian Geyer Környezetvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

9023 Győr, Ipar út 96. 4. emelet 9.
képviselő: Fodor Péter
Az egyesület célja környezetünk és az emberi életminőség hatékony javítása, valamint a társadalom környezettudatos magatartásának kialakítása. ... >>

Fogi Színháza Egyesület

(intézményi,kulturális,környezetvédelmi)

1116 Budapest, Gyékényes út 45-47.
képviselő: Fogarassy András
Magas színvonalú gyermekelőadások, elsősorban magyar szerzők műveiből. A környezettudatosság és a környezetvédelmi kultúra terjesztésével, valamint a kulturális és környezetvédelmi működési kör hatékony érvényesítése. ... >>

Fogjunk Össze Értük - Szülők a Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8511 Pápa-Borsosgyőr, Dákai u.38.
képviselő: Lukács Katalin
Az iskoláskorú gyermekek közösségépítésének fejlesztése (táborok, rendezvények, természet- környezetvédelem). ... >>

Foktői Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

6331 Foktő, Kossuth L.u.2.
képviselő: Batta László ... >>

FONTIUM Környezet- és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Iskola u. 18/A.
képviselő: Mák Zoltán elnök
Fellépni a budapesti közvetlen agglomerációt fenyegető természetpusztulás ellen, tevőlegesen részt venni a kialakult, az élő természet megbomlott harmóniájának visszaállításában, a természeti értékek megóvásában. Figyelmet fordítani a környező területen kipusztulással fenyegetett, az élő természeti környezet szerves részét képező vadon élő állatállomány létfeltételeinek javítására, valamint a környéken létrejövő illegális hulladéklerakók felszámolására. ... >>

Forrásvíz Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8315 Gyenesdiás, Gödörházy út 60.
képviselő: Gálné Németh Ildikó
A Nyugati Balaton Régió és a Balaton-felvidék települési önkormányzati közigazgatási területén, valamint azok határaihoz tartozó külterületi és belterületi részletekben a környezet- és természetvédelmi tevékenységek összehangolása, a természeti környezet megőrzésében a térségi együttműködés generálása. Ehhez kapcsolódóan az egyesület célja, Nyugati Balaton és a Balaton-felvidék vízgyűjtőjén található települések közigazgatási területén, illetve más partner-területeken:
Területfeltáró tevékenység a természeti- és épített környezet számbavételével, védelmi eljárások kidolgozása, megszervezésük helyi szintű irányítása. Környezet- és természetvédelmi igények felmérése és a helyi lakosok érdekeinek egyeztetése, képviselete az önkormányzatok felé. Környezetvédelmi programok, koncepciók készítése, természeti értékleltár. Innovációs feladatokban való együttműködés segítése, térségi innovatív folyamatok beindítása, civil generálása. A lakosság megfelelő szintű informáltságának elősegítése, a környezet- és természetvédelmi vonatkozású szemlélet fejlesztése. Felvilágosítás és segélynyújtás az önkormányzatok szelektív hulladékgyűjtés bevezetését célzó intézkedéseihez. Települési növényalkalmazásban (virágosítás, fásítás) való szakmai koordináció. Tudatformálás és a környezeti nevelés felkarolása, a térség lakosságához szóló programok, valamint előadások szervezése. Adatszolgáltatás a terület természeti értékeit feltáró, s a Balaton-felvidéki Nemzeti Park által irányított biomonitoring tevékenységekhez. Veszélyeztetett természeti és építészeti (hely- és kultúrtörténeti) örökségek megóvása, tönkretett területek rekonstrukciójában való segítségnyújtás. Vízi és vízkörnyéki ritka élőhelyek fokozott védelme (Balaton-part, források, tókák, felhagyott kutak). Prospektusok, ismertetők szerkesztése, helyi természet- és környezetvédelmi kiadványok elindítása. Pályázati lehetőségek felkutatása, hazai és nemzetközi szinten egyaránt, pénzforrások felkutatása. ... >>

Fót Öreghegyi Építőközösség Területfejlesztő és Környezetvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

2151 Fót, Présház sor 24.sz.
képviselő: Ambrus Tibor elnök
környezetvédelem ... >>

Fóti Barackos Területfejlesztő és Környezetvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

2151 Fót, Szabó Dezső u. 20.
képviselő: Katona István elnök, Seben Géza alelnök ... >>

Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Hamvas B. u. 5. I. 5.
képviselő: Csohány Klára elnök
Működési területén az épített és természeti környezet alakításával és védelmével kapcsolatos tevékenységeknek, az ezzel kapcsolatos állami-, önkormányzati-, általános állampolgári feladatok teljesítésének, a főépítészek munkájának, a főépítészek országos hálózata fejlesztésének elősegítése és támogatása. ... >>

Föld Emlékpark Alapítvány

(környezetvédelmi)

8312 Balatonederics, Dózsa Gy. u. 63.
képviselő: Bogdán Tamás képviselő, elnök
Emléket állítani a kihalt és a kihalás szélén álló állatfajoknak, s ezzel felhívni a világ figyelmét a biodiverzitás megőrzésének fontosságára. ... >>

Föld Jövője Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II. 1./1.
képviselő: elnök Ifj. Haraszti András, kuratóriumi tag id. Haraszti András
Az Alapítvány céljai egészségvédelem, egészségfejlesztés, környezetvédelem, környezeti nevelés, környezeti hatásvizsgálat, közösségfejlesztés, érdekvédelem, érdekképviselet, kulturális célok, ifjúságvédelem, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés, munkaerő-védelem, kutatás-fejlesztés, közbiztonság-védelem. ... >>

Földanya Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

2543 Süttő, Rákóczi F. u. 107.
képviselő: Holdampf Lajos kuratóriumi elnök, Kerényi Imre kuratóriumi alelnök
A Kárpát-haza földjének, őshonos élővilágának, teremtett, épített értékeinek, hagyományainak, kultúrájának védelme. ... >>

Földkelte Kulturális és KörnyezetvédelmiEgyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4600 Kisvárda, Toldi Miklós út 29
képviselő: Juhász Péter Gergő
Az esélyt megteremteni a környezetkímélő életmód folytatására, a sokszínű kultúra megőrzsére, illetve lehetőségek felkutatása és megragadása egy életképesebb világ megalapozása érdekében. Természetes élőhelyek védelme, kialakítása, élőviláguk megóvása, terület- és vidékfejlesztés és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Földlakó Közösség Egyesület

(környezetvédelmi)

2144 Kerepes, Ady E. u. 27.
képviselő: Rostás János László ( önállóan )
A lakosság tájékoztatása a környezetvédelem szabályairól, a környezetvédelem érdekében szükséges eljárások és megoldások alkalmazásáról a civil szervezetek és az online média ( internet ) eszközrendszerével. A lakosság részvételének erősítése a környezetvédelem és a kapcsolódó területeken. A lakosság környezettudatos szemléletmódjának, életmódjának fokozása. Az egészséges környezethez való jog biztosításának elősegítése. Az épített környezet védelme. ... >>
6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal