Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 1995
1. oldal

(Kálozi) Környezet- és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8124 Káloz, Faluház, Szent István tér 3.
képviselő: Horváth Györgyi elnök
A környezeti értékek védelme, a környezetkárosító tevékenység megakadályozása. ... >>

"102 KIsállat" Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Rigó utca 17.
képviselő: Jambrichné Baranyai Klára
A kóbor állatok mentése, befogása, átmeneti elhelyezése, állatok ideiglenes gondozása, szükség esetén orvosi ellátása, állatpanzió létrehozása és fenntartása, átmeneti befogadó hálózat kiépítése és fenntartása, állatotthon létrehozása és fenntartása, menhelyek és gyepmesteri telepek szerződéses üzemeltetése, hátrányos helyzetű állattartók felkutatása és szükség esetén segítségnyújtás, tanácsadás állatvédelmi ügyekben. Fásítás, füvesítés, virágültetés, környezettudatos magatartásforma kialakítása, környezetvédelmi akciók szervezése. ... >>

"11-es út" Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Nap u. 1.
képviselő: Gottlasz György alelnök, Mihalecz Béla alelnök, Vörös Béláné elnök
a városi lakókörnyezet helyi értékei, zöld területei az épített és természeti környezet védelme, megőrzése, ápolása ... >>

A Balmazújvárosi Nagyszikért Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

4060 Balmazújváros, Esze Tamás u. 8.
képviselő: elnök Juhász Tibor
a balmazújvárosi Nagyszík teermészeti, környezeti és kulturális értékeinek védelme, fenntartásának biztosítása. ... >>

A Falu Egészségéért és Környezetéért Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

2111 Szada, Teleki Sámuel u. 12.
képviselő: Prof. Dr. Halmy László elnök
Egészségügyi megelőző és környezetvédelmi tevékenység ... >>

A Felszín Alatti Vízekért (51609/2002)

(környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Kossuth Lajos u. 99.
képviselő: Buzás Zsuzsanna tag, Horváth Vera kuratóriumi tag, Kumánovics György kuratóriumi elnök
Hazánk felszín alatti vízkészleteinek feltárása és védelmének biztosítása nemzetközi összefogással. A tervszerű kutatások és feltárások feltételrendszerének kidolgozása a hazai szakmakultúrára és szellemi bázisra alapozva. ... >>

A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1121 Budapest, Zsigmondy V. u. 10/a.
képviselő: Sárvári Andrásné
A magyarországi környezetvédelmi kultúra ösztönzése. ... >>

A fenntartható környezetfejlődésért egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.
képviselő: Károlyi János
A kiegyensúlyozott és fenntartható környezetfejlődés, vidék- és településfejlesztés, környezetvédelem, természeti- és épített értékvédelem területén folytatott szaktanácsadás és információ szolgáltatás mind az egyesület tagjai, mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések, önkormányzatok, oktatási és kutatási intézmények, szakmai szervezetek számára. ... >>

A Föld Tüdeje Környezetvédelmi és Környezettudatos Nevelést Elősegítő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szélmalom utca 38.
képviselő: Kokas Lajos kuratóriumi elnök
Az Alapítvány alapvető célja a föld széndioxid koncentrációjának csökkentése, a fiatalok környezettudatos nevelése, a környezethez való viszonyuk átformálása, javítása, ezért az alábbiakat tűzi ki konkrét tevékenységének céljául: A növények és fák telepítését, és a róluk való gondoskodásra történő nevelést. Célunk egy tudatosabb környezetvédelmi magatartás kialakítása, oktatása, az állatok és növények védelme, környezetbarát közlekedési eszközök terjesztése. Célunk továbbá a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék-újrafelhasználás technikáinak a lehető legszélesebb körben történő alkalmazása, ezen módszerek elterjedésének elősegítése. Célunk anyanyelvünk alkotó módon való használata, tisztaságának, sokszínűségének megőrzése, vitakultúránk fejlesztése. Környezetbarát fogyasztási módszerek elterjesztése, a fogyasztók tudatosságának és érdekérvényesítő erejének erősítése. A munka és a munkálkodás teremtő, alkotó oldalának hangsúlyozása, erősítése, a közösségeket és családokat szétbomlasztó ?munkamánia? okainak és következményeinek felszámolása, enyhítése. Célunk az egészséges táplálkozás megvalósítása és terjesztése (alkalmanként vendéglátás biztosítása), valamint ezt elősegítendő a biogazdálkodás művelése és terjesztése. Az alapítvány fenti célok megvalósítása körében támogatja a rászoruló idős embereket, valamint a tehetséges fiatalokat, továbbá esetenként kutatásokat szervez céljainak minél pontosabb és szakszerűbb megvalósításának érdekében. ... >>

"A Füvészkertért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1083 Budapest, Illés utca 25.
képviselő: Dr. Isépy István
A Füvészkert széleskörű (egyetemen kívüli, azaz nem egyetemi) oktató és ismeretterjesztő tevékenységének fejlesztése, támogatása, a Botanikus Kertnek, mint kulturális és természeti örökség egységes egészként történő megőrzése. ... >>

A Gazdátlan Állatokért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

2835 Tata-Agostyán, Kossuth u. 50.
képviselő: Sáry Julianna Lúcia kuratórium elnök
Gazdátlan, elhagyott kutyák, és egyéb kedvtelésből tartott állatok megsegítése, befogadása, gondozása, szakszerű egészségügyi ellátása. Ennek érdekében állatmenhely létrehozása és működtetése, valamint az emberek szemléletének átformálása az állatok tartásával, védelmével kapcsolatban, az emberek felvilágosítása, felelősségtudatok formálása az állatokkal való kiméletes bánásmód érdekében. ... >>

A Gemenci Erdőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6500 Baja, Deszkás u. 6.
képviselő: Dr.Kodela László kuratóriumi elnök
A gemenci erdőben őshonos fafajokkal történő természetvédelmi célú erdősítés, az őshonos fafajok fennmaradásának elősegítése. A gemenci erdőben vadon élő állatfajok védelme az árvíz elleni megfelelő védelem kialakításával, vadmentő dombok, körtöltések létesítésével, továbbá élőhely fejlesztés, megfelelő vadtakarmányozás, vadföld gazdálkodás útján.A gemenci erdőben parkerdők működtetése és fenntartása, növény és állatvilággal kapcsolatos ismeretterjesztés, gemenci erdei iskola működtetése és fenntartása. Az erdészet és a vadgazdálkodás területén végzett tudományos tevékenység, kutató munka támogatása az alapító okirat ... >>

A GYERMEKKÖZELEDÉSÉRT ÉS A BALATONI KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT ZAMÁRDI REGIONÁLIS ALAPÍTVÁNY

(környezetvédelmi)

8621 Zamárdi, Kiss Ernő u.1/1.
képviselő: Loch Zoltán
Az alapítvány a célok elérésére,egyben a célokhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik. A gyermekek közlekedés kultúrájának fejlesztése és az ehhez szükséges feltételrendszer biztosítása. Környezetvédelmi programok szervezése. A levegő tisztaságának elő- segítése, közlekedési eszközök igénybe- vételével. A Balaton élővilágának,kör- nyezetének és levegőjének tisztántartá- sa, az ehhez kapcsolódó közlekedési eszközök feltételrendszerének biztosí- tása. ... >>

A Gyommentes Környezetért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
képviselő: Kádár Aurél dr.
A mező- és erdőgazdaságok gyomnövények elleni, a lakott településeken allergiás megbetegedést okozó növények elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenység támogatása. ... >>

A Hévízi Gyógy-tó Természet- és Környezetvédelméért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8380 Hévíz, Széchenyi tér 34.
képviselő: Papp Gábor
A Hévízi Gyógy-tó átfogó védelmének elősegítése, gyógyvizének mennyiségi és minőségi paramétereit meghatározó tényezők felkutatása, optimális ökológiai állapot kialakítása érdekében szükséges beavatkozások tervezése és megvalósítása. Közreműködés a Hévízi Gyógy-tó világörökségi pályázatának elkészítésében, a világörökségi jelölés feltételeinek teljesítése, elősegítése. Részletes tervek kidolgozása a hévíz-keszthelyi lápvidék rehabilitációjára, a rehabilitáció anyagi alapjainak megteremtése, hazai és uniós természetvédelmi, turisztikai fejlesztési támogatások megpályázásával, szükség esetén önkormányzatok és helyi vállalkozók bevonásával. A rehabilitált lápvidék kezelése, turisztikai bemutatása. Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadás támogatása. ... >>

A Hévízi-Tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme" Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

8380 Hévíz, Dr. Schulhof sétány 1.
képviselő: Tóth György
A Hévízi tó gyógyvizében végbemenő változások monitorozása, a gyógyhatás egészségügyi, műszaki tényezőinek felmérése, regisztrálása, és ezzel kapcsolatban kutatómunkák végzése. ... >>

A Körmendi Várkertért Egyesület

(környezetvédelmi)

9900 Körmend, Képúti liget undefined 10
képviselő: Bakóczai-Ihrig Gusztáv ... >>

A Környezetbarát Közlekedésért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1045 Budapest, Virág utca 17. VIII/45.
képviselő: Gál Balázs
A jármű közlekedés által okozott környezetszennyezés csökkentését célzó lehetőségek kutatása, ajánlások készítése, környezetvédelem orientált szemléletmód kialakítása. ... >>

A Magyar Vadért! Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1054 Budapest, Honvéd 8.IV.em.3.
képviselő: Cseke (Csekő) Sándor
Támogatást nyújtani a vadon élő állatvilág, a magyar vad élőhelyének megóvására és fejlesztésére. Elősegíteni a természet védelmét, támogatni a vadásztársaságok, a vadászok szakmai érdekvédelmét és a magyar vadászati kultúrát. ... >>

A Magyarországi Konszenzus Platform az Alternatív Módszerekért Egyesület az Állatok Védelme Érdekében

(környezetvédelmi)

1224 Budapest, Deák F. utca 20.
képviselő: dr. Balogh Lajos elnök
Az állatkísérletek finomítása, számának csökkentése, helyettesítése megfelelő módszerekkel. ... >>

A Magyarországi Nagyragadozókért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1163 Budapest, Vívó u. 3/C.
képviselő: Szabó Ádám
A kipusztult, őshonos visszatelepülő nagyragadozók megtelepedésének elősegítése, e fajokkal kapcsolatos vadbiológiai kutatások támogatása. ... >>

A Megújuló Társadalomért Alapítvány

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

4700 Mátészalka, Munkácsy Mihály utca 25.
képviselő: Dr. Szilágyi Dénes
Kulturális, tudományos, oktatási, környezetvédelmi és állampolgári jogok támogatását, biztosítását célzó tevékenység. ... >>

A Naszályban és Környékén Folytatott Természetközeli Gazdálkodás, Ökotirizmus, valamint a Környezettudatos Nevelés Fejlesztését és a Természet Védelmét Szolgáló Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2600 Vác, Báthori u. 32.
képviselő: Dobó István (önállóan), Kovács Márton (együttesen), Nagy Csaba (együttesen)
Természetvédelem, természetközeli erdőgazdálkodás segítése, állatvédelem, környezetvédelem, természeti környezetünk természetességének növelése. Környezettudatos oktatás, nevelés támogatása. Szabadtéri sporttevékenységek, mozgás, testkultúra támogatása. Szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű személyek támogatása. A Naszályban és térségében a közbiztonság növelése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. Közforgalom számára megnyitott út, híd fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

A Német Juhászkutyáért Alapítvány

(sport,környezetvédelmi)

1106 Budapest, Pilisi utca 52.
képviselő: dr. Bartolák Zoltán
A német juhászkutya fajta népszerűsítése, az állomány kialakításának elősegítése, a német juhászkutya sport támogatása. ... >>

A Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Honvéd u. 1.
képviselő: Dr. Lakatos Ferenc
Az erdők közjóléti funkcióival, a környezet- és természet-védelemmel, a környezeti kultúrával kapcsolatos fenntartási, fejlesztési, oktatási, ismeretterjesztési feladatok ellátása és a fentiekhez kötődő kutatási munkák támogatása. ... >>

A Szegedi Füvészkertért Alapítvány

(környezetvédelmi)

6726 Szeged, Lövölde u.42.
képviselő: Dr. Margóczi Katalin, a kuratórium elnöke
A szegedi füvészkerti gyűjtemények fejlesztéséhez, a füvészkerti létesítmények korszerűsítéséhez, a füvészkerti kiadványok készítéséhez és a JATE Növénytani Tanszék és Füvészkert dolgozói szakmai útjainak, tapasztalatcseréinek lebonyolításához támogatás nyújtás. ... >>

"A Természet Békéjének Követei" Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5000 Szolnok, Dózsa Gy. út 9. II./4.
képviselő: Hetrovicz György Béla
környezetvédelmi tevékenység ... >>

A Természet Felfedezése Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4921 Kisar, Árpád utca 26.
képviselő: Horváth Róbert, Molnár Attila
A Kárpát-medence természeti és kulturális értékeinek megőrzése. A biológiai sokféleség fenntartása és hazánk természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása. Egyes veszélyeztetett állat és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztultak visszatelepítése. A természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése, megvalósítása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Tűzkakas Megfékezéséért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1021 Budapest, Budakeszi út 45.
képviselő: Móró János ... >>

A VELENCEI-TÓ MEGMENTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(környezetvédelmi)

2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
képviselő: Bori Sándor kuratórium elnöke
A Velencei-tó megmentése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11.
képviselő: Géczi István titkár, Gécziné Nagy Mária elnökhelyettes, Hegyessy Gábor elnök ... >>

Abc Áruház Alapitvány Zalahaláp

(környezetvédelmi)

8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.
képviselő: Szencz Lajosné
Zalahaláp Községben 200 m2 alapterületű ABC Áruház felépitése. ... >>

Ábrahámhegyi Fürdőegyesület

(környezetvédelmi)

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
képviselő: Pattantyús-Á. Miklós
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása az ábrahámhegyi lakosság és üdülőtulajdonosok körében.;
A balatonpart és a környezet fokozott védelme az önkormányzattal együttműködésben. ... >>

Ábrahámhegyi "Nádirigó" Környezet- és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. út 9.
képviselő: Gödrös Erzsébet elnök
Az üdülőkörzet fejlesztése a környezetvédelem figyelembe vételével. Az üdülőtulajdonosok érdekeinek képviselete az önkormányzat és egyéb illetékes hatóságok előtt.Ábrahámhegyen az 1900 évektől kialakult part-menti villasorok és fürdőkertjeinek,valamint az előtte elterülő nádas- és vízterület eredeti állapotának megőrzése, fenntartása. Ábrahámhegy természet közeli és emberbarát arculatának megőrzése. ... >>

AGÁRD Hosszúrét Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

1154 Budapest, Bezerédi Pál utca 82-84.
képviselő: Kovács Zoltán
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen az erdő- és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tényszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési, gazdasági formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Ágasegyházáért Alapítvány

(környezetvédelmi)

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
képviselő: Szaszkóné Szentmiklósi Mónika kuratóriumi elnök
Ágasegyháza közösségben támogatni azokat a célokat, amelyek a település fejlődését, az itt élő emberek életkörülményeinek javítását szolgálja az Alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

AIGIS Műemlékvédelmi és Kulturális Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

1055 Budapest, Nagy Ignác utca 16. 5./3.
képviselő: Bassa Judit
Az épített környezet kulturális értékeinek megóvása, a lakókörnyezet történelmi képének megőrzése, műemlékvédelem. ... >>

Ajka Városszépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

8400 Ajka, Szabadság tér 12.
képviselő: Üveges Sándor elnök ... >>

Aktív Energia Egyesület

(környezetvédelmi)

7030 Paks, Bocskai utca 22.
képviselő: elnök Kozmann György
A mintaprojektek, szakmai események tanácsadás keretében pozitív példákkal, praktikus ötletekkel kézenfoghatóvá tegye a környezettudatos, energiahatékony életmód és fenntarthatóság eszméjét és gyakorlatát mindenki számára, továbbá célja egy környezetvédelmi információs központ létrehozása, amely teret ad és lehetőséget kínál bármely környezetvédelmi technológia, eszme és gyakorlat, vállalatirányítási rendszer bemutatására. ... >>

Aktív Közösségekért Egyesület

(környezetvédelmi)

1029 Budapest, Máriaremetei út 212. B.
képviselő: Bihari László, Havas Péter Gergő
Az aktív állampolgári magatartás, az alulról szerveződő, kooperatív cselekvés, valamint az önálló, civil összefogáson alapuló megoldáskeresés ösztönzése és segítése, a környezeti fenntarthatóság elősegítése érdekében. ... >>

Alacskai Környezetért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1188 Budapest, Péteri út 24. II./2.
képviselő: Molnár József
Az Alacskai lakótelepen élők érdekképviseleti szervezeteként működjön. Mindennapi tevékenységének célja az otthonosabb Alacskai lakótelep létrehozása. Az egyesület az itt élő és dolgozó emberek életminőségének, életesélyeinek javulását a környezet aktív alakí- tásával, illetve az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételei- nek megteremtésében, létrehozásában folyamatosan és érdemben közre- működik. Célja az egyesületnek a tenni akaró azon természetes sze- mélyek tömörítése, akik méltóak az egyesületi tagságra, s alkalma- sak az egyesületben folyó tevékenység segítésére. ... >>

Alap Községért Közalapítvány

(sport,kulturális,környezetvédelmi)

7011 Alap, Fő út 164
képviselő: ifj. Sáfrán József
Közreműködés a község önkormányzatát terhelő feladatok ellátásában. Kulturális, közművelődési, művészeti tevékenység támogatása. Helyi sporttevékenység támogatása. Alap község kulturális és történeti örökségének, hagyományainak ápolása. Közreműködés a település lakossága egészséges életmódja közösségi feltételének megteremtésében. A közbiztonság növelését elősegítő polgári kezdeményezések támogatása. ... >>

Alapítvány a Fákért Holland-Magyar Környezetgazdálkodási Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4032 Debrecen, Poroszlay út 111.
képviselő: Dr. Nábrádi András, Dr. Wilhelmus J. M. Heijman elnök
A természeti erőforrások ökológiai mérése, tanulmányozása, a holland tapasztalatok magyar adaptálása, ökológiai és ökonómiai aspektusból. Ennek során kiemelt jelentőségű az erdő és vadgazdálkodás, az erdővédelem, a vizek és a levegő szennyezettségének mérése, csökkentésének lehetőségei. ... >>

Alapítvány a Gellért Hegyi Cicák Jólétéért Közhasznú Szervezet

(környezetvédelmi)

2243 Kóka, Kútlapos u. 1.
képviselő: dr. Balla Éva
A budapesti Gellérthegyen élő macskák életben maradásának elősegítése, egészségi- és higiéniás állapotuk javítása, gazdához kerülésük megszervezése. ... >>

Alapítvány a Macskákért

(környezetvédelmi)

1027 Budapest, Frankel L. u. 1.
képviselő: Böhm Zsuzsanna
A kóbor vagy gazdátlanná vált macskák új gazdához juttatásában, állatorvosi ellátásukban, ivartalanításuk költségeinek fedezésében anyagi segítség nyújtása. ... >>

Alapítvány a RigVau Kft-ért Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Kékkő u. 13/a.
képviselő: Őze Béla ( elnök )
A RingVau által üzemeltetett ceglédi állatmenhely működését, fejlesztését és fenntartását segítse, ezzel is hozzájáruljon a Cegléd és környéke környezet- , és az állatvédelméhez. ... >>

Alapítvány a városért

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Ady Endre út 19. I/4.
képviselő: Dr. Nagy Györgyné
Mosonmagyaróvár területén a természet-, környezet- és műemlékvédelem. ... >>

Alapítvány az erdőért és az egészségért

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3242 Parádsasvár, Fényespuszta 041/14.hrsz.
képviselő: kuratóriumi tag Bogádi Nóra
A természeti környezet, kiemelten az erdők védelmének támogatása, ehhez kapcsolódóan az egészséges életmód, a pihenés, az egészség megőrzésének segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal