Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 10242
9. oldal

A muzsika hangja a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Rákóczi utca 68.
képviselő: kuratórium elnök Megyimórecz István
a pécsi Városközponti Óvoda, Általános iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Liszt Ferenc Zeneiskolája (Pécs, Rákóczi út. 68.) keretein belül folyó oktató-nevelő munka és művészeti tevékenység támogatása. ... >>

A Működő MEZGÉ-ért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

5900 Orosháza, Kossuth L. tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Varga Emma
Az iskola működésének támogatása, hagyományok ápolása, szakmai kirándulások segítése, szakmai kiállítások rendezése, kulturális, ismeretterjesztő előadások támogatása. ... >>

A Művelt Egészséges Gyermekekért Önkormányzati Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3465 Tiszabábolna, Fő út 113.
képviselő: képviselő Erdeiné Lakatos Henrietta
Az alapítvány célja, hogy ösztönözze az embereket, azok csoportjait, közösségeit, a jogi és nem jogi személyeket, akik a tiszabábolnai és tiszadorogmai iskolás és óvodás gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, taníttatásának elősegítésére és támogatására készek. Olyan tevékenységek támogatása, amely: - segíti az egészséges életmódra, a mozgás, a sport szeretetére, a környezet- és természetvédelemre nevelést, - elősegíti a tehetségek kibontakozását, a kiemelkedő eredményt elérő tanulókat tárgyi vagy természetbeni juttatásban részesíti, - a korszerű neveléshez, oktatáshoz szükséges szemléltető és audiovizuális eszközök beszerzésének elősegítése. ... >>

A Müvelt Emberért,az Egészséges környezetért, a Káli Medencéért Alapitvány Szentbékkálla

(intézményi,oktatási)

8281 Szentbékkálla, Bem u. 5.
képviselő: Szigethyné Vályi Jolán
A Káli medence trületén élö emberek életminöségének javitása. A térségben iskola és kollégium alapitása és müködtetése. ... >>

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Gádor 101-105.
képviselő: Maróthy Miklósné
Támogatást nyújtani az iskolában tanuló gyermekek nyelvoktatásához és egészséges fejlődéséhez. ... >>

"A MŰVÉSZETEKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Egressy út 1/ B
képviselő: Jakab István
A kazincbarcika Kodály Zoltán Állami Zeneiskola működési feltételeinek javítása. Szükséges felszerelési tárgyak beszerzéséhez támogatása, az iskola tanulóinak és tanárainak hazai és külföldi szerepléseihez hozzájárulás, külföldi testvérkapcsolatok finanszírozása, szakmai táborok segítése. Tehetséges tanulók jutalmazása. Zeneiskola hagyományainak ápolása. ... >>

"A Művészeti Szakképzésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Ifjúság út 16/20
képviselő: Dr. Bistei Attila Dr. Univ.
A Szemere Bertalan Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium az Országos Képzési Jegyzékben szereplő művészeti szakokon a képzésben résztvevők számára anyagi támogatás biztosításával olyan klasszikus műveltségű, de ugyanakkor a kor problémáira és reagálni tudó szakemberek útjára bocsátása, akik egy-egy szakma múltját ismerve, annak legjobb hagyományait művelve, azt időnként újrafogalmazva nyújtsanak többet, mint esetleg ... >>

A Nagy László Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, János u.4.
képviselő: Bálint Zoltán
A Nagy László Általános Iskola tárgyi és személyi feltételei megteremtésének elősegítése: oktatási programok, szabadidős tevékenységek, szociális és mentalhigiénés célok, művelődési lehetőségek támogatása. ... >>

"A Nagyatádi Babay József Általános Iskola gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Petőfi utca 51/a.
képviselő: Boros Bálint
A Nagyatádi Babay József Általános Iskola gyermek- és ifjúsági közösségei működésének támogatására segítségnyújtás programjaik megvalósításához, továbbfejlesztéséhez, sport és közművelődéshez. A táborozások és turisztikai programok támogatása. A tehetséges tanulók támogatása. ... >>

A Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 7.
képviselő: Lescsisin Marianna
Nagyatád város zeneoktatásának támogatása, különös tekintettel a tehetséggondozásra. Az alapítvány célja, hogy a természetes és jogi személyek támogatásával - akik elkötelezettek a magyar zene-kultúra, a magyar zeneoktatás ügye iránt és készek ezért a célért saját városuk érdekében anyagi áldozatot is hozni - olyan pénzalap megteremtése, amely lehetőséget nyújt a zeneoktatás támogatására. Középpontjában a tehetséggondozás áll, melynek érdekében meglévő pénzeszközeivel hozzájárul az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek minőségi javításához. Támogatja továbbá: - a tanulók szakmai rendezvényeken,versenyeken való részvételét, - a kiemelkedő eredmények ösztönzése a tanulók jutalmazásával, - kiemelt támogatás biztosítása a zenei pályán továbbtanulásra készülő növendékek részére, - az iskola által rendezett versenyek helyezettjei dijainak finanszírozása és hozzájárulás e versenyek megrendezésének dologi kiadásaihoz, - az arra rászoruló legtehetségesebbek minél szélesebb körü támogatása. ... >>

"A Nagydobosi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4823 Nagydobos, Fő utca 131.
képviselő: Barna Zoltánné
A nagydobosi óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése, a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, a tehetséges gyermekek felkarolása, a hátrányos helyzetű és a nagy családban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása. Az óvodai gyermekrendezvények gazdagítása, támogatása, az óvodai nevelő munkához szükséges eszközök, technikai berendezések bővítése illetve az óvodai pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülésének javítása, a teljesítményhez igazodó ösztönző rendszer kialakítása. ... >>

A Nagyigmándi Óvodáért (600/2004)

(intézményi,oktatási)

2942 Nagyigmánd, Kossuth L. u. 2.
képviselő: Czeglédi Ferencné kuratórium elnöke
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

A Nagykónyi Körzeti Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

Nagykónyi, Iskola u. 315.
képviselő: Horváthné Pálinkás Judit
Számítógéppark létrehozása, sportpálya kialakítása. ... >>

A Nagykozári Óvodás Gyermekekért Közalapitvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7741 Nagykozár, Kossuth L. utca 17.
képviselő: kuratórium elnöke Kuruczné Horváth Judit
Az önkormányzat intézményeként működő óvodának a Rogers féle nevelési elvek gyakorlati megvalósításával összefüggő anyagi támogatása. ... >>

A Nagykökényesi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3012 Nagykökényes, Petőfi út l4.
képviselő: kuratóriumi elnök Hoffmann Józsefné
Az óvoda fűtésének korszerűsítése, oktató - nevelő munkát segítő korszerű eszközök beszerzése, kirándulások, nyelvoktatás támogatása, környezetbarát játékok beszerzése és a korszerű konyhai eszközök beszerzéséhez való támogatás nyújtás. 10. sz. végzéssel cél kiegészítés: - a minőségi oktatás és nevelés biztosí- tása, - hátrányos helyzetű tanulók tanulmánya- inak segítése, - az intézmény kulturális és sport rendezvényeinek támogatása. ... >>

"A Nagylózsi Idősek Otthona Életminőség Alapítvány"

(intézményi,szociális)

9482 Nagylózs, Zrínyi u. 2.
képviselő: Librich József
A Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesített Szociális Intézmény Nagylózs intézményben elhelyezett gondozottak életminőségének emelése - elsődlegesen az ellátás, szabadidő és szociális területen. ... >>

"A Nagyrozvágyi és Kisrozvágyi Oktatásért, Ifjúságért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3965 Nagyrozvágy, Zrínyi utca 3.
képviselő: Keserű György
Az oktatásról szóló törvényben a megfogalmazott önkormányzati feladatok ellátásának segítése céljából, a Ptk. 74/G.§ (2) bekezdésében írtaknak megfelelően. Az oktatás tárgyi és technikai feltételeinek javítása. Az iskolai szabadidős programok, vetélkedők, tanulmányi, sport- és kulturális versenyek anyagi támogatása. Az iskolai tehetséggondozás. Az arra rászoruló diákok esetenkénti anyagi támogatása. ... >>

A nagysápi általános iskolai gyermekekért (793/2004)

(intézményi,oktatási)

2524 Nagysáp, Szabadság tér 1-3.
képviselő: Juhászné Nagy Eleonóra kurat.elnök, Polgármesteri Hivatal
Az általános iskolás korú tanulók oktatási-nevelési feltételeinek javítása. ... >>

A nagysápi óvodás gyermekekért (51562/2002)

(intézményi,oktatási)

2524 Nagysáp, Köztársaság tér 35.
képviselő: Üveges Ferencné kuratóriumi elnök
Az óvodáskorú gyermekek oktatás-nevelése érdekében jobb anyagi lehetőségek megteremtése. ... >>

A Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4812 Nagyvarsány, Kossuth utca 12-16.
képviselő: Szűcs Istvánné
A nagyvarsányi iskolába járó tanulók támogatása, jutalmazása, elismerése. Az iskola éves munkatervében támogatott tanulmányi versenyekre való benevezés finanszírozása. A szervezett szaktárgyi táborokban való részvétel költségeihez való hozzájárulás. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, az iskola által alapított elismerések anyagi vonzatának bitosítása, szemléltető eszközök vásárlása. A rászoruló gyermekek támogatása. ... >>

A Nánási Diákok Baráti Köre Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4080 Hajdúnánás, Bocskai út 29.
képviselő: Varga Sándor elnök
A tehetséges és példamutató magatartást tanusító tanulók ösztönzé- se, segítése, a nyelvek iránt érdeklődő tehetséges tanulóknak nyelvtanulás, nyelvgyakorlás céljából szervezett külföldi útjai- nak támogatása, hátrányo shelyzetű, tehetséges tanulók oktatásának segítése, önálló tanulói munkáért pályadíjak odaítélése, kiemelke- dő sporttevékenység elismerése, a tanulói érdekeltség növelése, magasabb teljesítményekhez vezető ösztönző rendszer kialakítása, az iskolai oktatás feltételeinek javítása, a tanári képzés támogatása. ... >>

A Napkori Napsugár Óvoda Óvodás Gyermekeiért Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

4552 Napkor, Kossuth utca 26.
képviselő: Kiss Attiláné
A napkori óvodába járó gyermekek testi, szellemi, mentális fejlődésének elősegítése, felzárkóztatása a nevelő-oktatómunka tárgyi, technikai és egyéb feltételeinek javításával. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Cinege út 8/C.
képviselő: Reinhardt Friederichs
A Német Általános Iskola és Gimnázium erkölcsi, anyagi és egyéb támogatása. ... >>

A Német Kultúr Centrumért Közalapítvány (A Német Nemzetiségi Oktatási,Kultúrális Mentálhigiénés és Környezetvédelmi Közalapítvány)

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kardos Miklós elnök
Az alapítvány elsődleges céljának tekinti a kecskeméti Német Kultúr Centrum létrehozását,felépítését és működtetését. A Német Kultúr Centrum feladata a német nyelvi kultúra megőrzése,fejlesztése és a német nemzetiségi hagyományőrzés megvalósítása. A Német Kultúr Centrum feladata továbbá a német identitás megőrzése céljából a német nemzetiségi oktatás óvodai, általános iskolai, középiskolai szintű beindítása, a német nyelven való művelődés feltételeinek megteremtése és elindítása. Valamint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

A neurológia támogatására Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4700 Mátészalka, Kórház utca 2.
képviselő: Nagy Gyula
A Mátészalkai Területi Kórház Neurológiai Osztály és Szakrendelő betegellátási körülményeinek javítása, az itt dolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása. A célok megvalósítását elősegítők felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

A Novaji Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3327 Novaj, Hősök tere 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Daragó Anita
Az iskolai tanulók részére személyi és tárgyi feltételek biztosítása, szemléltető eszközök biztosítása, pótlása, szakkörök finanszírozása. A zeneoktatás támogatása; speciális fejlődési lehetőségek támogatása. ... >>

A Nyár Utcai Ovodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2600 Vác, Nyár u. 1. sz.
képviselő: Mészáros Katalin Szilvia
Az óvodások egészséges életmódra neve- lésésének testi nevelésének segítése, támogatása és az ehhez szükséges tár- gyi feltételek biztosítása. ... >>

A nyelvi kultúra fejlesztéséért

(intézményi,oktatási)

2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.
képviselő: Végh Kornél kuratórium elnöke
A Velinszky László Gimnázium és Szakközépiskolában a nyelvtanulás és nyelvtanítás eszközrendszerének támogatása. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

"A Nyírbogáti Iskola Tanulóiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

Nyírbogát, Hunyadi u. 1.
képviselő: Bákonyiné Szilágyi Róza ... >>

A Nyírbogáti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4361 Nyírbogát, Béke tér 1.
képviselő: Ostorháziné Vadon Izabella
A Nyírbogáti óvodában a nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása. Az óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. ... >>

A Nyíregyházi 17. sz. Óvodáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.
képviselő: Lippai Lászlóné
Az óvoda nevelési-oktatási feladataihoz, kiemelten az egészségvédelem és egészségmegőrzés feladataihoz a pénzügyi eszközök biztosítása. Az asztmás és a krónikus légúti beteg gyermekek gyógyulása, továbbá az egészséges gyermekek egészségmegőrzése érdekében SOMADRIN gyógy-terápia megvalósítása. Az óvoda külső- és belső környezetének, eszközfeltételeinek javítása. A működéshez szükséges anyagi és szellemi javak megszerzése és szakszerű felhasználása pályázatok útján. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A NYÍREGYHÁZI BÚZA UTCAI ÓVODÁSOK EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17.
képviselő: Herczku Pálné
A Nyíregyházi 11. Sz. Óvoda nevelési célkitűzéseihez, a gyermekek egészséges életmódra neveléséhez a pénzügyi fedezet biztosítása. A környezet megszerettetése, védelme. Továbbá az alapító okirat 5. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A Nyíregyházi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A NYÍREGYHÁZI REPÜLÖS KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31 b
képviselő: Szelestey Gyula
A Nyíregyházi Főiskolán folyó repülőgépvezető- és repülőmérnök-képzés támogatása, az oktatás, különösen a gyakorlati képzés korszerű feltételeinek biztosítása, fejlesztése, a tehetséges hallgatók tanulmányainak támogatása, az alulfinanszírozott képzés hiányának pótlása. ... >>

A Pacsai Általános Iskola Óvoda és Kollégium Dolgozóinak Érdekképviseleti Szervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

8761 Pacsa, József A. út 13.
képviselő: Horváthné Czoma Csilla, Kelemen Józsefné
A pacsai Általános Iskola Óvoda és Kollégium dolgozóinak érdekképviselete. Támogatás nyújtás az intézmény gyermekközösségeinek. ... >>

A Pálfai Általános Iskola gyermekeinek oktatásáért, neveléséért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

Pálfa, Alkotmány u. 5.
képviselő: Berki Istvánné Fehér Mária
Az ált. isk. oktatás és nevelés támogatása. ... >>

A Palotabozsoki Iskoláért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 73.
képviselő: kuratórium elnök Ferencz Emília
a palotabozsoki iskola, a tanulók és a pedagógusok támogatása, jutalmazása. ... >>

A pannonhalmi óvodát és bölcsödét támogató alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.
képviselő: Majer Józsefné
A pannonhalmi JÁTÉK-VÁR ÓVODA és BÖLCSŐDE, valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, a nevelési, oktatási munka segítése ezen belül:
1. Az óvodába és bölcsődébe járó gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése.
2. A tárgyi feltételek javítása, természetes anyagú eszközök, berendezési tárgyak, játékok beszerzése.
3. A gyerekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, ehhez szobai és udvari mozgást fejlesztő játékok bővítése.
4. A kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítása, kézműves programok megvalósítása.
5. Az intézményhez kapcsolódó programok támogatása, pályázatok lebonyolításának elősegítése.
6. A bábcsoport működéséhez szükséges feltételek javítása. ... >>

A Pápai Nyári Színházért Alapítvány Pápa közhasznú szervezet

(intézményi,kulturális)

8500 Pápa, Fő u. 2.
képviselő: Horváth Tamás kuratórium elnöke, képviselő
Pápa város kultúrális életének színesitése, szinházi előadások, koncertek szervezésével, támogatásával, anyagi feltételeinek megteremtésével. A helyi zsinagóga épülete állaga romlásának megakadályozása koncertek szervezésével. Az "Esterházy Operaesték és a "Pápai Nyári Szinház " működésének támogatása, az ezek keretében létrejött előadások anyagi-, műszaki- egyéb feltételei megteremtésének elősegitése. Az ezek keretén belül, és egyébként Pápa városában rendezett szinházi,zenei és egyéb kultúrális események támogatása, megszervezése, szervezése, feltételei megteremtése, más szinházi, zenei és egyéb előadások Pápa városában való bemutatásának elősegitése. Fentiekkel pályakezdő énekesek zenészek bemutatkozásának elősegítése. Fentiekkel pályakezdő énekese, zenészek bemutatkozásának megkönnyitése. Az Esterházy család zeneművészet terén kifejtett mecénás tevékenységét felele- veniteni, a család és Pápa Városának kapcsolatát a közönségnek bemutatni. Pápa város lakossága zenei,színházi ízlésének alakitása, különös tekintettel a fiataloknak a kultúrális életbe való bevonásával. ... >>

A Pápai Szakképzés Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Erkel F. u. 39.
képviselő: Györke - Horváth Tünde elnök, képviselő
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javitása, műszaki technikai berendezések beszerzése. Nyelvvizsga, nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépitésének segitése. Tehetséggondozás, tanulmányi szakmai és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás,nyertesek dijazása. Iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása. Diáksportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. ... >>

A paradicsomi gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális)

7173 Zomba, Paradicsompuszta
képviselő: kuratóriumi elnök Keidl Péter
A Paradicsomusztán működő iskola támogatása. ... >>

A Park utcai Német nemzetiségi Óvodéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Park utca 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Baranyainé Rupert Mária
a névében jelölt óvoda anyagi támogatása. ... >>

A Pataki Iskola Fejlesztéséért és Tehetséges Tanulóinak Támogatásáért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2648 Patak, Rákóczi ut 4.
képviselő: Molnárné Mák Zsuzsanna
Az általános iskolába járók nevelésének,oktatásátnak segitése, sport és kulturális tevékenység megóvása, iskola tárgyi feltételeinek bővitése támogatása pedagógusok ösztönzése, továbbképzés stb. ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal