Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 10242
8. oldal

A mányi Hársfadombi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2065 Mány, Szent István u. 4.
képviselő: Pázmány Éva, Szabó Julianna kuratórium elnöke
A mányi Hársfadombi Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, az oktatás tárgyi technikai feltételeinek javítása, az iskolai szabadidős programok támogatása, tanulmányi, sport, kulturális programok szervezési költségeinek támogatása, az alapító okirat szerint. ... >>

A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u.27.
képviselő: Csillik Pál (kuratóriumi tag)
A jelentős forráshiánnyal küzdő kórház egészségügyi gép- és műszerbeszerzéseinek anyagi támogatása annak érdekében, hogy a gyógyító munka, egszségügyi ellátás színvonala jelentősen emelkedhessen. A kórház és rendelőintézet számára anyagi támogatást nyújtson a folyamatos működéshez szükséges költségek kiegészítésére. Anyagi támogatás nyújtása az intézmény ingatlanvásárlásaihoz, illetve meglévő ingatlanjaik műszaki állapotának fenntartásához, fejlesztéséhez, továbbá új épületek, építmények létrehozásához. Szakemberképzés, továbbképzés támogatása. ... >>

"A Maroshegyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Rádió u. 1.
képviselő: Nemes Csilla a kuratórium elnöke
Az óvoda gyermekeinek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai tevékenység segítése, az eszközrendszerének bővítése, felújítása. Gyermekvédelmi, környezetvédelmi és egészséges életmód szokásalakító tevékenységének segítése. Az óvodán kívüli élmény és ismeretszerzőprogramok támogatása, valamint az alapító okiratban megjelöltek. ... >>

A Martfüi Középiskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5435 Martfű, Lenin út 15.
képviselő: elnök Borbély István
az iskola tanulóinak testi, szellemi fejlődésének, szakmai,elméleti és gyakorlati kulturájának gyarapítása, ... >>

A MARTONVÁSÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

2462 Martonvásár, Beethoven tér 1.
képviselő: Dr. Herczeg Mártonné kur. elnöke
Az iskolai nevelő-oktató, és alkotó munka, szabadidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

A Mátészalkai 4.sz. tagóvodába járó gyermekekért "Kerekecske dombocska" alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 17.
képviselő: Tárkányiné Budai Éva
A nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása. Óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek segítése. Játékok, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése. Az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A MÁTÉSZALKAI GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKJAIÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey út 12
képviselő: Baráth Szilvia, László Attila, Pankotai Ferenc
A kollégium rászoruló diákjainak anyagi támogatása, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, egyéb az alapszabály szerint ... >>

A Mátyásföldi Katica Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1106 Budapest, Gyakorló út 2. 5./61.
képviselő: Lambert Károly
A Katica Óvoda anyagi támogatása, a feltételek megteremtését követően annak fenntartása. Az óvodás korú gyermekek egészséges, testi és szellemi fejlődésének elősegítése, az óvoda szakmai programja megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

A Megújuló Hőgyészi Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7191 Hőgyész, Fő u. 1-3.
képviselő: Pfaff Károly
Az iskola külső, belső tatarozása. ... >>

A Mesekuckó Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Eötvös u 2. II/6.
képviselő: Erdeiné Kelemen Gyöngyi /elnök/
A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. ... >>

A Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Csendes köz 4.
képviselő: Olejné Mertz Judit
Óvodai kirándulások, színházlátogatások, egyéb kulturális programok költségeinek részbeni, vagy teljes átvállalása estenként. Jó minőségű és tartós berendezési tárgyak (asztalok, székek, fektetők, stb.) beszerzése. Az óvodák udvarának természetbarát, természetes anyagból álló játékszerekkel való felszerelésének támogatása. Az óvodák könyvtárának fejlesztése - szakmai és gyermekirodalmi - könyvekkel. A csoportszobák esztétikus díszítését szolgáló tárgyak, berendezések beszerzése. Olyan tisztító és takarítógépek vásárlása, melyek lehetővé teszik a csoportszobák levegőjének, bútorainak, játékainak hatékony fertőtlenítését, takarítását. Jó minőségű és tartós képességfejlesztő játékok beszerzése. Óvodai fejlesztőszobák, tornaszobák ... >>

"A Mezőcsáti Középiskolásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3450 Mezőcsát, Kossuth u. 12.
képviselő: Gulyás Terézia
Az alapítvány általános célja, hogy segítse a mezőcsáti középfokú oktatás színvonalának fejlesztését, személyi és tárgyi feltételeinek bővítését, a nevelő testület szakmai elhivatottságának elmélyítését, a tehetséges tanulók magasabb szintű képzését, a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének érvényesítését, iskolánk névadója Kiss József mezőcsáti születésű költő, lapszerkesztő életművének ápolását. Az alapítvány nevesített célja: a.) az iskola létesítményének fenntartásának, felújításának, bővítésének támogatása, b.) a számítástechnikai oktatás tárgyi, személyi feltételeinek fejlesztése c.) a nyelvoktatás színvonalának emelése intenzív képzési lehetőségek biztosításával, nyelvi labor kialakításával, külföldi (élő nyelvi területekkel való) kapcsolatok felvételével, csereprogramok szervezésével d.) a hazai és külföldi számítástechnikai, nyelvi és művészeti oktatási és továbbképzési programokhoz való kapcsolódás támogatása e.) a művészeti és környezetvédelmi, valamint az egészséges életmódra nevelés feltételeinek javításával és bővítésével kapcsolatos támogatás f.) a szakmai képzés színvonalának emelése a tárgyi feltételek javításával g.) a képzés profiljának aktualitását a mindenkori munkaerőpiac igényeinek és a szülők elvárásainak megfelelően h.) a kiemelkedően versenyző és pályázó diákok, valamint felkészítő tanáraik eredményeinek elismerése j.) a nevelőtestület pedagógiai, szakmai elkötelezettségét a NAT bevezetéséhez kapcsolódó innovatív tevékenység támogatása j.) a beiskolázás eredményessége érdekében leendő diákok számára vonzó programok szervezése, iskola életének elismertetése (gólyatáborok, nyílt napok, körzeti versenyek, videófilm) k.) Kiss József költői - lapszerkesztői hagyatékának feldolgozása, életútjának iskolai állandó kiállításon való bemutatása, művei összkiadásának előkészítése. Az alapítvány a céljait a mezőcsáti Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában tanuló diákok tekintetében kívánja megvalósítani. ... >>

A Mezőgazdasági Főiskola Kollégiumának Megújulásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 69
képviselő: Dr. Vágvölgyi Sándor a kuratórium elnöke
A GATE Mezőgazdasági Főiskola karán a felsőfoku mezőgazdasági szakemberképzés érdekében végzendő oktató-nevelő, tudományos kutató hallgató közösségi munka támogatása. A hallgatók életkörülményeinek, tevékenységük színvonalának jobbítására, teljesítméynük díjazására, dologi feltételek biztosítására pályázati formában. ... >>

"A mezőörsi Weöres Sándor Általános Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9097 Mezőörs, Fő utca 68.
képviselő: Turócziné Kiss Rita
A kiemelkedő képességű tanulók támogatása és jutalmazása. A pedagógusok átlagon felüli teljesítményének elismerése. A diákok és a pedagógusok továbbképzésének támogatása. Az iskolai nyelvoktatás segítése. Az oktató-nevelőmunka tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

" A MEZŐZOMBORI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3931 Mezőzombor, Kölcsey u.7.
képviselő: Bodnár Bertalanné
A mezőzombori általános iskola tanulóiért és az onnan továbbtanulók tanulmányainak segítése, ösztönzése, támogatása. Anyagi támogatással segíteni a fiatalokat nyelvtanuláshoz,külföldi kapcsolatok tanulmányutak szervezését.Támogatni az iskola kultúrális, szabadidős programjait és sportversenyeit.Segíteni az iskola tanulmányi versenyeit, müvelődést szolgáló rendezvényeit. Közreműködni az élen járó pedagógusok elismerésében, továbbképzésük anyagi támogatása. ... >>

A Mi Gyermekünk, a Mi Jövőnk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1041 Budapest, Bőrfestő utca 1.
képviselő: Tóth Istvánné
Az óvodáskorú gyermekek nevelésének, képességfejlesztésének támogatása, az óvodai környezet esztétikusabbá tételének elősegítése. ... >>

A Mi Házunk a Mi Várunk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1148 Budapest, Bánki Donát park 12/g.
képviselő: Kelemen Ildikó
A környezetvédelem és az egészséges életmód kiterjesztése óvodán belül és azon túl, programok szervezésével. Gyermekek számára szervezett műsorok, programok támogatása, elsősorban a szülők bevonásával. ... >>

A mi iskolánk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Radnóti u. 6.
képviselő: Zilling Ibolya elnök önállóan
A szigetszentmiklósi 2.sz.Általános Iskola tárgyi, szakmai, pedagógiai, oktatási céljainak támogatása a gyermekek és a pedagógusok érdekében. ... >>

"A Mi Iskolánk" Egyesület Szekszárd

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Vincellér u. 55.
képviselő: Borsiczky Ivánné ... >>

A mi iskolánkért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

Szolnok, Dr.Csanády krt.Ált.Isk.
képviselő: Berkes Anna, Gál Gábor, Pomázi Ferencné ... >>

"A mi iskolánkért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9082 Nyúl, Jókai u. 21.
képviselő: Kele Ildikó
Az iskola működtetésének elősegítése, a környezeti körülmények és képzési feltételek javítása, a tanulók kulturális életének fejlesztése. Hátrányos helyzetű, de tehetséges fiatalok tanulásának támogatása, táboroztatások szervezése. ... >>

"A MI KÖRZETÜNKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3900 Szerencs, Előhegy utca 20/ a
képviselő: Kopcsó Attiláné
a./ A körzet játszóterének bővítése, új játékok, színpad karbantartása, föld, homok pótlása, játékok újrafestése, kerítés felújítása, tisztán és rendben tartása.
b./ A körzet környezetének szebbé, barátságosabbá tétele (virágosítás, parkosítás).
c./ A körzetben élő gyermekek összefogása közös programokkal (gyermeknap, anyák napja, nyárbúcsúztató, Mikulás, közös kirándulások).
d./ Felnőtteknek és időseknek programok szervezése (színházlátogatás, bál, kirándulások, alkalmanként közös munka megszervezése).
e./ Gyermekek továbbtanulásának támogatása (pályázati elbírálás alapján).
f./ A körzetben lakó emberek támogatása hirtelen bekövetkezett baj esetén (kérelem benyújtása után).

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem. ... >>

A mi óvodánkért, gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Nap u.2.sz.
képviselő: Balázsné Hajdu Hajnalka ( elnök )
A nyelvi oktatás beindulásának támogatása, a VI.sz. Napköziotthonos óvónők jutalmazása pedagógusnapon. ... >>

A Mi Szakközépiskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9.
képviselő: Nagy Miklós elnök
Segíteni az anyagilag rászoruló tehetséges diákok zavartalan tanu- lását ösztöndíj biztosításával. Biztosítani az idegen nyelv oktatá- sának személyi és tárgyi feltételeit. Támogatni a nem nyelvszakos tanárok nyelvtanulását, és a közismereti tárgyak tanítási feltéte- leinek javítását. ... >>

A "Mi Támaszunk" Szociális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

3021 Lőrinci, Gyergyó u. 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Zeleznyikné Papp Katalin
Rendszeres orvosi ellenőrzés megszervezése és kórházi ellátásban részesült időskorúak utógondozása, személyre szóló ápolás és gondozás mellett.
- Az időskorúak egészségének megőrzése és megbetegedésük megelőzését szolgáló kirándulások, természetjárás megszervezése.
- Idősek otthonának létrehozása és működtetése, melyben a rászoruló idősek orvosi ellenőrzés mellett kulturált körülmények között tölthetik el életük hátralevő részét.
- Biztonságos és nyugodt életfeltételek nyújtása, kiegyensúlyozott és megfelelő keretek között. ... >>

A Minőségi Nyelvoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.III.313.
képviselő: Légárdi Tamás
A magánnyelviskolákban folyó magas színvonalú nyelvoktatás elősegítése. ... >>

"A minőségi oktatásért és kutatásért a fehérvári GEO-ban"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
képviselő: Dr.Ágfalvi Mihály kuratórium elnöke, Dr.Busics György kuratórium titkára
A Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán folyó oktatás, tudományos munka minőségének javítása, továbbképzések, tanulók, oktatók szakmai támogatása. ... >>

"A Miskolc-tapolcai Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3519 Miskolc-Tapolca, Győri u. 3.
képviselő: Molnár Károlyné
Korszerű és hatékony, több irányú iskolai oktatás kialakítása a tantervi követelményeken túlmenően a tanulók szüleinek anyagi támogatásával. A szülők bevonása a gyermekek képzési irányának meghatározásába és új kapcsolatrendszer kialakítás a modern oktatás érdekében. ... >>

"A Miskolci Állatkertészeti Kultúráért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

3526 Miskolc, Augusztus 20. u. 12. I/2.
képviselő: Petróczky Jánosné
A Miskolci állatkertészeti kultúra és zoopedagógia színvonalának emelése, népszerűsítés - A hazai és nemzetközi természetvédelmi célok és eredmények minél szélesebb körben történő ismertetése - A Miskolc Városi Vadasparkban történő állatkertészettel összefüggő kutatások támogatása - Az állatkertek Világszövetségének /IUDZG/, és az Európai Állatkertek Szövetségének /EAZA/ fajmegőrzési törekvéseinek támogatása, az abban való részvétel a Miskolc Városi Vadasparkban - Szakmai ismeretterjesztés, továbbképzés, azok támogatása, állatkertészeti kultúrával kapcsolatos kiadványok készítése, terjesztése, támogatása. ... >>

"A Miskolci Hermann Ottó Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Gesztenyés u.25.
képviselő: Baloghné Pálfi Gabriella
A kiváló tanulók jutalmazása, az iskolai eszközállomány fejlesztése, az iskolai kulturális és sportjellegű rendezvények hejezettjei és szervezői támogatása. - az oktató nevelő munka színvonalának emelése: - a hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

A Miskolci Jazz Újjáélesztéséért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

3525 Miskolc, Kazinczy u. 10. I/7.
képviselő: Dr. Török Zsolt, Szabó Norbert
Miskolc Megyei Jogú Város hajdan virágzott jazz, ill. jazz-rock könnyűzenei életének újjáélesztése és felvirágoztatása érdekében támogatások nyújtása művészeti csoportok, alkotó közöttségek ill. az alapítványi cél megvalósítása érdekében eljáró jogi és természetes személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek számára. ... >>

A Miskolci Jezsuita Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3523 Miskolc, Fényi Gyula tér 10.
képviselő: Forrai Tamás
A Gimnázium építkezésének, működésének ésfenntartásának anyagi támogatása. Szegény sorsú tanulók megsegítésére alap létrehozás. Tudományos képzés,oktatás,továbbképzés segítése.Tanulmányi, sport és kultúrális ösztöndíjak adományozása. Karitatív tevékenység ... >>

A "Miskolci Jogászképzésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Áll.és Jogt.Kar Dékáni Hiv.A/4
képviselő: Dr. Szabó Miklós
A Miskolci Egyetemen folyó, a korábbi jogakadémiai képzést nem számítva is 15 éves múltra visszatekintő magas szakmai színvonalú jogképzés nehezendő feltételeinek társadalmi eszközökkel való támogatása, ezen belül: a qraduális,posztqraduális regionális jogképzés fejlesztésének előmozdítása annak elismerésével, hogy a képzés az akkreditációval rendelkező MME ÁJTK keretén belül zajlik, állami támogatás hiányában önköltséges, levelező jogi oktatás anyagi feltételeinek biztosítása különösen,, arra a Karnál szereplő tandíj bevételek nem nyújtanak elég fedezetet, a levelezőképes távoktatás irányában való továbbfejlesztés anyagi, szervezeti feltételeinek elősegítése, pl. a számítógépes adatbázison nyugvó jegyzet- és tansegédletkiadás, valamint kölcsönzés felvállalása, ill. más szervezet ilyen tevékenységének anyagi támgoatása, az általános szakmai továbbképzés, szakvizsgára felkészítő képzés feltételeienk biztosítása, elsősorban ügyvédjelölti képzés keretében olyan volt közalkalmazottak foglalkoztatása, akik szaktudásának, oktatói tapasztalatának hasznosítása az alapítók, kurátorok megítélése szerint a leendő jogászok számára nélkülözhetetlen, hátrányos anyagi helyzetben lévő, ill. kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatása pályázatok révén (tandíjtámogatás, ösztöndíjtámogatás, utazási költségviselés, támogatás tudományos ösztöndíjak mellé, publikációs lehetőségek biztosítása hallgatóknak, oktatóknak egyarán) a tudományos, oktatási gyakorlati munkaterületek minél jobb összehangolása, ennek érdekében szakmai rendezvények szervezése, támogatás, hagyományápoló, kulturális értéket hordozó jgoász rendezvények szervezése, támgoatása, ezen belül az ún, öregdiák rendezvények ... >>

A miskolci Lévay József Református Gimnázium Szabó József Alapítványa

(intézményi,oktatási)

Miskolc, Kálvin János u.2.
képviselő: Ábrám Tibor
A biológia és földrajz oktatásának segítése, beleértve a kiemelkedő szorgalmi és teljesítményű diákok jutalmazását, pályamunkáik díjazását is. Számítástechnikai eszközök beszerzése, pályázatok kiírása és bonyolítása,pályamunkák díjazása,tanulmányi versenyek szervzése,illetve azokon való részvétel támogatása,az egészséges életmódra való nevelési programok támogatása. ... >>

A miskolci Munkácsy Mihály Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3529 Miskolc, Szilvás u. 38.
képviselő: Póczos Barnabás
A Miskolci Munkácsy Mihály Általános Iskolában folyó oktatás szakmai és tárgyi feltételeinek, az oktatási színvonal emelésének anyagi támogatása, a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésének ösztönzése, testi és szellemi fejlődésüknek segítése a hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi folytatásához segítségnyújtás. ... >>

" A Miskolci Műemlék Deszkatemplomért "

(intézményi)

3525 Miskolc, Palóczy u. 21.
képviselő: Kádár Péter
A leégett Miskolci Műemlék Deszkatemplom újjáépítése a nemzeti műemlékvagyon védelmének és megörzésének, valamint a hitéleti feladatok ellátásának érdekében. Az alapítók kijelentik, hogy az Alapítvány sem most, sem a jövőben nem támogat pártot, országgyűlési képviselőt vagy politikai szervezetet. ... >>

A Miskolci Nagyváthy János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3530 Miskolc, Nagyváthy u. 5.
képviselő: Barta Béla
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalának emelése, a kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók valamint a különböző versenyeken résztvevők jutalmazása, támogatása. ... >>

A Miskolci Oktatás Jövőjéért Polgári Egyesület

(intézményi,oktatási)

3528 Miskolc, Csele út 14.
képviselő: Dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra, Pápay Sándor elnök ... >>

A MISKOLCI REFOEMÁTUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK LÉVAY jÓZSEF aLAPÍTVÁNYA

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Kálvin u.2.
képviselő: Dr.Tóthné Kárpule gyöngyi
Anyagi és társadalmi segítséget adjon a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek a volt miskolci református gimnázium ujraindításához és fenntartásához az iskola hagyományos szellemében. Az alapítvány elősegíti az iskola működése tárgyi feltételeinek minél magasabb szintű biztosítását. Az intézmény cserkészcsapatának támogatása. a szociálisan rászoruló, valamint kimagasló eredményeket elérő tanulók jutalmazását. A kimagasló szakmai munkát végző tanárok jutalmazását.Az iskola hírnevét öregbítő tanulmányi, sport- és cserkészversenyek helyezetteinek díjazását. A volt diákok baráti köreinek támogatását. A " Lévay Nívó Díj " anyagi fedezetének megteremtését. ... >>

A Miskolci Széchenyi István Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3524 Miskolc, Hajós Alfréd u. 5.
képviselő: Kárpáti Lászlóné kur.eln.
Az alapítvány támogatja az iskolai tanulmányi versenyeket. Jutalmazási lehetőségeket teremt a különböző területen kiemelkedő erdményt elérő diákok részére. Támogatja az iskolát képviselő eredményt elérő diákok területi, országos versenyeken, vetélkedőkön. A lehetőségekhez képest az alapítvány is rendez és szervez tanulmányi versenyeket, sportrendezvényeket, egyéb vetélkedőket. Támogatja a diákok által vagy részükre szervezett túrákat, kirándulásokat. Közelebb hozza a gyermekekhez a kulturális események, rendezvények lehetőségeit, hozzájárul az iskolai rendezvények rangosabb, színvonalasabb megrendezéséhez. Megteremti illetve fejleszti az egyes szakterületek technikai színvonalát. Elősegíti az iskola környezetének szebbé tételét. ... >>

A Miskolci Urológiáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3535 Miskolc, Bükk utca 9
képviselő: Dr. Pintér József
A Miskolci Megyei Jogú Város Semmelweiss Kórház és Rendelőintézet Urológiai Osztályának Fejlesztése az alábbiak szerint fontossági sorrendben:
a.) Az Urológiai Osztály mindenkori dolgozói (orvosok, nővérek, ápolók) szakmai képzésének, továbbképzésének és fejlődésének elősegítése, támogatása.
b.) Az Urológiai Osztály műszerekkel való ellátásának elősegítése, a már meglévők fejlesztése, karbantartása, szakkönyvek és folyóiratok beszerzésének támogatása,
c.) a képzéseken túl az Urológiai Osztály kohéziójának, összetartásának növelése, ennek érdekében az osztály dolgozóinak szakmai, kulturális és szabadidős programok szervezése, ezek támogatása,
d.) az Urológiai Osztály munkahelyi környezetének, a dolgozók és a betegek élettere minőségének javítása, hogy a betegek és dolgozók komfortérzete javuljon, és az erre irányuló törekvések támogatása, elősegítése. ... >>

"A Miskolci Városi Könyvtárért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

3530 Miskolc, Mindszent tér 2.
képviselő: Fecske Csaba, Gecse Ildikó titkár
A könyvtári szolgáltatások fejlesztése érdekében az állomány gyarapításának biztosítása, audió-vizuális és tároló anyagok beszerzéséhez hozzájárulás, technikai felszerelések biztosítása, a fiókkönyvtárak működésének tárgyi feltételeinek fejlesztése. Író-olvasó találkozók, irodalmi etek, rendezvények, gyermekfoglalkozások, vetélkedők szervezése. Szakmai továbbképzések támogatása. Szakmai tárgyu termékek kiadása. Külföldi cserekapcsolatok, külföldi szakmai utak támogatása. A célnak megfelelő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

" A MISKOLCIAK EGÉSZSÉGÉÉRT " Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Baross Gábor út 17
képviselő: Dr. Munkácsi László
Az alapítvány kiegészített új céljai:

Miskolc Megyei Jogú Város lakosságának egészségügyi ellátását magasabb színvonalon biztosító háziorvosi rendszer szervezésének, irányításának és szervezeti működtetésének támogatása.
Támogatni Miskolcon a preventív gyermekorvoslást.
Karitatív tevékenység folytatása.
Támogatni Miskolcon a magasabb szintű gyermekorvoslást.
A gyermekorvoslás fejlesztéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, és szervezeti célok megvalósítása érdekében gazdasági társaság létrehozása.

További célok:

A lakosság magasabb rendű egészségügyi kultúráját, szokásait, egészségügyi állapotát javító programok (rendezvények, akciók, kiadványok, propaganda, stb.) szervezésének és lebonyolításának finanszírozása.
A betegségek megelőzését, hatékonyabb gyógyítását szolgáló legújabb, modern eszközök, eljárások bevezetésének támogatása.
Az ifjúság, nyugdíjasok és hátrányos szociális helyzetűek egészségügyi, szociális és mentálhigiénés programjának anyagi támogatása.
A háziorvosi rendelők és háziorvosok munkaeszközeinek a jobb betegállását érdekében végzett korszerűsítéshez való hozzájárulás, új műszeres-diagnosztikai eljárások, információtechnikai módszerek bevetésének támogatása.
A háziorvosok és szakalkalmazottak továbbképzésének támogatása (tanfolyamok, bel- és külföldi konferenciák, kongresszusok, szakmai kiállítások költségeihez, részvételi díjhoz való hozzájárulás, helyi rendezvények szervezése és/vagy finanszírozása, stb.).
Az egészségügyi ellátást menedzsment-színvonal javításának, az orvosok idegen nyelvi képzésének támogatása.
A tudományos és oktató tevékenység támogatása.
Az alapellátással összefüggő tanulmányok, illetve tudományos dolgozatok dologi kiadásaihoz való hozzájárulás.
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó háziorvosok és szakdolgozók elismerésére szolgáló díjak alapítása, odaítélése.
Pályakezdő és nyugdíjas háziorvos kollégák támogatása.
Évenkénti országos pályázat kiírásának támogatása, a háziorvosi rendszere korszerűsítése és fejlesztése témakörben az alapellátásban dolgozók, illetve az alapellátásért tenni akarók részére.
Kölcsönös részvétel más egészségügyi, illetve szociális célú alapítványok munkájában a fenti célok megvalósítása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
közhasznú szerveztek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások,
környezetvédelem,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

A Modern Üzletemberek Szakképzése Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4025 Debrecen, Vásáry István u. 3/B. II/2.
képviselő: kuratórium elnöke Horváth Irma elnök, titkár Konkoly János
Nevelési-oktatási intézmények alapításával és fenntartásával segíti elő a társadalom tagjai számára az általános, a középiskolai és a szakmai képzést. Az oktatási-nevelési intézmények működési feltételeinek folyamatos biztosítása, anyagi források gyűjtése. Megteremti a nevelési-oktatási intézmények személyi és tárgyi feltételeit. ... >>

A Mohácsi Németségért Közalapítvány (Gemeinnützige Stiftung "FÜR DAS DEUTSCHTUM IN MOHÁCS"

(intézményi,oktatási,egyéb)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: Jörg Ottó
Mohácsi német kulturcsoportok, egyesületek, a német nyelv iskolai oktatásának támogatása. ... >>

"A mosdósi asztmás gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7257 Mosdós, Petőfi utca 4.
képviselő: Dr.Laki István
A kórház gyermekosztályán az asztmás és más krónikus légúti betegségben szenvedő gyermekek ellátási színvonalának továbbfejlesztéséhez, valamint az ennek érdekében szervezett oktatóprogramok színvonalának emeléséhez és folytonosságának biztosításához való hozzájárulás. ... >>

A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Akácfa utca 32.
képviselő: Hári Zsuzsanna
A hagyományőrzáshez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. - Az alapítvány, mint közös fenntartó a Napköziotthonos Óvoda ( 1075. Bp. Holló u. 5-9.) oktatási tevékenységét fejleszti, ösztönzi pedagógiai programjának korszerűsítésével. - Az óvodáskorú gyermekek számítógéppel való megismertetése és az ehhez szükséges eszközök, számítógépek vásárlása minden csoportnak. - Sportnapok, kulturális programok, kiránsulások szervezése, busz bérlése, óvodai programok rendezése. - Az alapítvány céljainak megfelelő foglalkozásokat vezető óvónők tiszteletdíjazása. - Egészségmegőrzés, preventív torna (jóga, úszás, láb- és testtartást javító torna, korcsolya, stb.) feltételeinek javítása, eszközkészlet bővítése. - Egészséges étkezési szokások kialakításához szükséges gasztronómiai ismereteket alapozó konyhatechnikai jártasságot fejlesztő eszközök vásárlása az óvoda részére. - A közösen fenntartott óvoda foglalkozásaihoz szükséges eszköztárának bővítése (pl.:műszaki cikkek, TV, magnó, játékok, mászókák stb.) vásárlása. ... >>

A múlt a jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

Csányoszró, Kossuth utca 64.
képviselő: kuratóriumi elnök Palotai László, kuratóriumi tag Dávid Jánosné, kuratóriumi tag Horváth Gáborné, kuratóriumi tag Kovács Zsolt, kuratóriumi tag Vass László
A Csányoszrói Általános Iskola 8 éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példamutató magatartást tanúsító 8. osztályos tanulóinak díjazása. ... >>

A Munkásotthon Utcai Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1043 Budapest, Munkásotthon 3.
képviselő: Szecseiné Molnár Brigitta
Az iskola tanulói képességeinek kibontakoztatása, tehetséggondozás, iskolai felszerelés bővítése, a táborozás és turizmus támogatása. ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal