Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8594
10. oldal

Balatonboglár és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 2.
képviselő: elnök Holper László, titkár Varga Jánosné ... >>

Balatonboglári Bonus Bonorum Borrend Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Zrínyi Miklós út 93.
képviselő: nagymester Losoncziné Sandra Klára
-A Dél- Balatoni Borvidék szőlő és bortermelőinek érdekvédelme, - e borvidék szőlőinek és az ezekből előállított termékek megismertetése a fogyasztókkal,- a termőtáj szépségeinek és értékeinek széleskörű propagálása, - valamint a szőlőműveléssel és a borászattal kapcsolatos hagyományok megőrzése és ápolása. ... >>

Balatonboglári Hegyközség

(érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Szabadság utca 28.
képviselő: elnök Hujber László, hegybíró Pálfi László
A város szőlőtermelőinek és szőlőfelvásárlóinak a termeléssel és felvásárlással kapcsolatos érdekeit, az általuk előállított termékek származás- és minőségvédelmét, ezen termékek piacképességét és a bortermelés színvonalának emelését messzemenően biztosítsa. ... >>

Balatonboglári Hegyközségi Tanács

(érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Dózsa György utca 83.
képviselő: alelnök Tavaszi József, elnök Cziráki Imre, titkár Mészáros Lászlóné
A Hegyközségi Tanács célja a fentiekben írt hegyközségek működésének összehangolása, munkájuk segítése, e területen termelt szőlő és előállított bor-származási, eredet- és minőségvédelmének biztosítása, e termékek piacképességének javítása, valamint a borvidék és termőhelyi települések szerepének és tekintélyének növelése. ... >>

Balatonboglári Szállásadók Egyesülete

(érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 12.
képviselő: Dr. Dudok Pál ... >>

Balatonfőkajári Gazdakör

(érdekképviselet)

8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 8.
képviselő: Takács Károly ... >>

Balatonföldvár Technikai és Vízisport Club

(sport,érdekképviselet)

8623 Balatonföldvár, Gábor Á. utca 17.
képviselő: Gyergyói János
Versenyek szervezése. Sportcélú létesítmények létrehozása, ezáltal részvétel egy egészséges, szellemiekben, műszaki, technikai ismeretben gazdag, fizikailag edzett ifjú nemzedék kialakításában, az egészség- és mozgásgazdag életmód, a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtésében. Kikötő üzemltetés (TEÁOR 6313). A vízi sport népszerűsítése, az ifjúság vízi jártasságra való nevelése. A Club mint alapító tag vesz részt a megyei szövetség munkájában. ... >>

Balatonfüred és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 15.
képviselő: Jani Károly elnök, Pungor György alelnök, Vörös Katalin irodavezető ... >>

Balatonfüredi Állami Kórház Orvos-Érdekvédelmi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2
képviselő: Dr. Endersz Frigyes, Dr. Faluközy József, Dr. Szeles éva ... >>

Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület

(érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Csákányi u. 7.
képviselő: Bergmann Ernő alelnök, Csontos Miklós alelnök, Jánosa Sándor alelnök, Mahler Wolfgang elnök, Szabó Sándor alelnök
Egyéni és társas vállalkozók érdekvédelmi és szakmai szervezete. ... >>

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
képviselő: Barnáné Rádóczy Andrea elnök
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8175 Balatonfűzfő, Balaton krt. 27.
képviselő: Detrich Tibor elnök
Településfejlesztés-érdekvédelem ... >>

Balatoni Borutak Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 2.
képviselő: Dr.Bakonyi László elnök, Végh Endre ügyvezető elnök ... >>

Balatoni Hajózás Független Demokratikus Szakszervezet

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
képviselő: ügyvezető elnök Fridrich György, ügyvezető elnökhelyettes Szabó Zsolt
A balatoni Hajózásban dolgozók érdekeinek képviselete és védelme, az önálló független balatoni hajózás megvalósítása. ... >>

Balatoni Hajózási Zrt. Szakszervezete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Krúdy sétány 2
képviselő: titkár Kekecs Károly, titkárhelyettes Vörös János
A dolgozók munkaviszonyához, munkavégzéséhez, élet és munkakörülményeihez kapcsolódó érdekeinek képviselete. A szakszervezeti tagság foglalkoztatási biztonságának védelme minden törvényes eszköz igénybevételével. Védeni, bővíteni, hatékonyan hasznisítani a Balatoni Hajózási Zrt. Szakszervezetének anyagi eszközeit, felelősen gazdálkodni a tagdíjbevétellel, önsegélyező feladat ellátásának vállalása, rászorultság esetén tagjainak anyagi segítségnyújtás. Kapcsolatot tartani a vállalat vezetésével, illetve más szervekkel, akik kölcsönös kötelezettségvállalások alapján együttműködnek a tagság érdekeinek érvényesítésében. Vállalat teherbíró képességének arányában folyamatosan biztosítani, javítani a tagság egészét érintő szociális helyzetet. A vállalatnál működő Balatoni Hajózási Zrt. Szakszervezete és a Balatoni Hajózás Független Demokratikus Szakszervezet közötti kapcsolattartás és szolidaritás erősítése. Emberi értékek megbecsülése, szakmai tudás gyarapítási igényének erősítése. ... >>

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

(érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. I/211.
képviselő: elnök Ruzsics Ferenc, társelnök Dr. Balázs Árpád, társelnök Dr. Bóka István, titkár Dr. Lázár János
Intézkedéseket kezdeményez a szövetség működési területén a Balatont, annak környezetét érintő kérdésekben, tevékeny részvételt vállalva ezen intézkedések előkészítésében, kidolgozásában és megvalósulásuk ellenőrzésében. A szövetség partneri viszony kialakításával kívánja elérni, hogy a Magyar Országgyűlés bizottságai, a Magyar Köztársaság Kormánya, az országos hatáskörű szervezetek a Balatont, valamint a szövetség működési területét érintő kérdésekben a szövetséggel történő előzetes egyeztetés után döntsenek. Sajátos eszköz- és kapcsolatrendszerével segíti a balatoni térség gazdasági megerősödését, fejlődését, az infrastrukturális beruházások gyorsabb, teljesebb körű megvalósítását. Ellátja a Balaton Fejlesztési Tanács önkormányzati oldala közmű és intézményi koordinátori szerepének ellátását a kistérségi területfejlesztési társulások megbízása alapján. Az egyenrangúság alapelve szerint együttműködni a működési területen tevékenykedő civil szervezetekkel, kamarákkal. ... >>

Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

8175 Balatonfűzfő, Tölgyfa u. 6.
képviselő: Kontics Ferenc elnök ... >>

Balatoni Horgászturisztikai Szövetség

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Horgony utca 1.
képviselő: elnök Kiss György Károly
A Balaton régióban működő, a horgászturizmus fejlődésében érdekelt non-profit szervezetek és vállalkozók összefogása, a közösségi tudat erősítése, a horgászturizmust, a társadalmi életet segítő programok szervezése, a tagokon keresztül a konkrét folyamatok pozitív befolyásolása. ... >>

Balatoni KerékpárosTurisztikai Egylet

(érdekképviselet)

8184 Balatonfűzfő, Sorház utca 2/8.
képviselő: Huszár Róbert elnök
Balaton régiójának kerékpáros turizmus fejlesztése. ... >>

Balatoni Vitorláskikötő Bérlők Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Erkel F. utca 33.
képviselő: elnök Policsányi István, elnökhelyettes Ladányi Péter, titkár Rajcsányi István ... >>

Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8315 Gyenesdiás, Kossuth út 97.
képviselő: Bozsóky Ferenc, Szabó Sándor
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a balatoni életmentés, a vízi közlekedés szabályai, gyermek- és ifjúságvédelem, a strandi lopások, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek, a polgárőr egyesületek és ezek tagozatai és agglomerációs tagegyesületei és regionális szövetségei tevékenységének összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása. A polgárőr szervezetek (a továbbiakban együtt: polgárőrség) tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, vízi baleset-megelőzési, életvédelmi és környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése a tagszervezetekhez. A BVSZP és a polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: jogszabály-változások, működési környezet változásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai ? egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése, külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása, szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése, a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése, a polgárőrség általános érdekvédelme. ... >>

Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Polgárőr Egyesülete

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre utca 52.
képviselő: Bende Ottó
A működési területén személyi és közösségi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság javítása útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erőseítése. A Bűn, és baleset-megelőzés, gyermek és ifjúságvédelem, környezetvédelem, állatvédelem, bűncselekmények károsultjainak érdekvédelme érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. ... >>

Balatonlelle, Balatonboglár és környéke Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete

(érdekképviselet)

8638 Balatonboglár, Május 1. utca 67.
képviselő: Futó Gábor
A galamb és kisállattenyésztők társadalmi összefogása, célkitűzésének megvalósítása, szakmai ismeretek gyarapítása. ... >>

Balatonlellei Hegyközség

(érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2.
képviselő: alelnök Országh Zoltán, elnök Szücs László, hegybíró Buzássy László ... >>

Balatonlellei Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Rákóczi út 366.
képviselő: elnök Fekete Zoltán
Kimagasló tevékenységre ösztönözze az Egyesület tagjait, elősegítse a város turizmusának fellendítését, a város adottságainak, értékeinek bel- és külföldön történő megismertetését. ... >>

Balatonmáriafürdői Üdülő Tulajdonosok Egyesülete

(érdekképviselet)

8647 Balatonkeresztúr, Ady Endre utca 52.
képviselő: Petrics Jenő
1./ Az üdülő- és ingatlantulajdonosok és az üdülő- és ingatlanok haszonélvezőinek érdekképviselete és javaslatainak a községi önkormányzat testületéhez történő közvetítése. 2./ Ezen célok elérésének érdekében tájékoztató rendezvények, fórumok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége

(érdekképviselet)

8251 Zánka, Rákóczi út 32.
képviselő: Basa István ... >>

Balatonszabadi Cigány Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 6.
képviselő: elnök Lendvai Erika
Somogy megyében és kiemelten Balatonszabadi környékén élő hátrányos helyzetűek érdekképviseleti szervezete, mely a társadalmi élet területén fejti ki tevékenységét. Ellátja az általa képviseltek érdekének érvényesítését. ... >>

Balatonszabadi Új Lakótelep Érdekképviseleti és Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Fő utca 232.
képviselő: elnök Pentz Ferenc
A működési területen ingatlannal vagy az ingatlanra vonatkozó vagyonértékű joggal (jogosultsággal) rendelkező, avagy bármilyen vonatkozásban a területet érintő és az itt létesítendő Lakótelep érdekében tevékenykedő személyek képviselete, érdekeinek szervezett szakszerű védelme, valamint ezek megvalósítása érdekében pályázatok készítése és benyújtása. ... >>

Balatonszemes Lakóterületi Érdekképviseleti és Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

8636 Balatonszemes, Fő utca 24.
képviselő: Szomorú Szilárd
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület feladatai: A település közigazgatási területén élő lakóingatlannal, illetve üdülő ingatlannal, és gazdasági épülettel rendelkezők érdekeinek képviselete és érdekvédelme. ... >>

Balatonszemesi Fürdőegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1.
képviselő: Czirják Mariann
A balatonszemesi ingatlan- és üdülőtulajdonosok érdekvédelmének biztosítása, Balatonszemes település, ezen belül kiemelten a balatonszemesi üdülőterület fejlesztése, környezet- és kulturális örökség-védelem, valamint igényes szabadidős, kulturális és sportprogramok szervezése. Az Egyesület igyekszik mindenben követni és ápolni a jogoelőd : az 1908-ban alapított és 1948-ban rendeleti úton megszüntetett "Balatonszemesi Fürdőegyesület" hagyományait. ... >>

Balatonudvari Kövesdombi Üdülőépítők Egyesülete (4365/2003)

(érdekképviselet)

1038 Budapest, Ürömi út 18/B.
képviselő: Láng László
Balatonudvari 015/5-től 31-ig, 021/5-től 39-ig, 017/2től 8-ig terjedő hrsz. alatti ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatásával, üdülőövezetté történő minősítésének, nyilvántartásba vételének, közművesítésének elérése, s a cél érdekében az egységes fellépés ... >>

Balfi Sport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9494 Balf, Fertő u. 17.
képviselő: Bognár Sándor
Sportolók felkészítése, versenyeztetése, sportbeli képzés. Hazai és nemzetközi sportesemények megrendezése, a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel. A diáksport segítése. ... >>

Balkány és Térsége Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

4233 Balkány, Dózsa Gy. utca 15.
képviselő: Rácz Imre
A tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a gép és eszközellátás valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Balmazújvárosi Felsővégi Legeltetési Társulás Egyesület

(érdekképviselet)

4060 Balmazújváros, Bethlen u. 34.
képviselő: Farkas Ferenc elnök
érdekképviselet ... >>

Balmazújvárosi Gép- és Gazdaságsegítő Kör

(érdekképviselet)

4060 Balmazújváros, Debreceni út 12. sz.
képviselő: Kis János elnök ... >>

Balmazújvárosi Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

4060 Balmazújváros, Batthyány u. 12.
képviselő: gazd.ügyint. Radócz Jánosné, pol.munkatárs Nádasdi Sándor, titkár Bereczki Sándor, uttörőelnök Kerekes Erzsébet
Részvétel a demokratikus szocialista Magyarország megteremtésében, ennek szellemében a helyi politikai élet alakítása a Balmazújvároson és vonzáskörzetében élő, baloldali gondolkodású fiatalok bevonásával, tömörítésével. ... >>

Balmazújvárosi Ipartestület

(érdekképviselet)

4060 Balmazújváros, Árpád u. 6-8.
képviselő: Kun József elnök, Nádasdi Péter gazd.alelnök, Tóth László alelnök ketten együtt. ... >>

Balogh János Felsőnyéki Gazdakör

(érdekképviselet)

7099 Felsőnyék, Kossuth u. 96.
képviselő: Némethné Szabó Zsuzsana
-mezőgazdasági termelők érdekeinek képviselete ... >>

Baloldali Front - Munkás Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Baross u. 61.
képviselő: Vásárhelyi Árpád ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás Óbudai Szövetsége

(érdekképviselet)

1033 Budapest, Szérűskert u. 1.
képviselő: Pánczél Ferenc ... >>

Baltazár Dezső Református Diáksport és Szabadidős Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Bocska István tér 10.
képviselő: Eszenyi Balázs
Az ifjúsági és tömegsport fellendítésének, a szabadidő kulturált eltöltési lehetőségének, valamint annak támogatásának elősegítése. A sport azon belül az asztalitenisz, labdarúgás, kézilabdázás, kosárlabda, atlétika, úszás, küzdősportok (birkózás, karate, thaichi), tájfutás, sakk, röplabda, futsall, aerobik, versenytánc és különböző táncfajták (néptánc, társastánc, balett, mazsorett) népszerűsítése minél szélesebb körben Magyarországon. A sportokhoz kapcsolódó közösségfejlesztés. Az intézményi sportélet fejlesztése. Sporttanfolyamok működtetése. Diáksport-versenyeken és a szakszövetségek által szervezett versenyeken, bajnokságban történő részvétel biztosítása. Hajdúböszörmény város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerje a rendszeres testmozgásra, az egézséges életmód érdekében. Diáksport támogatását szolgáló lehetőségek és pályázatok feltárása igénybevétele. Az ismeretterjesztő, oktató-nevelő és tudományos munka támogatása. Egészséges életmód népszerűsítése, és prevenció. A fiatalkorúak egészéges életmódra történő nevelésének elősegítése gyakorlati és elméleti oktatással. A sportlétesítményekkel kapcsolatos információk terjesztése nyomtatott és online formában. Sporthoz, kultúrához, műemlékvédelemhez kapcsolódó, a határon túli magyarokkal közös táborok, kirándulások, előadások, bemutatók, oktatási és kulturális programok megszervezésében. ... >>

"BALU" Cserkész, Ifjúságnevelő Alapítvány

(érdekképviselet)

3524 Miskolc, Hajós Alfréd u. 17.
képviselő: Ambriskó László, Bogár Károly
A Magyar Cserkészszövetség II. kerület /BAZ., Heves megye/ cserkészei részére őrsvezetői, - segédtiszti tanfolyamok, táborok szervezése, és az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás, tanfolyamon résztvevő előadók tiszteletdíjának fedezése. A kerület csapatai részére szervezendő nyáritáborok költségeihez való hozzájárulás. Szociális hátrányok csökkentése érdekében cserkészek részére segélyek kiutalása egyéni elbírálás alapján. Cserkészpark-, ház létesítési, fenntartási költségekhez való hozzájárulás. ... >>
5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal