Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8594
9. oldal

Bácskai Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

6500 Baja, Szabadság utca 45. fszt./5.
képviselő: Gokl József elnökségi tag, Petrás István elnökségi tag, Sipos Sándor elnökségi tag, Vix Roland elnök
A gazdakör célja a tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a gép és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Bácskai- és Dunamelléki Mezőgazdasági Szövetség

(érdekképviselet)

6500 Baja, Tóth K.tér 8.
képviselő: Kecskés Gábor elnök, Rozsi József alelnök, Vancsura Kornél titkár
Tagjai gazdasági és munkaadói érdekképviseletének ellátása., Közreműködés a mezőgazdaság gazdasági jelentőségéhez és rangjához méltó társadalmi elismerés megteremtésében., Folyamatos párbeszéd és együttműködés kialakítása, fenntartása kormányzati, Európai Uniós hivatalokkal, hatóságokkal és különböző ér-dekképviseleti szervezetekkel a tagok eredményes gazdálkodásának segítése érde-kében., Térségi információs szellemi központ kialakítása és fenntartása az EU-és nemzeti jogszabályok, rendtartások, direktívák megismertetése és tagszervezeti al-kalmazása érdekében., Az érdekérvényesítés biztosítása érdekében tényszerű in-formáció áramlása a tagok összesített adatainak, gazdasági eseményeinek közvetí-tése az országos szövetséghez. Illetve a tagokhoz. ... >>

Bácsvíz Zrt. Szakszervezete

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 13.
képviselő: Praksch László elnök, Tóth József titkár
Az alapszabályban foglaltak értelmében a jogszabályok és egyéb szabályozók által meghatározott keretek között a Zrt-nél foglalkoztatott munkavállalók teljes körű érdekeinek és jogainak képviselete és a szakszervezeti tagság érdekeinek védelme. A szakszervezet alap feladata még az önsegélyezés és segélyezés megszervezése és működtetése, a tisztségviselők képzése, valamint a közösség alakító sport és kulturális rendezvények szervezése, üdültetés. A tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. Munkavállalói jogok biztosítása. Munkahelyi biztonság biztosítása. A munkavállalók élet és munkakörülményeinek javítása, tevékenységük anyagi és erkölcsi elismerése oly módon, hogy a megélhetés alapvető forrása a főfoglalkozásból származó jövedelem legyen. ... >>

Badacsony Hegyközség

(érdekképviselet)

8261 Badacsony, Római u. 2.
képviselő: Papp Anna elnökhelyettes, Szabó István Norbert elnök ... >>

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

(érdekképviselet)

8261 Badacsony, Park u. 14.
képviselő: Nagy Miklós elnök
Környezetvédelem, érdekvédelem ... >>

Badygard King Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

8300 Tapolca, Keszthelyi út 9.
képviselő: Barcza Zoltán titkár, Berki Csaba elnökhelyettes, Lukács Béla elnök
érdekvédelem, érdekképviselet, szabadidős programok. ... >>

Bagaméri Gazdakör

(érdekképviselet)

4286 Bagamér, Kossuth u. 7.
képviselő: Orvos Mihály elnök ... >>

"Baglyasi Társulat"Egyesület

(érdekképviselet)

8100 Várpalota, Készenléti lakótelep 41.
képviselő: Dobronay László elnök, Jakab Sándor társelnök
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Baja és Körzete Méhész Klub Egyesület

(érdekképviselet)

6500 Baja, Szabadság út 77.III/6.
képviselő: Gégény Benjamin
A tagok érdekvédelme az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Baja Környéki Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Oltványi u. 14.
képviselő: Nemes Gábor elnök, Schmidt Antal elnökségi tag
A kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás helyi szervezésében való közreműködés. Rendszeres szakmai közösségi programokat szervez. Szakmai, pedagógiai, érdekvédelmi feladatokat lát el. Kistérségi szakmai adatbázist tart fenn. Szakmai információáramlást biztosít. Szakmai konferenciákat szervez, segítséget nyújt iskolai pályázatok elkészítéséhez, szakmai tapasztalatcseréket, látogatásokat szervez, időszaki kiadványokat jelentet meg az ... >>

Bajai Autóközlekedési Tanintézet Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Szabadság u.23.
képviselő: Szendrődi József ... >>

Bajai BE COOL Tánc- és Ének Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6500 Baja, Varsa utca 3. VI/18.
képviselő: Wágner János elnök, Zsilinszky Bianka főtitkár
Hagyományőrzés, a nemzeti és nemzetiségi táncok, énekek, dalok, dalszövegek Baja térségében megőrzött hagyományainak megismerése és megismertetése. A Térségben megőrzött hagyományos és néptánc megismerése és elsajátítása. Modern táncok megismerése és elsajátítása. A különböző népek tánckultúráinak megismerése és megismertetése. Országos és nemzetközi ének-és táncversenyeken való részvétel. Ünnepségeken, hagyományőrző rendezvényeken való részvétel. Csatlakozás országos és nemzetközi szövetségekhez. Együttműködés kialakítása hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

Bajai Buborék Pipaklub

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Rózsa utca 3.
képviselő: Bareith Károly elnök
A pipaszívással, pipakészítéssel kapcsolatos történelmi emlékek, hagyományok megőrzése, ápolása., A szabadidő kulturált eltöltése és a társasági élet fejlesztése., Leendő és élő külföldi kapcsolatainak révén városunk és megyénk értékeinek jobb megismertetése., Lassúsági pipaszívó versenyeken való részvétel és azok szervezése., A kultúrált, egészségre kevésbé káros dohányzási szokások terjesztése., A Magyarországon működő hasonló klubokkal történő kapcsolatfelvétel, és közös együttműködés., A Magyar Pipaszövetség munkájának segítése a kitűzött feladatok megvalósításának érdekében., Pipázással kapcsolatos kiadványok megjelentetése, terjesztése. ... >>

Bajai Hegyközség

(érdekképviselet)

6500 Baja, Arad utca 6.
képviselő: Dr.Sümegi József ... >>

Bajai Hentesek Érdekvédelmi Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

6500 Baja, Mártonszállási út 87.
képviselő: Tóth Ferenc elnök
Az alkotmányban biztosított egyesülési jog alapján létrehozott szervezet célja, hogy tagjait anyagi, szociális és kulturális, valamint élet-és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa, a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeik érvényesülését előmozdítsa, valamint a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő körben tagjait a munkáltató, illetőleg az állami szervek előtt képviselje. ... >>

Bajai Kórház Független Demokratikus Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

6500 Baja, Rókus utca 10.
képviselő: Huszár Zoltán elnök
A bajai Kórházban dolgozó, önkéntes alapon a szakszervezetbe belépő munkavállalók érdekképviselete. A munkáltató tevékenységének, a munkaviszonnyal kapcsolatos törvények, szabályok betartásának figyelemmel kísérése. Minden, ami a munkavállalókat érintő változtatás ? bér,- egyéb juttatás, javaslat, jobb pozíció elérése tárgyalás útján. A törvény által biztosított jogosítványok teljes körű gyakorlása. Együttműködés társ szakszervezetekkel a dolgozókat együttesen érintő kérdésekben. ... >>

Bajai Szakszervezeti Vadásztársaság

(sport,érdekképviselet)

6500 Baja, II. kerület 68.
képviselő: Csordás József elnök ... >>

Bajai Városi Labdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6500 Baja, Holló u. 1/d.
képviselő: Szűcs László ... >>

"Bajcsai" Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Törökvári út 65.
képviselő: Kiss Józsefné, Paczári Árpádné, Pusztainé Weinhoffer Zita
Ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket.
A Bajcsai Kulturális Egyesület működési feltételeinek megteremtése.
A helyi hagyományok újraélesztése, ápolása és terjesztése.
A kulturális élet működtetése.
Új hagyományok kialakítása. ... >>

Bajnok Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

2225 Üllő, Hajcsár utca 61.
képviselő: Varga Gyula
Az egyesület tagjai részére rendszeres testedzés és sportolási lehetőség biztosítása, klubszerű közösségi élet kibontakoztatása. A Magyar Darts Szövetség szervezeti keretei között együttműködés más hazai és nemzetközi területi darts szövetségekkel és sportegyesü- letekkel. A darts sport népszerűsítése. ... >>

Bajtársi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Aradi utca 6/B. fsz.2.
képviselő: elnök Fülep István, titkár Papp Géza
Szociálisan rászoruló tagjainak segítése, kulturális ismereteinek bővítése, a kulturális örökség megóvása, a hagyományok ápolása, a tagság egészségének megőrzése érdekében sport rendezvények szervezése. Az egyesület közhasznú tevékneysége során működteti a tulajdonát képező, általa fenntartott Aradi klubot, mint a helyőrségben maradt nyugállományúak, honvédségi közalkalmazottak, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek aktív és nyugállományú tagjai, mindezek családtagjai, özvegyei művelődési intézményét. ... >>

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.
képviselő: Sipos Géza
A szövetség támogatja a hazafiasság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyét, felvállalja a szövetségbe tömörülő szervezetek és azok tagjainak országos szintű érdekvédelmét, valamint bajtársiasság és az együvétartozás tudatának erősítését. Támogatja a tagszervezetek szociálpolitikai tevékenységét. ... >>

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi Régió

(kulturális,érdekképviselet)

6724 Szeged, Dr. Boross József utca 5.
képviselő: Horváth Balázs István, elnök
A működési területén lévő honvédelmi és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületei tevékenységének összefogása, koordinálása, kulturális és szabadidős igényeik teljesítése. ... >>

BAKANCSOT FEL Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A hagyományos hátizsákos, bakancsos turizmus újra népszerűsítése. A Zselicség és Belső-Somogyban található országos túraútvonalak megismertetése. ... >>

Bakonyalja Natúrpark Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11.
képviselő: Sógorka Miklós egyesületi elnök
Érdekvédelem, az egységes kultúrtáj megőrzése, a kulturális értékekek megmentése és közvetítése, a néphagyományok őrzése és ápolása, az Alapszabály I. fejezetének 1.4-l.5 pontjában részletezett módon. ... >>

Bakonyért Szent László Turisztikai Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.
képviselő: Vitáris Tímea
Az egyesület kiemelt célja, hogy Bakonyszentlászló és környéke, valamint a Magas-Bakony lakosai, és elődeink által megteremtett értékek megóvása, megőrzése az egyesület eszközeivel támogatni; lehetővé tenni, hogy minden környékbeli polgár aki rendszeresen vendéget fogad, falusi turizmussal foglalkozik, közösséget, tanácsadási lehetőséget, érdekvédelmet stb. találjon az egyesületben.
A Bakonyszentlászló és környéke szebbé, vonzóbbá tételéhez szükséges személyi és tárgyi eszközeinek fejlesztéséhez támogatás, minden szükséges eszköz beszerzéséhez segítség nyújtása. Az egyesület eszközeivel mindet meg kíván tenni annak érdekében, hogy Bakonyszentlászló és környéke lakosainak községhez, közösséghez való kötődését, különösen a fiatalok megtartását elősegítse, a fentebb és alább felsorolt célok eléréséhez szervezeti keretet adjon, lehetőséget biztosítson. Az egyesület tagjai a turizmus, különösen a hátizsákos (természetjárás), és falusi turizmus támogatásával az alábbiakban is részletezett módon elsősorban azt kívánják elérni, hogy a jövendő nemzedék egészséges életmódot éljen, széles látókörű legyen, szűkebb és tágabb környezetéért tenni tudó és akaró emberré váljon. Környezetünk, történelmi értékeink megóvása, mással való megismertetése. Ehhez kapcsolódóan a fiatalok egészséges életmódra nevelésének erősítése, a turizmusból élő helyi vállalkozások támogatása, szakmai továbbképzés, információcsere, stb. elősegítése révén; az ökoturizmus népszerűsítése, ennek elősegítése, népi hagyományok, kézműves mesterségek megőrzése, fa, kő, stb. természetes anyagok használatának népszerűsítése a falu szépítése stb. során.
Az egyesület kiemelt célja Bakonyszentlászló értékeinek megóvása, mint pl. a Cuha patak megmentése, a vasút (Zirc-Győr vasútvonal) megmentése, a Vak Bottyán Park állagmegóvása, kútjának állagmegóvása, Bakonyszentlászló műemléki, illetve műemléki jellegű épületeinek műtárgyainak megóvása, ezekhez személyi és lehetőségeihez mérten anyagi támogatást nyújt.
Az egyesület eszközeivel támogatja a hobbilovaglást, megismerteti a falu lakosságával és a fiatalsággal a halászat és vadászat fortélyait, odahat az egyesület eszközeivel, hogy ezen tevékenységek a környezet megóvásával környezetünkre és értékeinkre odafigyeléssel gyakorolja mindenki, az erre vonatkozó szabályokat, ismereteket népszerűsíti.
Népszerűsíti, tanítja a természetjárást, mint szabadidős tevékenységet, ezzel hozzájárul a lakosság, különösen a fiatalság, gyerekek és öregek egészségének megőrzéséhez.
Tevékenységével alternatívát mutat a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak esélyegyenlőségük elősegítése érdekében.
Tevékenységével mindent megtesz természeti környezetünk értékeinek megtartása, a Bakony állatvilágának védelme érdekében. A környék polgárait, különösen a fiatalokat környezetvédő életmódra neveli.
A sport, az oktatás, a kultúra és a művészet különböző területeinek bakonyi képviselőit mozgósítja a fenti közhasznú célok ismertetése és népszerűsítése és közösségteremté ... >>

Bakonygyepesi Gazdakör

(érdekképviselet)

8400 Ajka-Bakonygyepes, Gyepü u. 9.
képviselő: Árpási János ... >>

Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége közhasznú szervezet Veszprém

(érdekképviselet)

8443 Bánd, Kossuth Lajos utca 2/B.
képviselő: Romhányi Balázs elnökhelyettes, Schafer István Zsolt elnök
Érdekképviselet ... >>

Bakonykarszt Független Szakszervezete Veszprém

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Pápai u. 41.
képviselő: Hubai Béla, Imreh László, Zsebe Lászlóné ... >>

Bakonyszentiváni Gazdakör

(érdekképviselet)

8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 35.
képviselő: Földing Zoltán ... >>

Bakonytérségi Civil Fórum Egyesület (52130/2002)

(érdekképviselet,egyéb)

2870 Kisbér, Kossuth L. u. 2.
képviselő: Pintér Lajos
Kisbér városában és a Bakonyalja kistérségben segitse a civil szerveződések létrejöttét. Érdekvédelmi célokat szolgál a térségben működő egyesületek, szervezetek tekintetében. ... >>

Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége (51634/2002)

(érdekképviselet,egyéb)

2886 Réde, Széchenyi István u. 27.
képviselő: Pölöskei József ... >>

Bakonyvidéke Gazdakör (51455/2002)

(érdekképviselet)

2870 Kisbér, Kossuth u. 14.
képviselő: Pál József választmányi elnök
A tagok érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mg. termelés mennyiségi és minőségi javítása. ... >>

BAKTALÓRÁNTHÁZÁÉRT Választási Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

4561 Baktalórántháza, Vasút utca 5
képviselő: Benkő Tibor
A település sorsáért felelősséget érző és vállaló független, polgári és nemzeti keresztény erők együttműködése, szövetsége. Érdekképviselet és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Baktay Ervin Asztrológiai Egyesület

(érdekképviselet)

1063 Budapest, Szondi u. 44/B. I/5.
képviselő: Bán Tamás, Dr.Janák Lajos
Az asztrológiai ismeretek rendszerezése, dokumentálása; asztrológiai dokumentumtár üzemeltetése; az asztrológiai szakszerűség védelmének biztosítása; az asztrológiai etikai szabályok rögzítése; végzett és tanuló asztrológusok érdekvédelme, etikai-szakszerűségi fegyelmének ellenőrzése; az asztrológai terjesztése. ... >>

Balansz Női és Ifjúsági Golf Egyesület

(sport,érdekképviselet)

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 27-29.
képviselő: Fodor Krisztina ( elnök )
Sporttevékenység feltételeinek megteremtése, szervezése, elsősorban nők és fiatalok sportolásának elősegítése, a sport lényegének, szellemiségének megismerése, érdekvédelem. ... >>

Balassagyarmati Erdőbirtokosok Egyesülete

(érdekképviselet)

2660 Balassagyarmat, Mártirok ut 76.
képviselő: Kéri László ... >>

Balassagyarmati Fegyház és Börtön Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

2660 Balassagyarmat, Madách utca 2.
képviselő: Vankó Attila
Tagjai társadalmi, gazdasági, szociális, jogi és kulturális érdekeinek munkavégzésük jellegéhez igazodó ? hatékony védelme, érvényesítése és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori jogszabályok, különösen az Alkotmány, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 27. § (2) bekezdésében foglaltak és a szolgálati szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, így különösen a tagok szociális- és létbiztonságát, szolgálati-, munka- és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz. ... >>

Balassagyarmati Pedagógus Kamara

(érdekképviselet)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut 50. Városi Könyvtár
képviselő: Zagyvai Sándor ... >>

Balassi Bálint Bajtársi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa György út 51.
képviselő: Galló István, Szekeres István
A társadalmi szervezet célja a katonai hagyományok ápolása. Tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme. A hazafiság eszméjére épülő honvédelem, az ezzel összefüggő tevékenységek társadalmi támogatása. A bajtársiasság és az együvé tartozás, valamint a testületi szellem erősítése. ... >>

Balassi Bálint Rendőr Szakszervezet

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Baross utca 61.
képviselő: Reznicsek István
A rendőrség állományába tartozó tagjainak érdekvédelme, képviselete. ... >>

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület

(érdekképviselet)

8228 Lovas, Fő u.8.
képviselő: Mayer Gyula József ... >>

Balaton Taxi Régió Egyesület

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 26.
képviselő: elnök Bujdosó Gábor, elnökhelyettes Kálmán Zsolt, titkár Sipos Imre
Tagjai részére a Balaton régióban, de különösen Siófok Városban és a közvetlenül kapcsolódó településeken dolgozó, foglalkozásszerűen személyszállítást végzők tevékenységét segítse, szükség esetén összehangolja, érdekeik érvényesülését egységesen képviselje. Igény esetén szakmai segítséget nyújt az önkormányzatoknak a személyszállítással kapcsolatos tevékenységük végzésében, együttműködik velük az ilyen jellegű kérdések megoldásában. Az egyesület megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a régióba, a városba és környékére érkező vendégek de az itt lakók igényeit is folyamatosan és kultúráltan kiszolgálják, a taxi szolgáltatástól elvárható módon. ... >>

Balaton-környéki Lapok Szövetsége - BLSz.

(érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Ringló utca 12.
képviselő: Gyarmati László ... >>

Balatonalmádi Sport Horgász Egyesület

(sport,érdekképviselet)

8220 Balatonalmádi, Véghelyi Dezső u.24.
képviselő: Keő Ferenc elnök
sport, érdekvédelem ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal