Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8594
8. oldal

Autonóm Területi Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1. 3/313.
képviselő: Csongrádi Sándorné, Fekete Gyula ... >>

Autós-Motoros Közlekedésért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1042 Budapest, Árpád út 51-53.
képviselő: Tóth Zoltán
Az autóval, motorkerékpárral, robogóval, segédmotor-kerékpárral közlekedők, a személygépjármű-tulajdonosok érdekeinek, fogyasztóvédelmi alapú jogainak védelme az állami, valamint a további hatósági jogkörrel felruházott szervezetek gépjárművekhez kapcsolódó tevékenységével összefüggésben. A közúti forgalom gördülékenyebbé tétele, gyorsítása. A közúti balesetek számának csökkentése. Autós-motoros fogyasztói érdekvédelem mind a fogyasztóvédelmi érdekek és jogok, mind a hatósági ügyintézés és adminisztráció tekintetében. ... >>

Autósok Alternatív Klubja Egyesület

(érdekképviselet)

2700 Cegléd, Öregszőlők 11434/1. hrsz.
képviselő: elnök Petrényi Mihály
Az egyesület, mint a közlekedési hatóság európai sazínvonalú és egységes gépjármű vizsgálati - műszaki megvizsgálási, környezetvédelmi felülvizsgálati - feladatainak támogatására önkéntesen szerveződő szakmai tömörülés képviseli tagsága érdekeit a gépjárművek műszaki - illetve környezetvédelmi megvizsgálásának területén. A jogalkotó felkérése esetén részt vesz az e szakterületet érintő jogszabályok kidolgozásában, képviselve a tagság szakmai véleményét. ... >>

Autószerelők Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

9023 Győr, Csaba út 21.
képviselő: Spindler Tibor
Tagjainak szakmai információk nyújtása, szakmai érdekvédelme és képviselete, ezen tevékenység koordinálása, szervezése. ... >>

Autószervíz Szövetség

(érdekképviselet)

1133 Budapest, Váci út 82-84.
képviselő: Nagy András ... >>

Autótulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1181 Budapest, Havanna u. 15.fszt.1.
képviselő: Sánta László ... >>

Autóversenyzők Érdekvédelmi Ligája

(sport,érdekképviselet)

6720 Szeged, Berzsenyi u. 4.
képviselő: Nádor István elnök ... >>

AVIA Hungária Egyesület

(érdekképviselet)

2220 Vecsés, Üllői út 812. 6025/14 hrsz.
képviselő: Kovács Zsolt alelnök együttes képviseleti jogosult, Pál Ferenc alelnök együttes képviseleti jogosult, Temesi Mihály elnök önálló képviseleti jogosult
AVIA védjegy használói érdekeinek védelme. ... >>

"Az 1061. Király utca 28. szám alatti lakosok Egyesülete"

(érdekképviselet)

1061 Budapest, Király u. 28. II.41.
képviselő: Nyárády-Berzsenyi Győző ... >>

Az Ahmadiyya Muslim Jamaat Organisation Magyar Szövetsége

(érdekképviselet)

1114 Budapest, Magyari Imre u. 10. fsz. 4.
képviselő: Dr. Abdul Ghaffar /ketten együtt, Dr. Basharat Ahmad Shah Syed, Képviseleti jog a célleírásnál, Tariq Mahmud dr. Abdul Ghaffar-val
Az iszlám hit, erkölcsiség és kultúra Magyarországon történő terjesztése, valamint a Magyarországon élő emberek számárs lehetőség biztosítása, hogy vallási meggyőződésüknek megfelelő társadalmi szervezethez tartozhassanak. Képviseleti jogosultság!!! Dr. Abdul Ghaffar elnök Tariq Mahmud alelnökkel, vagy dr. Basharat Ahmad Shah Syed főtitkárral együtt jogosult a képviseletre. ... >>

Az Eleki Románokért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

5742 Elek, Dózsa Gy. utca 2. A.
képviselő: elnök Dr. Szelezsán János, elnökhelyettes Botsáné Szitás Erika, titkár Mészáros Jánosné
Az eleki román kisebbség érdekvédelme, érdekképviselete, a helyi román közösségek tevékenységének támogatása. ... >>

Az Emberi Kreativitásért Alapítvány

(érdekképviselet)

2030 Érd, VIII.ker. Szekfű u. 9.
képviselő: Kiss Ferenc
Támogatást nyujtani mindazoknak a szer- vezeteknek,intézményeknek, csoportoknak, szövetségeknek,alapítványoknak,akik olyan tevékenységet folytatnak,amellyel hozzásegítik az embert a szellemi szabadgondolkodás kialakításához, az alkotói képesség kifejlesztéséhez,a mikro- és makro környezetben való har- monikus beilleszkedéshez. ... >>

Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség

(érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Ficsor József ... >>

Az Iskolai Tájékozódási Futásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6723 Szeged, Tápai utca 31. II/6
képviselő: Bódy László a kuratórium elnöke
A hazai diáksportkörökben működő azon szakosztályok támogatása, akik egyidejűleg tagjai a Magyar Tájékozódási Futó Szövetségnek. ... >>

Ázsiai Kereskedők Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1137 Budapest, Katona József u. 22. fszt.1.
képviselő: Zhu Shan Bao
Magyarországon, az Ázsia Centerben, és egyéb kereskedelmi területeken tevékenykedő, több ázsiai országból érkező kereskedők összefogása, közvetítés a magyar kormány, a magyar civil világ, és a kereskedők között. ... >>

B-25. Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

1180 Budapest, Táncsics 55.
képviselő: Ábel László
A szakszerű postagalamb - tenyésztés és versenyzés fejlesztése ; a postagalamb - tenyésztés szakszerű irányítása ; a postagalamb - tenyésztők egyesületbe szervezése ; szakismeretek terjesztése ; egyesületi versenyek , kiállítások rendezése. Az egyesület tagjai közös érdekeinek a hatóságok , a szövetség és más egyesületek felé való képviselete ; a tagok működésének felülvizsgálata sport-állategészségügyi szempontból. ... >>

B-A-Z.Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

3526 Miskolc, Szeles út 73
képviselő: alelnök Cseh László, alelnök Karl Márton, alelnök Szarka András, kuratórium elnöke Csóra György, tiszteletbeli elnök Szatmári Gyula ... >>

Bács-Billiárd Árpás Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Petőfi utca 59.
képviselő: Árpás István elnök, Pásztor Ilona alelnök
A billiárd, mint sportág magyarországi és nemzetközi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében mind a hazai, mind a nemzetközi szinten. A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, ezen irányú érdeklődés felkeltése, tagjainak nevelése; tagjai részér rendszeres testedzés, sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása; tagjai közös érdekeinek védelme; társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása; hagyományőrzés, a billiárd Bácsalmás térségében megőrzött hagyományainak megismerése és megismertetése; országos és nemzetközi billiárd versenyeken való részvétel; csatlakozás országos és nemzetközi szövetségekhez; együttműködés kialakítása hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

Bács-Csongrád Megyei Jogvédő Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Keleti krt. 6.
képviselő: Ginál Mátyás elnök
Az egyesület célja, jogsérelmet elszenvedett vagy folyamatosan elszenvedő polgárok felvilágosítása, segítése. Szegények ügyvédje elnevezéssel, díjtalan jogi tanácsadás bevezetése, az egyesületet támogató jogszabályok bevonásával. Költség és időigényes peres eljárások kiküszöbölésére, vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése érdekében, közvetítői -békebírói- beavatkozások elterjesztése. Az egyesület feladatának tekinti mindazon állampolgárok érdekeinek védelmét, amelyek bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetb kerültek és saját erejükből képtelenek problémájuk megoldására. Az egyesület céljai elérése érdekében együttműködik az önkormányzati, a gazdasági és politikai hatalommal, de nem kíván azok része lenni, ezért semmilyen formában nem támogatja a hatalmi pozíciókba való bejutás folyamatát. Az egyesület nem kíván sem politikai párt, sem politikai szervezet lenni. Az egyesület céljai elérése érdekében szövetséget köthet más egyesületekkel és jogi személyekkel, továbbá tagja lehet nemzetközi szervezetnek is, amennyiben azok céljai megfelelnek jelen célkitűzéseknek. Az egyesület -a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok keretei között- vagyonával önállóan rendelkezik. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Mátyási utca 2.
képviselő: Márton Attila titkár-helyettes, Rúzsa Szabolcs titkár
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek munkavégzésük jellegéhez igazodó hatékony védelme, érvényesítése,- és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen: A tagok szociális-és létbiztonságát, szolgálati-, munka- és életkörülményeit folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz., Lehetővé teszi tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését., Segíti tagjai biztonságának és egészségének megóvását., Előmozdítja szükség esetén biztosítja tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését., Tagjai körében önsegélyezést végezhet., A Büntetés-végrehajtás más szakszervezeteivel együttműködésre kész., A tagok rögzítik, hogy őket a jelenlegi törvényi szabályozás szerint a sztrájk joga nem illeti meg. A szakszervezet a sztrájkjog hiányára is tekintettel fellép annak érdekében, hogy a tagjait érintő kérdésekben a vezető szervek a döntés előkészítés során vonják be. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Civil Szervezetek Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kecskeméti út 41.
képviselő: Horváth Gyula elnök
A Bács-Kiskun megyében nyilvántartásba vett civil szervezetek érdekképviselete helyi, megyei, régiós, országos, valamint nemzetközi civil fórumokon. Egységes álláspont kialakítása az egyesület tagszervezeteit érintő kérdésekben. Ezek közzététele, eljuttatása a megfelelő illetékes fórumok elé. Az egyesület tagjai számára szükséges információk rendszeres eljuttatásának biztosítása. A civil szervezetekkel kapcsolatos konferenciák, előadások, tanfolyamok, továbbképzések, találkozók, tanulmányutak szervezése, lebonyolítása , kiadványok, sajtótermékek megjelentetése. Lakóterületi, térségi, szakmai, vagy egyéb (pl. szabadidő) tevékenységen alapuló kisközösségek, alapítványok egyesületek, klubok, társadalmi szervezetek csoportok létrejöttének ösztönzése, szervezése, segítése. Kapcsolattartás és képviselet ellátása a települési és megyei önkormányzat, valamint megyei, regionális állami és nem állami szervek és választott tisztségviselőik előtt. A megye kulturális, hagyományőrző és természeti értékeinek ápolása, továbbfejlesztés és közkinccsé tétele, megismertetése a fiatalokkal, az újonnan ideköltözőkkel. Határon túli civil szervezetek létrehozásának és működésének támogatása és Európai uniós integrációjának segítése. A tagok Európai Uniós pályázatainak segítése, uniós integrációs törekvéseik támogatása. Tanácsadó fórum létrehozása pályázati, jogi, számviteli témakörökben a civil szervezetek szélesebb körű tájékozottságának érdekében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, József A. utca 15. fszt/2.
képviselő: Domján Gergely Sándor elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Ipar Szövetség (KISZÖV)

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Katona József tér 18.
képviselő: Herczeg Antal alelnök, Pintye Imre László elnök
A szövetség ellátja a vele tagsági viszonyban lévő szervezetek és vállalkozók tagsági érdekeinek képviseletét, a társadalmi, szövetkezeti és tagsági érdekek feltárását, egyezte-tését és ezek érvényesítését; segíti a piacgazdaság kialakulására irányuló gazdálkodást, a tagjai érdekeinek védelmét. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Nemzetőrök Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

6090 Kunszentmiklós, Hunyadi J.u.37.
képviselő: Csereklei László elnök, Elnök akadályoztatása esetén:, Molnár János ügyvezető elnök és, Travnik János alelnök
A honvédelem és a bűnmegelőzés társadalmi támogatása, együttműködés állami szervekkel és a nemzetőrök megyei szövetségeivel, az alapszabály II/4.pontja szerint. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Hajzer László elnök
A Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozott önálló jogi személyként működő megyei társadalmi közhasznú szervezet. A BKM PVSZ a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott Alapszabály szerint működik, nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkezik, és a céljai eléréséért támaszkodik a lakosságra a gazdálkodó és társadalmi szervezetekre. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, s szoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, Képviselőt semmilyen szinten megyei, országos ? nem állít és nem támogat. A BKM PVSZ közhasznú tevékenysége során a polgári védelemről szóló 1996 évi XXXVII. Törvény (pvtv.) 1 §-ában meghatározott célok elérése érdekében a pvtv. 4 §-ában rögzített feladatokat (4. § b., c., m. pontok), valamint az 1999. évi LXXIV. A katasztrófák elleni védekezés és irányításról szóló törvény 2. §, 14. § E., 23.§ 1., 2., 3 pontok a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján látja el. A BKM. PV. Sz. ezáltal a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. §-ban meghatározott ismeretterjesztést (26. § C/4) mentést, katasztrófa elhárítást (26. § C/15), valamint ár- és belvízvédelemmel (26. § C/21) kapcsolatos közhasznú tevékenységet folytat. Közreműködik a KSZT. 26. § C pontjának 8,9, 15. alpontjaiban felsorolt közhasznú tevékenységek gyakorlati megvalósításában, a lakosság élet és anyagi javainak védelmében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sportlövő Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. u. 2.
képviselő: Horváth Gábor ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sportszövetségek Tanácsa

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr.Bodóczky László elnök, Havas Endre Csaba főtitkár
A Tanács célja a megyében a sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, a tagszervezetekkel együtt a megyei versenyrendszerek szervezése, lebonyolítása. Alapfokú szakemberképzés (edző-, játékvezető, versenybíró képzés, továbbképzés) szervezése, lebonyolítása. A lakosság szabadidős sporttevékenységének népszerűsítése, szervezése, lebonyolítása. A tagszervezetek részére a tevékenységek koordinálása, tanácsadás, érdekképviselet és a gazdasági tevékenység ellátása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Takarékszövetkezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
képviselő: Dr. Paróczi Tamásné ügyvezető igazgató, Haskó Béla alelnök, Molnár Lászlóné elnök
A takarékszövetkezetek igényeinek megfelelően gondoskodjon azok jogi, gazdasági és szabályozásbeli képviseletéről., Segítse a működésükkel összefüggő társadalmi, gazdasági, szövetkezeti, önkormányzati feladatok elvégzését., Működjön együtt a takarékszövetkezeti integrációk csúcsszerveivel., Tevékenységük segítése érdekében nyújtson szolgáltatásokat. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

6035 Ballószög, Gárdonyi Géza utca 9.
képviselő: Geiger János elnök, Lerner Mihály ügyvezető elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F.tér .4.
képviselő: Szilaj István elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Vadásszövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Árpád krt.2.
képviselő: Dr. Mészáros Attila elnök
A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és más vadgazdálkodó szervezetek érdekeinek képviselete és védelme; a mező- és erdőgazdálkodás, valamint a természetvédelem érdekeivel összhangban az intenzív és eredményes vadgazdálkodás, valamint a vadászat elősegítése és fejlesztése; a mező- és erdőgazdálkodó, a vízgazdálkodó és a termé-szetvédelmi szervezetek, valamint a Szövetség tagjai közötti kölcsönös együttműködés elő-mozdítása; közreműködés a megyei környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtá-sában; a vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés. ... >>

BÁCS-VOLÁN Munkástanács

(érdekképviselet)

6500 Baja, Nagy I. u. 39.
képviselő: Brkity Antal elnök
Szakmai-, munkajogi érdekvédelem és érdekképviselet szakszervezeti, kollektív, jogi és egyéni szinten is., Munkaügyi- és közlekedési jogszolgálat működtetése., Feladatának tekinti az eddig elért munkavállalói és szakszervezeti jogok megőrzését, illetve tagsága érdekeinek megfelelő új érdekvédelmi és érdek-képviseleti jogok megszerzését.,Részt vállal minden magyar közlekedési dolgozót érintő általános érdekképviseletben., Sztrájkhoz való jogosultság fenntartása., Országos, regionális és helyi kérdésekben közösen lép fel minden olyan szervezettel együtt, amelynek céljai az adott helyzetben egybeesnek tagságának érdekeivel., A szakszervezet képviselőinek feladata, hogy képviseljék a tagság érdekeit minden olyan fórumon, ahol a területet érintő szakmai célokat előkészítik és az ezzel összefüggő gazdasági döntéseket megfogalmazzák és meghozzák. ... >>

Bácsalmási Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Honvéd u. 50.
képviselő: Ifj. Galaczi András ... >>

Bácsbokod Polgár és Vagyonvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

6453 Bácsbokod, Polgármesteri Hivatal
képviselő: Mészáros István ... >>

Bácsbokod Polgár- és Vagyonvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.
képviselő: Dr.Fekete László ügyvezető elnök, Mészáros István elnök, Patocskai László elnökhelyettes
Bácsbokod községben a lakossági értékek és vagyon védelme, közrend és közbiztonság védelme az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Bácska Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Bezerédi Pál utca 4/a.
képviselő: Bárd János elnök, Sörös László alelnök ... >>

Bácskai Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

6500 Baja, Petőfi-sziget 11.
képviselő: Héhn Gizella elnök, Werner József alelnök ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal