Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8594
7. oldal

Árpád Ház Alapítvány

(szociális,érdekképviselet)

1025 Budapest, Csalán u. 34. fsz.1.
képviselő: Hunyadi László
A hadtörténelem írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, gondozása, az I. és II. világháborús veterán szövetségek, hadirokkantak, hadiöz- vegyek, egykori hadiárvák felkutatása, támogatása. ... >>

Árpádhídi Lakástulajdonosok Baráti Társasága

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Róbert K. krt. 12/A. VII. 28.
képviselő: Csernus Alánné dr. ... >>

Ars Longa Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2113 Erdőkertes, Báthory u.1.
képviselő: Erdős János kuratóriumi elnök
A magyar kultúra magyarországi és nemzetközi terjesztésének támogatása, ill. a külföldi és magyar kulturális kapcsolatok terén végzett tevékenységek egyszeri vagy rendszeres anyagi juttatással történő elismerése. Kulturális és közművelődési tevékenységet folytató szövetségek, egyesületek, társaságok, egyházi közösségek és alapítványok anyagi és tárgyi eszközökkel való segítése, szellemi erőforrásokkal való támogatása, valamint kisközösségi kezdeményezések sajtó, rádió támogatása és fenntartása. Az alapítvány célul tűzi ki a magyar kultúra megismerését segítő kiállítások, táborok, szemináriumok, továbbképzések szervezését. Az alapítvány célja az egyházi nevelési, oktatási és kulturális intézmények és programok anyagi forrásokkal való támogatása és fenntartása. Az alapítvány feladatának tekinti a magyar anyanyelvű történelmi egyházak illetékessége alá tartozó kulturális örökség felmérését és az ennek kutatása során felmerülő kérdések megoldásának elősegítését. ... >>

Art Direktorok Magyarországi Egyesülete

(érdekképviselet)

1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos utca 8. B.
képviselő: Gács Róbert Mihály, Halász Gyula, Sántha András
A hazai kommunikációs szakma kreatív oldalának képviselete, a kreatív színvonal minél magasabbra emelése. ... >>

"Art en ciel" Multikulturális Egyesület Frankofóniáért és Európáért

(kulturális,érdekképviselet)

6721 Szeged, Szűcs utca 9. I/4.
képviselő: Csernai Dorottya Katalin, alelnök, Kliszek Zsuzsanna, alelnök, Vanessa Crine, elnök
A nemzetközi művészeti, kulturális és filozófiai együttműködés kiépítése Magyarország és Frankofónia (francia nyelvet beszélő államok szövetsége) között, különös figyelemmel Szeged város és európai városok viszonylatában. ... >>

Art és Design Manager Egyesület

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Henger 2.
képviselő: Gerely Miklós ... >>

Art-Mozi Egyesület

(érdekképviselet)

1088 Budapest, Rákóczi utca 21.
képviselő: Bakos Istvánné elnök, Bíró Tibor, Demeter István, Hajnal Zoltán ... >>

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

(érdekképviselet)

1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
képviselő: Bolyki Balázs vezetőségi tag, Boronkay Antal vezetőségi tag, Bródy János, dr. Szinger András, Hollós Máté vezetőségi tag, Madarász Iván vezetőségi tag, Malek Miklós vezetőségi tag, Spíró György vezetőségi tag, Sugár Miklós vezetőségi tag, Tihanyi László vezetőségi tag, Wolf Péter vezetőségi tag
az érintett jogosultak érdekeinek védelme, ezen belül az, hogy a mindenkori hatályos szerzői jogi törvény alapján, elsősorban a közös jogkezelésre vonatkozó törvényi előírások keretei között a vagyoni jogokat gyakorolja. ... >>

Artisjus Önsegélyező Szakszervezeti Egyesület

(érdekképviselet)

1016 Budapest, Mészáros 15-17.
képviselő: Marácziné dr. Mann Judit ... >>

Artistaművészek Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Zsilák György
munkavállalói érdekképviseleti tevékenység ... >>

Árvácska Egyesület

(érdekképviselet)

8295 Taliándörögd, Kiss János u. 15.
képviselő: Puha Lászlóné elnök
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1193 Budapest, Deák Ferenc utca 70.
képviselő: Fialovszky Béláné, Finta Arina Aisa, Losó Györgyné
A kárpát-medencei cigányság helyzetének javítása, a cigányság társadalmi integrációjának elősegítése; kulturális híd építése a többségi és a cigány kisebbségi kultúra között ... >>

Astra Hungária Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 57.III/13.
képviselő: dr. Kriza Zsigmond elnök
a szolidaritás, közösségi szerepvállalás, közösségi értékteremtéserősítése ... >>

Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Rt. Szakszervezete

(érdekképviselet)

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
képviselő: Cseke Gáborné
a munkahelyi szintű egyéni és kollektív érdekvédelem. ... >>

Ászári Körzet Hegyközsége

(érdekképviselet)

2870 Kisbér, Fadrusz J. u. 14.
képviselő: Gesztesi János ... >>

Aszód-Tura Kistérségi Roma Érdekvédelmi és Kultúrális Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

2194 Tura, Nyár u 2.
képviselő: Farkas Zsolt /elnök/
Elsősorban a roma kisebbséghez tartozó hátrányos helyzetű csoportok, szociálisan rászorulók társadalmi esélyegyenlőségének javításához való hozzájárulás, a roma kultúra, hagyományok megőrzése, ápolása, segítségnyújtás a roma kisebbségnek az alapvető alkotmányos emberi jogok érvényesítésében, a fiatal korosztály közéleti nevelésének és felkészítésének támogatása a polgári demokratikus társadalmi közélerben való részvételre. ... >>

Aszódi Vállalkozói Ipartestület

(érdekképviselet)

2170 Aszód, Kossuth L.u.40.sz.
képviselő: Csécsei József ... >>

ÁSZSZ Informatikai Szakszervezet

(érdekképviselet)

1119 Budapest, Andor 47-49.
képviselő: Mura-Mészáros Péter ... >>

Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Árpád utca 9.A.II/5.
képviselő: Janurik Pálné
Az asztmával, más léguti és allergiás betegséggel kapcsolatos ismeretek, tudomáynos eredmények minél magasabb megismertetése a betegek optimális állapotának fenntartása céljából. Az egészségmegőrzés, rehabilitációs, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, sportolást és munkavégzséi tevékenységet javító és elősegítő, lehetőséget biztosító körülméynek felderítése. Teljes körű emberi és állampolgári jogi érdekvédelem annak érdekében, hogy a társadalmi esélyegyenlőség a társadalmi beilleszkedés érdekébe a légúti megbetegedések esetén is megvalósuljon. ... >>

Átai "Virágzó" Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7763 Áta, Kossuth Lajos utca 57.
képviselő: elnök Horváth Lajos
jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs betartása, a horgászat népszerűsítése. A horgászok részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése. A horgászat és az egyesület hagyományainak őrzése, ápolása. A természet szeretetére, védelmére való nevelés. Horgászatcélú tevékenység rendezvényszervezés. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, érdekvédelem biztosítása. Horgászcélú hasznosítású víz szakmai kezelése, működtetése, a vízen való horgászat, a horgászvíz értékmegőrző fejlődésének biztosítása. ... >>

Atkári Hegyközség

(érdekképviselet)

3213 Atkár, Fő út 89.
képviselő: Hasznosi László (hegybíró), Juhász Andor (elnök) ... >>

Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,szociális)

2100 Gödöllő, Berente u. 11.
képviselő: Roszik Ágnes ( elnök ), Sonkoly Zsuzsanna elnökhelyettes
Szociális tevékenység ... >>

Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (ADÉSZ)

(érdekképviselet)

7030 Paks, Pf. 71.
képviselő: elnök Néber Tibor, elnökhelyettes Rieger Ferenc ... >>

"Atomszer Munkástanács"

(érdekképviselet)

7030 Paks, Alpári Gy. u. 8/7.
képviselő: Wenhardt Ádám ... >>

Átrium Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Törökzugi sor 21. 3./11.
képviselő: elnökhelyettes Ilyés Julianna, kuratóriumi elnök Kinyik Mónika
A pártsemlegesség követelményének betartásával, politikailag semlegesen működve keresztény közösségek működésének elősegítése, keresztény szellemű tevékenységek működésének segítése, a szociális segítségre szorulók segítése, szolgáltatások nyújtása, valamint az oktatás, nevelés, képzés és szakképzés területén tevékenységek kifejtése, azok fejlesztésének és működésének támogatása, továbbá emberek és közösségek fejlődésének, együttműködésének elősegítése és megerősítése különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak szerint: Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése vallási, etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül. Az alapítvány kezdeményez és működtet olyan segítő szolgálatokat, melyek szociális és/vagy gyermekvédelmi és/vagy egészségügyi és/vagy foglalkoztatási, munkaerő piaci szolgáltatásokat nyújthatnak az ellátásokat igénylő emberek és közösségeik számára, illetőleg ilyen területeken már működő, mások által létrehozott intézmények működéséhez hozzájárulhat, működését/működésüket koordinálhatja, kezelheti. A fogyatékos emberek érdekvédelmi feladatainak ellátása, érdekérvényesítésének segítése, segítő szolgáltatások eléréséhez segítségnyújtás, információgyűjtés a fogyatékos embereket érintő kérdésekben tanácsadás. Tapasztalatcsere, szakmai hálozat létrehozása, működtetése. ... >>

AUDI Hungária Független Szakszervezet

(érdekképviselet)

9027 Győr, Kardán út 1.
képviselő: Németh Sándor
A tagok érdek- és jogvédelme, a Kft-n belüli tgok érdekvédelme, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének segítése, szociális helyzet javítása. ... >>

Audio Partner Klub Egyesület

(érdekképviselet)

1066 Budapest, Krúdy Gyula u. 6.
képviselő: Dr. Hankiss János, Huszti Zsolt, Tímár Dénes ... >>

AUTI-CLUB Autisták Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 15. VII/62.
képviselő: Kujbusné Zink Mercédesz
Az autista gyermekek és felnőttek, valamint családtagjaik érdekében szervezett, korszerű képviselte és védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése. Emberi és állampolgári jogaik gyakorlásának biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Életkoruknak megfelelő ellátásuk, nevelésük, oktatásuk, foglalkoztatásuk, szociális gondozásuk előmozdítása, szervezése, családok támogatása. Az autizmusnak, mint fogyatékosságnak megismertetése a magyar társadalommal. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Autisták Egri Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

3300 Eger, Rozália u.21.
képviselő: elnök Flaskay Mihály ... >>

Autisták Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1053 Budapest, Fejér György utak 10.
képviselő: Szilvásy Zsuzsanna
Az autista gyermekek és felnőttek, valamint családtagjaik érdekeinek képviselete és védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése. ... >>

Autóbiztonságtechnikai Független Szakszervezet

(érdekképviselet)

2220 Vecsés, Új-Ecseri út 2. sz.
képviselő: Pfeiffer Antalné ... >>

Autóbontók és Bontott Autóalkatrész Kereskedők Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Tüköry utca 3.
képviselő: Fejes Erika
autóbontással és bontott autóalkatrész kereskedéssel foglalkozó vállalkozások érdekképviselete ... >>

Autóbusz Közlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.
képviselő: Hoffmann Antal elnök
A tagszervezeteinek pártoktól és szakszervezeti konföderációtól független kereteket biztosítson egymás támogatására, a közösen elfogadott célok együttes képviseletére, az autóbusz közlekedésben dolgozók élet-és munkakörülményeinek javítása az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Füredi út 180.
képviselő: elnök Dobi István
Az AKSZSZ célul tűzi ki az autóbusz-közlekedési érdekegyeztető mechanizmusok kialakítását. Ennek érdekében érdekképviseleti, érdekérvényesítési és érdekvédelmi tevékenysége során feladatának tekinti az össztársadalmi folyamatokban - különösen az ár-, bér-, közlekedési foglalkoztatás- és szociálpolitika kialakításában - való közvetlen részvételt. ... >>

Autóbuszközlekedési Dolgozók Uniója Fejér Megyei Szervezete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.
képviselő: Erős István elnök
Egyéni és kollektív érdekvédelem és érdekképviselet. ... >>

Autóbuszvezetők Demokratikus Uniója Kecskemét

(érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.
képviselő: Konkoly István ... >>

Autóbuszvezetők Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

6724 Szeged, Bakay N. utca 48.
képviselő: Brkity Antal, elnökségi tag, Dóczi József (Szentesi-Csongrádi), Jaszovics József elnökségi tag, Kalmár Csaba (Szeged helyközi), Simon István András elnök, Varsányi József (Hódmezővásárhelyi)
Szakmai-, munkajogi érdekvédelem és érdekképviselet szakszervezeti kollektív jogi és egyéni szinten. ... >>

Autóbuszvezetők Független Szakszervezeteinek Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

6755 Kübekháza, Temető utca 455.
képviselő: Jaszovics József, elnök
A szövetséget alkotó szakszervezetek tagjainak érdekvédelme, az autóbuszvezetők közös érdekeinek megjelenítése. ... >>

Autóbuszvezetők Nemzeti Közlekedési Szakszervezet

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Bökényföldi út 122.
képviselő: Ábrók Attila, Békési László Gábor
A szervezethez tartozó munkavállalók élet- és munkakörülményéhez kapcsolódó, gazdasági, szakmai és jogi érdekeinek feltárása, képviselete, érdekvédelme és érdekérvényesítése. ... >>

Autóbuszvezetők Nemzeti Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet)

1144 Budapest, Kerepesi út 128-130 I./23.
képviselő: Békési László Gábor
A szervezethez tartozó munkavállalók gazdasági, szociális és szak- mai érdekeinek képviselete, továbbá jogi védelmének szervezése, elősegítése és támogatása. ... >>

Autóipari Munkások Szakszervezete

(érdekképviselet)

5126 Jászfényszaru, Bercsényi utca 35
képviselő: Horn Zoltán
a tagság érdekeinek előmozdítása és megvédése, érdekeinek érvényesités és érdekképviselete ... >>

Autójavító Vállalat Dolgozóinak Független Szakszervezete Békéscsaba

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 62.
képviselő: Lázár István, Nagy József, Varga András, Veres László ... >>

Autójavítók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1157 Budapest, Zsókavár 29. VII.em.28.
képviselő: Stelczer Ferenc ... >>

Autonóm Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczur 45.
képviselő: Dr. Borsik János elnök Az elnök távolléte esetén az elnök által felhatalmazott társelnök látja el!
Munkavállalói érdekképviselet. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal